10. Spis publikacji - dr Aneta Czarna

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Skoracka A., Czarna A. (2007): A new species and a new record of eriophyid mites (Prostigmata: Eriophyidae) from grasses in Austria. Internat. J. Acarol. 33(2): 123-128.

Bednorz L., Czarna A. (2008): SEM and stereoscope microscope observations on the seeds of some Ornithogalum (Hyacinthaceae) species. Versitia. Biologia 63/5, Section Botany.

Nowińska R., Czarna A. (2008): Impast of Railway Facility Operation on Flora Growth in a Powodowo, the Region of Wielkopolska. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 17(4): 613-621.

Marciniuk J., Vašut R. J., Marciniuk P., Czarna A. (2009): Taraxacum scanicum Dahlst. group (section Erythrosperma) in Poland: chorology and seed and pollen morphology of the microspecies.. Acta Scocietatis Botanicorum Poloniae, vol. 78(2): 115-121.

Morozowska M., Czarna A., Jędrzejczyk I. (2010): Estimation of nuclear DNA kontent in Nasturtium R. Br. By flow cytometry. Aquatic Botany 93: 250-253. PDF

Morozowska M., Czarna A., Kujawa M., Jagodziński A. M. (2011): Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae, Myrsinaceae nad Theophrastaceae and their systematic importance. Plant Syst. Evol. 291: 159-172.

Czarna A., Nowińska R., Gawrońska B. (2013): Malus ×oxysepala (M. domestica Borkh. × M. sylvestris Mill.) – a new spontaneous apple hybrid. Acta Soc Bot Pol 82(2):147–156.

Nowińska R., Gawrońska B., Czarna A., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (2014): Typha glauca Godron and its parental plants in Poland: taxonomic characteristics. Hydrobiologia; Plants in hydrosystems DOI 10.1007/s10750-014-1862-0

Kosiński P., Czarna A., Maliński T. (2014): Rubus occidentalis (Rosaceae) – a new naturalized raspberry species in the Polish flora. Dendrobiology, 71: 159-165.

Morozowska M., Czarna A., Jędrzejczyk I., Bocianowski J. (2015): Genome size, leaf, fruit and seed traits – taxonomic tools for species identyfication in the genus Nasturtium BR. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57/1; DOI: 10.1515/abcsb-2015-0011. (20p.)

Czarna A., Gawrońska B., Nowińska R., Morozowska M., Kosiński P. (2016): Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85.

Czarna A., Michalak K. M. 2019. Górski gatunek Festuca drymeia (Poaceae) w rezerwacie "Wzgórze Joanny" (Nadleśnictwo Milicz) na Dolnym Śląsku. Fragm. Florist. Geobot. Pol. 26 (2): 414-417.

Nowińska R., Czarna A., Kozłowska M. (2020). Cemetery types and the biodiversity of vascular plants - a case study from south-eastern Poland. Urban For. Urban Green. 49, art. 126599.

 

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Czarna A. (1992): Interesujące stanowisko róży francuskiej Rosa gallica w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 48(4): 88-92, Kraków.

Latowski K., Czarna A., Żukowski W. (1999): Stan chwastów segetalnych zbóż w strefie powodziowej na glebach lekkich wsi Śleszów i Jemielno (Wielkopolska). Pamiętnik Puławski, 115: 43-56.

Czarna A. (1999): Materiały do flory naczyniowej Lasu Taczanowskiego koło Pleszewa. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 48: 111-134 + 9 fot.

Czarna A. (1999): Występowanie Succisella inflexa (Kluk) Beck w Wielkopolsce.Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 48: 167-176.

Czarna A. (1999): Nowe gatunki flory naczyniowej projektowanego rezerwatu częściowego „Łąki Pyzdrskie” w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 5(7): 139-148.

Czarna A., Wysakowska I. (1999): Materiały do flory naczyniowej Lasów Czeszewskich. Część I. Rocz. AR Pozn. 309, ser. Bot. 2: 29-50.

Czarna A. (1999): New features in taxonomy of Poa chaixii, P. remota and P. hybrida (Poaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica, Supplementum 7: 13-25.

Czarna a. (2000): Nowe stanowiska Isopyrum thalictroides L. w Wielkopolsce. Rocz. AR Pozn. 322,ser. Bot. 3: 69-93.

Klimko M., Czarna A., Wysakowska I., Janyszek S. (2000): Zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides L.) w Wielkopolsce – ekologia i zagrożenie. Rocz. AR Pozn. 322,ser. Bot. 3: 113-134.

Klimko M., Czarna A., Wysakowska I. (2000): Aktualny stan stanowisk Isopyrum thalictroides L. na terenie Wielkopolski. Rocz. AR Pozn. 322, ser. Bot. 3: 101-112.

Czarna A. (2001): Występowanie Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank w Wielkopolsce. Rocz. AR Pozn. 334, ser. Bot. 4: 39-52.

Czarna A., Wyrzykiewicz-Raszewska M., Witek A. (2001): Występowanie Amsinckia calycina (Moris) Chater (Boraginaceae) na terenie Polski. Rocz. AR Pozn.334, ser. Bot. 4: 53-58.

Klimko M., Bałuka B., Czarna A. (2001): Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody „Jeziorko Daisy”. Rocz. AR Pozn. 334, ser. Bot. 4: 95-102.

Czarna A. (2001): Flora naczyniowa cmentarzy ewangelickich w Koźminie i Koźmińcu (Nizina Wielkopolska). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 334, ser. Bot. 4: 27-37.

Czarna A. (2001): Masowe występowanie śnieżycy wiosennej na terenie Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 7(9): 119-122.

Czarna A. (2002): Występowanie Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch w Lesie Taczanowskim koło Pleszewa (Wielkopolska). Rocz. AR Pozn. 347, ser. Bot. 5: 27-29.

Czarna A. (2002): Obecność Orchis morio L. na terenie Wielkopolski. Rocz. AR Pozn. 347, ser. Bot. 5: 23-25.

Czarna A. (2002): „Gruszki na wierzbie” na obszarze Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Rocz. AR Pozn. 347, ser. Bot. 5: 19-21.

Klimko M., Czarna A. (2002): Matricaria perforata Merat w zróżnicowanych uprawach roślin zbożowych, okopowych i warzywnych. Rocz. AR Pozn. 347, ser. Bot. 5: 89-102.

Czarna A. (2003): Samolus valerandi L. na terenie „Łąki Pyzdrskie” w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Rocz. AR Pozn. 354, ser. Bot. 6: 17-21.

Czarna A. (2003): Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. na terenie Wielkopolski. Rocz. AR Pozn. 354, ser. Bot. 6: 9-13.

Czarna A. (2003): Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. wWielkopolsce. Rocz. AR Pozn. 354, ser. Bot. 6: 15-16.

Głowacki Z., Czarna A. (2003): Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) z terenu Wielkopolski. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Biologia 2(1-2): 51-55.

Czarna A. (2003): Występowanie Lamiastrum montanum Pers. w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Biologia 2(1-2): 33-42.

Czarna A., Mielcarski Cz. (2004): Salvia glutinosa L. na terenie miasta Poznania. Rocz. AR Pozn. CCCLXIII, ser. Bot. 7: 47-51.

Czarna A. (2004): Flora naczyniowa cmentarzy na terenie Jarocina. Rocz. AR Pozn. 363, ser. Bot. 7:33-45.

Klimko M., Górski P., Czarna A. (2004): Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”. Rocz. AR Pozn. 363, ser. Bot. 7: 85-93.

Czarna A. (2004): Flora naczyniowa terenu przyklasztornego w Lubiniu (środkowa Wielkopolska). Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 8: 9-14.

Klimko M., Czarna A., Bałuka B. (2004): Flora naczyniowa siedlisk poprzemysłowych miasta Wałbrzycha. Acta Botanica Silesiaca 1: 7-22.

Czarna A. (2005): Allium rotundum L. in Wielkopolska. Rocz. AR Pozn. 372, ser. Bot.-Stec. 8: 27-38.

Czarna A. (2005): Stellaria pallida (Dumort.) Piré in the town of Książ Wielkopolski (Western Poland). Rocz. AR Pozn. 373, ser. Bot.-Stec. 9: 31-37.

głowacki z., ollgaard h., czarna a. (2005): Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 3. Wielkopolska. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12 (2): 275-280.

Czarna A., Rodzewicz M. (2005): Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin na terenie Poznania. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 9: 87-90.

Czarna A. (2005): Flora naczyniowa Starego cmentarza katolickiego na Świerczewie w Poznaniu. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 9: 61-76.

Czarna A. (2005): Vascular flora of the railwey station in Jarocin (Western Poland). Rocz. AR Pozn. 373, ser. Bot.-Stec. 9: 39-46.

Czarna A., Piskorz R. (2005): Vascular flora of cemeteries in the town of Zakopane in the Tatra Mountains. Rocz. AR Pozn. 373, ser. Bot.-Stec. 9: 47-58.

Piskorz R., Czarna A. (2006): Vascular plants on active and closed railway stations in Wolsztyn and its surroundings. Rocz. AR Pozn. 378, ser. Bot.-Stec. 10: 137-156.

Czarna A. (2006): Kokorycz drobna Corydalis pumila (Host) Rchb. w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2): 80-83, Kraków. Pkt. 6.

Czarna A. (2006): Rośliny naczyniowe na cmentarzach Lednickiego Parku Krajobrazowego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 12(14): 119-125.

Czarna A. (2006): Albinotic flowering in plants willy growing on the area of the Wielkopolska Lowland. Rocz. AR Pozn. 378, ser. Bot.-Stec. 10: 37-46.

czarna a., piskorz r., wyrzykiewicz-raszewska m. (2006): Vascular plants on selected catholic cemeteries of Jelenia Góra and its surroudings. Rocz. AR Pozn. 378, ser. Bot.-Stec. 10: 69-86.

Czarna A. (2006): Flora of vascular plants in Książ Wielkopolski commune (Central Wielkopolska). Rocz. AR Pozn. 378, ser. Bot.-Stec. 10: 47-68.

Klimko M., Górski P., Czekalski M., Czarna A. (2006): Anthemis tinctoria L. (Asteraceae) in the Zielonka forest (the Wielkopolska Region, Poland). Rocz. AR Pozn. 378, ser. Bot.-Stec. 10: 109-120.

Czarna A., Wawrzyniak M. (2007): Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritma L. na terenie Wielkopolski. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(2): 28-33, Kraków.

Czarna A. (2007): Wilżyna rozłogowa Ononis repens L. na terenie Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(4): 38-42, Kraków.

Czarna A., Nowińska R., Wysakowska I. (2007): Vascular flora of historical cementeries in the Bieszczady National Park. Rocz. AR Pozn. 384, ser. Bot.-Stec. 11: 23-28.

Czarna A., Nowińska R., Wysakowska I. (2007): Vascular flora of the municipal cementery in Ustrzyki Dolne (Bieszczady Mts., Poland).Rocz. AR Pozn. 384, ser. Bot.-Stec. 11: 29-33.

Czarna A. (2007): Current flora of herbaceous plants in castle park in Gołuchów (Wielkopolska region, Poland). Rocz. AR Pozn. 384, ser. Bot.-Stec. 11: 35-47.

Czarna A. (2008): Przytulia szorstkoowockowa Galium pumilum Murray w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64(3): 26-30, Kraków.

Czarna A., Antkowiak W. (2008): Vascular plants in the former old town evangelical cementery in Wschowa (the Wielkopolska region). Rocz. AR Pozn. 387, ser. Bot.-Stec. 12: 71-78.

Czarna A., Klimko M., Wawrzyńska M. (2008): Vascular flora of the place park in Miłosław (Wielkopolska). Rocz. AR Pozn. 387, ser. Bot.-Stec. 12: 61-70. 4 pkt.

Antkowiak W., Czarna A., Wawrzyniak M. (2008): Pyrus × myloslavensis (P. communis L. × P. salicifolia Pall.) – a new spontaneouns pear hybrid. Dendrobiology, vol. 60: 45-49.

Czarna A., Klimko M., Janyszek S. (2009): Vascular flora and vegetation of the former manor park in Radojewo (Wielkopolska Region, Poland). Rocz. AR Pozn. 388, ser. Bot.-Stec. 13: 37-47.

Czarna A., Morozowska M. (2009): Występowanie rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 65(6): 461-464. PDF

Czarna A. (2010): Vascular flora in the park at Jeziory in the National Park of Wielkopolska. Rocz. AR Pozn. 389, ser. Bot.-Stec. 14: 39-44.

Czarna A., Nowińska R. (2010): Vascular plant sof certain old Jewish cemeteries in Western Carpathians. Rocz. AR Pozn. 388, ser. Bot.-Stec. 14: 45-52.

Czarna A., Woźnicka A., Maj M., Morozowska M. (2011): Flora of vascular plants of selected Poznań cementeries. Acta Agrobotanica Vol. 64 (4): 123-140 PDF

Czarna  A., Nowińska R. (2011): Vascular flora in cemeteries of the Roztocze Region and surrounding areas (South-East Poland). Acta Agrobotanica 64(2): 77-92.  

Chmiel J., Czarna A. (2011): Rumian austriacki Anthemis austriaca Jacq. w agrocenazach Wielkopolski. Ekologia i Technika, vol. 19 (3A): 155-160. 

Czarna A. (2011): Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum – nowe stanowisko w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3): 273-275.

Czarna A., Morozowska M., Nowińska R. (2012): Występowanie rukwi płonnej Nasturtium × sterile (Airy Shaw) Oefelein. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (1): 55–58, 2012. PDF

Nowińska R., Czarna A. (2012): Nowe stanowisko Leucoium vernum w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(1): 75-77. 

Maćkowiak Ł., Czarna A., Woźniak A. (2013): Występowanie Epipactis purpurata w Wielkopolsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 69(6): 514-516. Pkt. 3.

Czarna A., Morozowska M. (2013): Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce. New sites of Nasturtium microphyllum in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (6): 517–521.

Czarna A., Morozowska M., Jędrzejczyk I. (2013): Occurence of onerow yellowcress Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in the Ilanka River (Lubusz Land). Rocz. AR Pozn. 392, Bot. Stec. 17: 43-47.

Czarna A., Górski P. (2013): Vascular flora of the “Dębowiec” nature reserve in the Małopolska Upland (Central Poland). Roczn. AR Pozn. 392,  Bot.-Steciana 17: 49-60.

Czarna A., Maćkowiak Ł., Woźniak A. (2013): New localities of Coleanthus subtilis (Tratt.) Seid. (Poaceae) in the „Milicz Ponds” Ornithological Reserve in Wielkopolska. Rocz. AR Pozn. 392, Bot.-Stec. 17: 39-42.

Czarna A., Maćkowiak Ł., Woźniak A. (2014): Występowanie kruszczyka połabskiego Epipactis albensis w województwie dolnośląskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 70(6): 563-566.

Czarna A., Klimko M., Wawrzyńska M. (2014): Occurence of Melampyrum cristatum L., in Dębno Upon Warta (Wielkopolska, Poland). Steciana 18(3): 173-176

Nowińska R., Czarna A. (2015): Occurrence of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (Poaceae) in the Wielkopolska region. Steciana 19(4): 239-244.

Klimko M., Nowińska R., Czarna A. (2015): Epidermal micromorphology of Hordelymus europaeus (L.) ex Harz (Poaceae). Steciana 19(2): 89-96.

Nowińska R., Czarna A., Czekalski M, Morozowska M. (2016). Vascular flora of selected palace parks in the Wielkopolska region. Steciana 20(3): 137-157. 

Aneta Czarna A. (2016). Vascular plant flora in the Cytadela cemeteries in Poznań (Poland). Acta Agrobot. 69 (4): [1-17].

Czarna A. (2017). Hedera helix (Araliaceae) in old cemeteries in the Wielkopolska Region (in Poland). Electron. J. Pol. Agric. Univ. [Dokument elektroniczny] 20 (3), art. 1.

Czarna A. (2017). Vascular flora of old cemeteries transformed into parks in Poznań. Steciana 21 (3): 115-125. 

Czarna A., Michalak K. M. 2019. Górski gatunek Festuca drymeia (Poaceae) w rezerwacie "Wzgórze Joanny" (Nadleśnictwo Milicz) na Dolnym Śląsku. Fragm. Florist. Geobot. Pol. 26 (2): 414-417.

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 

 Bernacki L., Czarna A. (2001): Orchis palustris Jacq. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk.S. 568-570.

CZARNA A. (2001): Succisella inflexa (Kluck) Beck. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk.S. 352-354.

Czarna A., Załuski T. (2001): Angelica palustris (Besser) Hoffm. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk.S. 277-279.

Czarna A., Górski P., Tokarska-Guzik B. (2001): Erechtites hiracifolia. [W:] A. Zając, M. Zając (red.), Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. S. 218.

Górski P., Czarna A., Tokarska-Guzik B. (2003). Distribution of Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Ex DC. (Asteraceaea) in Poland. Ed. A. Zając, M. Zając, B. Zemanek. Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow, pp. 147-153.

Klimko M., Bałuka B., Klimko W., Czarna A., Szacoń M., Urbański P., Wysakowska I., Kasprzak A., Wawrzyniak M., Karandys Sz., Nowicka J. (2008): Przyroda miasta Poznania. Urząd Miasta Poznania, Wydz. Ochrony Środowiska, ss. 196. 

Czarna A. (2009): Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. WydawnictwoUniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ss.184.

Czarna A. (2011): Kulturowe rośliny naczyniowe Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie. Przewodnik. Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, ss. 93.

Chmiel J., Czarna A., Pilarczyk A., Ziarnek M., Ziarnek K. (2014): Corydalis pumila (Host.) Rchb. Kokorycz drobna (kokorycz skąpokwiatowa). [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 202-205

Smoczyk A., Czarna A. (2014): Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. Rukiew drobnolistna. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 210-212

Czarna A., Załuski T., Krasicka-Korczyńska E., Marciniuk P., Nobis M. (2014): Ostericum palustre Besser Starodub łąkowy (dzięgiel łąkowy). [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 365-368

Kaźmierczakowa R., Trzcińska-Tacik H., Czarna A. (2014): Veronica paniculata Przetacznik zwodny. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 443-445

Czarna A., Marciniuk P. (2014): Succisella inflexa (Kluk) G. Beck Czarcikęsik Kluka. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 493-495

Biernacki L., Czarna A., Fiedor M. (2014): Orchis palustris Storczyk błotny. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 786-788

 

6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

 

 

Latowski K., Czarna A. (1996): Morphological, anatomical and geographical characteristics of Eragrostis cilianensis (Poaceae). Fragm.Flor.Geobot. Ann. 41(2): 579-580.

Latowski K., Czarna A., V.D.Velde-Gabrych E. (1997): Florystyczne cechy zachwaszczenia wtórnego upraw buraka i ziemniaka na przykładzie wybranych regionów zachodniej Polski. XXI Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, pt. Zachwaszczenie wtórne roślin okopowych i ściernisk, (13): 23-35, IUNG, Puławy.

Klimko M., Czarna A. (2001): Controversy around occurrence Koeleria grandis (Poaceae) in Poland. W: L. Frey (edit.), Studies on grasses in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 79-88.

Czarna A., Rakowski W. (2001): The occurrence of Koeleria pyramidata (Poaceae) in the Wielkopolska region. W: L. Frey (edit.), Studies on grasses in Poland, pp. 211-216. W. Szafer of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.

Klimko M., Czarna A. (2001): New taxonomic features of species of the Koeleria species (Poaceae). W: L. Frey (edit.), Studies on grasses in Poland, pp. 89-101. W. Szafer of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.

Górski P., Czarna A., Tokarska-Guzik B. (2003): Distribution of Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Ex DC. (Asteraceaea) in Poland. Ed. A. Zając, M. Zając, B. Zemanek. Phytogeographical problems of synanthropic plants.Institute of Boatny Jagiellonian University, Cracow, pp. 147-153.

Czarna A. (2009): Threatened vascular plant species in Central Wielkopolska (W Poland). In: Z. Mirek & A. Nikiel (eds.), Rare, relict and endangered plants and fungiin Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 163-177.

Tokarska-Guzik B., Górski P., Czarna A. (2009): Erechtites jastrzębcowaty – Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Ex DC. W: Dajdok Z., Pawlaczyk. P. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 36-37.

Czarna A. (2010): Flora naczyniowa starych cmentarzy Ziemi Wschowskiej. W: P. Klinta, M. Markus, K. Szymańska (red.), Kultura funeralna ziemi wschowskiej, Wschowa: 225-246.

Nowińska R., Kozłowska M., Czarna A. (2019). Implications of the richness of cemetery vascular plant flora for native biodiversity. W: 49 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne : Siedlce, 8-12 września 2019, s.17-19.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 

Latowski K., Czarna A. (1994): Morfologiczna, anatomiczna i geograficzna charakterystyka Eragrostis megastachya (Koel.) Lk. I Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków, 15 listopada 1994, Streszczenia – s. 17 .

Czarna A. (1995): Wschodnia część Pojezierza Leszczyńskiego w okolicach Książa Wlkp. i Dolska - ostoją zagrożonych oraz rzadkich roślin naczyniowych. 50 Ogólnopolski Zjazd PTB pt. „Szata roślinna w procesie przemian”, Kraków, 26 czerwiec - 01 lipiec 1995. Streszczenia – s. 63.

Czarna A., Latowski K. (1996): Uwagi o Agrostis vinealis Schreber - mało znanym gatunkiem trawy w Polsce. II Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków, 14-15 listopada 1996. Streszczenia – s. 3.

Czarna A. (1998):  Kompleks „Arabis hirsuta” w Polsce. 51 Ogólnopolski Zjazd PTB, pt. „Botanika polska u progu XXI wieku”. Gdańsk, 15 – 19 września 1998. Streszczenia – s. 92.

Czarna A. (1998): Natura Poa chaixii Vill. na stanowisku koło Taczanowa w Wielkopolsce. III Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków, 17-18 listopada 1998. Streszczenia – s. 21.

 Latowski K., Czarna A., Balcerkiewicz S., Górski P. (1998):  Charakterystyka taksonomiczna polskich populacji Agrostis rupestris  –  uwagi wstępne. III Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków,  17-18 listopada 1998. Streszczenia – s. 22.

Czarna A. (1999): Obecność ergazjofitów na polach uprawnych i w zaniedbanych ogrodach części wschodniej Pojezierza Leszczyńskiego i północnej Wysoczyzny Kaliskiej. XXIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, Skierniewice, 15-16 lipca 1999, pt. „Przenikanie gatunków ruderalnych z siedlisk sadowniczych i parkowych do zbiorowisk segetalnych upraw warzywnych i rolniczych, Instytut Warzywnictwa. Streszczenia – s. 33-34.

Górski P., Czarna A., Tokarska-Guzik B. (2000): Distribution of Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Ex DC. (Asteraceaea) in Poland. Międzynarodowa konferencja „Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. IV. Antropization and  Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation, Crakow, Poland 13-15 september 2000. Abstracts – p. 26.

Czarna A., Rakowski W. (2000): Występowanie Koeleria pyramidata na terenie Wielkopolski. IV Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków  17-18 listopad 2000. Streszczenia – s. 32.

Czarna A., Klimko M. (2000):  Nowe cechy diagnostyczne gatunków z rodzaju Koeleria w Polsce. IV Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków  17-18 listopad 2000. Steszczenia – s. 31.

Czarna A. (2001): Status taksonomiczny Galeobdolon montanum. Taxonomical Range of Galeobdolon montanum. 52 Ogólnopolski Zjazd PTB, pt. „Botanika w dobie biologii molekularnej”. Streszczenia – s. 122.

Klimko M., Czarna A. (2002): Matricaria perforata Mert w uprawach zbóż i roślin okopowych. XXVI Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, Ustka 20-21 czerwca 2002, pt. Rośliny segetalne jako bioindykatory. Streszczenia – s. 21.

Czarna A. (2002): Subdivision of the genus Lamiastrum (Galeobdolon) in Poland. II International Conference on Plant Anatomy and Morphology. Saint-Petersburg, October 14-18, 2002. Streszczenia – s. 202-203.

Czarna A. (2006): Rzadkie i ginące gatunki roślin naczyniowych w środkowej Wielkopolsce. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów”. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Kraków 30-31 maja 2006. S. 59.

Morozowska M., Czarna A. (2006): Morfologia owoców i nasion Samolus valerandi L. (Primulaceae) – rzadkiego gatunku w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów”. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Kraków 30-31 maja 2006. S.109.

Czarna A. (2006): Nowe cechy diagnostyczne w taksonomii polskich gatunków z rodzaju Agrostis. VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”. 16-17 listopada 2006 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. S. 37.

Czarna A., Antkowiak W. (2010): Cultural plants on old Wielkopolska cemeteries. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 79 supplement 1, p. 36.

Czarna A., Bednorz L. (2010): Lamium subg. Galeobdolon (Lamiaceae) in Poland – new taxonomical features. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 79 supplement 1, p. 36.

Nowińska R., Kozłowska M., Czarna A. (2010): Vascular flora diversity in Roztocze cemeteries. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 79 supplement 1, p. 50.

Klimko M., Truchan M., Czarna A. (2010): Thlaspi s. str. (Thlaspidinae) versus Thlaspi s.l.: macro- and micromorphological characteristics of fruits and seeds. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 79 supplement 1, p. 99.

Morozowska M., Czarna A., Woźnicka A. (2010): Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulacea and Myrsinaceae. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 79 supplement 1, p. 102.

Czarna A., Chmiel J. (2010): Rumian austriacki (Anthemis austriaca Jacq.) w agrocenozach Wielkopolski. XXXIV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” nt. Dynamika roślinności segetalnej na terenach zainwestowanych oraz biologia gatunków zachwaszczających uprawy na ternach podmiejskich. Bydgoszcz, s. 30.

Czarna A., Nowińska R., Gawrońska B. (2012): Species of Alisma genus in Europe. [W:] M. T. Ferreira, K. Szoszkiewicz, M. Morozowska, D. Gebler. Plants Hydrosystems: From Functional Ecology to weed research. Poznań University of Life Sciences, Poznań, s.28.

Nowińska R., Czarna A., Wyrzykiewicz-Raszewska M., Gawrońska B. (2012): New taxonomic features of Typha ×glauca Gordon and its parental plants. [W:] M. T. Ferreira, K. Szoszkiewicz, M. Morozowska, D. Gebler. Plants Hydrosystems: From Functional Ecology to weed research. Poznań University of Life Sciences, Poznań, s.41.

Maćkowiak Ł., Czarna A., Woźniak A. (2012): Vascular plants of the nature reserve “Stawy Milickie” (“Milicz Lakes”) (Wielkopolska, Poland).  [W:] M. T. Ferreira, K. Szoszkiewicz, M. Morozowska, D. Gebler. Plants Hydrosystems: From Functional Ecology to weed research. Poznań University of Life Sciences, Poznań, s.36

Morozowska M., Czarna A., Jędrzejczyk I. (2012): Flow cytometric identification of genus Nasturtium R. Br. and its habitat localization in Poland. [W:] M. T. Ferreira, K. Szoszkiewicz, M. Morozowska, D. Gebler. Plants Hydrosystems: From Functional Ecology to weed research. Poznań University of Life Sciences, Poznań, s.39.

Dawidowicz L., Czarna A. 2013. Rośliny naczyniowe cmentarzy na stokach Cytadeli w Poznaniu. Sesja Studenckich Kół Naukowych 2013. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zielonka, 9 maja 2013 roku. S.17.

Kluza-Wieloch M., Czarna A. (2013): Porównanie populacji Dactylorhiza maculata (L.) Soó i D. fuchsii (Druce) Soó w południowej Wielkopolsce. [W:] Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd PTB, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. S. 312-313.

Maćkowiak Ł., Woźniak A., Czarna A. (2013): Flora rezerwatu przyrody „Wzgórze Joanny” (nadleśnictwo Milicz, woj. dolnośląskie). [W:] Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd PTB, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. S. 365-366.

CZARNA A. (2013): Fitoindykatory miejsc pocmentarnych w Wielkopolsce. [W:] Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd PTB, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. S. 55-56.

Czarna A., Antkowiak W. (2013): Róże na starych cmentarzach w Wielkopolsce. [W:] Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd PTB, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. S. 248-249.

Czarna A., Morozowska M.,  Nowińska R., Gawrońska B. (2013): Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. 1946 – próba znalezienia nowych cech diagnostycznych w oparciu o badania kariologiczne. [W:] Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd PTB, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. S. 249-251.

Morozowska A., Czarna A., De Fatima Freitag M. (2013): Mikromorfologia i anatomia owoców i nasion wybranych gatunków z rodziny Primulaceae i Myrsinaceae i ich znaczenie systematyczne. [W:] Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd PTB, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. S. 385-386.

Gawrońska B., Nowińska R., Czarna A. (2013): Zmienność genetyczna i  morfologiczna Malus ×oxysepala. [W:] D. Tomaszewski, A. M. Jagodziński Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Poznań-Kórnik, 21-23 października 2013. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 137-138.

Czarna A., Morozowska M., Jędrzejczyk I. 2014. Nowy rzeczny makrolit na terenie Polski – Nasturtium ×sterile. [W:] Zbierska J. II Konferencja Naukowa „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 pod patronatem GDOŚ. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, s. 14.

Czarna A., Klimko M. 2014. Makrolity rzeczne na terenie Polski. [W:] Zbierska J. (red.) II Konferencja Naukowa „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 pod patronatem GDOŚ. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, s. 15.

Czarna A. 2014. Ergasiophytes in old cemeteries in the Wielkopolska region. Biodiv. Res. Conserv. Suplement 1: 43.

Michalak K., Czarna A. 2014. Górski gatunek trawy Festuca drymeja Mert. Et Koch w leśnym rezerwacie „Wzgórze Joanny” (Nadleśnictwo Milicz) na Nizinie Środkowopolskiej.  II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda-Las-Technologia”, Poznań, 16-18 października 2014, s. 13.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1