11. Spis publikacji - dr Renata Nowińska

 

 1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

Piskorz, R., & Klimko, M. (2006). The effect of Puccinia komarovii Tranzsch. infection on characters of Impatiens parviflora Dc. in Galio sylvatici-Carpinetum [R. Tx. 1937] Oberd. 1957 forest association. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 75(1), 51-59.

Piskorz, R., & Urbanska, M. (2007). Utilization of the invasive plant Impatiens parviflora DC. by the snail Columella edentula Draparnaud in oak-hornbeam forests. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 76(1), 61-67.

Piskorz, R., & Klimko, M. (2007). Współwystępowanie Impatiens parviflora i wybranych roślin lasu dębowo-grabowego w Wielkopolskim Parku Narodowym. Sylwan 151(2), 43-58.

Nowińska, R., & Czarna, A. (2008). Impact of railway facility operation on floral growth in a Powodowo, the Region of Wielkopolska. Polish Journal of Environmental Studies, 17, 613-621.

Nowińska, R. (2010). Reactions of the herb and moss layer, tree saplings and the shrub layer to tree deaths in forests of the Wielkopolska National Park (Western Poland). Biologia, 65(2), 265-272.

Czarna, A., Nowińska, R., & Gawrońska B. (2013). Malus ×oxysepala (M. domestica Borkh. × M. sylvestris Mill.) – a new spontaneous apple hybrid. Acta Societatis Botanicorum  Poloniae 82(2),147–156.

Nowińska, R., Gawrońska, B., Czarna, A., & Wyrzykiewicz-Raszewska, M. (2014). Typha glauca Godron and its parental plants in Poland: taxonomic characteristics. Hydrobiologia, 737(1), 163-181.

Podsiedlik, M., Nowińska, R., & Bednorz, L. (2016). A morphometric study on Senecio erucifolius (Asteraceae) from Poland and its taxonomic implications. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(2), 3505.

Czarna, A., Gawrońska, B., Nowińska, R., Morozowska, M., & Kosiński, P. (2016). Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 222, 68-85.

Klimko M., Nowińska R., Wilkin P., Wiland-Szymańska J. (2017). Pollen morphology of some species of the genus Sansevieria petagna (Asparagaceae). Acta Biol. Crac. Ser. Bot. 59 (2): 63-75.

Klimko M., Nowińska R., Jura-Morawiec J., Wiland-Szymańska J., Wilkin P. (2018): Pollen morphology of selected species of the genera Chrysodracon and Dracaena (Asparagaceae, subfamily Nolinoideae) and its systematic implications, Plant Systematics and Evolution 304 (1): 1-16

Bednorz L., Nowińska R. (2018): Analysis of growth of recruits of natural regeneration of Sorbus torminalis (L.) Crantz – a rare European forest tree species, iForest - Biogeosciences and Forestry 11: 72-78.

Klimko M., Nowińska R., Wilkin P., Wiland-Szymańska J. (2018). Comparative leaf micromorphology and anatomy of the dragon tree group of Dracaena Vand. ex L. (Asparagaceae) and their taxonomic implications. Plant Systematics and Evolution 304(8): 1041-1055.

Jendrzejczyk I., Morozowska M., Nowińska R., Jagodziński A. (2018): Primula veris plants derived from in vitro cultures and from seeds: genetic stability, morphology and seed characteristics. Turkisch Journal of Botany 42: 4: 412-422.

Kluza-Wieloch M., Waśkiewicz A., Bednorz L., Nowińska R. (2020). The content of selected elements in common flax seeds (Linum usitatissimum L.) depending on the cultivar and weather conditions. J. Elem. 25 (3): 1029-1044.

Nowińska R., Czarna A., Kozłowska M. (2020). Cemetery types and the biodiversity of vascular plants - a case study from south-eastern Poland. Urban For. Urban Green. 49, art. 126599.

Morozowska Maria, Woźnicka Agata, Nowińska Renata (2021). The morphology and internal structure of dogwood (Cornus L.) endocarps in the taxonomy and phylogeny of the genus. PeerJ. 9, e12170.

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

Piskorz, R., & Klimko, M. (2001). Kolonizacja powalonych drzew i buchtowisk dzików przez Impatiens parviflora DC w zbiorowiskach Galio silvatici-Carpinetum wybranych rezerwatów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika, 4, 151-163.

Klimko, M., Mrozowska, M., & Piskorz, R. (2001). Mikromorfologiczne zróżnicowanie nasion Primula veris L. ssp. veris [Primulaceae]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika, 4, 103-117.

Piskorz, R., & Klimko, M. (2002). Fenologia Impatiens parviflora DC. w silnie prześwietlonym gradzie środkowoeuropejskim na lokalnym stanowisku w Wielkopolskim Parku Narodowym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika, 5, 135-144.

Piskorz R., & Klimko M. (2002), The influence of light and soil moisture content on variation of Impatiens parviflora DC. in oak-hornbeam in the Wielkopolska National Park (western Poland). Populačná Biológia Rastlín. 7, 90-96.

Klimko, M., & Piskorz, R. (2003). The usefulness of retrospective research along the road-forest border zone forreconstruction of invasion of oak-hornbeam forest communities by Impatiens parviflora DC. Ecological Questions, 3, 63-69.

Piskorz, R. (2005). The effect of oak-hornbeam diversity on flowering and fruiting of Impatiens parviflora DC. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 9, 187-196.

Czarna, A., & Piskorz, R. (2005). Vascular flora of cemeteries in the town of Zakopane in the Tatra Mountains. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 9, 47-58.

Piskorz, R., & Czarna, A. (2006). Vascular plants on active and closed railway stations in Wolsztyn and its surroundings. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 10, 137-156.

Czarna, A., Piskorz, R., & Wyrzykiewicz-Raszewska, M. (2006). Vascular plants on selected catholic cemeteries of Jelenia Góra and its surroundings. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 10, 69-86.

Czarna, A., Nowińska, R., & Wysakowska, I. (2007). Vascular flora of historical cemeteries in the Bieszczady National Park. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 11, 23-28.

Czarna, A., Nowińska, R., & Wysakowska, I. (2007). Vascular flora of the municipal cemetery in Ustrzyki Dolne (Bieszczady Mts., Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 11, 29-33.

Nowińska, R., Urbanski, P., & Szewczyk, W. (2009). Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 13, 109-124.

Klimko, M., Antkowiak, M., & Nowińska, R. (2009). The influence of habitat conditions on anatomical structure of Impatiens parviflora DC.(Balsaminaceae). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 13, 191-202.

Czarna, A., & Nowińska, R. (2010). Vascular plants of certain old Jewish cemeteries in Western Carpathians. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 14, 45-52.

Czarna, A., & Nowińska, R. (2011). Vascular flora in cemeteries of the Roztocze region and surrounding areas (south-east Poland). Acta agrobotanica, 64(2), 77-92.

Czarna, A., & Nowińska, R. (2011). Interesting vascular flora of a New Jewish Cemetery in Olkusz in the Jura Krakowsko-Czestochowska Region. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana, 15, 53-56.

Czarna, A., Morozowska, M., & Nowińska, R. (2012). Występowanie rukwi płonnej Nasturtium× sterile w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68(1), 55-58.

Nowińska, R., & Czarna, A. (2012). Nowe stanowisko śnieżycy wiosennej Leucoium vernum w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68(1), 75–77.

Nowińska, R., & Czarna, A. (2015). Occurrence of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (Poaceae) in the Wielkopolska region. Steciana, 19(4), 239-244.

Klimko, M., Nowińska, R., & Czarna, A. (2015). Epidermal micromorphology of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (Poaceae). Steciana, 19(2), 89-96.

Nowińska, R., Czarna,A., Czekalski, M., & Mrozowska, M. (2016). Vascular flora of selected palace parks in the Wielkopolska region. Steciana 20 (3), 137–157.

Kachel M., Nowińska R., Klimko M. (2017). The variability of Morus alba L. (Moraceae) leaves in the green areas of Poznań. Steciana 21 (1): 17-29.

 

6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

Nowińska, R., Kozłowska, M., & Czarna, A. (2010). Vascular flora diversity in Roztocze cemeteries. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79 Supplement 1, p. 50.

 Bednorz, L., & Nowińska, R. (2016). Analiza odnowienia naturalnego jarzębu brekinii (Sorbus torminalis) na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Krzyż (północno-zachodnia Polska). Konferencja Naukowa Drzewa i Lasy w zmieniającym się środowisku. Instytut Dendrologii PAN, Kórnik, 17-19 października 2016 r., Kórnik-Poznań.

Nowińska, R., & Dubkiewicz, J. (2016). Glebowy bank nasion wybranych zbiorowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Konferencja Naukowa Drzewa i Lasy w zmieniającym się środowisku. Instytut Dendrologii PAN, Kórnik, 17-19 października 2016 r., Kórnik-Poznań.

Nowińska R., Kozłowska M., Czarna A. (2019). Implications of the richness of cemetery vascular plant flora for native biodiversity. W: 49 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne : Siedlce, 8-12 września 2019, s.17-19.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

Piskorz R., Klimko M. (2002). VII Konferencia Populačná Biológia Rastlín, Nitra (Słowacja) 26 –28 czerwca 2002. „Phenology and variability of Impatiens parviflora DC. in oak-hornbeam in Wielkopolska National Park (Western Poland)”.

Klimko, M., & Piskorz, R. (2001).  Szlaki migracyjne Impatiens parviflora DC. w grądzie na przykładzie rezerwatu „Grabina” w Wielkopolskim Parku Narodowym. Toruńskie Seminarium Ekologiczne Zaburzenia-Gradienty-Przepływy. Toruń.

Piskorz R. (2001), Bogactwo florystyczne wykrotów w Galio sylvatici-Carpinetum na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Materiały 52 Zjazdu PTB, Poznań.

Celewicz, S., & Piskorz R. (2002). Biology, ecology and control of foreign invasive plant species in protected forest ecosystems. MPI – PhD Students Meeting. Poznań.

Gawrońska, B., Nowińska, R., & Czarna, A. (2013). Zmienność genetyczna i morfologiczna Malus ×oxysepala. Konferencja Naukowa Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Instytut Dendrologii PAN, Kórnik, 21-23 października 2013 r., Kórnik-Poznań.

Czarna, A., Morozowska, M., Nowińska, R., & Gawrońska, B. (2013).  Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. 1946 – próba znalezienia nowych cech diagnostycznych w oparciu o badania kariologiczne. 56 Zjazd PTB: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, 24-30 czerwca 2013 r., Olsztyn.

Nowińska, R., & Urbański, P. (2014). Zobiektywizowana metoda oceny pokrycia i zróżnicowania gatunkowego mchów na powalonych kłodach. X Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. 26-27 marca 2014 r, CEPL SGGW, Rogów.

 Kachel M., Nowińska R., Klimko M. (2017). The variability of Morus alba L. (Moraceae) leaves in the green areas of Poznań. Steciana 21 (1): 17-29.

 

8. Publikacje popularno-naukowe

Piskorz, R., & Urbańska, M. (2005). Użytek ekologiczny Darzybór. Przewodnik przyrodniczy dla zaawansowanych. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

Piskorz, R., & Urbańska, M. (2005). Użytek ekologiczny Darzybór. Przewodnik przyrodniczy dla początkujących i średniozaawansowanych. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

Piskorz, R. (2006). Użytek ekologiczny Wilczy Młyn. Przewodnik przyrodniczy dla początkujących. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

Piskorz, R. (2006). Użytek ekologiczny Różany Młyn. Przewodnik przyrodniczy dla początkujących. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1