Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska - Historia

Historia Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska jest bardzo burzliwa i ściśle związana z historią całej Uczelni.

  Za początek istnienia obecnej struktury można uznać datę 1 stycznia 1955 r., kiedy to w ramach Katedry Ochrony Roślin, działającej od 1950 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, utworzono Zakład Entomologii. Jego kierownictwo powierzono prof. dr hab. Karolowi Zalewskiemu i prof. mgr Stefanowi Alwinowi. Po upływie roku  1 stycznia 1956 r. Zakład Entomologii przekształcono w Katedrę Entomologii, którą 1 listopada tegoż roku przeniesiono na nowo utworzony Wydział Ogrodniczy. Pierwszym kierownikiem Katedry Entomologii został prof. dr hab. Władysław Węgorek, który piastował tą funkcję do 1968 roku. W 1969 r. zastąpił go na tym stanowisku prof. dr hab. Wiktor Kadłubowski, który piastował funkcję kierownika Katedry do 1988 r.

   W roku 1956 na Wydziale Ogrodniczym powołano Odział Ochrony Roślin, do którego w 1961 włączono Zakład Pszczelarstwa. Po tej reorganizacji w ramach Katedry Entomologii działały dwa zakłady: Zakład Entomologii i Zakład Pszczelarstwa. W 1966 kierownictwo Zakładu Pszczelarstwa powierzono prof. dr hab. Ferdynandowi Wójtowskiemu, a w 1970 zakład ten przeniesiono na Wydział Zootechniczny.

   Z dniem 21 maja 1970 r. Wyższa Szkoła Rolnicza została przekształcona w Akademię Rolniczą i przeszła głęboką reorganizację. Utworzono wówczas instytuty, zlikwidowano katedry, a na ich miejsce powołano zespoły naukowo-dydaktyczne. Katedra Entomologii, przemianowana na Zespół Naukowo-Dydaktyczny Entomologii i weszła w skład Instytutu Ochrony Roślin. W 1977 zespoły naukowo-dydaktyczne zostały ponownie przekształcone w zakłady, a w 1981 powrócono do struktur katedr i Zakład Entomologii przemianowano na Katedrę Entomologii. W latach 1988-1993 funkcję kierownika Katedry pełnił doc. dr hab. Stanisław Burdajewicz, a w latach 1993-2009 prof. dr hab. Barbara Wilkaniec.

kadlubowscy_pozegnanie6xx

Pracownicy Katedry Entomologii, lata 90. Siedzą (od lewej): Prof. dr hab. Stanisław Burdajewicz,
Doc. dr hab. Maria Karczewska, Prof. dr hab. Wiktor Kadłubowski, stoją (od lewej): dr hab. Marek Bunalski,
dr inż. Lech Buchholz, Prof. dr hab. Wanda Nowacka, dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka, dr Dorota Luterek, Zofia Paprocka, mgr Elżbieta Strzykała-Trybuła, Prof. dr hab. Barbara Wilkaniec, Prof. dr hab. Janusz Nowacki

   23 czerwca 1994 r. utworzono na Wydziale Ogrodniczym – Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska, która następnie zmieniła nazwę na Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego. Inicjatorem powołania jednostki był prof. dr hab. Piotr Ilnicki pełniący przez długi czas funkcję jej kierownika. Głównym powodem utworzenia nowej katedry była konieczność realizacji licznych zajęć dydaktycznych z różnych przedmiotów w ramach nowych specjalizacji i kierunków studiów. W latach 2006-2011 funkcję kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Janusz Nowacki, a jednostka przeszła zmiany organizacyjne i przeniosła się do nowych pomieszczeń.

kadlubowscy_pozegnanie600

Pożegnalne spotkanie z Panią Marią Karczewską i Wiktorem Kadłubowskim 30.IX.1991r.
Stoją (od lewej): Prof. dr hab. Barbara Wilkaniec, Prof. dr hab. Janusz Nowacki, dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka,
dr inż. Lech Buchholz, dr hab. Marek Bunalski

   W 2008 roku Akademię Rolniczą przekształcono w Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a w 2010 r. Wydział Ogrodniczy zmienił nazwę na Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

   Z dniem 1 października 2011 r. Katedra Entomologii oraz Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego połączyły się w Katedrę Entomologii i Ochrony Środowiska. W ramach Katedry powołano dwa Zakłady odpowiadające w swojej strukturze dawnym katedrom. Kierownictwo Katedry oraz Zakładu Ochrony Środowiska Przyrodniczego objął prof. dr hab. Janusz Nowacki, a Zakładu Entomologii dr hab. Marek Bunalski.

W dniu 1 października 2013 r. do Zakładu Entomologii dołączyli pracownicy rozwiązanej wcześniej Katedry Metod Ochrony Roślin.

 

Kierownicy (alfabetycznie)

prof. mgr Stefan Alwin – kierownik Zakładu Entomologii w 1955 r.

dr hab. Marek Bunalski – kierownik Katedry Entomologii w latach 2009-2011, a od 2011 r. Zakładu Entomologii

doc. dr hab. Stanisław Burdajewicz – kierownik Katedry Entomologii w latach 1988-1993

prof. dr hab. Piotr Ilnicki – kierownik Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska w latach 1994-2004

prof. dr hab. Wiktor Kadłubowski – kierownik Zakładu Entomologii, Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Entomologii, a następnie Katedry Entomologii, w latach 1969-1987

dr inż. Piotr Lewandowski – p.o. kierownika Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, w latach 2004-2006

prof. dr hab. Janusz Nowacki – kierownik Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego w latach 2006-2011, a od 2011 r. kierownik Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Ochrony Środowiska Przyrodniczego

prof. dr Władysław Węgorek – kierownik Zakładu Entomologii, a następnie Katedry Entomologii, w latach 1956-1968

prof. dr hab. Barbara Wilkaniec – kierownik Katedry Entomologii w latach 1993-2009

prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski – kierownik Zakładu Pszczelarstwa Katedry Entomologii w latach 1966-1970

prof. dr hab. Karol Zalewski – kierownik Zakładu Entomologii w 1955 r.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1