Spis publikacji - dr hab. Dorota Frużyńska-Jóźwiak

 

 

Oryginalne prace twórcze

1. Glaser T., Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1988. Masowe wystąpienie grzyba Peronospora cubensis Berk. et Curt. na ogórku w Polsce. Rocz. AR Pozn. 180: 79-87.

2      Glaser T., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1989. Skuteczność wybranych fungicydów zastosowanych do dezynfekcji zakażonego podłoża i podlewania roślin przeciw grzybowi Fusarium oxysporum f. dianthi na Dianthus caryophyllus semperflorens flore pleno. Rocz. AR Pozn. 202: 67-83.

3. Mańka M., Buszczak A., Frużyńska-Jóźwiak D. 1989. Wpływ różnych dawek Sadoplonu 75 w podłożu torfowym na zdrowotność i wzrost rozsady ogórka szklarniowego. Rocz. AR Pozn. 202: 137-151.

4. Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1989. An attempt of biological control of glasshouse carnation Fusarium wilt. Acta Hort. 225: 281-285.

5. Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1991. Wpływ dwóch dawek Sadoplonu 75 w podłożu torfowym na zdrowotność, wzrost siewek i rozsady pomidora i ogórka szklarniowego. Rocz. AR Pozn. 125: 59-85.

6. Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1992. Forest soil fungi for biocontrol of Fusarium oxysporum Dianthi. IOBC/WPRS Bulletin, XV/1, New approaches in biological control of soil-borne diseases: 15-17.

7. Frużyńska-Jóźwiak D., Mańka M. 1994. Biotic series method for evaluation of soil fungi effect on plant pathogenic fungi. II. Effect of medium pH, medium amendments and temperature on individual biotic effect value. Phytopath. Polonica 7 (XIX), 131-136.

8. Czekalski M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1995. Obumieranie pąków kwiatostanowych różaneczników wywołane przez grzyb Pycnostysanus azaleae (Pech) Mason. "Erika" Rocz. Rośl. Wrzos. 6, 7-14.

9. Frużyńska-Jóźwiak D., Mańka M., Andrzejak R. 1995. Effectiveness of chemical and biological control of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. In: Mańka M. (ed.), Environmental Biotic Factors In Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3-rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, September 5-9: 237-240.

10. Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Biocontrol of greenhouse carnation Fusarium wilt with saprophytic fores soil fungi. Folia Horticulturae Ann 8/1, 93-104.

11. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Biotic effect of some selected fungi on different formae species of Fusarium oxysporum Schlecht. Phytopath. Polonica 11: 127-133.

12. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Laboratoryjna i szklarniowa ocena antagonistycznego oddziaływania grzybów glebowych względem wybranych form specjalnych Fusarium oxysporum. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 36, 2: 162-166.

13. Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D., Pokojska-Burdziej A., Dahm H. 1997. Promoting effect of Trichoderma on cutting growth in biocontrol of Fusarium carnation wilt. Folia Hort. 9/1: 3-13.

14. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1998. Biological protection of carnation, asparagus and babies'-breath against different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Phytopath. Pol. 16: 37-43.

15. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1998. Oddziaływanie Trichoderma spp. i Penicillium funiculosum na rozwój fuzariozy naczyniowej na goździku szklarniowym i gipsówce wiechowatej. Rocz. AR Pozn. CCCI, Ogrodnictwo 26: 105-112.

16. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Influence of amendment term of soil with antagonistic microorganisms on the effectiveness in the control of plant diseases caused by Fusarium oxysporum Schlecht. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 47, 2-4: 225-229.

17. Weber Z., Grajek W., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Influence of Trichoderma viride (85/1) and T. harzianum (658) on the growth of three plant species and their control effect against particular isilates of Fusarium oxysporum. Phytopath. Pol. 19: 107-115.

18. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. biopreparatów opartych na Trichoderma spp. przygotowanych na różnych nośnikach. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 40, 2: 608-611.

19. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Wpływ terminu wprowadzania do ziemi grzybów z rodzaju Trichoderma na skuteczność ochrony roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. Roczniki AR w Poznaniu CCCXXI, seria Ogrodnictwo 30: 171-176.

20. Weber Z., Orlikowski L., Grajek W., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Trichoderma biopreparates in the control of Fusarium oxysporum Schlecht. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 49, 3: 223-230.

21. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Przeżywalność grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach z różnymi nośnikami i ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 41, 2: 769-772.

22. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2001. The study of the causal agents of massive needle fall in blue spruce. Rocz. AR Pozn., Ogrodnictwo 34: 149-154.

23. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2003. Szkodliwość grzybów
z rodzaju Fusarium dla krzewów ozdobnych i drzew parkowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 43, 2: 1022-1025.

24. Frużyńska-Jóźwiak D., Jerzak E. 2006. Fungi on the collection of Cotoneaster plants in the Poznań Botanical Garden in 2003. Phytopathol. Pol. 40:63-68.

25. Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. The effect of selected preparation on in vitro growth of fungi Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride found in the cultivation of garden mashroom (Agaricus bisporus). Phytopatol. Pol. 42: 29-35.

26. Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2007. The incidence of diseases and pathogenic fungi on selected medicinal and spice plants in the area of Poznań. Phytopathol. Pol. 46: 47-51.

27. Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. Ocena wpływu fluropirimidolu na zdrowotność goździka szklarniowego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48 (2): 450-453.

28. Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. Wpływ naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego
w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 19-26.

29. Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. The effect of selected preparations on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in button mushroom (Agaricus bisporus) crop. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 27-33.

30. Werner M., Andrzejak R., Frużyńska-Jóźwiak D., Kosiada T. 2008. Wpływ fluropirimidolu na wzrost in vitro różnych izolatów Fusarium oxysporum oraz porażenie goździka przez F. oxysporum f. sp. dianthi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 531: 253-260.

31. Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2009. The effect of retardans on growth of Fusarium oxysporum and severity of carnations fusariosis. Phytopathologia 51: 63-70.

32. Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Porównanie rozwoju grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 723-726.

33. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Growth of aggressive isolates of Trichoderma aggressivum f. europaeum in dependence on temperature and medium. Phytopathologia 53: 11-18.

34. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. 2009. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum Th2 on the yielding of Agaricus bisporus. Phytopathologia 53: 5-10.

35. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. 2010. Impact of infection with Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on carpophore setting and yielding of Agaricus bisporus. Phytopathologia 55: 35-41.

36. Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Nowak-Sowińska M. 2010. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on yielding and morphological features of Pleurotus eryngii. Phytopathologia 56: 17-25.

37. Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2010. Wpływ wybranych preparatów na zdrowotność ozdobnych drzew i krzewów iglastych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 2067-2071.

38. Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2011. Kumulacja kadmu i ołowiu w ozdobnych roślinach iglastych. Zeszyty Problemowe Post. Nauk Roln. 562: 59-64.

 

Prace konferencyjne

1. Frużyńska-Jóźwiak D., Mańka M. 1996. Effectiveness of Trichoderma viride and T. harzianum introduced during carnation cuttings rooting for biological control of Fusarium oxysporum f.sp. dianthi. Effectiveness of some microorganisms and plant extract in the control of plant diseases, Skierniewice: 49-55.

2. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Preliminary results of the bilogical control of different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Effectiveness of some microorganisms and plant extract in the control of plant diseases, Skierniewice: 175-181.

3. Weber Z., Orlikowski L.B., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1997. Efficacy of the different plant species protection against Fusarium oxysporum with Actinomucor elegans (D-510) and Trichoderma viride (A-129). Trichoderma spp., other microorganisms and plant extracts in plant diseases control: 19-24.

4. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Protection of plants against Fusarium oxysporum with Trichoderma. Proceedings of the 5th Congress of the EFPP: 514-517.

 

Komunikaty naukowe

1. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1994. Występowanie grzyba Verticillium albo-atrum Reinke et Berth na winorośli. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice: 99.

2. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1995. Bioric effect of some selected fungi against three formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. XIII International Plant Protection Congress, The Netherlands: 572.

3. Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1995. Wpływ sposobu zastosowania biopreparatu na skuteczność ochrony goździka szklarniowego przed Fusarium oxysporum f.sp. dianthi. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka Praktyce Ogrodniczej" AR Lublin: 327-330.

4. Weber Z., Werner M. Frużyńska-Jóżwiak D. 1995. Biotic effect of some selected fungi against three formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. XIII International Plant Protection Congress, The Hague, July 2-7: 572.

5. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Preliminary results of the biological control of different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Effectiveness of some microorganisms and plant extracts in the control of plant diseases. Materiały z Sympozjum, Skierniewice: 175-181.

6. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1997. Skuteczność antagonistycznych grzybów glebowych w ochronie goździka i gipsówki przed Fusarium oxysporum w zależności od terminu ich introdukcji do podłoża. Progres in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 37, 2: 381-382.

7. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Wpływ terminu stosowania Trichoderma viride (85/1) i T. harzianum (658) na ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. Sympozjum Naukowe "Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków" towarzyszące X Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Poznań, 7-9.09.1999, Streszczenia: 146.

8. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1999. Badania nad przyczynami masowego opadania igieł świerka srebrnego. XXXIX Sesja Naukowa IOR Pozn. 11-12 luty, Streszczenia: 227.

9. Frużyńska-Jóźwiak D., Skopińska K. 2000. Podatność nowych odmian goździka szklarniowego na porażenie przez Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Prill. et Del.) Snyd et Hans. XL Sesja naukowa IOR Pozn., 24-25 luty, Streszczenia: 137.

10. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Biologiczna ochrona roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. z zastosowaniem grzybów z rodzaju Trichoderma. XL Sesja Naukowa IOR Pozn., 24-25 luty, Streszczenia 139.

11. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Protection of plants against Fusarium oxysporum with Trichoderma bioproducts. 5th Congress of the EFPP "Biodiversity in Plant Pathology", Taormina-Giardini Naxos, Italy (abstract): 409.

12. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Przeżywalność grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach z różnymi nośnikami i ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum. XLI Sesja Naukowa IOR Pozn., 8-9 luty, Streszczenia: 220.

13. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2003. Szkodliwość grzybów
z rodzaju Fusarium dla krzewów ozdobnych i drzew parkowych. XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 13-14 luty 2003, Streszczenia: 263.

14. Jerzak E., Frużyńska-Jóźwiak D. 2004. Choroby i szkodniki występujące na pędach, liściach i owocach gatunków rodzaju Cotoneaster Medik. (Rosaceae). XLIV Sasja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 12-13 luty 2004, Streszczenia: 195.

15. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2006. Skuteczność działania wybranych środków ochrony roślin w zwalczaniu grzybów z rodzaju Trichoderma występujących w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). XLVI Sesja Naukowa IOR, 16-17 lutego 2006, Streszczenia: 136-137.

16. Frużyńska-Jóźwiak D. Andrzejak R. 2007. Patogeniczne grzyby występujące na roślinach leczniczych i przyprawowych w rejonie Poznania. XLVII Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 15-16 lutego 2007.. Streszczenia: 153.

17. Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R., Lar K. 2008. Ocena wpływu fluropirimidolu na zdrowotność goździka szklarniowego. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 31.01-1.02.2008. Streszczenia: 276.

18. Frużyńska-Jóźwiak D., Werner M., Andrzejak R. 2008. Wrażliwość różnych izolatów Fusarium oxysporum na fluropirimidol. Sympozjum Naukowe "Choroby roślin na tle zmian klimatycznych" towarzyszące XIII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Wrocław, 17-19 września 2008, Streszczenia: 104.

19. Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2008. Wpływ naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego
w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Pierwsza Konferencja Naukowa "Nowe patogeny roślin", Skierniewice, 15-16 kwietnia 2008, Streszczenia: 9.

20. Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Porównanie rozwoju grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni.
49. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 19-20 lutego 2009. Streszczenia: 294-295.

 

Artykuły naukowe

1. Werner M., Czekalski M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Plamistość płatków kwiatowych różaneczników w Polsce. "Erica" Rocz. Rośl. Wrzos. 7: 52-55.

2. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Czekalski M. 1998. Analiza mikologiczna nie rozkwitających kwiatostanów różaneczników. Erica Pol. Rocz. Rośl. Wrzos. 9: 60-63.

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1992. Fuzarioza na zatrwianie. Owoce Warzywa Kwiaty 13: 13.

2. Werner M., Frużyńska-Jóxwiak D. 1992. Choroby zatrwianu i ich zwalczanie. Ochrona Roślin 12: 6-7.

3. Czekalski M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Obumieranie pąków kwiatostanowych różaneczników. Ochrona Roślin 5: 6.

4. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Zapobieganie nadmiernemu opadaniu igieł świerka srebrnego. Ochrona Rośl. 6: 18-19.

5. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Brunatna zgnilizna na drzewach pestkowych i roślinach ozdobnych z rodziny różowatych. Ochrona Rośl. 10: 31.

6. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Groźne choroby drzew pestkowych. Brunatna zgnilizna. Działkowiec 11: 51.

7. Frużyńska-Jóźwiak D., Werner M. 2000. Grzyby wyniszczające pąki i kwiatostany różanecznika. Ochrona Rośl. 3: 37-38.

8. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Przyczyny zamierania pędów ozdobnych roślin z rodziny Rosaceae. Owoce Warzywa Kwiaty 13: 30.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1