Spis publikacji - dr inż. Ewa Żółtańska

 

I. Oryginalne prace twórcze w czasopismach recenzowanych

1. Nowacka W., Żółtańska E. 1974. Skoczki (Homoptera, Cicadoides) warzyw baldaszkowatych i cebulowych. Rocz. Nauk Roln. Seria E., T. IV, z. 1: 33-46.

2. Żółtańska E. 1984. Wplyw niektórych fungicydów na wybrane grzyby saprofityczne i patogeniczne. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 289: 133-146.

3. Przezbórski A., Kwaśna H., Żółtańska E. 1985. Próba reaktywacji substratu naturalnego po dwukrotnej sterylizacji termicznej, ocenianej wydajnością i zdrowotnością siewek sosny zwyczajnej. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśnych PTPN, T. LX: 113-119.

4. Mańka K., Przezbórski A., Kwaśna H., Żółtańska E. 1987. Wpływ pH na aktywność niektórych grzybów wyizolowanych ze środowisk leśnych i rolnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 307: 175-196.

5. Przezbórski A., Kwaśna H., Żółtańska E. 1988. Wzrost Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet. na pożywkach o różnej zawartości składników odżywczych. Rocz. Nauk Roln. Seria E, T. 18, z. 1: 169-182.

6. Mańka K., Przezbórski A., Kwaśna H., Żółtańska E. 1989. Badania nad wpływem mieszanin grzybów saprofitycznych na grzyby powodujące zgorzel siewek sosny pospolitej. Zesz. Probl. Nauk Roln., z.374: 265-283.

7. Przezbórski A., Żółtańska E. 1990. Wpływ temperatury i zawartości składników odżywczych w środowisku wodnym na kiełkowanie konidiów Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet. Zesz. Naukowe Nr 159, Rolnictwo 28, ATR Bydgoszcz: 103-107.

8. Żółtańska E. 1992. Wpływ wybranych fungicydów na grzyby powodujące zgorzel siewek drzew leśnych i towarzyszące im w glebie grzyby saprofityczne. Część I. Wpływ fungicydów na grzyby zgorzelowe. Roczniki AR w Poznaniu, CCXXXVIII: 83-92.

9. Żółtańska E. 1992. Wpływ wybranych fungicydów na grzyby powodujące zgorzel siewek drzew leśnych i towarzyszące im w glebie grzyby saprofityczne. Część II. Wpływ fungicydów na zbiorowisko grzybów glebowych. Roczniki AR w Poznaniu, CCXXXVIII: 93-101.

10. Żółtańska E. 1992. Wpływ wybranych fungicydów na grzyby powodujące zgorzel siewek drzew leśnych i towarzyszące im w glebie grzyby saprofityczne. Część III. Wpływ fungicydów na grzyby w naturalnej glebie leśnej. Roczniki AR w Poznaniu, CCXXXVIII: 103-109.

11. Żółtańska E. 1995. The effect of soil fungi on Rhizoctonia cerealis v. d. Hoeven and Rhizoctonia solani Kuhn. „Biological control of sclerotium-forming pathogens”, Proceedings of a Workshop - Wellesbourne,Warwick (UK), December 1994, IOBS WPRS Bulletin OILB srop, Vol. 18 (3): 78-83.

12. Żółtańska E. 1996. Ocena możliwości ochrony pszenicy przed grzybami Rhizoctonia cerealis v.d. Hoeven i R. solani Kuehn przez stosowanie drobnoustrojów antagonistycznych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 33, 2: 171-173.

13. Żółtańska E. 2000. Występowanie chorób podsuszkowych pszenicy ozimej uprawianej po jęczmieniu i rzepaku w okolicach Poznania. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXXXI, Ogrodn. 30: 177-180.

14. Żółtańska E., Woźna H. 2000. Patogeniczność wybranych izolatów grzybów z rodzaju Rhizoctonia pochodzących z pszenicy. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXX, Roln. 57: 193-202.

15. Żółtańska E. 2001. Zdolność grzybów z rodzaju Rhizoctonia do porażania korzeni pszenicy ozimej. Progress i Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 41 (2): 776-778.

16. Żółtańska E. 2003. Infection of wheat with fungi from the genus Rhizoctonia depending on soil moisture. Phytopathol. Pol. 27: 37-43.

17. Żółtańska E., Woźniak J. 2003. Skuteczność wybranych zapraw nasiennych w ochronie pszenicy jarej przed grzybami z rodzaju Rhizoctonia. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 43, 2: 1068-1071.

18. Żółtańska E. 2005. The effect of previous crop and weather conditions on the incidence of stem base diseases in winter wheat. Journal of Plant Protection Research 45, 1: 37-40.

19. Irzykowska L., Żółtańska E., Bocianowski J. 2005. Use of molecular and conventional techniques to identify and analyze genetic variability of Rhizoctonia spp. isolates. Acta Agrobotanica 58 (2): 19-32.

20. Żółtańska E. 2006. The effect of soil moisture and temperature on efficacy of seed dressing preparations Biochikol 020 PC and Baytan Universal 19,5 WS in control of Rhizoctonia fungi on wheat. J. Plant Protection Res. 46, 3: 261-267.

 

II. Oryginalne prace twórcze w materiałach z konferencji

1. Żółtańska E. 1997. Pathogenicity of the isolates of Rhizoctonia cerealis and R. solani from the Poznań region towards the wheat seedlings. Diagnosis and Identification of Plant Pathogens . Proceedings of the 4th International Symposium of the EFPP, Sept. 9-12, 1996, Bonn, Germany. Kluwer Academic Publishers: 365-367.

 

III. Komunikaty i doniesienia

1. Żółtańska E. 1994. The influence of soil fungi on Rhizoctonia cerealis v.d. Hoeven and Rhizoctonia solani Kuhn. (Abstr.).1994. Biological Control of Sclerotium-forming Pathogens. Working Group IOBS/WPRS/IFPP Wellesbourne, Warwick (UK), 12-14 December 1994: 11.

2. Żółtańska E. 1996. Pathogenicity of the isolates of Rhizoctonia cerealis and .R. solani from the Poznań region towards the wheat seedlings. (Abstr.), 4-th International EFPP Symposium, Bonn, 7-13 September 1996: 87.

3. Żółtańska E. 1997 Charakterystyka izolatów z rodzaju Rhizoctonia występujących na pszenicy. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, Vol. 37 (2): 394.

4. Żółtańska E., Praczyk T. 1998. Wstępne badania nad zastosowaniem grzyba Caetodiplodia caulina do zwalczania komosy białej (Chenopodium album). XXXVIII Sesja Naukowa IOR: 180.

5. Żółtańska E. 1999. Występowanie chorób podsuszkowych pszenicy ozimej uprawianej po jęczmieniu i rzepaku w okolicach Poznania. Sympozjum Naukowe "Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków" towarzyszące X Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit. Poznań, 7-9.09.1999, Streszczenia: 148.

6. Żółtańska E., Ludwikowska M. 2000. Wpływ wybranych fungicydów na grzyby z rodzaju Rhizoctonia w doświadczeniach laboratoryjnych i szklarniowych. XL Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 24-25 luty 2000: Streszczenia: 140.

7. Żółtańska E. 2001. Zdolność grzybów z rodzaju Rhizoctonia do porażenia korzeni pszenicy. XLI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Streszczenia: 222.

8. Żółtańska E. 2002. Wpływ wilgotności ziemi na porażenie pszenicy przez izolaty grzybów z rodzaju Rhizoctonia. Sympozjum Naukowe "Fitopatologia polska w Europie" towarzyszące XI Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., W-wa, 17-19 września 2002: 77.

9. Żółtańska E., Woźniak J. 2003. Skuteczność wybranych zapraw nasiennych w ochronie pszenicy jarej przed grzybami z rodzaju Rhizoctonia. XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 13-14 luty 2003: 264.

10. Żółtańska E. 2005. Wpływ wilgotności podłoża i temperatury na skuteczność zapraw nasiennych w ograniczaniu grzybów z rodzaju Rhizoctonia. XLV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 3-4 luty 2005: 150-151.

11. Irzykowska L., Żółtańska E., Bocianowski J. 2005. Wykorzystanie technik molekularnych i konwencjonalnych do identyfikacji i oceny zróżnicowania genetycznego izolatów Rhizoctonia spp. Sympozjum Naukowe "Aktualne problemy w fitopatologii" towarzyszące XII walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Lublin 20-22.09.2005, Streszczenia: 65.

12. Żółtańska E. 2006. Ocena wpływu wilgotności podłoża i temperatury na skuteczność biopreparatu Biochikol 020 PC w ochronie pszenicy przed grzybami z rodzaju Rhizoctonia. XLVI Sesja Nauk. Inst. Ochr. Rośl. Poznań, 16-17 lutego, Streszczenia: 131.

 

IV. Artykuły popularno-naukowe

1. Nowacka W., Żółtańska E. 1971. Skoczki upraw warzywniczych. Ochrona Roślin, Nr 12: 7-9

2. Żółtańska E. 1997. Rizoktonioza pszenicy. Ochrona Roślin, Nr 8: 8

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1