Spis wybranych publikacji - prof. dr hab. Karol Zaleski

1. Zaleski K. 1928. Über die in Polen gefundenen Arten der Gruppe Penicillium Link. Biul. Akad. Umiejętności Ser. B: 1-146 (praca doktorska).

2. Zaleski K., Ruszkowski J. 1928. Próby zwalczania niektórych chorób i szkodników drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, prowadzone w 1927 r. RNR 19: 89-111.

3. Zaleski K. 1933. Względna odporność na bakteriozę obwódkową (Phytomonas medicaginis v. phaseolicola) odmian fasoli uprawianych w Polsce. RNR 30: 1-77 (praca habilitacyjna).

4. Hart H., Zaleski K. 1935. The effect of light intensity and temperature on infection of Hope wheat by Puccinia graminis tritici. Phytopath. 25, 12: 1041-1066.

5. Dominik T., Zaleski K. 1936. Groźna choroba wiązów i możliwości jej zwalczania. Rocz. Nauk Roln. i Leśn. 36: 167-176.

6. Zaleski K., Dorywalski J. 1936. Dwuletnie doświadczenia polowe z zaprawami nad zwalczaniem śnieci cuchnącej (Tilletia tritici) u pszenicy ozimej Edel-Epp z lat 1932/33 i 1933/34. Rocz. Nauk Roln. i Leśn. 35: 443-455.

7. Zaleski K. 1937. Charakterystyczne cechy organizacji ochrony roślin w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rocz. Nauk Roln. i Leśn. 41: 368-373.

8. Zaleski K., Trampler T. 1937. O dziwacznych formach rydza (Lactaria daliciosa L.) z Karpat Wschodnich. Rocz. Nauk Roln. i Leśn. 39: 487-516.

9. Zaleski K., Tychanicz M. 1937. Bakterie wewnętrzne ziemniaka i ich stosunek do chorób wirusowych ziemniaków. Rocz. Nauk Roln. i Leśn. 41: 391-396.

10. Zaleski K., Walisiak J. 1937. Pleśniaki występujące na ziarnie żyta i ich znaczenie chorobotwórcze. Rocz. Nauk Roln. i Leśn. 41: 445-452.

11. Zaleski K., Wojtowicz A. 1937. Z badań nad hubą sosnową (Trametes pini Brot. Fr.) i o sposobach jej zwalczania. Rocz. Nauk Roln. i Leśn. 41: 344-351.

12. Zaleski K., Kocentówna H.Z. 1939. Badania nad wiosennym okresem wyrzutu ascospor struposza jabłoniowego (Venturia inaequalis) w 1937 r. w okolicach Poznania. Rocz. Ochr. Rośl. 4: 1-28.

13. Zaleski K. 1939. Badania i metody zwalczania chorób wirusowych ziemniaka w Niemczech i Holandii. Przegląd Doświadczalnictwa Rolniczego 2, 7: 314-334.

14. Zaleski K. 1942. Zwalczanie chorób wirusowych ziemniaków-sadzeniaków. Rol. Zakł. Bad. Puławy - Inst. Ochr. Rośl. 7: 1-12.

15. Zaleski K., Domański S., Wojciechwski E. 1948. Grzyby Państwowego Nadleśnictwa Zielonka (woj. poznańskie) zebrane w latach 1946 i 1947. Acta Soc. Bot. Pol. 19, 1: 101-143.

16. Zaleski K. 1953. Doświadczenia nad metodą wskaźnikową bulw ziemniaczanych (Tuber index method) w latach 1947 i 1948. RNR, ser. A, 66, 2: 141-164.

17. Zaleski K., Glaser T. 1953. Grzyby pasożytnicze i saprofityczne (z wyjątkiem Agaricaceae i Boletaceae) Państwowego Nadleśnictwa Wolsztyn zebrane w latach 1949-1950. Acta Soc. Bot. Pol. 22, 3: 633-652.

18. Zaleski K., Błaszczak W. 1954. Wstępne doświadczenia nad patologią, szkodliwością i niektórymi sposobami zwalczania rizoktoniozy ziemniaków (Rhizoctonia solani Kuehn). RNR, ser. A, 69, 4: 529-556.

19. Zaleski K., Golenia A. 1954. Grzyby nadrzewne - pasożyty i saprofity - zebrane w Państwowym Nadleśnictwie Kórnik (woj. poznańskie) w latach 1948-1949. Acta Soc. Bot. Pol., 23, 3: 617-634.

20. Zaleski K., Grela T., Horówna W. 1955. Doświadczenia nad zwalczaniem chwościka burakowego (Cercospora beticola Sacc.) za pomocą odmiennych sposobów opryskiwania 1% cieczą bordoską (z lat 1950-1951). RNR, ser. A, 72, 1: 115-140.

21. Zaleski K., Grela T. 1957. Doświadczenia obserwacyjne z trzema koncentracjami cieczy kalifornijskiej produkcji krajowej (1949). PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Leśn., 3, 9: 1-21.

22. Zaleski K., Grela T., Horówna W. 1957. Dwuletnie doświadczenia porównawcze z kilkoma nowymi zaprawami na zwalczanie śnieci pszenicznej (Tilletia tritici) w latach 1948/49 i 1949/50. PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Leśn., 3, 7: 3-18.

23. Zaleski K., Horówna W. 1957. Doświadczenia obserwacyjne nad wpływem zmiennych terminów opryskiwań na zwalczanie parcha jabłoniowego (Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.) przeprowadzone w roku 1948. PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Leśn., 3, 10: 1-29.

24. Zaleski K., Horówna W. 1957. Doświadczenia nad metodą wskaźnikową bulw ziemniaczanych (Tuber index method) z lat 1949, 1950 i 1951. Część II. Problem jakości ziemi w szklarni. RNR, ser. A, 74, 3: 541-569.

25. Zaleski K., Błaszczak W. 1958. Porównawcze doświadczenia nad zwalczaniem zarazy ziemniaczanej (Phytophthora infestans Deby) za pomocą zrywania kwiatostanów i opryskiwań chemicznych z lat 1952-1954). PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Leśn., 4, 3: 1-40.

26. Zaleski K., Błaszczak W., Glaser T. 1959. Badania nad biologią i chorobotwórczością 4 gatunków Fusarium z łubinów i 2 szczepów Rhizoctonia solani oraz próby ich zwalczania w warunkach szklarniowych. PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Leśn., 5, 7: 1-62.

27. Zaleski K., Grela T. 1959. Względna odporność 15 odmian pszenicy ozimej uprawianych w Polsce, na śnieć pszenicy (Tilletia tritici (Bjerk.) Winter). Doświadczenia polowe z lat 1950/51. PTPN Prace Kom Nauk Roln. i Leśn., 5, 4: 1-19.

28. Zaleski K., Grela T., Horówna W. 1959. Doświadczenia nad zwalczaniem parcha jabłoniowego (Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.) i mączniaka jabłoniowego (Podosphaera leucotricha (E. et E.) Salm.) preparatami miedziowymi i siarkowymi z r. 1950. Biul. Inst. Ochr. Rośl., 4: 7-101.

29. Zaleski K., Horówna W. 1959. Doświadczenia nad metodą wskaźnikową bulw ziemniaczanych (Tuber index method) z lat 1953-1955. Cz. III. Rozstawa roślin w szklarni. RNR, ser. A, 79, 4: 929-944.

30. Zaleski K., Wierszyłłowski J., Rebandel Z. 1959. Obserwacje i doświadczenia nad brunatną plamistością liści grusz (Fabraea maculata Atk. - Entomosporium maculatum Lev.), jej biologią i zwalczaniem na siewkach w okresie produkcji szkółkarskiej (z lat 1948-1954). PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Leśn., 5, 1: 1-45.

31. Zaleski K., Książek D. 1959. Obserwacje nad chorobami wirusowymi ziemniaków i doświadczenia z przenoszeniem się wirusów na drodze mechanicznej. Acta Agrobot., 7: 11-47.

32. Zaleski K. 1961. Choroby wirusowe ziemniaka i ich projektowane zwalczanie w Polsce. Biul. Inst. Ochr. Rośl. 12: 71-90.

33. Zaleski K., Błaszczak W., Sosna Z. 1961. Doświadczenia nad wirusowym wyradzaniem i odpornością na choroby wirusowe niektórych odmian ziemniaków uprawianych w Polsce. RNR, ser. A, 83, 3: 443-461.

34. Zaleski K., Rebandel Z. 1961. Dalsze doświadczenia nad zwalczaniem brunatnej plamistości liści grusz (Fabraea maculata Atk., Entomosporium maculatum Lev.) z lat 1955-1957. Cz. II. PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 8, 3: 1-22.

35. Zaleski K., Cichosz E. 1962. Dwuletnie doświadczenia ze zwalczaniem amerykańskiego mączniaka agrestu (Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) Berk. et Curt.). Prace Instytutu Sadownictwa, 6:179-194.

36. Zaleski K., Wierszyłłowski J., Rebandel Z., Hołubowicz T. 1962. Zwalczanie parcha jabłoniowego (Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.) za pomocą dolistnych opryskiwań mocznikiem i jego mieszanką z cieczą bordoską. PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 12, 1: 1-40.

37. Zaleski K., Rebandel Z. 1963. Zwalczanie parcha jabłoniowego (Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.) za pomocą nowych krajowych fungicydów w latach 1960 i 1961. PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 14, 3: 165-194.

38. Zaleski K., Rebandel Z. 1963. Opadzina liści porzeczek (Pseudopeziza ribis Kleb.) i jej zwalczanie w latach 1960-1961. PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 14, 3: 195-227.

39. Glaser T., Wajland M., Zaleski K. 1964. Badania wstępne nad objawami, anatomią patologiczną i etiologią zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion zielarskich roślin baldaszkowatych. Inst. Przem. Zielarskiego, Poznań: 13-20.

40. Zaleski K., Dudzińska A., Szreybrowska K., Wajland M., Adamczyk K. 1964. Badania nad czynnikami sprawczymi zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion kolendry oraz aminka w warunkach izolowanych. Inst. Przem. Zielarskiego, Poznań: 165-204.

41. Zaleski K., Jaruzelski M., Polak B. 1964. Próba wykrycia czynnika etiologicznego zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion kolendry siewnej i kopru włoskiego w warunkach polowych i pod izolatorami. Inst. Przem. Zielarskiego, Poznań: 39-70.

42. Zaleski K., Madej T. 1964. Choroby grzybowe drzew i krzewów owocowych, warzyw i roślin ozdobnych w ogródkach działkowych miasta Szczecina w roku 1958. Rocz. WSR Pozn. 19: 209-232.

43. Zaleski K., Łukomski S. 1966. Analiza objawów osutki sosnowej - Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. - i jej zwalczanie. PTPN Prace Kom Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 21, 1:263-282.

44. Tyborska B., Zaleski K., Stelmaszyk A. 1967. Przenoszenie się zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion (tzw. "bakteriozy") kolendry siewnej przez nasiona oraz wpływ zaprawiania nasion do zwalczania tej choroby. Herba Pol., 13, 4: 228-239.

45. Zaleski K., Rebandel Z., Babilas W. 1969. Skuteczność fungicydów tiokarbaminowych i miedziowych w zwalczaniu opadziny liści porzeczek (Drepanopeziza ribis (Kleb.) Höhn.). PTPN Prace Kom Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 27: 381-393.

46. Zaleski K., Rebandel Z., Karbowski F. 1969. Skuteczność fungicydów tiokarbaminowych i miedziowych w zwalczaniu parcha jabłoni (Venturia inaequalis (Cooke) Aderh.). PTPN Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 27: 359-379.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1