Spis publikacji - dr hab. Maria Werner

 

I. Oryginalne prace twórcze publikowane w czasopismach

1. Glaser T., Tatarynowicz B., Werner M. 1982. Etiologia i próby zwalczania zgnilizny 

kopcowej marchwi. Roczniki AR Poznań CXXXVII: 37-55.

2. Werner M. 1983. Morphological characters, fertility and meiosis course in the intergeneric bybrid of Lolium multiflorum Lam. (2n=14) x Festuca pratensis Huds. (2n=14). Genetica Polonica, V. 24, nr 2: 139-149.

3. Werner M. 1983. Induced alloploid derivatives of intergeneric Lolium multiflorum Lam. (2n=14) x Festuca pratensis Huds. (2n=14) hybrid. I. Morphological features, fertility and samatic chromosome number of alloploid C0 plants and their first C1 generative generation. Genetica Polonica, V. 24, nr 2: 151-162.

4. Werner M. 1983. Induced alloploid derivatives of intergeneric Lolium multiflorum Lam. (2n=14) x Festuca pratensis Huds. (2n=14) hybrid. II. The course of meiotic divisions in alloploid C0 plants and theis first C1 generative generation. Genetica Polonica, V. 24, nr 2: 163-173.

5. Glaser T., Tatarynowicz B., Werner M. 1988. Zwalczanie rdzy goździka szklarniowego [Uromyces dianthi (Pres) Niessl.] za pomocą eksperymentalnych preparatów. Roczniki AR Poznań, t. 180, z. 14: 90-100.

6. Werner M. 1988. Zwalczanie grzyba Alternaria gypsophilae Neerg. na goździku szklarniowym. Roczniki AR Poznań, t.189, z. 15: 245-255.

7. Glaser T., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1989. Skuteczność wybranych fungicydów zastosowanych do dezynfekcji zakażonego podłoża i podlewania roślin przeciw grzybowi Fusarium oxysporum f. dianthi na goździku szklarniowym. Roczniki AR Poznań, t. 202, z. 17: 245-255.

8. Werner M. 1990. Wpływ temperatury i składu podłoża na wzrost i zarodnikowanie wybranych form grzyba Fusarium oxysporum Schlecht. Roczniki AR Poznań, CCXVII: 107-125.

9. Werner M. 1991-92. Patogeniczność ośmiu form specjalnych Fusarium oxysporum Schlecht. względem wybranych gatunków roślin. Acta Mycologica, V. XXVI, z. 1: 127-136.

10. Werner M., Wyrwa P. 1994. Patogeniczność wybranych form specjalnych grzyba Fusarium oxysporum Schlecht. względem goździków. Acta Mycologica, V. 29 (1): 5-12.

11. Werner M. 1995. Grzyby izolowane z zamierających roślin Bruckenthalia spiculifolia (brukentalia ostrolistna). Roczniki AR Poznań, CCLXXVI: 75-80.

12. Werner M. 1995. Przeżywalność grzyba F. oxysporum f.sp. dianthi w podłożu torfowym. Roczniki AR Poznań, CCLXXVI: 81-88.

13. Werner M., Majewska B. 1996. Plamistość wybranych odmian winorośli na Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et Toni. Roczniki AR Poznań, CCLXXXVIII: 73-81.

14. Weber Z., Werner M. Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Biotic effect of some selected fungi on different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Phytopath. Polonica 11: 127-133.

15. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Laboratoryjna i szklarniowa ocena antagonistycznego oddziaływania grzybów glebowych względem wybranych form specjalnych Fusarium oxysporum. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin 36, (2): 162-166.

16. Werner M., Rataj-Guranowska M. 1997. Cross-infectivity and vegetative-compatibility of two formae speciales of Fusarium oxysporum. Annals of Agricultural Sciences, Series E - Plant Protection, Vol. 26, No 1/2: 67-72.

17. Werner M., Szpanbriker A. 1997. Grzyby chorobotwórcze uzyskane z więdnących
i zamierających roślin gipsówki wiechowatej (Gypsophila paniculata L.). Roczniki AR Poznań, CCXCVI, Ogrodn. 25: 127-136.

18. Werner M. 1997. Patogeniczność uzyskanych z gipsówki wiechowatej grzybów z rodzaju Fusarium, Phytophthora i Rhizoctonia względem goździka szklarniowego. Roczniki AR Poznań, CCXCVI, Ogrodn. 25: 137-143.

19. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1998. Biological protection of carnation, asparagus and babies'-breath against different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Phytopath. Polonica 16: 37-43.

20. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1998. Oddziaływanie Trichoderma spp.
i Penicillium funiculosum na rozwój fuzariozy naczyniowej na goździku szklarniowym
i gipsówce wiechowatej. Roczniki AR Poznań, CCCI, Ogrodn. 26: 105-112.

21. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Influence of amendment term of soil with antagonistic microorganisms on the effectiveness in the control of plant diseases caused by Fusarium oxysporum Schlecht. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 47, 2-4: 225-229.

22. Weber Z., Grajek W., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Influence of Trichoderma viride (85/1) and T. harzianum (658) on the growth of three plant species and their control effect against particular isolates of Fusarium oxysporum. Phytopath. Polonica 19: 107-115.

23. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht bioprepareatów opartych na Trichoderma spp. przygotowanych na różnych nośnikach. Progress in Plant Protection / Postępy
w Ochronie Roślin 40, 2: 608-611.

24. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Wpływ terminu wprowadzania do ziemi grzybów z rodzaju Trichoderma na skuteczność ochrony roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. Roczniki AR Poznań, CCCXXI, Ogrodn. 30: 171-176.

25. Werner M. 2000. Oddziaływanie saprofitycznych izolatów Fusarium oxysporum Schlecht na izolaty F. oxysporum powodujące więdnięcie gipsówki i goździków. Roczniki AR Poznań, CCCXXVII, Ogrodn. 32: 65-73.

26. Werner M., Bartkowiak B. 2000. Podatność wybranych odmian winorośli na Botrytis cinerea Pers. Roczniki AR Poznań, CCCXXVII, Ogrodn. 32: 75-83.

27. Weber Z., Orlikowski L., Grajek W., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Trichoderma biopreparates in the control of Fusarium oxysporum Schlecht. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 49, 3: 223-230.

28. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Przeżywalność grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach z różnymi nośnikami i ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum. Progress in Plant Protection / Postepy w Ochronie Roślin 41 (2): 769-772.

29. Werner M. 2001. Antagonistyczna aktywność wybranych grzybów z rodzaju Trichoderma względem Fusarium oxysporum f.sp. dianthi, powodującego więdnięcie łyszczca wiechowatego. Roczniki AR Poznań, Ogrodn. 34: 137-147.

30. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2001. The study of the causal agents of massive needle fall in blue spruce. Roczniki AR Poznań, Ogrodn. 34: 149-154.

31. Werner M., Antkowiak W. 2002. Ocena zdrowotności i wzrostu roślin Gypsophila paniculata L. i G. repens L. uprawianych w gruncie w różnych wariantach nawożenia. Acta Agrobotanica 55, 1: 367-376.

32. Werner M., Antkowiak W. 2003. Wpływ nawożenia NPK na zdrowotność roślin Gypsophila paniculata L. i G. repens L. uprawianych w gruncie. Folia Horticulturae, Suplement 2003/1: 535-537.

33. Werner M. 2003. Podatność roślin z rodziny Caryophyllaceae na zakażenie przez Fusarium oxysporum f.sp. dianthi. Rocz. AR Pozn. CCCXLVIII, Ogrodn. 36: 129-144.

34. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2003. Szkodliwość grzybów
z rodzaju Fusarium dla krzewów ozdobnych i drzew parkowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 43 (2).

35. Rataj-Guranowska M., Pieczul K., Nowak E., Mańka M., Stępniewska S., Werner M., Andrzejak R., Pawłowski A., Kurzawińska H., Gajda I., Filipowicz A., Wagner A., Sońta A., Kołodziejska M., Kępczyńska E., Stawiński S., Spychała K. 2003. Heterokarynos between Fusarium oxysporum formae speciales medicaginis and batatas. Phytopathol. Pol. 30: 77-82.

36. Werner M., Andrzejak R. 2004. Porównanie skuteczności chemicznej i biologicznej ochrony goździka szklarniowego przed fuzariozą naczyniową. Prog. Plant Protection / Post. w Ochr. Roślin 44, 2: 1201-1204.

37. Werner M. 2005 (numer ukazał się w 2006 roku). Grzyby zasiedlające korzenie różaneczników w szkółkach i ich znaczenie dla zdrowotności roślin. Erica Polonica 16: 65-72.

38. Andrzejak R., Werner M. 2007. Wpływ wybranych preparatów na wzrost in vitro grzybów rodzaju Fusarium uszkadzających wypustki szparaga. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 47 (2): 37-40.

39. Werner M. 2007. The first report on powdery mildew caused by Erysiphe flexuosa (syn. Uncinula flexuosa) on Aesculus in Poznań. Phytopathol. Pol. 45: 71-72.

40. Werner M., Irzykowska L. 2007. The pathogenicity and DNA polymorphism of Fusarium oxysporum originating from Dianthus caryophyllus, Gypsophila spp. and soil. Phytopathol. Pol. 46: 25-36.

41. Karolewski Z., Grzegorzewski A., Werner M. 2008. Choroby bakteryjne i grzybowe występujące na różnych odmianach pomidora uprawianych w gruncie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48 (1): 190-193.

42. Werner M., Andrzejak R. 2008. Patogeny obniżające wartości dekoracyjne drzew i krzewów terenów zieleni miasta Poznania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 235-247.

43. Werner M., Andrzejak R., Frużyńska-Jóźwiak D., Kosiada T. 2008. Wpływ fluropirimidolu na wzrost in vitro różnych izolatów Fusarium oxysporum oraz porażenie goździka przez F. oxysporum f. sp. dianthi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 531: 253-260.

44. Werner M., Gołębniak B. 2008. Występowanie, szkodliwość i rozwój rdzy gruszy (Gymnosporangium sabinae). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 529: 249-256.

45. Ratajkiewicz H., Karolewski Z., Werner M. 2009. Ocena możliwości wykorzystania patogenów ostrożenia polnego [Cirsium arvense (L.) Scoop.] do biologicznego zwalczania tego chwastu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 878-882.

46. Werner M., Gołębniak B. 2009. Problem rdzy rodzaju Gymnosporangium na jałowcach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 754-758.

47. Werner M., Karolewski Z. Andrzejak R. 2009. Mączniak prawdziwy (Erysiphe flexuosa U. Braun &S. Takamatsu) nowym zagrożeniem dla kasztanowców. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 759-762.

48. Werner M., Karolewski Z. 2010. The occurrence of powdery mildew on deciduous Rhododendron in Poland. Phytopathologia 57: 31-38.

49. Werner M., Gołębniak B. 2010. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie rdzy i innych chorób głogów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50, 1: 267-271.

50. Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. 2010. Grzyby chorobotwórcze występujące na Cirsium arvense i innych chwastach oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie biologicznej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50, 4: 2008-2012.

51. Karolewski Z., Werner M., Andrzejak R., Kosiada T. 2010. Rozprzestrzenienie epidemii mączniaka prawdziwego kasztanowca (Erysiphe fexuosa) na kasztanowcach w Wielkopolsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50, 4: 1797-1800.

52. Werner M., Gołębniak B. 2010. Nowe patogeny na drzewach i krzewach parkowych – rozprzestrzenienie i szkodliwość. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 554: 285-293.

 

II. Oryginalne prace twórcze publikowane w materiałach konferencyjnych

1. Werner M. 1976. Mieszaniec Lolium multiflorum Lam. (2n=14) x Festuca pratensis Huds (2n=14). Ogólnopolskie Seminarium "Podstawy Genetyki i Hodowli Traw". Materiały ze Zjazdów i Konferencji ZGR PAN Poznań: 81-83.

2. Knaflewski M., Weber Z., Biniek A., Werner M. 1993. Fungicide control of Fusarium infection of Asparagus. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 58/3b: 1493-1499.

3. Knaflewski M., Weber Z., Biniek A., Werner M., Sadowski Cz. 1994. Wpływ czynników agrotechnicznych i zabiegów ochrony roślin na jakość karp szparaga. Mat. Symp. "Integrowane metody produkcji warzyw". Skierniewice: 145-152.

4. Werner M., Werner A., Andrzejak R. 1995. Antagonistic effects of some soil fungi on Fusarium oxysporum and Heterobasidion annosum in laboratory experiments. In: Mańka M. (ed.) Environmental Biotic Factors In Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3-rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, September 5-9: 611-616.

5. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Preliminary results of the biological control of different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Effectiveness of some microorganisms and plant extracts in the control of plant diseases. Materiały
z Sympozjum, Skierniewice: 175-181.

6. Werner M. 1996. Skuteczność wybranych grzybów glebowych w ochronie gipsówki wiechowatej przed Fusarium oxysporum Schlecht. Materiały z Sympozjum "Nowe kierunki w fitopatologii", Kraków 11-13 września 1996: 365-368.

7. Weber Z., Orlikowski L.B., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1997. Efficacy of the different plant species protection against Fusarium oxysporum with Actinomucor elegans (D-510) and Trichoderma viride (A-129). VIII Conference of the Section for Biological Control of Plant Diseases of the Polish Phytopathological Society, "Trichoderma spp., other microorganisms and plant extracts in plant diseases control", April 21-22, Skierniewice: 19-24.

8. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Protection of plants against Fusarium oxysporum with Trichoderma. Proceedings of the 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology, Taormina-Giardini Naxos, Italy: 514-517.

9. Werner M., Irzykowska L. 2006. Characterization of saprophytic and pathogenic Fusarium oxysporum isolates on the basis of RAPD polymorphism. XIII Conference "New achievements in biological control of plant diseases-proceedings", Bydgoszcz 25-26.04.2006. Proceedings p. 93-95.

10. Werner M., Andrzejak R. 2007. Występowanie, szkodliwość i patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium względem szparaga (Asparagus officinalis L.). XIV Międzynarodowa Konferencja Szparagowa, Nowy Tomyśl 13 marca 2007. Materiały konferencyjne: 57-61.

 

III. Komunikaty naukowe, doniesienia, streszczenia

1. Werner M. 1986. Zwalczanie grzyba Alternaria gypsophilae na goździku szklarniowym.
II Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice, 10-12 września 1986: 39-40.

3. Werner M. 1988. Grzyby powodujące zamieranie Bruckenthalia spiculifolia (brukentalia ostrolistna). IV Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice, 15-16 września 1988.

4. Rataj-Guranowska M., Walkowiak I., Werner M. 1993. Czy formy fizjologiczne Fusarium oxysporum są zgodne wegetatywnie? Sympozjum Naukowe Towarzyszące VIII Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Olsztyn 7-9 września 1993, Streszczenia referatów i plakatów: 69.

5. Knaflewski M., Weber Z., Biniek A., Werner M. 1993. Fungicide control of Fusarium infection of Asparagus. International Symposium On Crop Protection, Gent, 4 maj 1993, Abstract: 161.

6. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1994. Występowanie grzyba Verticillium albo-atrum Reinke et Berth na winorośli. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 2-3 luty, Streszczenia: 99.

7. Werner M., Werner A., Andrzejak R. 1994. Antagonistic effects of some soil fungi on Fusarium oxysporum and Heterobasidion annosum in laboratory experiments. In: Mańka M. (ed.) Environmental Biotic Factors In Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3-rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, September 5-9: 52.

8. Werner A., Werner M., Napierała A. 1995. In vitro interactions of soil saprophytes, mycorrhizal and root-roting fungi. Proceedings of IUFR XX World Congres "Caring for the Forest: Research in a Changing World", 6-12 August, Tempere, Finland: 65-66.

9. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1995. Biotic effects of some selected fungi against three formae species of Fusarium oxysporum Schlecht. XII International Plant Protection Congress, The Haque, July 2-7: 572.

10. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1997. Skuteczność antagonistycznych grzybów glebowych w ochronie goździka i gipsówki przed Fusarium oxysporum
w zależności od terminu ich introdukcji do podłoża. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 37 (2), Doniesienie: 381-382.

11. Werner M., Rataj-Guranowska M. 1997. Patogeniczność różnych form specjalnych Fusarium oxysporum w świetle ich wegetatywnego kojarzenia się. I Konferencja "Metody różnicowania, identyfikacji i przechowywania patogenów roślin", Poznań, 25 kwiecień: 6.

12. Werner M. 1999. Oddziaływanie saprofitycznych izolatów Fusarium oxysporum Schlecht. na izolaty F. oxysporum patogeniczne względem goździków i gipsówki. Sympozjum Naukowe "Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków" towarzyszące X Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Poznań, 7-9 wrzesień: 147.

13. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 1999. Badania nad przyczynami masowego opadania igieł świerka srebrnego. XXXIX Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Poznań, 11-12 luty, Streszczenia: 227.

14. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Wpływ terminu stosowania Trichoderma viride (85/1) i T. harzianum (658) na ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum Schlecht. Sympozjum Naukowe "Bioróżnorodność
w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków" towarzyszące X Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Poznań, 7-9 wrzesień: 146.

15. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Biologiczna ochrona roślin przez Fusarium oxysporum Schlecht. z zastosowaniem grzybów z rodzaju Trichoderma. XL Sesja Naukowa IOR, Poznań 24-25 luty 2000, Streszczenia: 139.

16. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Protection of plants against Fusarium oxysporum with Trichoderma bioproducts. 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology "Biodiversity in Plant Pathology" Taormina-Giardini Naxos, Italy (abstarct): 409.

17. Werner A., Werner M., Kwaśna H. 2000. Grzyby wybranych środowisk gleb użytkowanych rolniczo i ugorowanych. Doniesienie prezentowane na 35 Sympozjum Mikrobiologicznym "Drobnoustroje środowiska glebowego - aspekty fizjologiczne, biochemiczne i genetyczne", Toruń - Bachotek, 6-8 września 2000: 26.

18. Weber Z., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2001. Przeżywalność grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach z różnymi nośnikami i ich skuteczność w ochronie roślin przed Fusarium oxysporum. XLI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Streszczenia: 220.

19. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2003. Szkodliwość grzybów
z rodzaju Fusarium dla krzewów ozdobnych i drzew parkowych. XLIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 13-14 luty 2003, Streszczenia: 263.

20. Werner M., Andrzejak R. 2004. Porównanie skuteczności chemicznej i biologicznej ochrony goździka szklarniowego przed fuzariozą naczyniową. XLIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań 12-13.02.2004, Streszczenia: 318.

21. Werner M. 2005. Grzyby zasiedlające korzenie różaneczników w różnych szkółkach i ich znaczenie dla zdrowotności roślin. Sympozjum Naukowe "Aktualne problemy w fitopatologii" towarzyszące XII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Lublin 20-22.09.2005, Streszczenia: 122.

22. Andrzejak R., Werner M. 2006. Grzyby rodzaju Fusarium uszkadzające wypustki szparagów i ich patogeniczność względem młodych roślin. XLVI Sesja Naukowa IOR, 16-17 lutego 2006, Streszczenia: 180.

23. Andrzejak R., Werner M. 2007. Wpływ wybranych preparatów na wzrost in vitro grzybów rodzaju Fusarium uszkadzających wypustki szparaga. XLVII Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań 15-16 lutego 2007. Streszczenia: 168.

24. Karolewski Z., Grzegorzewski A., Werner M. 2008. Choroby bakteryjne i grzybowe występujące na różnych odmianach pomidora uprawianych w gruncie. XLVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 31.01-1.02.2008. Streszczenia: 266.

25. Werner M., Andrzejak R. 2008. Patogeny wyniszczające drzewa i krzewy terenów zieleni miasta Poznania. Pierwsza Konferencja Naukowa "Nowe patogeny roślin", Skierniewice, 15-16 kwietnia 2008, Streszczenia: 53.

26. Werner M., Gołębniak B. 2008. Rdza gruszy – zmieniające się na przestrzeni lat znaczenie ekonomiczne choroby. Pierwsza Konferencja Naukowa "Nowe patogeny roślin", Skierniewice, 15-16 kwietnia 2008, Streszczenia: 54.

27. Werner M., Lemańska K. 2008. Pasożytnicze grzyby mikroskopowe wyniszczające rośliny w Ogrodzie Dendrologicznym AR w Poznaniu. Sympozjum Naukowe "Choroby roślin na tle zmian klimatycznych" towarzyszące XIII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Wrocław, 17-19 września 2008, Streszczenia: 108.

28. Frużyńska-Jóźwiak D., Werner M., Andrzejak R. 2008. Wrażliwość różnych izolatów Fusarium oxysporum na fluropirimidol. Sympozjum Naukowe "Choroby roślin na tle zmian klimatycznych" towarzyszące XIII Walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., Wrocław, 17-19 września 2008, Streszczenia: 104.

39. Werner M., Gołębniak B. 2009. Problem rdzy rodzaju Gymnosporangium na jałowcach. 49. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 19-20 lutego 2009. Streszczenia: 314-315.

30. Werner M., Karolewski Z., Andrzejak R. 2009. Mączniak prawdziwy (Erysiphe flexuosa U. Braun & S. Takamatsu) nowym zagrożeniem dla kasztanowców. 49. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 19-20 lutego 2009. Streszczenia: 302-303.

31. Werner M., Gołębniak B. 2010. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie rdzy i innych chorób głogów. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 170.

32. Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. 2010. Grzyby chorobotwórcze występujące na Cirsium arvense i innych chwastach oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie biologicznej. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 181.

33. Karolewski Z., Werner M., Andrzejak R., Kosiada T. 2010. Rozprzestrzenienie epidemii mączniaka prawdziwego kasztanowca (Erysiphe fexuosa) na kasztanowcach w Wielkopolsce. 50. Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 4-5 lutego 2010. Streszczenia: 285.

34. Werner M., Gołębniak B. 2010. Nowe patogeny na drzewach i krzewach parkowych – rozprzestrzenienie i szkodliwość. II konferencja Naukowa "Nowe patogeny i choroby roślin", Skierniewice, 13-14 kwietnia 2010. Streszczenia: 71.

35. Gołębniak B., Werner M. 2010. Drzewa i krzewy terenów zieleni miejskiej najbardziej zagrożone przez choroby grzybowe. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych, Wrocław, 15-17 września 2010. Streszczenia: 48.

 

IV. Książki naukowe i Skrypty

1. Werner A., Werner M., Kwaśna H. 2001. Grzyby wybranych środowisk gleb użytkowanych rolniczo i ugorów. Rozdział w książce pod redakcją Dahm H., Pokojska-Burdziej A. Drobnoustroje środowiska glebowego. Wyd. Adam Marszałek Toruń: 287-295.

2. Rataj-Guranowska M., Pieczul K., Werner M. 2001. Test zgodności wegetatywnej - technika i zastosowanie do różnicowania Fusarium oxysporum. Skrypt przygotowany na podstawie warsztatów w Poznaniu w dniach 11-12 i 23.10.2000: 1-31.

3. Zbiorowe (16 współautorów). Pod redakcją S. Kryczyńskiego i Z. Webera. 2011. Fitopatologia tom 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL: 464 strony.

V. Artykuły naukowe

1. Werner M., Czekalski M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1996. Plamistość płatków kwiatowych różaneczników w Polsce. "Erica" Rocznik Roślin Wrzosowatych 7: 52-55.

2. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Czekalski M. 1998. Analiza mikologiczna nie rozkwitających kwiatostanów różaneczników. Erica Polonica nr 9: 60-63.

 

VI. Artykuły popularno-naukowe

1. Glaser T., Tatarynowicz B., Werner M. 1979. Grzyb Cylindrocarpon radicicola Wollenweber na azalii. Ochrona Roślin nr 7: 16-18.

2. Werner M., Tatarynowicz B., Glaser T. 1980. Grzyby z rodzaju Alternaria jako patogeny goździka szklarniowego. Ochrona Roślin nr 7: 18-19.

3. Werner M. 1987. Srebrzystość (ołowiowatość) liści na roślinach sadowniczych i jej zwalczanie. Owoce Warzywa Kwiaty nr 20: 4-5.

4. Werner M. 1987. Nekrotyczna plamistość jabłoni powodowana przez grzyby z rodzaju Alternaria. Ochrona Roślin nr 10: 6-8.

5. Werner M. 1988. Więdnięcie i zamieranie winorośli powodowane przez Verticillium albo-atrum Reinke, Berth. Ochrona Roślin nr 9: 9-10.

6. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1992. Choroby zatrwianu i ich zwalczanie. Ochrona Roślin nr 12: 6-7.

7. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1992. Fuzarioza na zatrwianie. Owoce Warzywa Kwiaty nr 13: 13.

8. Werner M. 1994. Występowanie chorób i szkodników na winorośli. Ochrona Roślin nr 6:
7-8.

9. Werner M. 1994. Choroby i szkodniki orzecha włoskiego. Ochrona Roślin nr 8: 13-14.

10. Werner M. 1995. Choroby i szkodniki bluszczu i ich zwalczanie. Ochrona Roślin nr 10: 9.

11. Werner M. 1995. Choroby gipsówki wiechowatej. Ochrona Roślin nr 12: 6-7.

12. Werner M., Kwaśna H. 1997. Choroby ozdobnych roślin iglastych. Ochrona Roślin nr 8:
10-12.

13. Werner M. 1997. Wiśnie znów chorują. Ochrona Roślin nr 10: 13-14.

14. Werner M. 1998. Choroby odglebowe różanecznika. Ochrona Roślin nr 6: 12-13.

15. Werner M., Kwaśna H. 1998. Choroby pędów i liści różanecznika. Ochrona Roślin nr 8: 10-11.

16. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Zapobieganie nadmiernemu opadaniu igieł świerka srebrnego. Ochrona Roślin nr 6: 18-19.

17. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Brunatna zgnilizna na drzewach pestkowych
i roślinach ozdobnych z rodziny różowatych. Ochrona Roślin nr 10: 31.

18. Frużyńska-Jóźwiak D., Werner M. 2000. Grzyby wyniszczające pąki i kwiatostany różanecznika. Ochrona Roślin nr 3: 37-38.

19. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2000. Przyczyny zamierania pędów ozdobnych roślin
z rodziny Rosaceae. Owoce Warzywa Kwiaty nr 13: 30.

20. Werner M. Perspektywy ochrony szparagów przed fuzariozami. 2007. Ochrona Roślin 10: 33-35.

VII. Artykuły popularne

1. Werner M. 1999. Groźne choroby drzew pestkowych. Drobna plamistość wiśni. Działkowiec nr 11: 51.

2. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1999. Groźne choroby drzew pestkowych. Brunatna zgnilizna. Działkowiec nr 11: 51.

3. Werner M. 2002. Minimaliści z pustyni. Kwietnik. nr 1: 32-33.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1