Spis publikacji dr hab. Stanisława Szczepaniak

 

Oryginalne prace twórcze:

 1. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1983. Wpływ poziomu nawożenia NPK na plon kwiatów alstremerii (Alstroemeria x hybrida hort.). Pr. Inst. Sad. i Kwiac. Seria B t.8:93-99.
 2. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1987. Wpływ zróżnicowanych dawek wody na plonowanie alstremerii (Alstroemeria x hybrida hort.). Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. PTPN 63:103-109.
 3. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1989. Porównanie współczynnika rozmnażania kilku odmian alstremerii. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. PTPN 67:89-93.
 4. Szczepaniak St. 1991. Plonowanie alstremerii (Alstroemeria x hybrida) ‘Regina” w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem. Roczniki AR w Poznaniu 19:117-127.
 5. Szczepaniak St. 1991. Zawartość makroskładników w podłożu w uprawie alstremerii nawożonej zróżnicowanymi dawkami azotu. Roczniki AR w Poznaniu 19:128-138.
 6. Szczepaniak St. 1991. Zawartość makroskładników w liściach alstremerii nawożonej zróżnicowanymi dawkami azotu. Roczniki AR w Poznaniu 19:140-147.
 7. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1993. Plon kwiatostanów alstremerii w zależności od terminu sadzenia roślin. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. PTPN 75:107-113.
 8. Szczepaniak St. 1997. Możliwości zwiększania współczynnika rozmnażania alstremerii. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 440:183-192.
 9. Szczepaniak St. 1998. Przydatność odmian alstremerii do uprawy w nie ogrzewanych tunelach foliowych. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 187.Agricultura (70):129-136.
 10. Szczepaniak St. 1998. Ocena podłoży do ukorzeniania fragmentów kłączy alstremerii. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 461:445-455.
 11. Szczepaniak St. 1998. Ocena przydatności różnych nawozów w produkcji rozsady cyklamena (Cyclamen persicum Mill.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 461:457-466.
 12. Szczepaniak St. 2000. Wpływ nawozów wieloskładnikowych na wzrost i kwitnienie odmian heterozyjnych cyklamenu perskiego ( Cyclamen persicum Mill.). Rocz. AR Pozn. CCCXVIII, Ogrodn. 29:117-122.
 13. Szczepaniak St. 2000. Plonowanie przymiotna ogrodowego (Erigeron hybridus Bergm.) i ostróżki ogrodowej (Delphinium x cultorum Voss) w tunelu foliowym. Rocz. AR CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz.1:171-175.
 14. Burda T., Szczepaniak St. 2001. Wzrost i kwitnienie werbeny z grupy Babylon w zależności od rodzaju nawożenia i sposobu kształtowania pokroju roślin. Zeszyty Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 378, Sesja Naukowa z.80:61-65.
 15. Szczepaniak St. 2001. Wpływ terminu intensywnego podziału kłączy na wzrost i kwitnienie alstremerii w uprawie całorocznej pod szkłem. Roczn. AR w Poznaniu Rozprawy naukowe z. 323 ss. 69.
 16. Szczepaniak St. 2002. Wzrost i kwitnienie cyklamena perskiego (Cyclamen persicum Mill.)w zależności od częstotliwości stosowania nawozów z grupy Kristalon. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z.483:237-243.
 17. Szczepaniak St., Kupiec A. 2002. Wzrost i kwitnienie omiega wschodniego (Doronicum orientale Hoffm.) ‘Little Leo’ uprawianego w doniczkach pod osłonami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z.483:245-251.
 18. Szczepaniak St., Burda T. 2003. Wpływ retardantów na wzrost i kwitnienie begonii bulwiastej (Begonia tuberhybrida Voss.) z grupy Illumination i Tenella. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln 491:269-274.
 19. Szczepaniak St., Burda T. 2003. Wzrost i kwitnienie werbeny ogrodowej (Verbena hybrida Voss.) z grup Babylon, Ipanema, Tapien i Tucana po zastosowaniu retardantów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491:275-281.
 20. Szczepaniak St. Czuchaj P. 2003. Wzrost i kwitnienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Concerto w zależności od terminu uprawy. Acta Sci. Polonorum. Hortorum Cultus 2:131-136.
 21. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2004. Następczy wpływ nawożenia rozsady na wzrost i kwitnienie jastrunia wielkiego (Leucanthemum maximum DC. ) ‘Polaris’. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 236(94):213-216.
 22. Szczepaniak St., Kozik E. 2004. Wpływ rodzaju i objętości podłoża oraz nawozów o spowolnionym działaniu na wzrost młodych roślin nachyłka wielkokwiatowego. Rocz. AR Pozn. 360. Ogrodn. 38:157-161.
 23. Czajka E., Szczepaniak St. 2005. Wpływ podłoża na ukorzenianie oraz dalszy wzrost trzech gatunków bylin o ozdobnych liściach. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 504 cz.I:57-65.
 24. Czuchaj P. Szczepaniak St. 2005. Wzrost i kwitnienie gailardii ościstej (Gaillardia aristata Pursh) uprawianej w doniczkach w różnych podłożach. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 504 cz.I:67-71.
 25. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2005. Następczy wpływ sposobu przygotowania rozsady i liczby roślin sadzonych do doniczek na wzrost i kwitnienie nachyłka wielkokwiatowego (Coreopsis grandiflora Hogg.). Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 504 cz.I:299-305.
 26. Czajka E., Szczepaniak St. 2006. Wzrost kocanek włochatych uprawianych w doniczkach w zależności od rodzaju podłoża. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510:97-104.
 27. Czuchaj P., Szczepaniak St. 2006. Wpływ rodzaju i objętości podłoża oraz dawki nawozu Hydrocote Typ 40 na wzrost młodych roślin żurawki krwistej (Heuchera sanguinea Engelm.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510:113-118.
 28. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2006. Wpływ nawozów na wzrost i kwitnienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Concerto. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510:645-653.
 29. Cieciora M., Czuchaj P., Szczepaniak St. 2006.The effect of fertilizers on growth and flowering of heterosis cultivars of Cyclamen persicum Mill. from Halios group. Acta Scientarium Polonorum, Hortorum Cultus 5 (2):3-10.
 30. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2007. Wpływ rodzaju i objętości podłoża oraz dawki nawozu Hydrocote Typ 40 na wzrost młodych roślin żurawki amerykańskiej (Heuchera americana L. ) Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41:207-212.
 31. Czuchaj P., Szczepaniak S. 2008. Wpływ ściółkowania gleby na wzrost i kwitnienie kilku odmian żurawki drżączkowatej (Heuchera x brizoides hort. Ex Lemoine). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525:63-71.
 32. Szczepaniak S., Czuchaj P., Trelka T. 2008. Growth and flowering of Cyclamen persicum ‘Libretto Scarlet F1’ depending on the pot size. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525:405-410.
 33. Szczepaniak S., Henschke M., Czuchaj P., Kozik E. 2008. Growth and flowering of lentem rose (Helleborus orientalis Lam.) depending on the dose of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special. Acta Sci. Pol.,Hortorum Cultus 7(4):13-22.
 34. Trelka T., Szczepaniak St. 2009. Effect of substrate volume on the growth and flowering of Cyclamen persicum Mill. ‘Canto F1 Scarlet’ from Midi group. Nauka Przyr. Technol. 3, 3, #73.
 35. Henschke M., Szczepaniak St., Czuchaj P., Kozik E. 2009. The effect of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special on the growth and flowering of Helleborus lividus Aiton. Folia Horticulturae 21/1:105-117.
 36. Guzikowski Z., Szczepaniak St. 2010. Effect of different cultivation methods of young Santolina chamaecyparisus plants on their further growth in field conditions. Nauka Przyr. Technol.4, 3 #34.
 37. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2010. Wpływ objętości podłoża i terminu uprawy na wzrost i kwitnienie dwóch odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Concerto. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525:405-410.
 38. Czuchaj P., Szczepaniak St. 2010. Przydatność czterech taksonów żurawek jako roślin okrywowych na stanowiska słoneczne i półcieniste. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525:405-410.
 39. Czuchaj P., Henschke M., Szczepaniak St. 2010. Wzrost i kwitnienie ciemiernika korsykańskiego (Helleborus argutifolius Viv.) w zależności od dawki i rodzaju nawozu wolnodziałającego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525:405-410.
 40. Kozik E., Szczepaniak St., Dominiak A., Kozak P. 2011. Reaction of Corsican hellebore (Helleborus argutifolius Viv.) to differentiated nitrogen fertilization. Ecological Chemistry And Engineering A. Vol.18, nr 1:52-57.
 41. Guzikowski Z., Szczepaniak St. 2013. Wpływ sposobu uprawy na liczbę i jakość młodych roślin santoliny cyprysikowatej (Santolina chamaecyparissus L.) po przezimowaniu. Nauka Przyr. Technol.7, 4 #53.
 42. Henschke M., Czuchaj P., Szczepaniak St. 2014. Growth and flowering Helleborus argutifolius (Viviani) grown in pots depending on substrate type. Acta Agrobotanica 67(3):91-96.
 43. Henschke M., Czuchaj P., Szczepaniak St. 2014. Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.). Nauka Przyr. Technol. 8, 4 #50.
 44. Czuchaj P., Szczepaniak St. 2014. Flowering of Heuchera L. cultivated in full sunlight and in semi-shade. Bulg. J. Agric. Sci., 20:1433-1437.
 45. Henschke M., Szczepaniak St., Wojciechowska E. 2015. The effect of Osmocote fertilizers on growth and nutrient status of Anemanthele lessoniana (Steud.)Veldkamp. and Bouteloua gracilis (Kunth.) Lag. ex Griffiths. Bulg. J. Agric. Sci., 21(3):602-607.
 46. Henschke M., Czuchaj P.K., Szczepaniak St. J. 2015. The effect of benzyladenine and gibberellic acid on the growth and flowering of Helleborus orientalis Lam..  Bulg. J. Agric. Sci., 21(6):1198-1203
 47. Szczepaniak S.;Guzikowski Z.; Henschke M. 2016. Assessment of the usefulness of selected media used in the rooting process of lavender cotton shoot cuttings. Folia Hort. 28/2 (2016): 195-200
 48. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2017). Ocena przydatności 25 odmian żurawki (Heuchera L.) jako roślin okrywowych. Nauka Przyr. Technol., 11, 3, 325–331. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00221Książki:

 1. Grabowski K., Krause J., Oszkinis K., Szczepaniak St. 1987. Rośliny ozdobne cz. III. Rozmnażanie roślin ozdobnych. Wydawn. AR w Poznaniu.
 2. Grabowski K., Krause J.,Lisiecka A., Oszkinis K., Szczepaniak St. 1987. Rośliny ozdobne. PWN Warszawa. Wydanie I.
 3. Grabowski K., Krause J.,Lisiecka A., Oszkinis K., Szczepaniak St. 1990. Rośliny ozdobne. PWN Warszawa. Wydanie II popr. i uzupełn.
 4. Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak St. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wyd. AR  im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 5. Szczepaniak St. 2006. Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami. Praca zbiorowa pod red. M. Jerzego. PWRiL Poznań, ss. 336.
 6. Szczepaniak St. 2006. Cyklameny. PWRiL Poznań, ss. 115
 7. Szczepaniak St., Lisiecka A. 2006. Byliny ozdobne. Wydawnictwo AR w Poznaniu. ss.158
 8. Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak St. 2006. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wyd. AR  im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu ss.175. Wydanie II uzupełn.
 9. Szczepaniak St. 2007. Najpiękniejsze byliny. Wyd. Działkowiec, ss.166
 10. Szczepaniak St., Lisiecka A. 2012. Byliny ozdobne. Wydawnictwo UP w Poznaniu. ss.175
 11. Krzymińska A., Czuchaj P., Henschke M., Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Szczepaniak S. 2016. Badania nad roślinami ozdobnymi prowadzone w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2006-2015. [W:] Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Monografia naukowa pod redakcją A.Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka. Polska Akademia Nauk –Komitet Nauk Agronomicznych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków, 51-74.

 

Artykuły naukowe:

 1. Szczepaniak St. 1980. Rozmnażanie begonii ogrodowej. Ogrodnictwo 7:186-187.
 2. Szczepaniak St. 1983. Możliwości nawożenia alstremerii na podstawie zawartości składników pokarmowych w podłożu lub w roślinie. Ogrodnictwo 8:20-21.
 3. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1984. Wpływ podlewania na kwitnienie i wzrost alstremerii. Ogrodnictwo 7:14-15.
 4. Lubomski M., Szczepaniak St. 1984. Wpływ nawożenia azotem na kwitnienie i wzrost alstremerii. Ogrodnictwo 9:19-21.
 5. Lisiecka A. Szczepaniak St. 1985. Ocena przydatności nawozów do dokarmiania roślin doniczkowych. Ogrodnictwo 2:12-14.
 6. Lisiecka A. Szczepaniak St. 1987. Wpływ nawożenia podstawowego na plonowanie alstremerii. Ogrodnictwo 5:24-25.
 7. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1987. Plonowanie alstremerii w zależności od stężenia Vitafloru-2 użytego do nawożenia pogłównego. Ogrodnictwo 9:24-26.
 8. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1988. Współczynnik rozmnażania i jakość roślin potomnych u 9 odmian alstremerii. Ogrodnictwo 8:25-26.
 9. Lisiecka A. Szczepaniak St. 1989. Ocena plonowania alstremerii sadzonej w dwóch terminach. Ogrodnictwo 6:17-18.
 10. Szczepaniak St. 1995. Plonowanie alstremerii w nie ogrzewanym tunelu foliowym. Ogrodnictwo 3:22-24.
 11. Szczepaniak St. 1996. Osiągnięcia w hodowli alstremerii. Hodowla roślin i Nasiennictwo 2:33-36.
 12. Szczepaniak St. 1997. Rozwój hodowli Begonia elatior hort. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 1:28-31.
 13. Szczepaniak St. 1997. Stan hodowli odmian mieszańcowych cyklamena. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 2:39-43.
 14. Szczepaniak St. 1998. Postęp w hodowli Primula vulgaris Huds. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3:19-24.
 15. Szczepaniak St. 2000. Przyspieszona uprawa bylin w doniczkach. Ogrodnictwo 6:18-20.
 16. Szczepaniak St. 2002. Postęp w hodowli i uprawie bylin. Ogrodnictwo 5:21-24.


Prace konferencyjne:

a) na konferencjach międzynarodowych: 

1. Lisiecka A., Szczepaniak St. (1993) Factors influencing the yield of Alstroemeria. Acta Hort. Flower Bulb 325:379-385

b) na konferencjach krajowych:

1.
Szczepaniak St. 1992. Uprawa begonii ogrodowej. Materiały z seminarium ‘Nowe rośliny ozdobne’ Skierniewice:22-24.

2. Lisiecka A., Krause J., Szczepaniak St. 1993. Uprawa roślin ozdobnych w nie ogrzewanych tunelach foliowych. Materiały z konferencji ‘Oszczędne technologie w ogrodnictwie szklarniowym’ SITO – NOT w Poznaniu:72-77.

3. Szczepaniak St. 1994. Rabata bylinowa. Materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum ‘Urządzanie i pielęgnacja ogrodów rekreacyjnych’ SITO Poznań 25-26 marzec 1994:15-16.

4. Szczepaniak St., Surma J. 1994. Ogród skalny. Materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum ‘Urządzanie i pielęgnacja ogrodów rekreacyjnych’ SITO Poznań 25-26 marzec 1994:27-42.

5. Szczepaniak St. 1994. Rośliny ozdobne w uprawie hydroponicznej do dekoracji wnętrz. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum ‘Uprawa roślin szklarniowych na różnych podłożach’ SITO Poznań, 20-21 maj 1994:23-26.

6. Szczepaniak St. 1997. Nawożenie alstremerii. Materiały z konferencji ‘Alstremeria’. Skierniewice 21.05.1997 r.:27-28.

7. Szczepaniak St. 2000. Wzrost i kwitnienie cyklamenów w zależności od częstotliwości stosowania nawozów z grupy Kristalon. Konferencja ‘Nowoczesne formy nawożenia roślin’. Warszawa 21.10.2000 r:17-20.

8. Szczepaniak St. 2005. Jak zwiększyć produkcję alstremerii w Polsce?. Biuletyn Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 17:7-11.

9. Szczepaniak St. 2006. Produkcja karp dalii. Biuletyn Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 18:7-8. 
10. Krzymińska A., Szczepaniak S., Sochacki D., Treder J. 2017. ‘Joanna Krause’ i inne odmiany tulipanów promujące Polskę. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 12 września 2017r. Biuletyn SPORC 30:26-30.

 

 

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Michalik T., Szczepaniak St. 1985. Begonia zimowa do dekoracji wnętrz. Owoce, Warzywa, Kwiaty 7:10-11.
 2. Szczepaniak St. 1985. Przesadzanie roślin doniczkowych. Tygodnik Ludowy 11:7.
 3. Szczepaniak St. 1985. Pielęgnacja roślin doniczkowych. Tygodnik Ludowy 47:7.
 4. Szczepaniak St. 1985. Poinsecja – roślina do dekoracji stołu świątecznego. Tygodnik Ludowy 51:7.
 5. Szczepaniak St. 1986. Rozmnażanie roślin doniczkowych. Tygodnik Ludowy 15:7.
 6. Szczepaniak St. 1986. Goździki w ogródku. Tygodnik Ludowy 23:5.
 7. Szczepaniak St. 1986. Byliny do ogródków skalnych. Tygodnik Ludowy 33:4.
 8. Lisiecka A. Szczepaniak St. 1987. Charakterystyka odmian alastremerii uprawianych w Polsce. Hasło Ogrodnicze 6:19-21.
 9. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1987. Podłoża i nawożenie w uprawie alstremerii. Hasło Ogrodnicze 4:17-19.
 10. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1987. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie alstremerii. Hasło ogrodnicze 8:19-21.
 11. Czekalski M., Szczepaniak St. 1987. Ananasowate, niedocenione rośliny doniczkowe. Informator Ogrodniczy PWRiL:199-209.
 12. Szczepaniak St. 1987. Begonie. Tygodnik Ludowy 29:3.
 13. Szczepaniak St. 1987. Rozchodniki. Tygodnik Ludowy 38:4.
 14. Michalik T., Szczepaniak St. 1987. Wystawa kwiatów „Flora Olomouc – wiosna 1987” Ogrodnictwo 8: II okł.
 15. Szczepaniak St. 1988. Zawilce. Tygodnik Ludowy 30:5.
 16. Szczepaniak St. 1988. Pachnący ogród. Tygodnik Ludowy 36:7.
 17. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1991. Uprawa alstremerii w nie ogrzewanym tunelu foliowym. Owoce Warzywa Kwiaty 7:10.
 18. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1992. Sterowanie kwitnieniem alstremerii. Owoce Warzywa Kwiaty 6:11.
 19. Szczepaniak St. 1993. Paprocie w mieszkaniu. Poradnik Gospodarski 2:26.
 20. Szczepaniak St. 1993. Floksy w ogródku. Poradnik Gospodarski 7/8:47.
 21. Szczepaniak St. 1993. Begonie do dekoracji wnętrz. Poradnik Gospodarski 11:23.
 22. Szczepaniak St. 1994. Aster chiński do dekoracji ogrodu i mieszkania. Poradnik Gospodarski 7/8:47.
 23. Szczepaniak St. 1995. Do każdego wnętrza najnowsze i najefektowniejsze paprocie. Kwiaty 4:8.
 24. Szczepaniak St., Surma J. 1995. Zakładamy skalniak. Działkowiec 3:24-25.
 25. Szczepaniak St. 1995. Jak zagospodarować miejsce po roślinach cebulowych? Działkowiec 6:18.
 26. Szczepaniak St. 1996. Podłoża do uprawy cyklamenów. Owoce Warzywa Kwiaty 9:21.
 27. Szczepaniak St. 1996. Nawożenie cyklamenów w uprawie tradycyjnej i w systemach zamkniętych. Owoce Warzywa Kwiaty 11:16.
 28. Szczepaniak St. 1996. Czy można sterować wzrostem i kwitnieniem cyklamenów. Owoce Warzywa Kwiaty 14/15:22.
 29. Szczepaniak St. 1996. Jak można poprawić jakość begonii zimowej. Owoce Warzywa Kwiaty 22:16.
 30. Szczepaniak St. 1996. Sterowanie uprawą begonii zimowej. Hasło Ogrodnicze 12:45-46.
 31. Szczepaniak St. 1997. Nawożenie begonii zimowej. Owoce Warzywa Kwiaty 6:15.
 32. Szczepaniak St. 1997. Bogaty asortyment begonii zimowej. Owoce Warzywa Kwiaty 11:18-19.
 33. Szczepaniak St. 1997. Alstremeria może zdobić twój ogród i dom. Kwiaty 1:22.
 34. Szczepaniak St. 1997. Cyklameny do uprawy w gruncie. Kwiaty 4:21.
 35. Szczepaniak St. 1997. Ozdobne pnącza jednoroczne. Poradnik Gospodarski 4:54.
 36. Szczepaniak St. 1997. Okrywowe rośliny ozdobne. Poradnik Gospodarski 5:45.
 37. Szczepaniak St. 1997. Pnącza na balkony. Domowy Głos Wielkopolski 30:14.
 38. Szczepaniak St. 1997. Słoneczne rudbekie. Domowy Głos Wielkopolski 38:22.
 39. Szczepaniak St. 1997. Zimowe okrycia. Domowy Głos Wielkopolski 44:22.
 40. Szczepaniak St. 1998. Syningia – coraz popularniejsza. Hasło Ogrodnicze 2:60-61.
 41. Szczepaniak St. 1998. Uprawa cynerarii. Owoce Warzywa Kwiaty 8:23.
 42. Szczepaniak St. 1998. Cyklameny do dekoracji wnętrz i ogrodów. Poradnik Gospodarski 1:33.
 43. Szczepaniak St. 1998. Begoniowo, kolorowo. Kwietnik 4:7-9.
 44. Szczepaniak St. 1998. Pierwsze kwiaty jednoroczne. Działkowiec 2:14-15.
 45. Szczepaniak St. 1998. Jednoroczne wprost do gruntu. Działkowiec 4:12.
 46. Szczepaniak St. 1998. Choroby fizjologiczne cyklamena. Hasło Ogrodnicze 6:33-34.
 47. Szczepaniak St. 1998. Rojniki i rozchodniki. Działkowiec 10:12-13.
 48. Szczepaniak St. 1998. Uprawa pierwiosnka bezłodygowego w doniczkach – warunki powodzenia. Hasło Ogrodnicze 10:45-46.
 49. Szczepaniak St. 1998. Uprawa cyklamenów na kwiat cięty. Owoce Warzywa Kwiaty 20:20-21.
 50. Szczepaniak St. 1998. Pierwiosnki w doniczkach. Poradnik Gospodarski 11:29.
 51. Szczepaniak St. 1998. Dekoracyjne pierwiosnki. Domowy Głos Wielkopolski 65:20.
 52. Szczepaniak St. 1998. Kwiaty w barwach tęczy. Domowy Głos Wielkopolski – Wydanie Specjalne 8:12.
 53. Burda T., Szczepaniak St. 1998. Meksykańskie aksamitki. Domowy Głos Wielkopolski – Wydanie Specjalne 10:14.
 54. Szczepaniak St. 1998. O trwałości kwiatów ciętych. Przewodnik Katolicki 44:38.
 55. Szczepaniak St. 1998. Kompozycje z roślin doniczkowych. Przewodnik Katolicki 47:38.
 56. Szczepaniak St. 1998. Niezawodne pnącza. Przewodnik Katolicki 49:38.
 57. Szczepaniak St. 1998. Gwiazda betlejemska. Przewodnik Katolicki 51:38.
 58. Szczepaniak St. 1999. Pantofelniki. Poradnik Gospodarski 2:41.
 59. Krause J., Szczepaniak St. 1999. Nawozy wieloskładnikowe w produkcji rozsady roślin ozdobnych. Kwiaty 2:32.
 60. Szczepaniak St. 1999. Sterowana uprawa begonii zimowej. Owoce Warzywa Kwiaty 12:26-27.
 61. Szczepaniak St. 1999. Uprawa bylin ogrodowych na kwiaty cięte – nowe możliwości. Hasło Ogrodnicze 7:52-53.
 62. Szczepaniak St. 1999. Uprawa skrętnika. Owoce Warzywa Kwiaty 15:26.
 63. Szczepaniak St. 1999. Uprawa ostróżki ogrodowej na kwiaty cięte. Hasło Ogrodnicze 9:56-57.
 64. Szczepaniak St. 1999. Pielęgnacja roślin doniczkowych. Przewodnik Katolicki 4:44.
 65. Szczepaniak St. 1999. Pierwiosnki. Przewodnik Katolicki 5:44.
 66. Szczepaniak St. 1999. Rozmnażanie bylin. Przewodnik Katolicki 40:45.
 67. Szczepaniak St. 2000. Nowe tendencje w uprawie cyklamenów. Hasło ogrodnicze 2:68.
 68. Szczepaniak St. 2000. Uprawa solidastra żółtego na kwiaty cięte. Hasło Ogrodnicze 4:83-84.
 69. Szczepaniak St. 2000. Uprawa wieloletnich dzwonków na kwiaty cięte. Hasło Ogrodnicze 9:86-88.
 70. Szczepaniak St. 2000. Nowe tendencje w uprawie cyklamenów. Owoce Warzywa Kwiaty 4:39.
 71. Szczepaniak St. 2000. Uprawa pierwiosnka zwyczajnego w doniczkach. Owoce Warzywa Kwiaty 10:36-37.
 72. Szczepaniak St. 2000. Róża Chrystusa. Przewodnik Katolicki 1:60.
 73. Szczepaniak St. 2000. Pantofelniki. Przewodnik Katolicki 7:53.
 74. Szczepaniak St. 2001. Kwiatki z ostrogą. Kwietnik 7:53-55.
 75. Szczepaniak St. 2001. Byliny w doniczkach. Owoce Warzywa Kwiaty 24:42-43.
 76. Szczepaniak St. 2002. Dzwonek karpacki. Owoce Warzywa Kwiaty 3:33-34.
 77. Szczepaniak St. 2002. Orliki w uprawie przyspieszonej. Owoce Warzywa Kwiaty 5:34-35.
 78. Szczepaniak St. 2002. Uprawa omiega wschodniego. Owoce Warzywa Kwiaty 15:33-34.
 79. Szczepaniak St. 2002. Krewniak ostróżki. Hasło Ogrodnicze 4:112-114.
 80. Szczepaniak St. 2002. Popielnik z popiołów. Kwietnik 3:14-15.
 81. Szczepaniak St. 2002. Czas orlików. Kwietnik 7:42-44.
 82. Szczepaniak St. 2003. Użytkowe cechy bylin modnych. Ogrodnictwo - Rośliny ozdobne 2:31-32.
 83. Czajka E., Szczepaniak St. 2003. Rośliny o ozdobnych liściach coraz popularniejsze cz.I. Ogrodnictwo - Rośliny ozdobne 5:22-23.
 84. Czajka E., Szczepaniak St. 2003. Rośliny o ozdobnych liściach coraz popularniejsze cz.II. Ogrodnictwo - Rośliny ozdobne 6:22-23.
 85. Szczepaniak St. 2003. Byliny kwitnące w pierwszym roku uprawy w doniczkach. Hasło Ogrodnicze 6:88-91.
 86. Szczepaniak St. 2003. Tawułki do uprawy przyspieszonej w doniczkach. Owoce Warzywa Kwiaty 9:38.
 87. Szczepaniak St. 2003. Cyklameny z grupy Concerto F1. Owoce Warzywa Kwiaty 17/18:62-64.
 88. Szczepaniak St. 2003. Lilia Inków - alstremeria. Kwietnik 2:12-13.
 89. Szczepaniak St. 2004. Nowe odmiany cyklamenu perskiego. Rośliny ozdobne 1:11-12.
 90. Szczepaniak St. 2004. Nowe odmiany pierwiosnków do dekoracji wnętrz. Rośliny ozdobne 2:4-5.
 91. Szczepaniak St. 2004. Uprawa orlików na kwiaty cięte. Rośliny ozdobne 3:19.
 92. Szczepaniak St. 2004. Cyklameny miniaturowe zdobywają rynek. Owoce Warzywa Kwiaty 7:42-43.
 93. Szczepaniak St., Czajka E. 2004. Plektrantus, czyli komarzyca. Owoce Warzywa Kwiaty 8:35.
 94. Szczepaniak St., Czajka E. 2004. Jasnota plamista – tło dla roślin. Owoce Warzywa Kwiaty.
 95. Szczepaniak St., Kozik E. 2004. Wybór metody uprawy nachyłka wielkokwiatowego w doniczkach. Hasło Ogrodnicze 6:114-116.
 96. Szczepaniak St. 2004. Ulubieńcy słońca. Działkowiec 7:8-10.
 97. Szczepaniak St. 2005. Nowości w uprawie cynerarii. Rośliny ozdobne 1:10-11.
 98. Szczepaniak St. 2005. Cyklamenowy Show. Hasło Ogrodnicze 2:158.
 99. Szczepaniak St. 2005. Cyklameny po holendersku. Hasło Ogrodnicze 3:167-169.
 100. Szczepaniak St. 2005. Z wizytą u holenderskich producentów cyklamenów cz.I. Owoce Warzywa Kwiaty 3:34-35.
 101. Szczepaniak St. 2005. Z wizytą u holenderskich producentów cyklamenów cz.II Owoce Warzywa Kwiaty 4:34.
 102. Szczepaniak St. 2005. Cyklamenowy Show. Hasło Ogrodnicze 2:158.
 103. Szczepaniak St. 2005. Cyklameny po holendersku. Hasło Ogrodnicze 3:167-169.
 104. Czuchaj P.,Szczepaniak St. 2005. Ekspansja żurawek (cz. I). Hasło Ogrodnicze 8:146-148.
 105. Czuchaj P.,Szczepaniak St. 2005. Ekspansja żurawek (cz. II). Hasło Ogrodnicze 9:146-148.
 106. Szczepaniak St. 2005. Z wizytą u holenderskich producentów cyklamenów cz.I. Owoce Warzywa Kwiaty 3:34-35.
 107. Szczepaniak St. 2005. Z wizytą u holenderskich producentów cyklamenów cz.II Owoce Warzywa Kwiaty 4:34.
 108. Szczepaniak St. 2005. Cyklameny do uprawy w gruncie. Owoce Warzywa Kwiaty 21:34-36.
 109. Szczepaniak St. 2005. Wczesność i przebieg kwitnienia cyklamenów. Owoce Warzywa Kwiaty 23:36-37.
 110. Szczepaniak St. 2005. Nowości w uprawie cynerarii. Rośliny ozdobne 1:10-11.
 111. Szczepaniak St. 2005. Odorella - nowy cyklamen ogrodowy. Rośliny ozdobne 4:28.
 112. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2005. Dzwonki do mieszkania i ogrodu. Rośliny ozdobne 5:4-5.
 113. Szczepaniak St. 2005. Byliny uprawiane jak jednoroczne. Rośliny ozdobne 5:12-14.
 114. Szczepaniak St. 2006. Słoneczniki nadal atrakcyjne (cz. I). Hasło Ogrodnicze 3:152-154.
 115. Szczepaniak St. 2006. Słoneczniki nadal atrakcyjne (cz. II). Hasło Ogrodnicze 4:188-189.
 116. Szczepaniak St. 2006. Uprawa słoneczników w doniczkach. Hasło Ogrodnicze 6:136-139.
 117. Szczepaniak St. 2006. Alstremeria wraca do łask ( cz. I.). Hasło Ogrodnicze 10:132-135.
 118. Szczepaniak St. 2006. Alstremeria wraca do łask (cz. II). Hasło Ogrodnicze 11:139-141.
 119. Henschke M., Szczepaniak St. 2006. Przyspieszona uprawa ciemierników (cz. I.). Owoce Warzywa Kwiaty 8:60-61.
 120. Henschke M., Szczepaniak St. 2006. Przyspieszona uprawa ciemierników (cz. II). Owoce Warzywa Kwiaty 9:64-65.
 121. Szczepaniak St. 2006. Tendencje w produkcji alstremerii. Rośliny Ozdobne 1:18-19.
 122. Szczepaniak St. 2006. Różnorodne zastosowanie goryczek. Rośliny Ozdobne 4:6-7.
 123. Szczepaniak St., Czekalski M. 2006. Buwardia na kwiaty cięte. Rośliny Ozdobne 5:18-20.
 124. Szczepaniak St. 2006. Podłoża do produkcji roślin ozdobnych w doniczkach. Rośliny Ozdobne 6:10-11.
 125. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2006. Miodunki – byliny o ozdobnych liściach. Rośliny Ozdobne 6:18-19.
 126. Krzymińska A., Szczepaniak St. 2007. Bratkowe szaleństwo. Działkowiec 3:11-13.
 127. Szczepaniak St. 2007. Uprawa ostróżek na kwiaty cięte cz.I. Hasło ogrodnicze 4:182-185.
 128. Szczepaniak St. 2007. Uprawa ostróżek na kwiaty cięte cz.II. Hasło ogrodnicze 5:180-182.
 129. Szczepaniak St. 2007. Choroby fizjologiczne pelargonii. Owoce Warzywa Kwiaty 12:38-39.
 130. Czekalski M., Szczepaniak St. 2007. Aster chiński w uprawie pod osłonami cz.I. Hasło Ogrodnicze 7:138-142.
 131. Czekalski M., Szczepaniak St. 2007. Aster chiński w uprawie pod osłonami cz.II. Hasło Ogrodnicze 8:162-163.
 132. Szczepaniak St., Czekalski M. 2007. Aster chiński w doniczkach. Hasło ogrodnicze 9:162-163.
 133. Szczepaniak St. 2008. Cyklamenowe nowości. Hasło ogrodnicze 1:159-160.
 134. Szczepaniak St. 2008. W co pakować rośliny ozdobne? Hasło ogrodnicze 5:30-34.
 135. Szczepaniak St. 2008. Atrakcyjne grupy bylin. Zieleń miejska 3(12):32-35.
 136. Szczepaniak St. 2008. Ozdoba na wiele lat. Zieleń miejska 4(13):38-40.
 137. Szczepaniak St., Henschke M. 2008. Ciemiernik wschodni. Owoce Warzywa Kwiaty 16:48-50.
 138. Śmigielska M., Szczepaniak T. 2010. Dziurawiec – cenny element kompozycji kwiatowych. Hasło ogrodnicze 4:161-164.
 139. Śmigielska M., Szczepaniak T. 2010. Uprawa dziurawca w polu (cz.I). Hasło ogrodnicze 6:170-174.
 140. Śmigielska M., Szczepaniak St. 2010. Uprawa dziurawca w polu (cz.II). Hasło ogrodnicze 8:163-167.
 141. Szczepaniak St. 2012. Co nowego w uprawie poinsecji? Hasło Ogrodnicze 12:92-97.
 142. Szczepaniak St. 2013. Co nowego w uprawie cyklamenów? Hasło Ogrodnicze 12:106-110.
 143. Szczepaniak St. 2014. Co nowego na targach w Essen? Cz.I. Owoce Warzywa Kwiaty 3:82-84.
 144. Szczepaniak St. 2014. Co nowego na targach w Essen? Cz.II. Owoce Warzywa Kwiaty 4:90-92.
 145. Szczepaniak St. 2014. Kolorowo i różnorodnie w pojemnikach. Owoce Warzywa Kwiaty 8:84-85.
 146. Szczepaniak St.. 2014. Moda na lawendę. Pod osłonami 4:32-36.
 147. Szczepaniak St.. 2015. Hortensja coraz popularniejsza. Pod osłonami 2:23-29.
 148. Szczepaniak St. 2015. Byliny na kwiaty cięte. Owoce Warzywa Kwiaty 5:86-89.
 149. Szczepaniak St.. 2015. Produkcja hortensji doniczkowych cz. I. Pod osłonami 3:32-35.
 150. Szczepaniak St.. 2015. Produkcja hortensji doniczkowych cz. II. Pod osłonami 4:34-39.
 151. Szczepaniak St.. 2015. Sterowanie kwitnieniem bylin. Szkółkarstwo 4:118-122.
 152. Czuchaj P., Szczepaniak St. 2016. Uprawa dzwonka dalmatyńskiego w doniczkach. Rośliny Ozdobne 3:17-19.
 153. Szczepaniak St. 2016. Celozja srebrzysta - trwała ozdoba. Rośliny Ozdobne 4:16-22.
 154. Szczepaniak S. (2016). Glorioza – oryginalny kwiat cięty.. Rośliny Ozdobne 6:12-15

  155. Szczepaniak S. (2016). Holenderskie tulipany pędzone w wodzie. Pod Osłonami 4:107-111

  156. Szczepaniak St. (2016). Nerina – jesienny kwiat koneserów. Rośliny Ozdobne 12: 6-9

  157. Szczepaniak St. (2017). Na Pomorzu Zachodnim. Pod Osłonami 5:101-106Doniesienia:

a) na konferencjach międzynarodowych:

1. Lisiecka A., Szczepaniak St. 1992. Factors influencing flower yield of Alstroemeria. VI Internacional Symposium on Flower Bulbs Skierniewice 11-15 maj 1992 r.:86

b) na konferencjach krajowych

1. Lisiecka A., Krause J., Szczepaniak St., Czekalski M. 1990. Uprawa wybranych gatunków roślin ozdobnych w nie ogrzewanych tunelach foliowych. V Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy w Skierniewicach . Materiały Konferencyjne:10.

2. Krause J., Szczepaniak St. 1993. Uprawa lilii i alstremerii w nie ogrzewanych tunelach foliowych. VIII Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy w Skierniewicach . Materiały Konferencyjne:26.

3. Szczepaniak St. 1996. Intensyfikacja rozmnażania alstremerii. XI Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy w Skierniewicach . Materiały Konferencyjne:63-64.

4. Krause J. Szczepaniak St. 1998. Organizacja handlu kwiatami na Wielkopolskiej Giełdzie Rolno-Ogrodniczej. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji ‘Ogrodnictwo ozdobne przełomu wieków’ Kraków 14-15 maja 1998 r.:57.

5. Szczepaniak St. 1998. Przyspieszona uprawa wybranych gatunków bylin. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji ‘Ogrodnictwo ozdobne przełomu wieków’ Kraków 14-15 maja 1998 r.:90.

6. Szczepaniak St. 1998. Ocena podłoży do ukorzeniania fragmentów kłączy alstremerii. Materiały z Konferencji Naukowej ‘Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania tradycyjnych i niekonwencjonalnych podłoży ogrodniczych’ Lublin 4-5 listopada 1998 r.:53-54.

7. Szczepaniak St. 1998. Ocena przydatności różnych nawozów w produkcji rozsady cyklamena (Cyclamen persicum Mill.) Materiały z Konferencji Naukowej ‘Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania tradycyjnych i niekonwencjonalnych podłoży ogrodniczych’ Lublin 4-5 listopada 1998 r.:54-55. 

8. Czuchaj P. Szczepaniak St. 2005. Wzrost i kwitnienie gailardii ościstej (Gaillardia aristata Pursh) uprawianej w doniczkach w różnych podłożach. Ogólnopolska Konferencja „Postęp w produkcji roślin ozdobnych” Skierniewice 31.01-1.02.2005 r.:81.

9. Szczepaniak St., Czuchaj P. 2005. Następczy wpływ sposobu przygotowania rozsady i liczby roślin sadzonych do doniczek na wzrost i kwitnienie nachyłka wielkokwiatowego (Coreopsis grandiflora Hogg.). Ogólnopolska Konferencja „Postęp w produkcji roślin ozdobnych” Skierniewice 31.01-1.02.2005 r.:82-83.

10. Czajka E., Szczepaniak St. 2005. Wpływ podłoża na ukorzenianie oraz dalszy wzrost trzech gatunków bylin o ozdobnych liściach. Ogólnopolska Konferencja „Postęp w produkcji roślin ozdobnych” Skierniewice 31.01-1.02.2005 r.:166-167.

11. Guzikowski Z., Szczepaniak St. 2012. Wpływ rodzaju i stężenia auksyny na ukorzenianie sadzonek pędowych santoliny cyprysikowatej (Santolina chamaecyparissus L. ). Ogólnopolska Konferencja”Innowacyjność w produkcji i wykorzystaniu roślin ozdobnych” Lublin 12-13 września 2012:14.
12. Bosiacki M., Szczepaniak St., Walkowiak Ł. (2016). Wpływ wybranych nawozów o spowolnionym działaniu na zawartość makroskładników w liściach cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych”, Warszawa 15-16 września 2016: 45

13. Bosiacki M., Szczepaniak St., Markiewicz B., Abramowicz A. (2016). Wpływ wybranych nawozów o spowolnionym działaniu na zawartość mikroskładników w liściach cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych”, Warszawa 15-16 września 2016: 46

Normy branżowe:

 1. Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak St. 1980. Norma branżowa BN-80/9139-12 Kwiaty cięte. Alstremeria.
 2. Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak St. 1980. Norma branżowa BN-80/9139-13. Kwiaty cięte. Strelicja

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1