Spis publikacji - dr inż. Krzysztof Rutkowski

Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne prace recenzowane)

Pacholak E., Sawicka A., Rutkowski K. (1998): Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w czwartym roku po replantacji sadu jabłoniowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, z. 57, t. 2: 547-552.

Pacholak E., Rutkowski K. (1999): Wpływ nawożenia oraz temperatur i opadów na plonowanie jabłoni odmiany Cortland w latach 1982-1998. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. 87: 103-114.

Pacholak E., Rutkowski K., Przybyła Cz. (1999): Wpływ nawożenia i nawadniania na zawartość składników w glebie i liściach jabłoni odmiany Šampion w sadzie  replantowanym. I Ogól. Sym. Min. Odżywienia Roślin Sadowniczych. Pr. ISiK w Skierniewicach: 29-40.

Rutkowski K., Pacholak E. (1999): Wpływ sposobów zapobiegania zmęczeniu gleby na wzrost jabłoni odmiany Elstar. Zesz. Nauk. AR  w Krakowie 351: 135‑140.

Pacholak E., Rutkowski K. (2000): Nawożenie a wzrost, plonowanie i jakość owoców w replantowanym sadzie jabłoniowym. Zesz. Nauk. ISiK Skierniewice,  t. 8: 15-23.

Pacholak E., Rutkowski K. (2000): Ocena stanu mikrobiologicznego gleby przy zróżnicowanych warunkach nawożenia i nawadniania w sadzie replantowanym. III Liczebność nicieni. PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. 89: 193-198.

Rutkowski K., Pacholak E., Sawicka A. (2000): Ocena stanu mikrobiologicznego gleby przy zróżnicowanych warunkach nawożenia i nawadniania w sadzie replantowanym. I Liczebność bakterii.  PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. 89: 175-184.

Rutkowski K., Pacholak E., Sawicka A. (2000): Ocena stanu mikrobiologicznego gleby przy zróżnicowanych warunkach nawożenia i nawadniania w sadzie replantowanym. II Liczebność grzybów i promieniowców.  PTPN Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. 89: 185-192.

Pacholak E., Rutkowski K. (2001): Wpływ sposobów zapobiegania zmęczeniu gleby na liczebność nicieni oraz wzrost plonowanie odmiany Elstar w warunkach zróżnicowanej wilgotności gleby. Zesz. Nauk. ISiK w Skierniewicach, t. 9: 7-16.

Pacholak E., Rutkowski K. (2001): Wpływ nawadniania i sposobów zapobiegania zmęczeniu gleby na liczebność bakterii w warunkach zróżnicowanej wilgotności gleby. Zesz. Nauk. ISiK w Skierniewicach, t. 9:17-24.

Pacholak E., Rutkowski K. (2001): Wpływ. Nawadniania i sposobów zapobiegania zmęczeniu gleby na liczebność grzybów i promieniowców w warunkach zróżnicowanej wilgotności gleby. Zesz. Nauk. ISiK w Skierniewicach, t. 9: 25-32.

Pacholak E., Rutkowski K. (2002): Wpływ sposobów przeciwdziałania zmęczeniu gleby na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany „Elstar”. ISiK, XLI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza: 142-144.

Pacholak E., Rutkowski K. (2002): Wpływ sposobów zapobiegania zmęczeniu gleb na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany „Szampion” w warunkach replantowanego sadu. ISiK, XLI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza: 145-146.

Pacholak E., Zydlik Z., Rutkowski K., Przybyła Cz. (2004): Effect of fertilization and irrigation on the growth and yielding of apple tree ‘Sampion’ cultivar in a replanted orchard in the years 1994-2002. Folia Universitatis Agric. Stetinensis, 96: 143-148.

Zydlik Z., Pacholak E., Zachwieja M., Rutkowski K. (2006): Effect of nitrogen fertilization on mineral components content In sour cherry tree leaves. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. t. 100: 303-310.

Zydlik Z., Pacholak E., Zachwieja M., Rutkowski K. (2006): Effect of crown formation on the content of mineral components in sour cherry-tree leaves. Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. t. 100: 311-316.

Zydlik Z., Zachwieja M., Pacholak E., Rutkowski K. (2006): Effect of crown formation on the yielding and on ground Frost damages of sour cherry-trees. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. t. 100: 317-324.

Pacholak E., Rutkowski K., Zydlik Z., Zachwieja M. (2006). EFFECT OF SOIL FATIGUE PREVENTION METHOD ON THE MICROBIOLOGICAL SOIL STATUS IN REPLANTED APPLE TREE ORCHARD PART I. NUMBER OF NEMATODES Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Horticulture, Volume 9, Issue 4.

Rutkowski K., Pacholak E., Zydlik Z. (2006). EFFECT OF SOIL FATIGUE PREVENTION METHODS ON MICROBIOLOGICAL SOIL STATUS IN REPLANTED APPLE TREE ORCHARD. PART II. NUMBER OF BACTERIA Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Horticulture, Volume 9, Issue 4. 7.

Zydlik Z., Rutkowski K., Pacholak E. (2006). EFFECT OF SOIL FATIGUE PREVENTION METHODS ON MICROBIOLOGICAL SOIL STATUS IN REPLANTED APPLE TREE ORCHARD. Part III. NUMBER OF FUNGI AND ACTINOMYCETES. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Horticulture, Volume 9, Issue 4.

Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M., Rutkowski K. (2007). Effect of irrigation and fertilization on the growth and yielding of apple-trees cultivar Šampion in a replanted orchard. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 6(3): 3-13.

Rutkowski K., Kantorowicz-Bąk M., Pacholak E. (2009): Effect of different tree  training systems on growth and Fielding of two apple cultivars. Jurnal  of Fruit and Ornamental Plant Research. Vol. 17(1): 49-59.

Pacholak E., Zydlik Z., Rutkowski K. (2009): Effect of 30-year cultivation of apple trees on chemical and biochemical conditions of soil designed for replantation. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 536: 161-168.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. (2009): Effect of Actisil preparation on the growth of strawberries grown in the soil depleted by a long monoculture. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 536: 259-265.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. (2009): Effect of locality on the growth of M.9 and mahaleb cherry rootstocks. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 536: 267-274.

Pacholak E., Zydlik Z., Rutkowski K. (2011): Effect of cherry nitrogen fertilization on the content of minerals in the leaves and soil. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus Tom 10 (1): 105-112.

Rutkowski K., Zydlik Z., Pacholak E. (2015). Effect of tree pruning intensity on the yield and fruit quality of the sour cherry. Zemdyrbiste – Agriculture, Vol.102, No.4: 417- 422.

Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Styła, Piotr Zydlik: 2016. The influence of a mycorrhizal vaccine on the biochemical properties of soil in the plantation of blueberry. Zemdyrbiste – Agriculture, Vol.103, No.1: 61- 66.

 Kurlus R, Świerczyński S., Rutkowski K, Ratajkiewicz H., Malinowska A., Wyrwał A. (2017). Exogenus ‘GA3’ and ‘GA4+7’ effects on phenological indices, frost hardiness and quality properties of ‘English Morello’ sour cherry (Prunus cerasus L.). Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 16(6); 99-109

Rutkowski K., Zydlik Z., Stachowiak A. 2018. Effect of tree pruning intensity on the content of mineral components in the sour cherry leaves of ‘Łutówka’. Folia Horticulturae 30(1), 47-55

Łysiak, G.P., Rutkowski, K.; Walkowiak-Tomczak D. (2021).Effect of Storage Conditions on Storability and Antioxidant Potential of Pears cv. ‘Conference’. Agriculture 11(6), 545; https://doi.org/10.3390/agriculture11060545

Kurlus, R.; Rutkowski, K.; Łysiak, G.P. Improving of cherry fruit quality and bearing regularity by chemical thinning with fertilizer. Agronomy 10, 1281

Zydlik Z., Rutkowski K., Świerczyński S., Morkunas I., Yoon H-K., Seo J-H., Kang K-J., Kleiber T. (2020). The effect of climatic conditions in successive plant growing seasons on the response of selected varieties of apple trees (malus domestica borkh.). J. Elem., 25(1):  205-224. DOI: 10.5601/jelem.2019.24.3.1895  http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1895/

Yoon, H.-K.; Kleiber, T.; Zydlik, Z.; Rutkowski, K.; Woźniak, A.; Świerczyński, S.; Bednarski, W.; Kęsy, J.; Marczak, Ł.; Seo, J.-H.; Choi, T.-Y.; Kang, K.-J.; Kafkas, N.E.; Bocianowski, J.; Jeandet, P.; Morkunas, I.A (2020). Comparison of selected biochemical and physical characteristics and yielding of fruits in apple cultivars (malus domestica borkh.). Agronomy 10 (14), 458

1.      Wykonawca grantu

 

Tytuł projektu: Wpływ wieloletniego nawożenia i nawadniania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby oraz wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Šampion na podkładce P-60 po replantacji. Grant finansowany przez KBN (5 PO6C 003 12) realizowany w latach 1997-1999 – wykonawca.

Tytuł projektu: Poszukiwanie przyczyn występowania choroby replantacyjnej jabłoni oraz sposobów zapobiegania jej szkodliwości w sadzie jabłoniowym. Grant finansowany przez KBN (3 P06R 071 25) realizowany w latach 2003-2006 - główny wykonawca

Tytuł projektu: Wpływ wieloletniej uprawy roślin sadowniczych na zmiany chemiczne i mikrobiologiczne gleby oraz wzrost i plonowanie jabłoni, wiśni i borówki wysokiej. Grant finansowany przez KBN (KBN-N N310 144535) realizowany w latach 2008-2011 - główny wykonawca

 

2.      Prace w materiałach konferencyjnych

 

Rutkowski K., Kantorowicz-Bąk M., Pacholak E. (2008): FORMY KORON A WZROST I PLONOWANIE DWÓCH ODMIAN JABŁONI

Dobosz R., Rutkowski K. (2009): WPŁYW NAWOŻENIA I NAWADNIANIA NA LICZEBNOŚĆ NICIENI W GLEBIE Z UPRAWĄ JABŁONI

Pacholak E., Zydlik Z., Rutkowski K. (2009): Wpływ 30-letniej  uprawy jabłoni na stan chemiczny i biochemiczny gleby przeznaczonej do replantacji.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. (2009): Wpływ preparatu Actisil na wzrost truskawek uprawianych na glebie zmęczonej przez wieloletnią monokulturę.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. (2009): Wpływ stanowiska na wzrost podkładek M.9 i antypki

Rutkowski K., Pacholak E., Zydlik Z. 2011. The effect of pruning method on the mineral content in sour cherry leaves. 21-22.06.2011. Abstracts of International Scientific Conference, Babtai Lithuania: 75  .

Rutkowski K. 2015. Wpływ wieloletniej uprawy i zabiegów zapobiegania zmęczeniu gleby na wzrost i plonowanie jabłoni. Materiały z IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz UP we Wrocławiu w dniach 15-16.09.2015 roku, s. 46.

 

3.      Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

 

XLIV OGÓLNOPOLSKA NAUKOWA KONFERENCJA SADOWNICZA. Skierniewice 30‑31.08.2006 r. (forma uczestnictwa- słuchacz)

XLV OGÓLNOPOLSKA NAUKOWA KONFERENCJA SADOWNICZA. Skierniewice, 28‑29 sierpnia 2008 r. (forma uczestnictwa- poster)

Temat posteru: FORMY KORON A WZROST I PLONOWANIE DWÓCH ODMIAN JABŁONI

49 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 19-20 luty 2009 r. (forma uczestnictwa- poster)

Temat posteru: Wpływ nawożenia nawadniania na liczebność nicieni w glebie z uprawy jabłoni

Proekologiczna produkcja sadownicza z uwzględnieniem roślin mniej znanych. Olsztyn 25-26 czerwca 2009 r. (forma uczestnictwa- poster)

Temat posteru: Wpływ 30-letniej  uprawy jabłoni na stan chemiczny i biochemiczny gleby przeznaczonej do replantacji.

Temat posteru: Wpływ preparatu Actisil na wzrost truskawek uprawianych na glebie zmęczonej przez wieloletnią monokulturę.

Temat posteru: Wpływ stanowiska na wzrost podkładek M.9 i antypki

 

 

Wpływ systemu nawożenia jabłoni na wysokość i jakość plonu w oparciu o wyniki doświadczeń z 2012 roku- wykład Seminarium sadownicze  COMPO EXPERT WARSZAWA 26.10.2012

Wygłoszenie referatu: Wpływ systemu nawożenia jabłoni na wysokość i jakość plonu w oparciu o wyniki doświadczeń z 2013 roku. Seminarium sadownicze COMPO EXPERT WARSZAWA 28-29.10.2013

Wygłoszenie referatu pt. „Wpływ systemu nawożenie jabłoni na wysokość i jakość plonu w oparciu o wyniki doświadczeń z 2014 roku”, w ramach seminarium sadowniczego organizowanego przez COMPO EXPERT w Mas Badia Field Station w Katalonii w dniu 5.11.2014 roku. 

Wygłoszenie referatu pt. „Wpływ systemu nawożenie jabłoni na wysokość i jakość plonu w oparciu o wyniki doświadczeń z 2014 roku”, w ramach seminarium sadowniczego organizowanego przez COMPO EXPERT w Mas Badia Field Station w Katalonii w dniu 5.11.2014 roku.

Wygłoszenie wykładu: Integrowana produkcja roślin sadowniczych na przykładzie wiśni i jabłoni w ramach VIII edycji studiów podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji roślin IOR Poznań 10 stycznia 2015 r.

Wygłoszenie wykładu: Integrowana produkcja roślin sadowniczych na przykładzie wiśni i jabłoni w ramach VIII edycji studiów podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji roślin IOR Poznań 4 marca 2016 r.

 

                 Publikacje popularno-naukowe

 

Rutkowski K. 2008: Cięcie wiśni i czereśni latem. Działkowiec 8, s. 36-37.

 

Rutkowski K. 2015: Zmęczenie gleby- objawy, przyczyny, możliwości ograniczenia skutków. MPS SAD nr 3: 94-97

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1