Spis publikacji dr hab. Anita Schroeter-Zakrzewska

 

Oryginalne prace twórcze:

Janowska B., Schroeter A. 2001. Plonowanie goździka brodatego (Dianthus barbatus L.) uprawianego w gruncie odkrytym i w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 80: 99-103.


 Krause J., Schroeter A. 2001. Wpływ retardantów B-Nine i Bonzi na wzrost i kwitnienie mało znanych roślin balkonowych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie            80: 121-125.


 Janowska B., Schroeter A. 2002. Wpływ kwasu giberelinowego na kwitnienie cantedeskii Elliota (Zantedeschia elliottiana) ‘Black Magic’. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  483: 93-99.


 Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych doglebowo na jakość rozsady niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook.) i aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 36: 79-83.      


Krause J., Krystyniak E., Schroeter A. 2003. Efect of B-Nine retardant on the growth and flowering of bedding plants. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 11: 107-112. 

Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych dolistnie na jakość rozsady aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) i niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 237-244.


 Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych dolistnie na jakość rozsady begonii stale kwitnącej (Begonia semperflorens Link et Otto) i petunii ogrodowej (Petunia hybrida Vilm.).Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 229-236.


 Jerzy M., Schroeter A. 2004. Dynamika wzrostu i kwitnienia aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) uprawianej z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 3(1): 11-23. 


 Schroeter A., Krause J. 2004. Wpływ retardantów na wzrost i kwitnienie ozdobnych roślin rabatowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo. 38: 137-142.    

 Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M. 2005. Dynamics of growth and flowering of the wax begonia ( Begonia semperflorens Link et Otto) treated with foliar- and soil- applied retardants. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities.Horticulture. 8:1, art -01.html.

Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2005. Wpływ retardantów stosowanych doglebowo na jakość rozsady begonii stale kwitnącej (Begonia semperflorens Link et Otto) i petunii ogrodowej (Petunia hybrida Vilm) Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 39: 81-85.

 Schroeter –Zakrzewska A., Jerzy M. 2006. Wzrost i kwitnienie petunii ogrodowej (Petunia x atkinsiana D.Don.) uprawianej z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 510: 577-585.

 Schroeter –Zakrzewska A., Jerzy M. 2006. Dynamics of growth and flowering of Impatiens walleriana Hook grown from transplants treated with foliar- and soil- applied retardants. Folia Horticulturae 18/1: 91-100.

Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na wzrost i kwitnienie niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook.) z grupy Spellbound. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 41: 195-200.

 Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na trwałość ciętych kwiatów eustomy wielkokwiatowej (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners) ‘Monarchi Grande White F1’. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 41: 45-49.

 Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Effect of gibberellic acid, benzyladenine and 8-hydroxyquinoline sulphate on post-harvest leaf longevity of Arum italicum Mill. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 181-187.

Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2008. Effect of retardants on the quality of Diascia barberae L. grown in the greenhouse. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 383-388.

 Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Nowak Ł. 2008. Wpływ sposobu przechowywania zamrożonych cebul lilii (Lilium sp.) na jakość cebul i roślin kwitnących. Nauka Przyroda Technologie 2, 3 #21

 Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2009. Comparision of various methods of application of growth inhibitors In the cultivation of the French marigold (Tagetes patula L.) ‘Boy Golden’. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture 12,3, art -12.html.

Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Rybus-Zając M. 2009. Effect of benzyloadenine and gibberellic acid on the growth and flowering of the poppy anemone (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture 12, 2, art -08.html.

 Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Wpływ barwy światła na jakość rozsady szałwii błyszczącej (Salvia splendens L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 539: 633-640.

 Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Effect of growth regulator on the postharvest longevity of leaves of the sea lavender (Limonium latifolium / Sm.) Kuntze. Nauka Przyroda Technologie 4,1#3.

 Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii ( Pelargonium hortorum) ‘Aida’. Część I. Wzrost i kwitnienie roślin. Nauka Przyroda Technologie 4, 4 #43.

 Kleiber T., Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii (Pelargonium hortorum) ‘Aida’. Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami. Nauka Przyroda Technologie 4, 4 #44.

 Kleiber T., Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii (Pelargonium hortorum) ‘Aida’. Część III. Stan odżywienia mikroelementami. Nauka Przyroda Technologie 4, 4 #45.

 Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Wpływ miejsca uprawy, okresu dni długich i daminozydu na wzrost i kwitnienie astra krzaczastego (Aster dumosus) ‘Sapphire’. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 551: 327-332.

 Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K. 2010. Wpływ preparatu EM na stan mikrobiologiczny podłoża przeznaczonego do uprawy pelargonii (Pelargonium hortorum). Nauka Przyroda Technologie 4 6#98. 

 Zakrzewski P., Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Growth retardants in the cultivation of Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat. Kitam.) 'Leticia Time Yellow'. Folia Horticulturae 23/2: 139-143.

Jerzy M., Zakrzewski P., Schroeter- Zakrzewska A. 2011. Effect of light on the opening of inflorescence buds and post-harvest longevity of pot chrysanthemum (Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat.) Kitam.). Acta Agrobotanica 64(3): 13-18.

 Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2012. Application of slow-release fertilizers in growing Marguerite Daisy (Argyranthemum frutescens) Molimba group. Ecological Chemistry and Engineering A 19(12): 1471-1484.

 Janowska B., Rybus-Zając M., Schroeter-Zakrzewska A. 2012. Content of chloroplast pigments and saccharides in leaves of poppy  anemone content  (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’ after application of benzyloadenine and gibberellic acid.  Nauka Przyroda Technologie 6, 3 #44.

Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Dach J. 2012. Analysis of the growth and metabolic activity of microorganisms in substrates prepared on base of sewage sludge’s and their impact on growth and flowering of garden verbena. Fresenius Environmental Bulletin  21( 2): 325-336.

Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Niewiadomska A. 2012. Impact of microbiological inoculum on numbers and activity of microorganisms in peat substrate and on growth and flowering of scarlet sage. Polish Journal of Enviromental Study 21(6): 357-367.

 Wróblewska H, Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2013. Zastosowanie kompostów z drzewnych odpadów poużytkowych w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale) ‘Andria’. Aparatura Badawcza i Rozwojowa 4: 101-108. 

 Wróblewska H., Schroeter-Zakrzewska A. 2013. The effect of compost from post-consumer wood on vegetative growth of  Canna x generalis  L.H. Bailey. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Environmental Development 16, 4, art.08.html.

 Schroeter-Zakrzewska A., Wolna-Maruwka A., Borowiak K. 2013. The application of Effective Microorganism preparation in growing of zonal pelargonium (Pelargonium zonale). Ecological Chemistry an Engineering A 20(6): 701-708.

Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2014. The effect of light colour and type of lamps on rooting and nutrent status in cuttings of Michaelmas daisy. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20(6): 1426-1434.

Budka A., Kayzer D., Borowiak K., Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Chlebowska A. 2014. Visible tabaco leaf injury indexes as indicators of cumulative tropospheric ozone effect. Archives of Environmental Protection 4(4): 53-65.

Wróblewska H., Schroeter-Zakrzewska A, Głuchowska K., Wolna-Maruwka A., Kleiber T. 2014. Application of post-consumer wood composts in canna lily (Canna x generaliis L.H.Bailey) cultivation. Drewno 57 (191): 5-25.

Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Niewiadomska A., 2014. analysis of the effect of  BAF1 microbial inoculum on microbiological and biochemical condition of peat under scarlet sage cultivation. Fresenius Environmental Bulletin 23(1a): 228-238.

Wolna-Maruwka A, Schroeter-Zakrzewska A , Borowiak K., H. Sulewska, Mocek-Półcinniak A., Głuchowska K., Niewiadomska A. 2014. Assessment of microbiological and biochemical parameters of peat substrate in French marigold culture following inoculation with microbial preparation. Fresenius Environmental Bulletin 23(8): 2027-2037.

 Wolna-Maruwka A., Mocek-Płóciniak A., Schroeter-Zakrzewska A., Niewiadomska A., Piechota T., Swędrzyńska D., Kosicka D., Pilarska A. 2015. The influence of a microbial inoculum on the enzymatic activity of peat and morphological features of the French marigold. Nauka Przyroda Technologie 9, 4 #47

Schroeter-Zakrzewska A. 2015. Influence of the light colour on the seedling quality of french marigold and scarlet sage. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(5): 951-956.

Wolna-Maruwka A., Mocek-Półcinniak A., Głuchowska K., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K.,  Niewiadomska A., Starzyk J., Dach J. 2015. Assesment of the influence of composts on microbiological and biochemical parameters of substrates and the morphological traits of scarlet sage. Archives of Environmental Protection  41(3): 28-38

Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Wolna-Maruwka A. 2016. Effect of light quality and microbiological inoculum on geranium (Pelargonium zonale L.) gas exchange parameters. Notuale Botanicae Horti Agrobotanici Cluj Napoca 44(1): 25-33.

Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T., Zakrzewski P. 2017. The response of chrysanthemum (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam) cv Covington to a different range of fluorescent and led light. Journal of Elementology 22(3): 1015-1026.

Kleiber T., Borowiak K., Schroeter-Zakrzewska A., Budka A., Osiecki Sz. 2017. Effect of ozone treatment and light colour on photosynthesis and yield of lettuce. Scientia Horticulturae 217: 130-136.

Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Niewiadomska A., Piechota T., Swedrzyńska D., Kosicka D., Zielewicz W. 2017. The microbiological properties of substrates with sewage sludge composts in French marigold (Tagetes patula L.) cultivation. Fresenius Environmental Bulletin 23(8): 2027-2037.

Schroeter-Zakrzewska A., Wolna-Maruwka A., Borowiak K., 2019. Influence of the light colour and the microbiological inoculums on the zonal pelargonium quality and the microbiological and enzymatic state of substrate. Acta Scientarium Polonorum. Hortorum Cultus 18(4):169-180.

Schroeter-Zakrzewska A., Wolna-Maruwka A., Kleiber T., Wróblewska H., Głuchowska K.,2021. Influence of compost from post-consumer wood on development, nutrition state of plants, microbiological and biochemical parameters of substrates in zonal pelargonium (Pelargonium zonale). Agronomy 11, 994. doi.org/10.3390/agronomy11050994.

Borowiak K., Wolna-Maruwka A., Niewiadomska A., Budka A.,  Schroeter-Zakrzewska A., Stasik R. 2021. The Effects of Various Doses and Types of Effective Microorganism Applications on Microbial and Enzyme Activity of Medium and the Photosynthetic Activity of Scarlet Sage. Agronomy 11, 603 doi.org/10.3390/agronomy11030603

Schroeter-Zakrzewska A., Pradita F., 2021. Effect of Color of Light on The Rooting Cuttings and Subsequent Growth of Chrysanthemum (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam.). Agriculture    11,671 doi.org/10.3390/agriculture11070671                                        

 

 

 

Rozdziały w monografiach

Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Obrazkowe obrazki i cantedeskie. Rozdział w monografii naukowej „Niech żyje zieleń...w bukiecie” pod redakcją J. Rabizy-Świder i E. Skutnik. Drukrol Kraków 107-110.

Jerzy M., Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Chryzantema wielkokwiatowa. Rozdział w monografii naukowej „Niech żyją kwiaty ...w wazonie” pod redakcją A. Łukaszewskiej Drukrol Kraków 55-59.

Krzymińska A., Czuchaj P., Henschke M., Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Szczepaniak S. 2016. Badania nad roślinami ozdobnymi prowadzone  w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w latach 2006-2015. Rozdział w monografii naukowej „Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce” pod redakcją A. Bach. M. Kapczyńskiej, M. Malik, M. Maślanki. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Agronomicznych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków 51-74.

Schroeter-Zakrzewska A. 2017. Zmniejszenie ryzyka cyfrowej demencji przez kontakt z przyrodą. Rozdział w monografii naukowej „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne” pod redakcją A. Krzymińskiej. Rhytmos. ISBN 978-83-60593-34-9. 165-175.

książki popularno-naukowe

Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2012. Chryzantemy. Praktyczny poradnik dla producentów. Hortpress. Warszawa, ss.100.

 publikacje popularno-naukowe

 1. Schroeter A. 1999. Smagane płomieniami. Kwietnik 10: 6-10.
 2. Schroeter A. 1999. Jak pielęgnować palmy? Top Agrar Polska 11: 72-73.
 3. Schroeter A. 1999. Hortensja symbol Wielkanocy. Przewodnik Katolicki 14: 50.
 4. Schroeter A. 1999. Pelargonie i surfinie. Przewodnik Katolicki 22: 40.
 5. Schroeter A. 1999. Roślina kwitnąca raz w życiu. Przewodnik Katolicki 29: 45.
 6. Schroeter A. 1999. Bugenwilla. Przewodnik Katolicki 32: 50.
 7. Schroeter A. 1999. Urokliwe fuksje. Przewodnik Katolicki 45: 45.
 8. Schroeter A. 2000. Balkon dla zapracowanych. Kwietnik 5: 21-24.
 9. Schroeter A. 2000. Niektóre rośliny lubią cień. Top Agrar Polska 3: 172.
 10. Schroeter A. 2000. Przesadzanie roślin doniczkowych. Top Agrar Polska 3: 173.
 11. Schroeter A. 2000. Pnącze ze szkarłatną koroną. Top Agrar Polska 3: 173.
 12. Schroeter A. 2000. Sztuka pielęgnacji roślin kwitnących zimą. Top Agrar Polska 1: 72.
 13. Schroeter A. 2000. “Bukiety” w doniczkach. Top Agrar Polska 4: 156.
 14. Schroeter A. 2000. Miejsce dla fuksji. Top Agrar Polska 4: 157.
 15. Schroeter A. 2000. Azalie w doniczce. Top Agrar Polska 11: 76.
 16. Schroeter A. 2000. Dekoracje nie tylko ze świerka. Top Agrar Polska 12: 71
 17. Schroeter A. 2000. Jak pielęgnować kaktusy? Przewodnik Katolicki 20: 53
 18. Schroeter A. 2000. Kwiaty jak sztuczne. Przewodnik Katolicki 11: 44.
 19. Schroeter A. 2000. Kwiatami w kierunku słońca. Przewodnik Katolicki 33: 52.
 20. Schroeter A. 2000. Jak przechować rośliny balkonowe? Przewodnik Katolicki 39: 54.
 21. Schroeter A. 2000. Sadzimy róże. Przewodnik Katolicki 41: 51.
 22. Schroeter A. 2001. Starannie pielęgnuj petunie. Top Agrar Polska 3: 170.
 23. Schroeter A. 2001. Clematis – pnącze o barwnych kwiatach. Top Agrar Polska 3: 171.
 24. Schroeter A. 2001. Czym ściółkować? Top Agrar Polska 9: 111.
 25. Schroeter A. 2001. Wysadzamy tulipany. Top Agrar Polska 9: 112.
 26. Schroeter A. 2001. Urocza pokrzywka. Kwietnik 8: 6-9.
 27. Schroeter A. 2001. Ze słońcem w nazwie. Przewodnik Katolicki 7: 50.
 28. Schroeter A. 2001. Róża chińska. Przewodnik Katolicki 9: 52.
 29. Schroeter A. 2001. Przesadzanie roślin doniczkowych. Przewodnik Katolicki

12: 51.

 1. Schroeter A. 2002. Jednoroczne pewniaki. Kwietnik 5: 63-65.
 2. Schroeter A. 2002. Draceny – fałszywe palmy. Kwietnik 8: 6-9.
 3. Schroeter A. 2002. Jak pielęgnować kaktusy? Poradnik Gospodarski 12: 33.
 4. Schroeter A. 2002. Rośliny do miejsc zacienionych. Poradnik Gospodarski

12: 34-35.

 1. Schroeter A. 2003. Egzotyczne rośliny jednoroczne. Działkowiec 1: 8-9.
 2. Janowska B., Schroeter A. 2003. Kwiaty jednoroczne. Działkowiec, numer specjalny 2: 18-31.
 3. Janowska B., Schroeter A. 2003. Problemy z roślinami doniczkowymi. Działkowiec 3: 38-39.
 4. Schroeter A. 2003. Kalanchoë lubi ciepło. Kwietnik 9: 6-9.
 5. Janowska B., Schroeter A. 2004. Barwy i uprawa zabarwianu. Owoce Warzywa Kwiaty 6: 44-45.
 6. Schroeter A. 2004. Retardanty wzrostu w uprawie begonii i petunii. Owoce Warzywa Kwiaty 14: 35-36.
 7. Janowska B., Schroeter A. 2004. Barwy lipca. Działkowiec 7: 12-13.
 8. Janowska B., Schroeter A. 2004. Gwiazdy jednego sezonu. Działkowiec, numer specjalny 3: 46-50.
 9. Schroeter A. 2004. Nie ma jak cynie. Kwietnik 8: 40-42.
 10. Schroeter-Zakrzewska A. 2005. Dynamika wzrostu i kwitnienia roślin po zastosowaniu retardantów. OWK 12: 39.
 11. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Trawnik jak marzenie. Tygodnik Rolniczy 14: 42-43.
 12. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Róża- królowa ogrodów. Tygodnik Rolniczy 18: 42-43.
 13. Schroeter - Zakrzewska A. 2006. Nolana burakowata. Owoce Warzywa Kwiaty 9: 43-45
 14. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Sąsiad może pozazdrościć. Tygodnik Rolniczy 20: 42-43
 15. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Niezastąpione pelargonie. Tygodnik Rolniczy 22: 42-43
 16. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Latem do ogrodu. Tygodnik Rolniczy 23: 44-45
 17. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Zachowaj skarby lata. Tygodnik Rolniczy 30: 44-45
 18. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. W naturze nic nie ginie. Tygodnik Rolniczy 31: 44-45.
 19. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Na zielonym kobiercu. Tygodnik Rolniczy 34: 44-45.
 20. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Zielony dywan z rolki. Tygodnik Rolniczy 37: 51.
 21. Schroeter – Zakrzewska A, 2006. Pomyśl o wiośnie jesienią. Tygodnik Rolniczy 41: 46-47.
 22. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Wrzos czy wrzosiec? Tygodnik Rolniczy 42: 44-43.
 23. Schroeter – Zakrzewska A. 2006.Na szczególną okazję. Tygodnik Rolniczy 43: 44-45.
 24. Schroeter – Zakrzewska A. 2006. Okazy dla wytrwałych. Tygodnik Rolniczy 47: 48-49.
 25. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Zamieszkaj z kwiatami. Tygodnik Rolniczy4: 48-49.
 26. Zakrzewski P., Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Retardanty w uprawie doniczkowych odmian chryzantem z grupy Time. Owoce Warzywa Kwiaty 4: 42-43.
 27. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Oryginalne storczyki. Tygodnik Rolniczy 6: 46-47.
 28. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Jednoroczne z nasion. Tygodnik Rolniczy 10: 50-51.
 29. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Mech na trawniku. Tygodnik Rolniczy 12: 9.
 30. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Dalie. Tygodnik Rolniczy 10: 50-51.
 31. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Rabatowe piękności. Agrotechnika 4: 52-54.
 32. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Balkony i tarasy w kwiatach. Agrotechnika 5: 54-56.
 33. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Czy warto ściółkować? Tygodnik Rolniczy 17:50.
 34. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Zakwitną promienie słońca. Tygodnik Rolniczy 18-19: 58-59.
 35. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Petunie- konkurentki pelargonii. Tygodnik Rolniczy 21: 46-47.
 36. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Gaura z amerykańskiej prerii. Owoce Warzywa Kwiaty 14: 42.
 37. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Angelonia wąskolistna. Hasło ogrodnicze 5: 47-48.
 38. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Kwiaty w kolorach tęczy. Agrotechnika 6: 47-49.
 39. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Zioła nie tylko do garnka. Agrotechnika 7: 48-49.
 40. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Utrwalić piękności lata. Agrotechnika 8: 52-53.
 41. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Hortensja jak kameleon. Tygodnik Rolniczy 29: 44-45.
 42. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Liliowiec jednego dnia. Tygodnik Rolniczy 31: 44-45.
 43. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Pora na rośliny cebulowe. Tygodnik Rolniczy 39: 46-47.
 44. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Pora na rośliny cebulowe. Agrotechnika 9: 49-50.
 45. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Ogród przed zimą. Agrotechnika 11: 45-46.
 46. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Jesień pełna kolorów. Tygodnik Rolniczy 44: 45-46.
 47. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Astry bylinowe- konkurencją dla chryzantem? Hasło Ogrodnicze 11: 48-49.
 48. Schroeter – Zakrzewska A. 2007. Świąteczne dekoracje. Agrotechnika 12: 42-43.
 49. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Zimą ozdobią wnętrza. Tygodnik Rolniczy 45: 46-47.
 50. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Nie tylko ze świerka. Tygodnik Rolniczy 50: 44.
 51. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Kwiaty w mieszkaniu. Agrotechnika 1: 38-39.
 52. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Maluch wśród roślin. Tygodnik Rolniczy 1: 46.
 53. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Zimowy sen o wiośnie. Tygodnik Rolniczy 1: 47.
 54. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Paprocie w naszym domu. Tygodnik Rolniczy 4: 46-47.
 55. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Rozmnażanie roślin balkonowych. Tygodnik Rolniczy 7: 47.
 56. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Wiosna w żółtej tonacji. Tygodnik Rolniczy 14: 52-53.
 57. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Wiosenne prace w ogródku. Tygodnik Rolniczy 16: 52-53.
 58. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Pomysł na niewielkie gospodarstwo. Hasło Ogrodnicze 4: 46-49.
 59. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Pora na jednoroczne. Tygodnik Rolniczy 18: 52-53.
 60. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Królowa kwiatów. Tygodnik Rolniczy 19: 50-51.
 61. Janowska B., Schroeter A. 2008. Kwas giberelinowy a trwałość ciętych kwiatów eustomy wielkokwiatowej. Owoce Warzywa Kwiaty 9: 46-47.
 62. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Kwiaty na balkony i tarasy. Tygodnik Rolniczy 23: 52-53.
 63. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Nieproszeni goście. Tygodnik Rolniczy 27: 52-53.
 64. Schroeter – Zakrzewska A., Janowska B. 2008. Niecierpek Walleriana pod wpływem kwasu giberelinowego. Owoce Warzywa Kwiaty 14: 45-46.
 65. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Rabata przed zimowym snem. Tygodnik Rolniczy 40: 54.
 66. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Cieniolubne doniczkowe. Tygodnik Rolniczy 48: 50-51.
 67. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Ekskluzywne piękności. Agrotechnika 1: 38-39.
 • Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Rośliny jednoroczne- czas na rozsadę. Agrotechnika 3: 68-69.
 1. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Jesień pełna kolorów. Tygodnik Rolniczy 44: 45-46.
 2. Schroeter – Zakrzewska A. 2008. Sezonowy kwietnik dywanowy. Działkowiec 6: 27.
 3. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Petunia ogrodowa. Działkowiec 1: 17-19.
 4. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Bonsai. Działkowiec 9: 12-15.
 5. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Diascja różowa. Owoce Warzywa Kwiaty 10: 45-46.
 6. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Dzielżany. Działkowiec 9: 22-24.
 7. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Rośliny doniczkowe zimą. Tygodnik Rolniczy 46: 48-49.
 8. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Egzotyka w kuchni. Tygodnik Rolniczy 6: 54-55.
 9. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Nieproszeni goście. Tygodnik Rolniczy 26: 50-51.
 10. Janowska B., Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Obrazki włoskie- nowe źródło zieleni ciętej. Hasło Ogrodnicze 11: 154-156.
 11. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Pieprz i wanilia. Działkowiec 12: 23-25.
 12. Schroeter – Zakrzewska A. 2009. Symbole świąt Bożego Narodzenia. Tygodnik Rolniczy 51: 46.
 13. Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2010. Chryzantemy w Dachowej. Owoce Warzywa Kwiaty 22: 44-45.
 14. Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2010. Chryzantemy w Szczepankowie. Owoce Warzywa Kwiaty 22: 46-47.
 15. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Baśniowe obrazki. Działkowiec 5: 12-13.
 16. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Żeniszki. Działkowiec 8: 14-15.
 17. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Srebrzeń. Działkowiec 7: 10-11.
 18. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Produkcja rozsady przy sztucznym świetle. Hasło Ogrodnicze 4: 154-155.
 19. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Astry bylinowe. Cz. I. Owoce Warzywa Kwiaty 16: 48-49.
 20. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Astry bylinowe. Cz. II. Owoce Warzywa Kwiaty 17: 71.
 21. Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Tytoń dla ozdoby. Działkowiec 2: 20-21.
 22. Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Siejemy dwuletnie. Działkowiec 6: 8.
 23. Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Pożyteczne mikroorganizmy w uprawie roślin ozdobnych. Hasło Ogrodnicze 5: 155-157.
 24. Schroeter-Zakrzewska A. 2012. „Polska –Sercem Europy”. Owoce Warzywa Kwiaty 6: 100.
 25. Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2012. Chryzantemowe dni otwarte 2012 cz. II. W Dachowej. Owoce Warzywa Kwiaty 12: 86-87.
 26. Schroeter-Zakrzewska A. 2012. Sztuka pikowania. Działkowiec 1: 58-59.
 27. Schroeter-Zakrzewska A.2012. Jednoroczne piękności. Działkowiec 6:4-8.
 28. Schroeter-Zakrzewska A. 2013. Kwietniowe wysiewy. Działkowiec 4: 64.
 29. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2013. Wśród tulipanów. Owoce Warzywa Kwiaty 6: 86.
 30. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2013 Gospodarstwo z rozmachem. Owoce Warzywa Kwiaty 7: 92-93.
 31. Schroeter-Zakrzewska A. 2014. Król wiosny. Działkowiec 3: 12-13.
 32. Schroeter-Zakrzewska A. 2014. Ogrodowe pachnidła. Działkowiec 6: 24-25.
 33. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2014. Chryzantemy w doniczkach przez cały rok. Owoce Warzywa Kwiaty 9: 86-88.
 34. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2014. Sterowanie z sukcesem. Owoce Warzywa Kwiaty 4: 26-28.
 35. Schroeter-Zakrzewska A. 2017. Dzielimy byliny. Działkowiec 4: 53.
 36. Schroeter-Zakrzewska A. 2018. Bonsai. Mój ogródek 1: 4-7.
 37. Schroeter-Zakrzewska A. 2018. Remedium na cyfrową demencję. Działkowiec 2: 64-65.
 38. Schroeter-Zakrzewska A. 2018. Kwietniowe wysiewy. Działkowiec 4: 57.
 39. Schroeter-Zakrzewska A. 2018. Srebrzeń krzewiasty. Działkowiec 6: 25-26.
 40. Schroeter-Zakrzewska A. 2018. Ogród dla zmysłów. Działkowiec 6: 42-43.
 41. Schroeter-Zakrzewska A. 2018. Ogród- remedium na cyfrową demencję. PZD. pzd.pl/artykuły/21339/108/ogrod-remedium-na-cyfrowa-demencje.html
 42. Schroeter-Zakrzewska A. 2019. Warto wysiewać zimą. Mój ogródek 1: 18.
 43. Schroeter-Zakrzewska A. 2019. Czarnuszki. Działkowiec 3: 12-13.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1