Spis publikacji dr hab. Anita Schroeter-Zakrzewska

 

Oryginalne prace twórcze:

 1. Janowska B., Schroeter A. 2001. Plonowanie goździka brodatego (Dianthus barbatus L.) uprawianego w gruncie odkrytym i w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 80:99-103.
 2. Krause J., Schroeter A. 2001. Wpływ retardantów B-Nine i Bonzi na wzrost i kwitnienie mało znanych roślin balkonowych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 80:121-125.
 3. Janowska B., Schroeter A. 2002.Wpływ kwasu giberelinowego na kwitnienie cantedeskii Elliota (Zantedeschia elliottiana) ‘Black Magic’. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 483:93-99.
 4. Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych doglebowo na jakość rozsady niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook.) i aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 36:79-83.
 5. Krause J., Krystyniak E., Schroeter A. 2003. Efect of B-Nine retardant on the growth and flowering of bedding plants. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 11:107-112.
 6. Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych dolistnie na jakość rozsady aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) i niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491:237-244.
 7. Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych dolistnie na jakość rozsady begonii stale kwitnącej (Begonia semperflorens Link et Otto) i petunii ogrodowej (Petunia hybrida Vilm.).Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491:229-236.
 8. Jerzy M., Schroeter A. 2004. Dynamika wzrostu i kwitnienia aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) uprawianej z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 3(1):11-23.
 9. Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M. 2005. Dynamics of growth and flowering of the wax begonia ( Begonia semperflorens Link et Otto) treated with foliar- and soil- applied retardants. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture. Vol. 8. Issue 1, #01.
 10. Schroeter A., Krause J. 2004. Wpływ retardantów na wzrost i kwitnienie ozdobnych roślin rabatowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu.Ogrodnictwo. 38:137-142.
 11. Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M. 2005. Dynamics of growth and flowering of the wax begonia ( Begonia semperflorens Link et Otto) treated with foliar- and soil- applied retardants. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture. Vol. 8. Issue 1, #01.
 12. Schroeter –Zakrzewska A., Jerzy M. 2006. Wzrost i kwitnienie petunii ogrodowej (Petunia x atkinsiana D.Don.) uprawianej z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 510:577-585.
 13. Schroeter –Zakrzewska A., Jerzy M. 2006. Dynamics of growth and flowering of Impatiens walleriana Hook grown from transplants treated with foliar- and soil-applied retardants.Folia Horticulturae. 18/1:91-100.
 14. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na wzrost i kwitnienie niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook.) z grupy Spellbound. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 41:195-200.
 15. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na trwałość ciętych kwiatów eustomy wielkokwiatowej (Eustoma grandoflorum (Raf.) Shinners) ‘Monarchi Grande White f1’. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 41:45-49.
 16. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Effect of gibberellic acid, benzyladenine and 8-hydroxyquinoline sulphate on post-harvest leaf longevity of Arum italicum Mill. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525:181-187.
 17. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2008. Effect of retardants on the quality of Diascia barberae L. grown in the greenhouse. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525:383-388.
 18. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Nowak Ł. 2008. Wpływ sposobu przechowywania zamrożonych cebul Lilii (Lilium sp.) na jakość cebul i roślin kwitnących. Nauka Przyroda Technologie. Vol.2, Issue 3.
 19. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B., 2009. Comparision of various methods of application of growth inhibitors In the cultivation of the French marigold (Tagetes patula L.) ‘Boy Golden’. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture. Vol.12. Issue 3, #12.
 20. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Rybus-Zając M., 2009. Effect of benzyloadenine and gibberellic acid on the growth and flowering of the poppy anemone (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture. Vol.12. Issue 2, #08.
 21. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Wpływ barwy światła na jakość rozsady szałwii błyszczącej (Salvia splendens L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 539
 22. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Effect of growth regulator on the postharvest longevity of leaves of the sea lavender (Limonium latifolium / Sm.) Kuntze. Nauka Przyroda Technologie 4, 1 #3
 23. Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii ( elargoniom hortorum) ‘Aida’. Część I. Wzrost i kwitnienie roślin. Nauka Przyroda Technologie 4, 4 #43
 24. Kleiber T., Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii (Pelargonium hortorum) ‘Aida’. Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami. Nauka Przyroda Technologie 4, 4 #44
 25. Kleiber T., Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii (Pelargonium hortorum) ‘Aida’. Część III. Stan odżywienia mikroelementami. Nauka Przyroda Technologie 4, 4 #45
 26. Schroeder-Zakrzewska A. 2010. Wpływ miejsca uprawy, okresu dni długich i daminozydu na wzrost i kwitnienie astra krzaczastego (Aster dumosus) ‘Sapphire’. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 551:327-332.
 27. Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K. 2010.Wpływ preparatu EM na stan mikrobiologiczny podłoża przeznaczonego do uprawy pelargonii (Pelargonium hortorum).Nauka Przyroda Technologie 4, 6, #98.
 28. Zakrzewski P., Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Growth retardants in the cultivation of Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat. Kitam.) 'Leticia Time Yellow'. Folia Horticulturae 23/2:139-143.
 29. Jerzy M., Zakrzewski P., Schroeter- Zakrzewska A. 2011. Effect of light on the opening of inflorescence buds and post-harvest longevity of pot chrysanthemum (Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat.) Kitam.). Acta Agrobotanica 64(3):13-18.
 30. Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Dach J. 2012. Analysis of the growth and metabolic activity of microorganisms in substrates prepared on base of sewage sludges and their impact on growth and flowering of garden verbena. Fresenius Environmental Bulletin 21( 2):325-336.
 31. Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T. 2012. Application of slow-release fertilizers in growing Marguerite Daisy (Argyranthemum frutescens) Molimba group. Ecological Chemistry and Engineering A  19(12):1471-1484.
 32. Janowska B., Rybus-Zając M., Schroeter-Zakrzewska A. 2012. Content of chloroplast pigments and saccharides in leaves of poppy  anemone content  (Anemone coronaria L.) ‘ Sylphide’ after application of benzyloadenine and gibberellic acid. Nauka Przyroda Technologie 6, 3 #44.
 33. Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Niewiadomska A. 2012. Impact of microbiological inoculum on numbers and activity of microorganisms in peat substrate and on growth and flowering of scarlet sage. Polish Journal of Enviromental Study 21(6):357-367.
 34. Schroeter-Zakrzewska A., Wolna-Maruwka A, Borowiak K. 2013. The application of EM preparation in growing  of zonal pelargonium (Pelargonium zonale). Ecological Chemistry and Engineering A 20(6):701-708.
 35. Wróblewska H, Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2013. Zastosowanie kompostów z drzewnych odpadów poużytkowych w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium zonale) ‘Andria’. Aparatura Badawcza i Rozwojowa 4:101-108.
 36. Wróblewska H., Schroeter-Zakrzewska A. 2013.The effect of compost from post-consumer wood on vegetative growth of  Canna x generalis  L.H. Bailey. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities.Environmental Development. Vol. 16. Issue 4, #08.
 37. Schroeter-Zakrzewska A, Kleiber T. 2014.The effect of light colour and type of lamps on rooting and nutrient status in cuttings of Michaelmas Daisy (Symphotrichum novi-belgii  var. novi-belgii) ‘Barbados’. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20(6):1438-1445.
 38. Budka A., Kayzer D., Borowiak K., Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Chlebowska A. 2014. Visible tabaco leaf injury indexes as indicators of cumulative tropospheric ozone effect. Archives of Environmental Protection 4(4):1438-1445.
 39. Schroeter-Zakrzewska A, Wróblewska H, Głuchowska K., Wolna-Maruwka A., Kleiber T. 2014. Application of post-consumer wood composts in canna lily (Canna x generaliis L.H.Bailey) cultivation. Drewno 57 (191):5-25.
 40. Wolna-Maruwka A, Schroeter-Zakrzewska A ,  Borowiak K., Niewiadomska A. 2014. Aanalysis of the effect of  baf1 microbial inoculum on microbiological and biochemical condition of peat under scarlet sage cultivation. Fresenius Environmental Bulletin 23(1a):228-238.
 41. Wolna-Maruwka A, Schroeter-Zakrzewska A ,  Borowiak K., H. Sulewska, Mocek-Półcinniak A., Głuchowska, Niewiadomska A. 2014. Assessment of microbiological and biochemical parameters of peat substrate in french Marigold culture following inoculation with microbial preparation. Fresenius Environmental Bulletin 23(8):2027-2037.
 42. Wolna-Maruwka A, Mocek-Półcinniak A., Głuchowska K.,   Schroeter-Zakrzewska A.,  Borowiak K., Niewiadomska A., Starzyk J., Dach J. 2015. Assessment of the influence of composts on microbiological and biochemical parameters of substrates and the morphological traits of scarlet sage. Archives of Environmental Protection 41(3):28-38.
 43. Schroeter-Zakrzewska A. 2015. Influence of the light colour on the seedling quality of French marigold and Scarlet sage. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(5):951-956.
 44. Wolna-Maruwka A, Mocek-Półcinniak A., Schroeter-Zakrzewska A., Niewiadomska A., Piechota T., Swędrzyńska D., Kosicka D., Pilarska A. 2015. The influence of microbial inoculum on the enzymatic activity of peat and morphological features of the french marigold. NPT 9, 4 #4.

  45. Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Wolna-Maruwka A., 2016. Effect of light quality and microbiological inoculum on geranium (Pelargonium zonale) gas exchange parameters.Notuale Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(1):25-33.

  46. Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Niewiadomska A., Piechota T., Swędrzyńska D., Kosicka D.,Zielewicz W. 2017. The microbiological properties of substrates with sewage sludge composts in french marigold (Tagetes patula L.) cultivation. Fresenius Environmental Bulletin 26(4):2822-2834.

  47. Kleiber T., Borowiak K., Schroeter-Zakrzewska A., Osiecki S. 2017. Effect of ozone treatment and light colour on photosynthesis and yield of lettuce. Scientia Horticulturae 217:130-136.

  48. Schroeter-Zakrzewska A., Kleiber T., Zakrzewski P.2017. The response of chrysanthemum (Chrysanthemum x grandiflorum

  Ramat./Kitam) cv. Covington to a different range of fluorescent and led light. Journal of Elementology 22(3):1015-1026.

Doniesienia:

 1. Krause J., Schroeter A. 2002. Wpływ retardantu B-Nine na wzrost i kwitnienie ozdobnych roślin rabatowych. XIV Ogólnopolski Naukowy Zjazd Kwiaciarzy. Skierniewice, 13.X.2002.
 2. Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M. 2005. Wzrost i kwitnienie niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook) uprawianego z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Ogólnopolska konferencja „Postęp w produkcji roślin ozdobnych. Skierniewice, 31.I-1.II.2005:69-70.
 3. Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M. 2005. Wzrost i kwitnienie niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook) uprawianego z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Ogólnopolska konferencja „Postęp w produkcji roślin ozdobnych. Skierniewice, 31.I-1.II.2005:69-70.


Książki

 1. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Obrazkowe obrazki i cantedeskie. Rozdz. w pracy zbiorowej „Niech żyje zieleń... w bukiecie” pod red. Julity Rabizy-Świder i Ewy Skutnik. Drukrol Kraków:107-110. Drukrol, ISBN 978-83-914548-3-1.
 2. Jerzy M., Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Chryzantema wielkokwiatowa. Rozdz. w pracy zbiorowej „Niech żyją kwiaty ...w wazonie” pod red. Rabizy-Świder i Ewy Skutnik. Drukrol Kraków:55-59. Drukrol, ISBN 978-83-914548-2-4.
 3. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2012. Chryzantemy. Praktyczny poradnik dla producentów. Hortpress, ss.100.

 

 

Artykuły popularne:

 1. Schroeter A. 1999. Hortensja symbol Wielkanocy. Przewodnik Katolicki 14:50.
 2. Schroeter A. 1999. Pelargonie i surfinie. Przewodnik Katolicki 22:40.
 3. Schroeter A. 1999. Roślina kwitnąca raz w życiu. Przewodnik Katolicki 29:45.
 4. Schroeter A. 1999. Bugenwilla. Przewodnik Katolicki 32:50.
 5. Schroeter A. 1999. Urokliwe fuksje. Przewodnik Katolicki 45:45.
 6. Schroeter A. 2000. Jak pielęgnować kaktusy? Przewodnik Katolicki.
 7. Schroeter A. 2000. Kwiaty jak sztuczne. Przewodnik Katolicki 11:44.
 8. Schroeter A. 2000. Kwiatami w kierunku słońca. Przewodnik Katolicki 33:52.
 9. Schroeter A. 2000. Jak przechować rośliny balkonowe? Przewodnik Katolicki 39:54.
 10. Schroeter A. 2000. Sadzimy róże. Przewodnik Katolicki 41:51.
 11. Schroeter A. 2001. Ze słońcem w nazwie. Przewodnik Katolicki 7:50.
 12. Schroeter A. 2001. Róża chińska. Przewodnik Katolicki 9:52.
 13. Schroeter A. 2001. Przesadzanie roślin doniczkowych. Przewodnik Katolicki 12:51.

  

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Schroeter A. 1999. Smagane płomieniami. Kwietnik 10:6-10.
 2. Schroeter A. 1999. Jak pielęgnować palmy? Top Agrar Polska 11:72-73.
 3. Schroeter A. 2000. Balkon dla zapracowanych. Kwietnik 5:21-24.
 4. Schroeter A. 2000. Niektóre rośliny lubią cień. Top Agrar Polska 3:172.
 5. Schroeter A. 2000. Przesadzanie roślin doniczkowych. Top Agrar Polska 3:173.
 6. Schroeter A. 2000. Pnącze ze szkarłatną koroną. Top Agrar Polska 3:173.
 7. Schroeter A. 2000. Sztuka pielęgnacji roślin kwitnących zimą. Top Agrar Polska 1:72.
 8. Schroeter A. 2000. “Bukiety” w doniczkach. Top Agrar Polska 4:156.
 9. Schroeter A. 2000. Miejsce dla fuksji. Top Agrar Polska 4:157.
 10. Schroeter A. 2000. Azalie w doniczce. Top Agrar Polska 11:76.
 11. Schroeter A. 2000. Dekoracje nie tylko ze świerka. Top Agrar Polska 12:71.
 12. Schroeter A. 2001. Starannie pielęgnuj petunie. Top Agrar Polska 3:170.
 13. Schroeter A. 2001. Clematis – pnącze o barwnych kwiatach. Top Agrar Polska 3:171.
 14. Schroeter A. 2001. Czym ściółkować? Top Agrar Polska 9:111.
 15. Schroeter A. 2001. Wysadzamy tulipany. Top Agrar Polska 9:111.
 16. Schroeter A. 2001. Urocza pokrzywka. Kwietnik 8:6-9.
 17. Schroeter A. 2002. Jednoroczne pewniaki. Kwietnik 5:63-65.
 18. Schroeter A. 2002. Draceny – fałszywe palmy. Kwietnik 8:6-9.
 19. Schroeter A. 2002. Jak pielęgnować kaktusy? Poradnik Gospodarski 12:33.
 20. Schroeter A. 2002. Rośliny do miejsc zacienionych. Poradnik Gospodarski 12:34-35.
 21. Schroeter A. 2003. Egzotyczne rośliny jednoroczne. Działkowiec 1:8-9.
 22. Janowska B., Schroeter A. 2003. Kwiaty jednoroczne. Działkowiec, numer specjalny 2:18-31.
 23. Janowska B., Schroeter A. 2003. Problemy z roślinami doniczkowymi. Działkowiec 3:38-39.
 24. Schroeter A. 2003. Kalanchoë lubi ciepło. Kwietnik 9:6-9.
 25. Janowska B., Schroeter A. 2004. Barwy i uprawa zabarwianu. OWK 6:44-45.
 26. Schroeter A. 2004. Retardanty wzrostu w uprawie begonii i petunii. OWK 14:35-36.
 27. Janowska B., Schroeter A. 2004. Barwy lipca. Działkowiec 7:12-13.
 28. Janowska B., Schroeter A. 2004.  Gwiazdy jednego sezonu. Działkowiec, numer specjalny 3:46-50.
 29. Schroeter A. 2004. Nie ma jak cynie. Kwietnik 8:40-42.
 30. Schroeter-Zakrzewska A. 2005. Dynamika wzrostu i kwitnienia roślin po zastosowaniu retardantów. OWK 12:39.
 31. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Trawnik jak marzenie. Tygodnik Rolniczy 14:42-43.
 32. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Róża - królowa ogrodów. Tygodnik Rolniczy 18:42-43.
 33. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Nolana burakowata. OWK 9:43-45.
 34. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Sąsiad może pozazdrościć. Tygodnik Rolniczy 20:42-43.
 35. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Niezastąpione pelargonie. Tygodnik Rolniczy 22:42-43.
 36. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Latem do ogrodu. Tygodnik Rolniczy 23:44-45.
 37. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Zachowaj skarby lata. Tygodnik Rolniczy 30:44-45.
 38. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. W naturze nic nie ginie. Tygodnik Rolniczy 31:44-45.
 39. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Na zielonym kobiercu. Tygodnik Rolniczy 34:44-45.
 40. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Zielony dywan z rolki. Tygodnik Rolniczy 37:51.
 41. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Pomyśl o wiośnie jesienią. Tygodnik Rolniczy 41:46-47.
 42. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Wrzos czy wrzosiec? Tygodnik Rolniczy 42:44-43.
 43. Schroeter-Zakrzewska A. 2006.Na szczególną okazję. Tygodnik Rolniczy 43:44-45.
 44. Schroeter-Zakrzewska A. 2006. Okazy dla wytrwałych. Tygodnik Rolniczy 47:48-49.
 45. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Zamieszkaj z kwiatami. Tygodnik Rolniczy 4:48-49.
 46. Zakrzewski P., Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Retardanty w uprawie doniczkowych odmian chryzantem z grupy Time. OWK 4:42-43.
 47. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Oryginalne storczyki. Tygodnik Rolniczy 6:46-47.
 48. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Jednoroczne z nasion. Tygodnik Rolniczy 10:50-51.
 49. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Mech na trawniku. Tygodnik Rolniczy 12:9.
 50. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Dalie. Tygodnik Rolniczy 10:50-51.
 51. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Rabatowe piękności. Agrotechnika 4:52-54.
 52. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Balkony i tarasy w kwiatach. Agrotechnika 5:54-56.
 53. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Czy warto ściółkować? Tygodnik Rolniczy 17:52-53.
 54. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Zakwitną promienie słońca. Tygodnik Rolniczy 18-19:58-59.
 55. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Petunie- konkurentki pelargonii. Tygodnik Rolniczy 21:46-47.
 56. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Gaura z amerykańskiej prerii. OWK 14:42.
 57. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Angelonia wąskolistna. Hasło Ogrodnicze 5:47-48.
 58. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Kwiaty w kolorach tęczy. Agrotechnika 6:47-49.
 59. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Zioła nie tylko do garnka. Agrotechnika 7: 48-49.
 60. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Utrwalić piękności lata. Agrotechnika 8:52-53.
 61. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Hortensja jak kameleon. Tygodnik Rolniczy 29:44-45.
 62. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Liliowiec jednego dnia. Tygodnik Rolniczy 31:44-45.
 63. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Pora na rośliny cebulowe. Tygodnik Rolniczy 39:46-47.
 64. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Pora na rośliny cebulowe. Agrotechnika 9:49-50.
 65. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Ogród przed zimą. Agrotechnika 11:45-46.
 66. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Jesień pełna kolorów. Tygodnik Rolniczy 44:45-46.
 67. Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Astry bylinowe- konkurencją dla chryzantem? Hasło Ogrodnicze 11:48-49.
 68. Schroeter-Zakrzewska A. 2007.Świąteczne dekoracje. Agrotechnika 12:42-43.
 69. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Zimą ozdobią wnętrza. Tygodnik Rolniczy 45:46-47.
 70. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Nie tylko ze świerka. Tygodnik Rolniczy 50:44.
 71. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Kwiaty w mieszkaniu. Agrotechnika 1:38-39.
 72. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Maluch wśród roślin. Tygodnik Rolniczy 1:46.
 73. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Zimowy sen o wiośnie. Tygodnik Rolniczy 1:47.
 74. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Paprocie w naszym domu. Tygodnik Rolniczy 4:46-47.
 75. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Rozmnażanie roślin balkonowych. Tygodnik Rolniczy 7:47.
 76. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Wiosna w żółtej tonacji. Tygodnik Rolniczy 14:52-53.
 77. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Wiosenne prace w ogródku. Tygodnik Rolniczy 16:52-53.
 78. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Pomysł na niewielkie gospodarstwo. Hasło Ogrodnicze 4:46-49.
 79. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Pora na jednoroczne. Tygodnik Rolniczy 18:52-53.
 80. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Królowa kwiatów. Tygodnik Rolniczy 19:50-51.
 81. Janowska B., Schroeter A. 2008. Kwas giberelinowy a trwałość ciętych kwiatów eustomy wielkokwiatowej. OWK 9:46-47.
 82. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Kwiaty na balkony i tarasy. Tygodnik Rolniczy 23:52-53.
 83. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Nieproszeni goście. Tygodnik Rolniczy 27:52-53.
 84. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2008. Niecierpek Walleriana pod wpływem kwasu giberelinowego. OWK. 14:45-46.
 85. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Rabata przed zimowym snem. Tygodnik Rolniczy 40:54.
 86. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Cieniolubne doniczkowe. Tygodnik Rolniczy 48:50-51.
 87. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Ekskluzywne piękności. Agrotechnika 1:38-39.
 88. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Rośliny jednoroczne - czas na rozsadę. Agrotechnika 3:68-69.
 89. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Jesień pełna kolorów. Tygodnik Rolniczy 44:45-46.
 90. Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Sezonowy kwietnik dywanowy. Działkowiec 6:27.
 91. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Petunia ogrodowa. Działkowiec 1:17-19.
 92. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Bonsai. Działkowiec 9:12-15.
 93. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Diascja różowa. OWK 10:45-46.
 94. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Dzielżany. Działkowiec 9:22-24.
 95. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Rośliny doniczkowe zimą. Tygodnik Rolniczy 46:48-49.
 96. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Egzotyka w kuchni. Tygodnik Rolniczy 6:54-55.
 97. Schroeter-Zakrzewska A., 2009.Nieproszeni goście. Tygodnik Rolniczy 26:50-51.
 98. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Obrazki włoskie - nowe źródło zieleni ciętej. Hasło Ogrodnicze 11:154-156.
 99. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Pieprz i wanilia. Działkowiec 12:23-25.
 100. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Symbole świąt Bożego Narodzenia. Tygodnik Rolniczy 51:46.
 101. Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2010. Chryzantemy w Dachowej. OWK 22:44-45.
 102. Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2010. Chryzantemy w Szczepankowie. OWK 22:46-47.
 103. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Baśniowe obrazki. Działkowiec 5:12-13.
 104. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Żeniszki. Działkowiec 8:14-15.
 105. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Srebrzeń. Działkowiec 7:10-11.
 106. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Produkcja rozsady przy sztucznym świetle. Hasło Ogrodnicze 4:154-155.
 107. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Astry bylinowe. Cz. I. OWK 16:48-49.
 108. Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Astry bylinowe. Cz. II. OWK 17:71.
 109. Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Tytoń dla ozdoby. Działkowiec 2:20-21.
 110. Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Siejemy dwuletnie. Działkowiec 6:8.
 111. Schroeter-Zakrzewska A. 2011. Pożyteczne mikroorganizmy w uprawie roślin ozdobnych. Hasło Ogrodnicze 5:155-157.
 112. Schroeter-Zakrzewska A. 2012 „Polska – Sercem Europy”. OWK 6:100.
 113. Schroeter-Zakrzewska A, Zakrzewski P. 2012. Chryzantemowe dni otwarte 2012 cz. II. W Dachowej. OWK 12:86-87.
 114. Schroeter-Zakrzewska A. 2012. Sztuka pikowania. Działkowiec 1:58-59.
 115. Schroeter-Zakrzewska A.2012. Jednoroczne piękności. Działkowiec 6:4-8.
 116. Schroeter-Zakrzewska A. 2013.Kwietniowe wysiewy. Działkowiec 4:64.
 117. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2013. Wśród tulipanów. OWK 6:86.
 118. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2013. Gospodarstwo z rozmachem. OWK 7:92-93.
 119. Schroeter-Zakrzewska A. 2014. Król wiosny. Działkowiec 3:12-13.
 120. Schroeter-Zakrzewska A. 2014. Ogrodowe pachnidła. Działkowiec 6:24-25.
 121. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2014. Chryzantemy w doniczkach przez cały rok. OWK  9:86-88.
 122. Schroeter-Zakrzewska A., Zakrzewski P. 2014. Sterowanie z sukcesem. OWK 4:26-28.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1