Spis publikacji dr inż. Monika Henschke

 

Oryginalne prace twórcze:

1. Kozik E., Henschke M., Loch N. 2004. Growth and flowering of Coreopsis grandiflora Hogg. under the influence of Osmocote Plus fertilizers. Rocz. AR Pozn. CCCLVI, Ogrodn., 37:117-122.

2. Kozik E., Henschke M. 2004. Wstępna ocena wzrostu i kwitnienia ostróżki wielkokwiatowej (Delphinium grandiflorum L.) w uprawie doniczkowej w zależności od nawożenia Osmocote Plus. Rocz. AR Pozn. CCCLX, Ogrodn. 38:111-117.

3. Henschke M., Jerzy M. 2006. Wpływ ściółkowania korą sosnową na wzrost i kwitnienie okrywowych odmian róż. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 510 (1):185-194.

4. Breś W., Henschke M. 2008: Macroelement nutrition status of mulched and cut ground cover roses.
Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 525:47-53.

5. Henschke M., Jerzy M. 2008: Wpływ wiosennego cięcia pędów na jakość kwitnących róż z grupy okrywowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 525:137-144.

6. Henschke M., Jerzy M. 2008: Wpływ wiosennego cięcia pędów na kwitnienie okrywowych odmian róż. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 525:145-151.

7. Henschke M., Jerzy M., Cieciora M. 2008: Wpływ ściółkowania korą sosnową na wzrost i kwitnienie okrywowych odmian róż w czwartym i piątym roku uprawy. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 525:153-161.

8. Szczepaniak S., Henschke M., Czuchaj P., Kozik E. 2008: Growth and flowering of lanten rose (Helleborus orientalis Lam.) depending on the dose of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(4):13-22.

9. Henschke M., Szczepaniak S., Czuchaj P., Kozik E. 2009. The effect of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special on the growth and flowering of Helleborus lividus Aiton. Folia Horticulturae Ann. 21/1:105-117.

10. Czuchaj P., Henschke M., Szczepaniak S. 2010. Wzrost i kwitnienie ciemiernika korsykańskiego (Helleborus argutifolius Viv) w zależności od dawki i rodzaju nawozu wolnodziałającego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 551:31-37.
11. Henschke M., Pankowska K. 2013. Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 47-57.

12. Henschke M., 2013. Znaczenie traw ozdobnych w terenach zieleni. W: Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, red. Rabiza-Świder J., Skutnik E. Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa, ISBN 978-83-914548-4-8: 119-123

13.Henschke M., Czuchaj P., Szczepaniak S. 2014. Growth and flowering of Helleborus argutifolius (Viviani) grown in pots depending on substrate type. Acta Agrobotanica 67(3): 91-96. DOI10.5586/aa.2014.037

14.Henschke M., Czuchaj P., Szczepaniak S. 2014. Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.). Nauka Przyr. Technol. 8, 4, #50. ISSN 1897-7820

15. Henschke M., Kozik E., Wojciechowska E., Kozłowska M., Błaszyk A., Araszkiewicz K. 2014. Influence of fertilizers of Osmocote type and top-dressing onto the growth and nutrition state of Carex comans Berggr. ‘Frosted Curls’. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20(4): 888-898

16. Henschke M., 2014. Trawy ozdobne - nowa grupa roślin do terenów zielni miejskiej. W: Kierunki zmian terenów zieleni w miastach, red. Kosmala M. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Toruniu, ISBN 978-83-935740-4-9 : 377-398

17. Henschke M., 2014. Rośliny doniczkowe w Hortiterapii. W: Hortiterapia, red. Beata Płoszaj-Witkowska. WUWM w Olsztynie, ISBN978-83-7299-912-2: 43-58

18. Henschke M., Wojciechowska E., Błaszyk A., Araszkiewicz K. 2015. The effect of Osmocote fertilizers on growth and nutrient status of Carex buchananii Berggr. Acta Agrobotanica 68(1): 75-80. DOI10.5586/aa.2015.010

19. Henschke M., Szczepaniak S., Wojciechowska E. 2015. The effect of Osmocote fertilisers on growth and nutrient status of Anemanthele lessoniana (Steud). Veldkamp. and Bouteloua gracilis (Kunth). Lag. ex Griffiths. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(3): 602-607

20.Henschke M., Czuchaj P.K., Szczepaniak S. 2015. The effect of benzyladenine and gibberellic acid on the growth and flowering of Helleborus orientalis LAM. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(6): 1198-1203

21.Henschke M., Pers K., Opalińska S. 2016. Post-harvest longevity of ornamental grasses conditioned in gibberellic acid and 8-hydroxyquinoline sulphate. Folia Horticulturae 28/1: 51-56

22.Henschke M. 2016. Wzrost i kwitnienie ciemiernika białego (Helleborus niger L) ‘Christmas Carol’ pod wpływem chłodzenia. Nauka Przyroda Technologie 10,1,#8. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.8, ISSN 1897-7820

23.Henschke M., Politycka B. 2016. Application of wood chips for soil mulching in the cultivation of ornamental grasses. Folia Horticulturae 28/2: 187-194

24.Szczepaniak S., Guzikowski Z., Henschke M. 2016: Assessment of the usefulness of selected media used in the rooting process of lavender cotton shoot cuttings. Folia Horticulturae 28/2: 195-200

25.Henschke M. 2016. Growth of ornamental grasses under salinity stres. Journal of Horticultural Research 24(2): 5-11. DOI: 10.1515/johr-2016-004

26.Krzymińska A., Czuchaj P., Henschke M., Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Szczepaniak S. 2016. Badania nad roślinami ozdobnymi prowadzone w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2006-2015. W:Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce, red. Bach A. i in. WUR w Krakowie, ISBN 978-83-63305-34-5: 51-74

27.Henschke M. 2017. Response of ornamental grasses cultivated under salinity stress. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 16(1): 95-103

28.Henschke M. 2017. Znaczenie traw ozdobnych w hortiterapii. W: Hortiterapia jako element wspomagający leczenie naturalne, red A. Krzymińska. Rhytmos Poznań, ISBN 978-83-60593-34-9: 9-26

 

Materiały konferencyjne:

1. Kozik E., Wechta M. 2003. Wpływ nawozów Osmocote Plus na wzrost i kwitnienie nachyłka wielkokwiatowego (Coreopsis grandiflora Hogg.) ‘Early Sunrise’. Folia Hortic. Suplement 2003/2:43-45.

2.Bosiacki M., Henschke M., Jasiak A., 2016. Określenie przydatności trzcinnika ostrokwiatowego [Calamagrostis x acutiflora (Schrad.) Rchb. 'Karl Foerster'] do fitoekstrakcji ciągłej metali ciężkich z podłoża. W: Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych: XVI Zjazd Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Warszawa, 15-16 września 2016, ogólnopolska konferencja naukowa oraz jubileusz 90. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Jana Romana Starcka / [red. Barbara Łata ; org. Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, Bayer]: 45, ISBN 978-83-7583-695-0

 

Publikacje popularno-naukowe:

1. Henschke M. 2004. Czy ciemierniki mogą konkurować z poinsecją? Rośl. Ozd. 6:4-5.

2. Henschke M., Szczepaniak S. 2006. Przyspieszona uprawa ciemierników; Warzywa Owoce Kwiaty; część I, 8: 60-61; część II, 9:64-65.

3. Henschke M. 2008. Ozdobne trawy i turzyce. Cz. I. Przegląd gatunków i odmian. Szkółkarstwo 2:16-22.

4. Henschke M. 2008. Ozdobne trawy i turzyce. Cz. II. Rozmnażanie, pielęgnacja i zastosowanie. Szkółkarstwo 3:15-19.

5. Henschke M. 2008: Szałwie zdobią i leczą. Działkowiec 5:8-10.

6. Henschke M. 2008: Różnorodność pojemników. Działkowiec nr specjalny 2:33-34.

7. Henschke M. 2008: Sadzenie i rozmnażanie. Działkowiec nr specjalny 2:35-37.

8. Henschke M. 2008: Niegroźne ostrogi. Działkowiec 6:4-7.

9. Henschke M., Jerzy M. 2008: Róże z grupy okrywowych. Zieleń Miejska 6:30-31.

10. Henschke M. 2008: Ozdobne trawy i turzyce do pojemników. Hasło Ogrodnicze 7:153-157.

11. Szczepaniak S., Henschke M. 2008: Ciemiernik wschodni: OWK 16:48-50.

12. Henschke M. 2008: Moda na turzyce. Działkowiec 8:7-9.

13. Jerzy M., Henschke M. 2008: Róże parkowe (cz. I). Szkółkarstwo 4:6-14.

14. Jerzy M., Henschke M. 2008: Róże parkowe (cz. II). Szkółkarstwo 5:18-19.

15. Henschke M. 2008: Nowinki. Działkowiec 11:16-17.

16. Henschke M. 2008: Ciemierniki - zimowe róże. Działkowiec 12:4-7.

17. Henschke M. 2009: Małe także piękne. Działkowiec 2:24-26.

18. Henschke M. 2009: Wiosenne rozmnażanie bylin. Działkowiec 3:24-25.

19. Henschke M. 2009: Rabata na balkonie i tarasie. Działkowiec, nr specjalny 1: Rośliny cebulowe:32.

20. Henschke M. 2009: Sadzenie. Działkowiec, nr specjalny 1: Rośliny cebulowe:35-36

21. Henschke M. 2009: Zakupy roślin. Działkowiec 4:38.

22. Henschke M. 2009: Dlaczego byliny? Działkowiec, nr specjalny 3:4-7.

23. Henschke M. 2009: Trawy, turzyce, kosmatki. Działkowiec nr specjalny 3:16-17.

24. Henschke M. 2009: Wędrówki roślin. Działkowiec nr 7:17.

25. Henschke M. 2009: Laki. Działkowiec nr 7:18-19.

26. Henschke M. 2009: Nawłociami jesień się zaczyna. Działkowiec nr 8:10-11.

27. Henschke M. 2009: Pięciorniki. Działkowiec nr 9:12-14.

28. Henschke M. 2009: Chryzantemy. Działkowiec nr 10:4-7.

29. Henschke M. 2009: Balkon przed mrozami. Działkowiec nr 11:15.

30. Henschke M. 2009: Kwiaty z ostrogami. Działkowiec nr 12:19-21.

31. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy. Rośliny Ozdobne nr 1:73

32. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy - Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 1:73

33. Henschke M. 2010:Skąd brać rośliny? Działkowiec numer specjalny 2:44-45

34. Henschke M., Śmigielska M. 2010:Sekrety pielęgnacji. Działkowiec numer specjalny 2:46-49.

35. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 2:73

36. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy - Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 3:79

37. Henschke M. 2010: W barwach nieba. Działkowiec nr 3:20-22.

38. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 4:80.

39. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 5:80.

40. Henschke M. 2010: Skarby z Tybetu. Działkowiec nr 5:4-6.

41. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 6:72.

42. Henschke M. 2010: Języczka i języcznik. Działkowiec nr 6:14-15.

43. Henschke M. 2010: Modra Veronica. Działkowiec nr 6:22-23.

44. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 7:71

45. Henschke M. 2010: Lawendowo. Działkowiec nr 7:12-13.

46. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 8:71.

47. Henschke M. 2010: Zapach lewkonii. Działkowiec nr 8:20-21.

48. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 9:72.

49. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 10:72.

50. Henschke M. 2010: Ani krzew, ani bylina. Działkowiec nr 10:14-15.

51. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 11:71.

52. Henschke M. 2010: Królowa wśród traw. Działkowiec nr 11:14-15.

53. Henschke M. 2010: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec nr 12:69

54. Henschke M. 2011: Zadbajmy o doniczkowe. Działkowiec nr 1:24

55. Henschke M. 2011: Rozmnażamy bieluń. Działkowiec nr 2:24

56. Henschke M. 2011: Rabata z trawami. Działkowiec numer specjalny 1:58-59.

57. Henschke M. 2011: Modne miskanty. Działkowiec nr 3:10-12.

58. Henschke M. 2011: Co z trawami? Działkowiec nr 4:22-23.

59. Henschke M. 2011: Piwonie. Działkowiec nr 6:4-7.

60. Henschke M. 2011:Modne wilce. Działkowiec nr 7:13-15.

61. Henschke M. 2011: Zachyłki. Działkowiec nr 8:4-7.

62. Henschke M. 2011: Dla serca. Działkowiec nr 9:12-13.

63. Henschke M. 2011: Igły Kleopatry. Działkowiec nr 11:26-27.

64. Henschke M. 2012: Spod śniegu. Działkowiec nr 2:19.

65. Henschke M. 2012: Byliny wilgotnych miejsc. Działkowiec nr 3: 9-11

66. Henschke M. 2012: Jaskry, spektakularny powrót. Działkowiec nr 4: 18-20

67. Henschke M. 2012: Szałwie zdobią i leczą. Agrotechnika nr 5: 66-67

68. Henschke M. 2012: Truskawki na różowo. Działkowiec nr 6: 9.

69. Henschke M. 2012: Ostrogi w ogrodzie. Agrotechnika nr 6: 55-56

70. Henschke M. 2012: Byliny suchych miejsc. Działkowiec nr 7: 16-18.

71. Henschke M. 2012: Trawy ozdobne w ogrodzie. Agrotechnika nr 7: 78-79

72. Henschke M. 2012: Płomienne floksy. Działkowiec nr 8: 16-17.

73. Henschke M. 2012: Piękne piwonie. Agrotechnika nr 8: 68-69

74.Henschke M. 2012: Polskie róże. Działkowiec nr 9:16-18.

75.Henschke M. 2012: Wrzosowate piękności. Agrotechnika nr 9: 64-65

76. Henschke M. 2012: Drzewa liściaste w ogrodzie przydomowym. Agrotechnika nr 10: 54-55

77. Henschke M. 2012: Kwiaty na opak. Działkowiec nr 11: 20.

78. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 1: 71

79. Henschke M. 2013: Modne trawy. Działkowiec 1: 4-8

80. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 2: 71

81. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 3: 79

82. Henschke M. 2013: Kwiaty jednego dnia. Działkowiec 3: 14-15

83. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 4: 79

84. Henschke M. 2013: Piórkówki. Działkowiec 4:22-23

85. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 5: 79

86. Henschke M. 2013: Po kwitnieniu. Działkowiec 5: 58

87. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 6: 79

88. Henschke M. 2013: Długo kwitnące. Działkowiec 6: 25-27

89. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 7: 81

90.Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 8: 79

91. Henschke M. 2013: Kwitnienie na bis. Działkowiec 8: 24-25

92. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 9: 79

93. Henschke M. 2013: Pachnące róże. Działkowiec 9: 22-24

94. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 10: 71

95.  Henschke M. 2013: Bylinowe olbrzymy. Działkowiec 10: 10-11

96. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 11: 71

97. Henschke M. 2013: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 12: 69

98.  Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 1: 71

99.  Henschke M. 2014: Gaura. Działkowiec 1: 8

100.  Henschke M. 2014: Trawy na szybko. Działkowiec 1: 32-33

101. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 2: 71

102.  Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 3: 79

103.  Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 4: 79

104. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 5: 79

105.  Henschke M. 2014: Kosmatki i sity. Działkowiec 5: 18-19

106. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 6: 79

107. Henschke M. 2014: Letni salon piękności. Działkowiec 6: 4-8

108. Henschke M. 2014: Laser w ogrodnictwie. Działkowiec 6: 77

109. Henschke M. 2014. Turzyce – rozmaitości gatunków i odmian. Pod Osłonami 6: 15-20

110. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 7: 79

111. Henschke M. 2014: Trawy na wiosenne balkony. Pod Osłonami 2: 21 25

112. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 8: 79

113. Henschke M. 2014: Miejsce dla piwonii. Działkowiec 8: 64

114. Henschke M. 2014: Miskanty – najpopularniejsze z traw. Pod Osłonami 4: 37-40

115. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 9: 79

116. Henschke M. 2014: Atrakcyjne akcenty. Działkowiec 9: 16-17

117. Henschke M. 2014: Porządki na rabacie. Mój Ogródek 6: 22

118. Henschke M. 2014: W dobrej kondycji. Mój Ogródek 7: 18

119. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 10: 79

120. Henschke M. 2014: Ogród traw. Działkowiec 10: 4-8

121. Henschke M. 2014: Misterne paprocie. Działkowiec 11: 22-23

122. Henschke M. 2014: Chryzantemy. Mój Ogródek 8: 24-25

123.  Henschke M. 2014: „Trawy” ozdobne jesienią. Rośliny Ozdobne 10: 18-22

124.  Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 11: 71

125. Henschke M. 2014: Przypominamy radzimy – Rośliny Ozdobne. Działkowiec 12: 69

126. Henschke M. 2015. Królowe cienia. Mój Ogródek 3: 22-23

127.  Henschke M. 2015: Trawiaste giganty. Mój Ogródek 4: 4-6

128.  Henschke M. 2015: Kwiaty jak gwiazdy. Mój Ogródek 5: 24-25

129. Henschke M. 2015: Zadbajmy o cebulowe. Działkowiec 5: 58

130.  Henschke M. 2015: Śniedkowe wariacje. Działkowiec 6: 12-13

131.  Henschke M. 2015: Bogactwo paproci. Mój Ogródek 6: 14-15

132.  Henschke M. 2015: Sadziec. Działkowiec 8: 9

133. Henschke M. 2015: Trawy zimą zielone. Działkowiec 9: 16-17

134. Henschke M. 2015: Zaborcza byliny. Działkowiec 10: 16-17

135. Henschke M. 2016: Bylica na nowo. Działkowiec 1: 16-17

136. Henschke M. 2016: Długo kwitnące. Działkowiec 2: 12-13

137.  Henschke M. 2016: Modna kostrzewa. Działkowiec 3: 20-21

138. Henschke M. 2016: Królowe cienia. Mój Ogródek 3: 22-23

139. Henschke M. 2016. Mało znane seslerie. Działkowiec 4: 18-19

140. Henschke M. 2016: Storczyki do ogrodu. Mój Ogródek 5: 24-25

141. Henschke M. 2016. Rozplenica zwana piórkówką. Działkowiec 6: 12-13

142.  Henschke M. 2016. Tęczowe kwiaty. Działkowiec 6: 42-45

143.  Henschke M. 2016. Róże zwane parkowymi. Działkowiec 7: 10-12

144.  Henschke M. 2016. Trawy na każdą okazję. Mój Ogródek 8: 4-7

145.  Henschke M. 2016. Ogniste dzielżany. Mój Ogródek 10: 10-11

146.  Henschke M. 2016. Uprawa rozplenicy w pojemnikach. Rośliny Ozdobne 11: 6-10

147.  Henschke M. 2016. Turzyce. Działkowiec 12: 10-11

148.  Henschke M. 2017. Byliny kłączowe. Działkowiec 2: 12-13

149.  Henschke M. 2017. Wczesne trawy. Działkowiec 4. 14-15

150.  Henschke M. 2017. Królewskie piwonie. Działkowiec 6: 42-43

151.  Henschke M. 2017. Jednoroczne trawy. Działkowiec 7: 10-11

152.  Henschke M. 2017. Paw wśród traw. Działkowiec 8: 16-17

153.  Henschke M. 2017. Super liście. Mój Ogródek 8: 24-25

154.  Henschke M. 2017. Instrukcja obsługi zimowania traw. Mój Ogródek 10: 14-15

 

Książki:

1. Henschke M. 2010. Róże. Działkowiec Sp zo.o., Warszawa: stron 82

2. Henschke M., 2017. Trawy do warunków klimatycznych Polski. Plantpress Sp. z o.o. ISBN 978-83-64729-48-5: stron 272

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1