Spis publikacji - dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe

 1. Raszeja, E., Gałecka, A. (2011). Nowe podejście do ochrony krajobrazu kulturowego – budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o czytelną narrację krajobrazową. Architektura Krajobrazu, 2, 16-23.
 2. Gałecka, A., de Mezer, E., Wilkaniec, A., Urbański, P. (2012). Recreation potential of areas occupied by the biedrusko military training ground. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN o. Lublin, VIII/1, 55-65.
 3. Wilkaniec, A., Galecka, A., de Mezer, E., Jeleniewska, M. (2012). Relicts of agricultural and settlement landscape in the Biedrusko military training ground. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Horticulture and Landscape Architecture, 33, 113-124.
 4. Gałecka-Drozda, A. (2013). Twórczość Césara Manrique w służbie ochrony krajobrazu Lanzarote. Przestrzeń i Forma, 19, 235-248.
 5. Raszeja, E., Gałecka-Drozda, A. (2015). Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego. Studia Miejskie, 19, 75-86.
 6. Dudzińska, A., Gałecka-Drozda, A., & Szpakowska, B. (2017). Using LiDAR Data to Assess the Character of Landscape in the Suburban Zone of Poznań. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, (3 (49)), 103-108.
 7. Gałecka-Drozda, A., & Zachariasz, A. (2017). Tereny postagrarne w największych miastach Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 38, 57-70.

 

Monografie (w tym rozdziały)

 1. Raszeja, E., Gałecka A. (2011). How to read landscape in order to understand and design its form. Conclusions from studies conducted in the village of Rogalin. W: Cielątkowska, R., Poczobut, J. editors, Contemporary Rural Landscapes. University of Environmental Management in Tuchola, pp. 146-154.
 2. Raszeja, E., Gałecka, A. (2012). Zieleń jako element wizerunku Poznania – między ochroną historycznej struktury a kreacją współczesnej przestrzeni miejskiej. W: Tożsamość krajobrazu miasta, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, pp. 143-150.

 

Konferencje

 1. de Mezer, E., Gałecka-Drozda, A. (2013). Popular culture in the contemporary city spatial structure – view analysis of the Municipal Stadium in Poznań, LE:NOTRE Landscape Forum 2013, Rzym 16-20.04.2013.
 2. Gałecka-Drozda, A. (2014). To cultivate or not to cultivate? Open spaces within cities ECLAS 2014 Conference: Landscape a Place of Cultivation, Porto 21-23.09.2014.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1