Spis publikacji - dr inż. Anna Dudzińska

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe

 1. Dudzińska, A., Szpakowska, B.  (2008). Ocena walorów krajobrazowych okolicy Spyczynej Góry. Nauka Przyr. Technol., 2, 4, #37.
 2. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Urbański, P. (2010). Analiza elementów kompozycji wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. Architektura Krajobrazu, 1, 26, 75-79.
 3. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2011). Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania. W: Problemy Ekologii Krajobrazu,  t.XXVII,  Biała Podlaska, 495-503.
 4. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2011). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. W: Problemy Ekologii Krajobrazu. XXVII, 141-146.
 5. Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2014). Method of landscape evaluation and elaboration of protection for individual elements of the rural space of the Drawski Landscape Park. Nauka Przyr. Technol., 8, 2, #17.
 6. Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2014). Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyr. Technol., 8, 3, #31.
 7. Dudzińska, A., Świerk, D., Jeleniewska, M., Urbański, P. (2014). Perception-based valuation of landscape in the area around Lake Rusałka in Poznań, Poland, using Wejchert’s impression curve method. Barometr Regionalny. XII, 1, 79-88.
 8. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Szumigała, P. (2016). Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS. Nauka Przyr. Technol., 10, 3, #31.
 9. Dudzińska, A., Gałecka-Drozda, A., & Szpakowska, B. (2017). Using LiDAR Data to Assess the Character of Landscape in the Suburban Zone of Poznań. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, (3 (49)), 103-108.
 10. Dudzińska, A., Szpakowska, B., & Walerzak, M. (2017). The use of LIDAR data to assess elements of rural landscape architecture. Nauka Przyroda Technologie, 11(4), 37.

 

 Monografie

 1.  Uruszczak, M., Myga-Piątek, U., Pijanowski, J., Przygon, W., Nita, J., Szczepańska, M., Kowczyńska, B., Dudzińska, A., Koziara, Z. (2015). Planowanie krajobrazu a rozwój regionalny. Architektura krajobrazu w polityce rozwoju regionalnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.

 

Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Szpakowska, B., Świerk, D., Dudzińska, A. (2008). Wpływ jakości wody Jeziora Kierskiego na wartość rekreacyjną zbiornika. W: Staniewska-Zątek, W., Sankowski, T., Muszkieta, R. (red). Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej. Poznań.
 2. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Turystyka i rekreacja szansą rozwoju wybranych miejscowości gminy Czaplinek. W: Kaiser, A., Sokołowski, M. (red). Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. Seria Monografie nr 3/10. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, pp. 293-299.
 3. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2010). Wartości rekreacyjne wybranych jezior Wielkopolski i ich wpływ na użytkowanie przez lokalną społeczność. W: Kaiser, A., Sokołowski, M. (red). Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. Seria Monografie nr 3/10. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, pp. 285- 292.
 4. Rachwał, B., Dudzińska, A., Szpakowska, B. (2010). Ruralistyczne ślady przyszłości a zrównoważony krajobraz powiatu głogowskiego. W: Chylińska, D., Łacha, J. (red.). Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Wrocław.
 5. Rachwał, B., Dudzińska, A.,  Szpakowska, B. (2012). Urbanistyczne ślady przeszłości w matrycy krajobrazu przemysłowego na przykładzie miejscowości Żukowice w powiecie Głogowskim. W: Petrysyn, H., Sochacka-Sutkowska, E.(red.). Tożsamość krajobrazu miasta. Szczecin, pp. 275-279.
 6. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Rachwał, B. (2012). Historyczne i przyrodnicze dziedzictwo jako podstawowy element kształtowania przestrzeni miejskiej Czaplinka. W: Petrysyn, H., Sochacka-Sutkowska, E.(red.). Tożsamość krajobrazu miasta. Szczecin, pp. 269-273.
 7. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Pajchrowska, M. (2014). Ocena wybranych elementów przyrodniczych krajobrazu wiejskiego na przykładzie fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy, J.K. Grabacz (red.). Tom VIII, 51-58.
 8. Pajchrowska, M., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2014). Ocena stanu ekologicznego małych zbiorników wodnych w krajobrazie wiejskim (Gmina Dopiewo). W: Grabacz, J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Tom VIII, pp. 215-222.
 9. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Pajchrowska, M. (2015). Występowanie oczek wodnych na wybranym fragmencie Drawskiego Parku Krajobrazowego. W: Grabacz, J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Tom IX, pp. 27-35.
 10. Pajchrowska, M., Szpakowska, B, Dudzińska, A. (2015). Ocena zbiornika wodnego podlegającego antropopresji w oparciu o mikrofity planktonowe. W: Grabacz, J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Tom IX, pp. 141-157.

 

 Publikacje popularno-naukowe

 1.  Dudzińska, A., Świerk, D. (2007). Międzynarodowa Konferencja Naukowa "The functioning of Water Ecosystems and their Protection" (Poznań, 27-28 X 2006r.). Wieści Akademickie, 112, 1, p. 20.
 2. Dudzińska, A., Świerk, D. (2007). Międzynarodowa konferencja naukowa "Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona" (Poznań, 27-28 X 2006r.). Wiadomości ekologiczne, LIII, 1, pp. 45-48.
 3. Dudzińska, A. Szpakowska, B. (2008). Przyozdabiamy taras. Działkowiec, 3, 691, pp. 33-35.
 4. Dudzińska, A. Świerk, D. (2008). Ławki i inne siedziska. Działkowiec, 8, 696, pp. 26-27.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1