Nagroda dla studentów KNAK na sesji w Zielonce

22 maja w Zielonce odbyła się Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studenci reprezentujący Koło Naukowe Architektury Krajobrazu zaprezentowali wystąpienie na temat „Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 90 im. Hr. W. Zamoyskiego w Poznaniu”

(prelegenci: Weronika Malcher, Oliwia Konopka, Jacek Nowak) oraz poster przedstawiający tematykę Poznańskich Dywanów Kwiatowych (prelegent Lidia Szuster), których KNAK wraz z PTNO jest współorganizatorem. Prezentacja dotycząca współpracy ze Szkołą Podstawową, związana z przygotowywanym przez studentów KNAK koncepcji zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoły została doceniona i nagrodzona II miejscem wśród referatów, przedstawionych w sekcji ekonomiczno-społecznej.

Opiekun KNAK                 
dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec   

 

Prezentacja

14 czerwca w Sali Senatu zostały wręczone nagrody dla zwycięzców.

zdj. Agnieszka Wilkaniec     

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1