Spis publikacji - Dr hab. Barbara Frąszczak

 

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne recenzowane prace)

1. Knaflewski M., Kałużewicz A., Kamińska B., Spiżewski T. 1998. Wczesność plonowania 20 odmian szparaga w uprawie na bielone wypustki. ATR Bydgoszcz, Zeszyty Naukowe nr 215 – Rolnictwo 42: 107-110.

2. Knaflewski M., Kałużewicz A., Kamińska B., Spiżewski T. 1998. Plonowanie i jakość zielonych wypustek piętnastu odmian szparaga (Asparagus officinalis L.). Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 57, t 1: 153-157.

3. Ziombra M., Frąszczak B., Łaszkowska M. 2000. Wpływ sposobu uprawy i terminu zbioru na plon ziela bazylii. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sec. EEE Vol. VIII, 453-458.

4. Frąszczak B., Knaflewski M. 2000. Zależność między pojemnością doniczki a plonem kilku roślin przyprawowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31: 241-245.

5. Frąszczak B., Knaflewski M. 2004. Effect of light conditions on yield and quality of garden rocket (Eruca sativa Lam.) and garden chervil (Anthriscus cerefolium L. Hoffm.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX, Ogrodnictwo, 38: 23-30. 

6. Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M. 2006. Wpływ światła i temperatury na długość okresu wegetacji kilku gatunków roślin przyprawowych w uprawie pojemnikowej. Folia Horticulturae - Supplement 1: 118-122.

7. Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M. 2006. The content of nitrate in herbage of some spice plants depending on light conditions and temperature. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo 40: 9-14.

8. Frąszczak B., Ziombra M., Knaflewski M. 2006. The content of vitamin C and essential oils in herbage of some spice plants depending on light conditions and temperature. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo 40: 15-21.

9. Frąszczak B., Ziombra M. 2007. Effect of sowing and harvest date on essential oils content in summer savory (Satureja hortensis L.). Herba Polonica 53, No. 3: 224-228.

10. Ziombra M., Frąszczak B. 2008. Effect of sowing and harvest date on yielding in summer savory (Satureja hortensis L.) herbage. Nauka Przyroda Technologie 2 (1), #1. 

11. Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M. 2008. The height of some spice plants depending on light conditions and temperature. EJPAU 11(2), #16.

12. Frąszczak B., Ziombra M. 2008. The effect of light quantity on the growth rate of some spice plants. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527: 115-122. 

13. Frąszczak B. 2009. Comparison of eight dill cultivars grown in containers in different light conditions. Herba Polonica 55(3): 76-83. 

14. Frąszczak B., Knaflewski M. 2009. Effect of light conditions and temperature on fresh yield of some spice plants grown in containers. Vegetable Crop Research Bulletin 71: 59-67. 

15. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B. 2010. The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 9(3): 167-174. IF

16. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. The effect of black polyethylene mulch on yield of field-grown cucumber. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 9(3): 221-229. IF

17. Jolanta Lisiecka, Mikołaj Knaflewski, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński 2011. The effect of animal protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. ‘Elsanta’. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 10(1): 31-40. IF

18. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T. 2011. Effect of differential temperature and photoperiod on growth of Ocimum basilicum. Žemdirbystė-Agriculture, vol. 98 (4): 375‒382. IF

19. Siwulski M., Sobieralski K., Błaszczyk L., Frąszczak B., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I. 2011. Mycelium growth of several Trichoderma pleurotum and T. pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus florida. Phytopathologia 59: 43-48. 

20. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frąszczak B., Sas-Golak I. 2012. Impact of infections with T. pleurotum and T. pleuroticola isolates on yielding of wild strains of Pleurotus osteratus (Fr.) Kumm. obtained from natural sites. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 11 (1): 239-249. IF

21. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T. 2012. Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyroda Technologie 6, 1, #1.

22. Frąszczak B 2012. The effect of changes in diurnal temperature and photoperiod on growth and yielding of garden dill grown in pots. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 11 (2): 217-228. IF

23. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B. 2012. Broccoli (Brassica oleracea var. Italica) head initiation under field conditions. Acta Agrobotanica 65 (2): 93–98. IF

24. Frąszczak B., Kleiber T., Klama J. 2012. Impact of effective microorganisms on yields and nutrition of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and microbiological properties of the substrate. African Journal of Agricultural Research, 7(43): 5756-5765. IF

25. Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Trelka T., Frąszczak B. 2013. Effect of mycorrhization on the flowering of the Zantedeschia albomaculata /Hook./ Baill. cv. Albomaculata. Horticultural Science (Prague) 40(3): 126–130. IF

26. Frąszczak B. 2013. Effect of short-term exposure to red and blue light on dill plants growth. Horticultural Science (Prague) 40(4): 177-185. IF

27. Frąszczak B. 2014. The effect of fluorescent lamps and light-emitting diodes on growth of dill plants. Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen 19(1): 34-39. 

28. Frąszczak B., Golcz A., Zawirska-Wojtasiak R., Janowska B. 2014. Growth rate of sweet basil and lemon balm plants grown under fluorescent lamps and led modules. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 13(2): 3-13. IF

29. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T. 2014. Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyroda Technologie 8, 2, #18. 

30. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Sas-Golak I. 2014. The effect of Trichoderma isolates, from family mushroom growing farms, on the yield of four Agaricus bisporus (Lange) Imbach strains. Journal of Plant Protection Research54 (1): 102-105.

31. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Frąszczak B., Spiżewski T., Sas-Golak I. 2014. Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyroda Technologie 8, 2, #23. 

32. Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2014. Influence of the quality of mother plants on selected parameters of Fragaria x ananassa ‘Elsanta’ daughter plants. Acta Agrobotanica 67 (2), 93-98. 

33. Frąszczak B., Gąsecka M., Golcz A., Zawirska-Wojtasiak R., 2015. The chemical composition of lemon balm and basil plants grown under different light conditions. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 14(4), 93-104. IF

34. Kałużewicz A., Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Frąszczak B., Zaworska A. 2015. Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyroda Technologie 9, 4, #56. 

35. Kałużewicz A., Bosiacki M., Frąszczak B. 2016. Mineral composition and the content of phenolic compounds of ten broccoli cultivars. Journal of Elementology 21(1): 53-65. IF

36. Breś. W., Bandurska H., Kupska A., Niedziela J., Frąszczak B. 2016. Responses of pelargonium (Pelargonium x hortorum L.H. Bailey) to long-term salinity stress induced by treatment with different NaCl doses. Acta Physiologiae Plantarum 38: 26. IF

 

2. Monografie naukowe

---

3. Rozdziały w monografiach naukowych

1. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań, ISBN 978-83-09-01025-8 

Ogólna uprawa warzyw. Red. nauk. M. Knaflewski. Warunki środowiska: Światło-promieniowanie, Frąszczak B. 2007: 40-46. 

2. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań, ISBN: 978-83-09-01064-7

Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Red. Nauk. M. Knaflewski. Uprawa ziół i warzyw liściowych w pojemnikach, Frąszczak B. 2011: 477-486.

 

4. Patenty

---

5. Prace w materiałach konferencyjnych

---

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

1. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T. 2010. Porównanie czterech form rokietty w uprawie pojemnikowej w zróżnicowanych warunkach świetlnych. Konferencja -Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy. Siedlce 24-25. 06. 2010: 60-61.

2. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T. Frąszczak B. 2010. Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru. Konferencja -Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy. Siedlce 24-25. 06. 2010: 84-85.

3. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2010. Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’. Konferencja -Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy. Siedlce 24-25. 06. 2010: 111-112.

4. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., 2010. Wpływ ściółkowania czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego. Konferencja -Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy. Siedlce 24-25. 06. 2010: 159-160.

5. Analysis of essential oils in herbs grown under the experimental conditions. Zawirska-Wojtasiak R., Wojtowicz E., Frąszczak B., Pacyński M. 44th International Symposium on Essential Oils. Hungry, Budapest, September 8-12, 2013. Book of abstracts: 132

6. The effect of mixed radiation on the growth of lemon balm plants. Frąszczak B. 10th International Conference “Plant Functioning under Environmental Stress. Poland, Cracow, September 16-19, 2015. Book of abstracts: 80

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

1. Frąszczak B., Siwulski M., Sobieralski K., 2006. Warzywa przyprawowe. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.

2. Kamińska B. 1999. Zioła oczyszczają organizm. top agrar polska, 5: 166-168.

3. Frąszczak B. 1999. Warzywa jak zioła. top agrar polska, 11: 74-75.

4. Frąszczak B. 2000. Lawenda dla każdej cery. top agrar polska, 3: 174.

5. Frąszczak B. 2000. Zioła na domowe potrzeby. top agrar polska, 5: 122-123.

6. Frąszczak B. 2000. Letnia kuracja ziołami. top agrar polska, 7: 143.

7. Frąszczak B. 2003. Zioła dodają blasku cerze. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa nr 1/2003: 87.

8. Frąszczak B. 2003. Zioła z własnego ogródka. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa nr 5/2003: 162-163.

9. Frąszczak B. 2003. Nowe odmiany dla amatorów. Działkowiec nr 11/2003: 46-47.

10. Frąszczak B. 2004.Warzywa na nowalijki. Działkowiec nr 2/2004: 50-51.

11. Frąszczak B., 2004.Osobliwości wśród warzyw: top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa nr 2/2004: 157-158.

12. Frąszczak B. 2004. Majeranek na dwa pokosy: top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa: Warzywa nr 1/2004: 30-32.

13. Frąszczak B. 2004. Majeranek wymaga troskliwej opieki: top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa: Warzywa nr 2/2004: 64-65.

14. Frąszczak B. 2006.Warzywa na nowalijki. Działkowiec nr 4/2006: 50-51. 

15. Frąszczak B. 2007. Ogrodowy wyciskacz łez. Tygodnik Rolniczy nr 12/2007: 44-45.

16. Frąszczak B. 2007. Papryka z własnej plantacji. Tygodnik Rolniczy nr 18-19/2007: 60.

17. Frąszczak B. 2007. Świeża karotka z ogródka. Tygodnik Rolniczy nr11/2007: 50-51.

18. Frąszczak B. 2008. Krwawnik pospolity. Działkowiec nr 7: 72.

19. Frąszczak B. 2008. Bazylia. Działkowiec nr 8: 72.

20. Frąszczak B. 2008. Zielona trojka. Ogrody nr 7: 24-27.

21. Frąszczak B. 2008. Majeranek. Działkowiec nr 9: 72.

22. Frąszczak B. 2008. Mięta. Działkowiec nr 10: 72.

23. Frąszczak B. 2008. Melisa. Działkowiec nr 11: 62.

24. Frąszczak B. 2008. Lawenda lekarska. Działkowiec nr 12: 64.

25. Frąszczak B. 2009. Rozmaryn lekarski. Działkowiec nr 1: 66.

26. Frąszczak B. 2009. Zaprzyjaźnione warzywa. Tygodnik Rolniczy nr 7: 54-55.

27. Frąszczak B. 2009. Prawidłowe zmianowanie. Tygodnik Rolniczy nr 8: 56-57.

28. Frąszczak B. 2009. Estragon. Działkowiec nr 2: 66.

29. Frąszczak B. 2009. Lebiodka pospolita. Działkowiec nr 3: 74.

30. Frąszczak B. 2009. Prawidłowe doświetlanie – recepta na dobrą rozsadę. Warzywa 2: 38-40.

31. Frąszczak B. 2009. Siew z zegarkiem w ręku. Tygodnik Rolniczy nr 12: 54-55.

32. Frąszczak B. 2009. Cząber ogrodowy. Działkowiec nr 4: 74.

33. Frąszczak B. 2009.Arbuz i melon z ogródka ? Tygodnik Rolniczy nr 18: 46-47.

34. Frąszczak B. 2009. Kocimiętka. Działkowiec nr 7: 66.

35. Frąszczak B. 2009. Bez czarny. Działkowiec nr 8: 74.

36. Frąszczak B. 2009. Choroby atakują warzywa. Tygodnik Rolniczy nr 29: 48-49.

37. Frąszczak B. 2009. Tymianek pospolity. Działkowiec nr 9: 85.

38. Frąszczak B. 2009. Bluszczyk kurdybanek. Działkowiec nr 10: 69.

39. Frąszczak B. 2009. Kozieradka pospolita. Działkowiec nr 11: 69.

40. Frąszczak B. 2009. Aloes. Działkowiec nr 12: 67.

41. Frąszczak B. 2010. Pomidorowy raj. Działkowiec nr 4: 52-53.

42. Frąszczak B. 2010. Zadbajmy o pomidory. Działkowiec nr 6: 54-55.

43. Frąszczak B. 2010. Warzywna apteka - strączkowe. Działkowiec nr 7: 43.

44. Frąszczak B. 2010. Zbieramy zioła. Działkowiec nr 7: 72.

45. Frąszczak B. 2010. Zielone do zimy. Działkowiec nr 9: 56.

46. Frąszczak B. 2010. Świeże zioła zimą. Działkowiec nr 10: 58.

47. Frąszczak B. 2010. Warzywna apteka - cebulowe. Działkowiec nr 11: 72.

48. Frąszczak B. 2010. Warzywna apteka - nasiona warzyw strączkowych. Działkowiec nr 12: 70.

49. Frąszczak B. 2010. Zioła własne czy ze sklepu. Działkowiec nr 12: 11.

50. Frąszczak B. 2011. Warzywna apteka - kapustne. Działkowiec nr 1: 72.

51. Frąszczak B. 2011. Chrzan pod kontrolą. Działkowiec nr 1: 57.

52. Frąszczak B. 2011. Zdobią i leczą. Działkowiec nr 1: 14-16.

53. Frąszczak B. 2011. Warzywna apteka - korzeniowe. Działkowiec nr 2: 80.

54. Frąszczak B. 2011. Warzywna apteka - liściowe. Działkowiec nr 3: 66.

55. Frąszczak B. 2011. Pokrzywa dobra na wszystko. Działkowiec nr 5: 68-69.

56. Frąszczak B. 2011. Szparag leczniczy. Działkowiec nr 5: 56.

57. Frąszczak B. 2011. Kolendra. Działkowiec nr 7: 80.

58. Frąszczak B. 2011. Pamiętajmy o ziołach. Działkowiec nr 8: 26-27.

59. Frąszczak B. 2011. Zioła do kuchni i do apteczki. Tygodnik Rolniczy nr 29: 48-49.

60. Frąszczak B. 2012. Cudowny chwast. Działkowiec nr 1: 80.

61. Frąszczak B. 2012. Terapia zapachem. Działkowiec nr 2: 42-43.

62. Frąszczak B. 2012. Ziele miłości. Działkowiec nr 3: 80.

63. Krzymińska A., Frąszczak B. 2012. Warzywne piękności. Działkowiec nr 3: 54-55.

64. Frąszczak B. 2012. Zioła kontra szkodniki. Działkowiec nr 5: 66-67.

65. Frąszczak B. 2012. Do ziołowego ogrodu. Działkowiec nr 5: 34.

66. Frąszczak B. 2012. Zwykłe niezwykłe. Działkowiec nr 6: 20-21.

67. Frąszczak B. 2012. Lecznicza babka. Działkowiec nr 8: 39.

68. Frąszczak B. 2012. Na dobre samopoczucie. Działkowiec nr 9: 56.

69. Frąszczak B. 2012. Złoty korzeń. Działkowiec nr 11: 42-43.

70. Frąszczak B. 2012. Kolonialne przyprawy. Działkowiec nr 12: 64-65.

71. Frąszczak B. 2012. Przechowujemy przyprawy. Działkowiec nr 12: 65.

72. Frąszczak B. 2012. Zamiast herbaty. Działkowiec nr 12: 66.

73. Frąszczak B. 2013. Przyprawiaj na zdrowie. Działkowiec nr 1: 42-43.

74. Frąszczak B. 2013. Własne zioła. Działkowiec nr 1: 43.

75. Frąszczak B. 2013. W dobrym towarzystwie. Działkowiec nr 2: 59.

76. Frąszczak B. 2013. Macierzanka i tymianek. Działkowiec nr 2: 75.

77. Frąszczak B. 2013. Ziołowa odnowa. Działkowiec nr 4: 76-77.

78. Frąszczak B. 2013. Moc natury. Działkowiec nr 5: 73.

79. Frąszczak B. 2013. Nagietek. Działkowiec nr 7: 83.

80. Frąszczak B. 2013. Zioła z sadzonek. Działkowiec nr 7: 61.

81. Frąszczak B. 2013. Przepis na zioła. Działkowiec nr 8: 42-43.

82. Frąszczak B. 2013. Wysiewamy rumianek . Działkowiec nr 9: 83 (okładka).

83. Frąszczak B. 2013. Czerwone korale. Działkowiec nr 10: 75 (okładka).

84. Frąszczak B. 2013. Inhalacje na zdrowie . Działkowiec nr 11: 60-61.

85. Frąszczak B. 2013. Liść laurowy. Działkowiec nr 12: 59.

86. Frąszczak B. 2014. Ziołowe hity. Działkowiec nr 2: 68-69.

87. Frąszczak B. 2014. Rozmaryn. Działkowiec nr 2: 72.

88. Frąszczak B. 2014. Wariacje bazyliowe. Działkowiec nr 3: 66-67.

89. Filek E., Frąszczak B. 2014. Ogródki ziołowe. Działkowiec nr 5: 22-24.

90. Frąszczak B. 2014. Estragon. Działkowiec nr 5: 40.

91. Frąszczak B. 2014. Dzikie, ale jadalne. Działkowiec nr 7: 78.

92. Frąszczak B. 2014. Zioła pod ręką. Działkowiec nr 7: 62-63.

93. Frąszczak B. 2014. Stop komarom. Działkowiec nr 7: 74-75.

94. Frąszczak B. 2014. Nie tylko w kuchni. Działkowiec nr 8: 40-41.

95. Frąszczak B. 2014. Apteka z ogródka. Działkowiec nr 9: 66-67.

96. Frąszczak B. 2014. Trawa cytrynowa. Działkowiec nr 11: 54.

97. Frąszczak B. 2015. Czarnuszka siewna. Działkowiec nr 1: 70.

98. Frąszczak B. 2015. Imbir z doniczki. Działkowiec nr 2: 50.

99. Frąszczak B. 2015. Dobre na kaszel. Działkowiec nr 2: 68.

100. Frąszczak B. 2015. Mniszek z dobrej strony. Działkowiec nr 5: 78.

101. Frąszczak B. 2015. Zdobi i leczy. Działkowiec nr 7: 66.

102. Frąszczak B. 2016. Moc korzenia. Działkowiec nr 1: 42.

103. Frąszczak B. 2016. Nie tylko na migrenę. Działkowiec nr 1: 43.

104. Frąszczak B. 2016. Zioła na serce. Działkowiec nr 1: 66.

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym (podać tytuł projektu, lata realizacji)

1. Sterowanie światłem w uprawie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) w pojemnikach., (N N310 444538), 6.07.2010 - 5.01.2014.

 

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego (podać tytuł projektu, lata realizacji)

1. Doskonalenie wybranych cech jakościowych owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach., (N N310 089037), 2009-2012.

2. Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora., (NN 310300 239), 2.11.2010 - 1.11.2014

                                   

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1