Spis publikacji - Dr inż. Jolanta Lisiecka

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych 

1. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J. 1992. Wpływ pasażowania i pożywki na wzrost grzybni pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Problemy Higieny 36: 96-100.

2. Lisiecka J., Pudelski T. 1992. Plonowanie dwóch odmian truskawki uprawianych w różnych pojemnikach w nieogrzewanych tunelach foliowych. Biuletyn Informacyjny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa seria C nr 3-4/115-116: 102-104.

3. Lisiecka J., Pudelski T. 1992. Produkcja sadzonek w nieogrzewanym tunelu foliowym. Biuletyn Informacyjny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa seria C nr 3-4/115-116: 157-159.

4. Lisiecka J. 1996. Podłoża w pojemnikowej uprawie truskawki w tunelu foliowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 429: 209-214. 

5. Lisiecka J., Pudelski T. 1997. Propagation of strawberry in unheated tunnels. Acta Horticulturae 439: 363-366. 

6. Lisiecka J., Pudelski T. 1997. The influence of cultivar and kind of runner plants on yielding of greenhouse-grown strawberries in containers. Acta Horticulturae 439: 477-480.

7. Lisiecka J. 1998. Influence of substrate on yielding of strawberry cv. Elsanta grown in an unheated tunnel. Acta Horticulturae et regiotecture: 161-162.

8. Lisiecka J. 1998. Wpływ podłoża i rodzaju sadzonek na wczesność plonowania truskawki uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy seria Rolnictwo 215: 135-139. 

9. Lisiecka J. 1998. Wpływ podłoża i rodzaju sadzonek na plonowanie truskawki w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 461: 267-277. 

10. Lisiecka J., Pudelski T. 1998. Nowe sposoby uprawy truskawki w pomieszczeniach. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 333(57): 503-508. 

11. Lisiecka J., Sygit R., Szklarska A. 2002. Reproduction of strawberry in an unheated glasshouse. Acta Horticulturae 567: 285-287. 

12. Bartczak M., Lisiecka J., Knaflewski M. 2005. Jędrność i ekstrakt owoców truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) uprawianej w szklarni i w polu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu seria Rolnictwo LXXXVI 515: 33-37.

13. Lisiecka J., Bartczak M., Knaflewski M. 2006. Wpływ niektórych czynników na liczbę i długość korzeni sadzonek truskawki. Folia Horticulturae. Suplement 2006/2: 283-288.

14. Lisiecka J. 2009. Effect of type and size of strawberry mother plants on the quantity and quality of daughter plants. Acta Horticulturae 842: 707-709.

15. Bartczak M., Lisiecka J., Knaflewski M. 2009. Effect of type of strawberry plants, cultivar and timing of the harvest on the quality of strawberry fruit. Acta Horticulturae 842: 923-926.

16. Bartczak M., Lisiecka J., Knaflewski M. 2010. Correlation between selected parameters of planting material and strawberry yield. Folia Horticulturae 22/1: 9-12.

17. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B. 2010. The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 9(3): 167-174. 

18. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. The effect of black polyethylene mulch on yield of field-grown cucumber. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 9(3): 221-229.

19. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2011. The effect of animal protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. ‘Elsanta’. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 10(1): 31-40.

20. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T. 2011. Effect of differential temperature and photoperiod on growth of Ocimum basilicum. Zemdirbyste-Agriculture 98(4): 375-382.

21. Siwulski M., Sobieralski K., Górski R., Lisiecka J., Sas-Golak I. 2011. Temperature and pH impact on the mycelium growth of Mycogone perniciosa and Vericillium fungicola isolates derived from Polish and foreign mushroom growing houses. Journal of Plant Protection Research 51(3): 267-271.

22. Sas-Golak I., Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., 2011. Skład, wartość odżywcza oraz właściwości zdrowotne grzybów pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych. Kosmos 60(3-4): 292-293.

23. Siwulski M., Lisiecka J., Sobieralski K., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Biologia, właściwości żywieniowe oraz uprawa twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Sing. Postępy Nauk Rolniczych 4: 71-82.

24. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Jasińska A., Sas-Golak I. 2011. Łuskwiak nameko – Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych 4: 63-69.

25. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Jędryczka  M., Sas-Golak I., Frużyńska-Jóźwiak D. 2012. Fungi-derived -glucans as a component of functional food. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 11(4): 111-128.

26. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D., Lisiecka J. 2012. The effect of infestation with isolates of Trichoderma sp. on mycelium growth and yielding in single-spore heterocaryotic cultures of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 11(6): 47-57.

27. Kałużewicz A., Gliszczyńska-Świgło A., Klimczak I., Lisiecka J., Tyrakowska B., Knaflewski M. 2012. The influence of short-term storage on the content of flavonoids and vitamin C in Broccoli. European Journal of Horticultural Science 77(3): 137-143.

28. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T. 2012. Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyroda Technologie 6, 1, #1.

29. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J. 2012. Biologia, uprawa, wartość odżywcza oraz właściwości lecznicze czernidłaka kołpakowatego Coprinus comatus (Muller Fries) S.F. Gray. Annales UMCS, Horticultura XXII (2): 31-38.

30. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A., Nowak-Sowińska M. 2012. Pleurotus eryngii – mało znany, wartościowy gatunek boczniaka. Kosmos 61(4): 647-656.

31. Siwulski M., Sobieralski K., Górski R., Lisiecka J., Sas-Golak I. 2012. Wpływ wybranych olejków eterycznych na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Progress in Plant Protection 52(4): 1217-1221.

32. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T. Frąszczak B. 2012. Broccoli (Brassica oleracea var. italica) head initiation under field conditions. Acta Agrobotanica 65: 93-98.

33. Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R., Sas-Golak I. 2013. The effect of substrate infestation with Trichoderma isolates on yielding of Pholiota nameko (T.Ito) S.Ito et Imai. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 12(1): 77-88.

34. Lisiecka J., Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A. 2013. Almond mushroom Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) – properties and culture conditions. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 12(1): 27-40.

35. Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2014. Influence of the quality of mother plants on selected parameters of Fragaria × ananassa ‘Elsanta’ daughter plants. Acta Agrobotanica 67: 93-98.

36. Błaszczyk L., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J., Jędryczka M. 2014. Trichoderma spp. – application and prospects for use in organic farming and industry. Journal of Plant Protection Research 54(4): 309-317.

37. Kałużewicz A., Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Frąszczak B., Zaworska A. 2015. Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyroda Technologie 9, 4, #56.

38. Lisiecka J., Rogalski J., Sobieralski K., Siwulski M., Sokół S., Ohga S. 2015. Mycelium growth and biological efficiency of Ganoderma lucidum on substrate supplemented with different organic additives. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University 60(2): 303-308.

 

2. Monografie naukowe

1. Wydawnictwo UP w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-664-9. Sobieralski K., Siwulski M., Sokół S., Kwieciński A., Jędryczka M., Bińkowska I., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze, ss. 199.

 

3. Rozdziały w monografiach naukowych

1. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-86363-52-5. Gapiński M., Knaflewski M., Konys E., Lisiecka J., Piróg J., Siwulski M., Sobieralski K., Ziombra M. 1995. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa (materiały do ćwiczeń-skrypt). Produkcja rozsady szczepionej ogórka: 78-81.

2. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-86363-52-5. Gapiński M., Knaflewski M., Konys E., Lisiecka J., Piróg J., Siwulski M., Sobieralski K., Ziombra M. 1995. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa (materiały do ćwiczeń-skrypt). Cięcie i prowadzenie ogórka w uprawie pod osłonami: 89-95.

3. PWRiL, Poznań, ISBN 978-83-09-01064-7. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Red. nauk. Knaflewski M. Ogórek, Lisiecka J. 2010: 335-374.

4. PWRiL, Poznań, ISBN 978-83-09-01064-7. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. Red. nauk. Knaflewski M. Truskawka, Lisiecka J. 2010: 453-476.

 

4. Patenty

-

 

5. Prace w materiałach konferencyjnych

1. Pudelski T., Lisiecka J. 1993. Nowe technologie uprawy truskawki w nieogrzewanych tunelach foliowych. Ogólnopolska Konferencja "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie". PTNO, PAN, AR w Poznaniu. Poznań, 23-24.09. 1993: 40-44.

2. Lisiecka J., Pudelski T. 1994. Porównanie plonowania kilku odmian truskawki w pierwszym i drugim roku owocowania w przyspieszonej uprawie w nieogrzewanym tunelu foliowym. Konferencja „Sterowana uprawa truskawki”. SITO oddz. NOT w Poznaniu. Poznań, 17.05. 1994: 33-38.

3. Lisiecka J., Pudelski T. 1994. Prowadzenie matecznika truskawki w tunelu foliowym. Konferencja „Sterowana uprawa truskawki”. SITO oddz. NOT w Poznaniu. Poznań 17.05. 1994: 39-42.

4. Lisiecka J. 1994. Uprawa truskawki pod osłonami. Ogólnopolskie Sympozjum „Uprawa roślin szklarniowych na różnych podłożach”. Katedra Metod Ochrony Roślin AR w Poznaniu. Poznań, 20-21.05. 1994: 36-38.

5. Pudelski T., Lisiecka J. 1994. Wpływ nawadniania na plonowanie dwóch odmian truskawki uprawianej w nieogrzewanej szklarni. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Sadownictwa. Skierniewice, 30.08.-01.09. 1994: 324-326.

6. Lisiecka J., Pudelski T. 1995. Produkcja sadzonek truskawki w tunelu foliowym. V Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych. Skierniewice, 23-24.02. 1995: 550-555.

7. Lisiecka J. 1995. Nowoczesne sposoby uprawy truskawki pod osłonami. Konferencja „Co nowego pod szkłem?”. WZO, Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, AR w Poznaniu. Poznań, 28.02. 1995: 101-109.

8. Lisiecka J. 1995. Uprawa truskawki pod osłonami (w szklarniach i tunelach foliowych). Konferencja „Nowe odmiany i technologie w roślinach jagodowych” SZD w Brzeznej, ODR w Nawojowej, "Bartipol". Brzezna, 30.03. 1995: 10-13.

9. Lisiecka J. 1996. Uprawa truskawki w tunelu na wałach. II Ogólnopolskie Sympozjum „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”. PTNO, AR w Poznaniu. Poznań, 17-19.09. 1996 t. I: 191-194.

10. Lisiecka J. 1997. Sterowana uprawa truskawki. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa. Skierniewice, 02.12. 1997: 25-31.

11. Lisiecka J., Pudelski T. 1997. The use of different containers for a strawberry growing under covers. International Horticultural Scientific Conference "Biological and Technical Development in Horticulture". Lednice na Morawach, 09-12.09. 1997 cz. I: 179-184.

12. Lisiecka J. 2013. Sadzonki doniczkowane truskawki – warto, czy nie warto? „Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa. Nauka – Praktyce”. Skierniewice, 10.04. 2013: 51-57.

 

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

1. Lisiecka J., Pudelski T. 1996. Propagation of strawberry in unheated tunnels. III International Strawberry Symposium. Veldhoven (Holandia), 29.04-04.05. 1996, Book of abstracts II: 106.

2. Pudelski T., Lisiecka J. 1996. The influence of cultivar and kind of runner plants on yielding of greenhouse-grown strawberries in containers. III International Strawberry Symposium. Veldhoven (Holandia), 29.04-04.05. 1996, Book of abstracts II: 107.

3. Lisiecka J., Pudelski T. 1997. Effect of two fertigation levels and two volumes of substrate on strawberry plants performance. International Horticultural Scientific Conference "Biological and Technical Development in Horticulture". Lednice na Morawach, 09-12.09. 1997 cz II: 334.

4. Lisiecka J., Sygit R., Szklarska A. 2000. Reproduction of strawberry in an unheated glasshouse. IV International Strawberry Symposium. Tampere (Finlandia), 09-14.07. 2000, Book of abstracts: 152.

5. Lisiecka J., Sygit R. 2000. Production of strawberry tray plants in an unheated glasshouse. IV International Strawberry Symposium. Tampere (Finlandia), 09-14.07. 2000, Book of abstracts: 153.

6. Bartczak M., Lisiecka J., Knaflewski M. 2008. Effect of Type of Strawberry Plants, Cultivar and Timing of the Harvest on the Quality of Strawberry Fruit. VI International Strawberry Symposium. Huelva (Hiszpania), 03-07.03 2008, Book of abstracts: 408.

7. Bartczak M., Lisiecka J., Knaflewski M. 2008. Relationship of Selected Parameters of Strawberry Runner Plants to the Quantity of Strawberry Yield. VI International Strawberry Symposium. Huelva (Hiszpania), 03-07.03. 2008, Book of abstracts: 289.

8. Lisiecka J. 2008. Effect of Type and Size of Strawberry Mother Plants on the Quantity and Quality of Daughter Plants. VI International Strawberry Symposium. Huelva (Hiszpania), 03-07.03. 2008, Book of abstracts: 257.

9. Lisiecka J. 1995. Podłoża w pojemnikowej uprawie truskawki w tunelu foliowym. Konferencja Naukowa „Podłoża ogrodnicze, ich właściwości i nowoczesne koncepcje wykorzystania”. Kom. Nauk. Ogr. PAN, Kom. Agrofiz. PAN, AR Lublin, Inst. Agrofiz. PAN Lublin, PTNO, Lub. Tow. Nauk. Fundacja Rozw. Nauk Agrofiz. Lublin, 07-08.12 1995: 34.

10. Lisiecka J. 1998. Wpływ podłoża i rodzaju sadzonek na plonowanie truskawki w nieogrzewanym tunelu foliowym. Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania tradycyjnych i niekonwencjonalnych podłoży ogrodniczych”. PTNO, Kom. Nauk Ogr. i Kom. Agrofiz. PAN, AR Lublin, Inst. Agrofiz. PAN. Lublin, 04-05.11. 1998: 36-37.

11. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Porównanie czterech form rokietty w uprawie pojemnikowej w zróżnicowanych warunkach świetlnych. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce, 24-25.06. 2010: 60-61.

12. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B. 2010. Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce, 24-25.06. 2010: 84-85.

13. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2010. Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce, 24-25.06. 2010: 111-112.

14. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Wpływ ściółkowania czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce, 24-25.06. 2010: 159-160.

15. Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2011. Wpływ typu i wielkości roślin matecznych truskawki na wybrane cechy sadzonek. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych "Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska". Lublin, 14-16.09. 2011: 211-212.

16. Lisiecka J., Klóska J. 2015. Wpływ dwóch biostymulatorów na wybrane cechy sadzonek doniczkowanych truskawki odm. ‘Elsanta’. II Konferencja Naukowa „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin”. Warszawa, 25-26.02.2015: 74.

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

a. książki

1. PWRiL, Poznań, ISBN 83-09-01603-4. Warzywa mało znane i zapomniane. Red. Gapiński M. Warzywa dyniowate, Lisiecka J. 1993: 99-111.

2. PWRiL, Poznań, ISBN 83-09-01603-4. Warzywa mało znane i zapomniane. Red. Gapiński M. Warzywa cebulowe, Lisiecka J. 1993: 147-153. 

3. PWRiL, Poznań, ISBN 83-09-01633-6. Truskawka – uprawa pod osłonami towarowa i amatorska. Pudelski T., Lisiecka J. 1995, ss. 84.

4. Plantpress, Kraków. ISBN 83-85982-46-9. Pudelski T., Lisiecka J. 2001. Uprawa ogórków w polu i pod nieogrzewanymi osłonami, ss. 113.

5. Plantpress, Kraków (Wydanie II poprawione). ISBN 83-89874-42-3. Pudelski T., Lisiecka J. 2006. Uprawa ogórków w polu i pod nieogrzewanymi osłonami, ss. 121.

 

b. artykuły

1. Lisiecka J. 1988. Jesienne prace w warzywniku. Działkowiec 9: 22-23.

2. Pudelski T., Lisiecka J. 1991. Przyspieszona uprawa truskawki w nieogrzewanych tunelach foliowych. Przezimowanie i prowadzenie plantacji plonującej (cz. II). Owoce Warzywa Kwiaty 23: 7.

3. Pudelski T., Lisiecka J. 1992. Przyspieszona uprawa truskawki w nieogrzewanych tunelach foliowych. Organizacja zbioru i plonowanie (cz. III). Owoce Warzywa Kwiaty 2: 4.

4. Lisiecka J. 1994. Warzywa późnej jesieni. Działkowiec 10: 6.

5. Lisiecka J. 1994. Z myślą o wiośnie.  Działkowiec 10: 7.

6. Lisiecka J. 1995. Sterowana uprawa truskawki w szklarniach i tunelach foliowych. Sad nowoczesny 6: 2-5.

7. Lisiecka J. 1995. Sposoby pozyskiwania sadzonek truskawek. Szkółkarstwo 4: 7-8.

8. Radajewska B., Lisiecka J. 1995. Wpływ gęstości podłoża na plonowanie truskawki w uprawie sterowanej. Ogrodnictwo 1: 23-24.

9. Lisiecka J. 1998. Uprawa sterowana truskawki. Sad nowoczesny 6: 9-11.

10. Lisiecka J. 1998. Nowe sposoby produkcji sadzonek truskawek. Szkółkarstwo 2: 4-6.

11. Lisiecka J. 1998. W czym uprawiać truskawki pod osłonami. Hasło ogrodnicze 9: 98-100.

12. Lisiecka J., Sygit R. 2000. Bezglebowa produkcja sadzonek truskawek. Szkółkarstwo 1: 34-35.

13. Lisiecka J. 2005. Bajeczny świat dyni. Warzywa 5: 34-36.

14. Lisiecka J. 2005. Zapomniana skorzonera i salsefia. Warzywa 6: 38-40.

15. Lisiecka J. 2005. Egzotyczny karczoch. Warzywa 7: 34-35.

16. Lisiecka J. 2005. Jarmuż – najstarsza kapusta. Warzywa 8: 38-40.

17. Lisiecka J. 2005. Sałata – roszponka. Warzywa 9: 18-19.

18. Lisiecka J. 2005. Zapomniany pasternak. Warzywa 11-12: 31-33.

19. Lisiecka J. 2006. Rzymska i łodygowa, ale też sałata. Warzywa 4: 30-33.

20. Lisiecka J. 2006. Topinambur dobry na wszystko. Warzywa 9: 46-48.

21. Lisiecka J. 2007. Sadzonki doniczkowe zdobywają rynek. Warzywa 5: 43-46.

22. Lisiecka J. 2008. Truskawkowe obrady w Hiszpanii. Warzywa 7: 48-51.

23. Lisiecka J. 2008. Zabezpieczyć truskawki na zimę. Warzywa 9: 28-30.

24. Lisiecka J. 2009. Trendy w światowej produkcji truskawki. Warzywa 2: 50-51. 

25. Lisiecka J. 2009. „Wspomagacze” w uprawie truskawki. Warzywa 5: 50-54.

26. Lisiecka J. 2009. Naturalni sprzymierzeńcy w uprawie truskawki. Warzywa 10: 38-39.

27. Lisiecka J. 2009. Truskawki w pojemnikach. Działkowiec 5: 42-43.

28. Lisiecka J. 2011. Przyspieszona uprawa bezglebowa truskawki. Warzywa 3: 68-70.

29. Lisiecka J. 2011. Zmiany w uprawie truskawek. Warzywa 12: 40-41.

30. Lisiecka J. 2012. Czynniki wpływające na plonowanie truskawki. cz. 1. Warzywa 1: III-V.

31. Lisiecka J. 2012. Czynniki wpływające na plonowanie truskawki. cz. 2. Warzywa 2: III-V.

32. Lisiecka J. 2012. Ochroń truskawki przed zimą. Warzywa 11: XII-XIII.

33. Lisiecka J. 2013. Zapotrzebowanie truskawek na wodę. Warzywa 4: XV-XVIII.

34. Lisiecka J. 2013. Bezglebowa uprawa truskawki. Warzywa 12: III-V.

35. Lisiecka J. 2013. Siew nasion na właściwym poziomie. Warzywa 3: 34-36.

36. Lisiecka J. 2013. Doceńmy jarmuż. Działkowiec 8: 52-53.

37. Lisiecka J. 2014. Portulaka tylko latem. Działkowiec 6: 61.

38. Lisiecka J. 2014. Zamrozić lato. Działkowiec 9: 77-78.

39. Lisiecka J. 2014. By dynia urosła olbrzymia. cz. 1. Warzywa 4: 59-61.

40. Lisiecka J. 2014. By dynia urosła olbrzymia. cz. 2. Warzywa 5: 46-48.

41. Lisiecka J. 2014. Świeże, frigo czy z doniczki? Truskawka, malina, jagody 8: 13-15.

42. Lisiecka J. 2014. Koper włoski – fenkuł. Mój ogródek 5: 30-31.

43. Lisiecka J. 2014. W jaki sposób cukinia reaguje na nieodpowiednie warunki uprawy? Warzywa 8: 10.

44. Lisiecka J. 2015. Robimy kiełki. Działkowiec 1: 53.

45. Lisiecka J. 2015. Biostymulatory. Działkowiec 1: 64.

46. Lisiecka J. 2015. Sałatki na czasie. Działkowiec 5: 63.

47. Lisiecka J. 2015. Rukola. Mój ogródek 7: 24.

48. Lisiecka J. 2015. Sałata rzymska. Mój ogródek 10: 28.

49. Lisiecka J. 2015. Dyniowe lampiony. Działkowiec 10: 44-45.

50. Lisiecka J. 2015. Domowa spiżarnia. Działkowiec 11: 58-59.

51. Lisiecka J. 2015. Warzywa na święta. Działkowiec 12: 44-46.

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym (podać tytuł projektu, lata realizacji)

"Wpływ niektórych czynników w bezglebowej produkcji sadzonek truskawki na ich liczbę i jakość oraz wartość plonotwórczą" 2006-2008 (nr 2PO6R 081 30)

 

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego (podać tytuł projektu, lata realizacji)

"Sterowana uprawa truskawki" 1994-1996 (nr S303 028 06)

"Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora" 2010-2014 (nr NN310300 239)

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1