Spis publikacji - Mgr inż. Luiza Dawidowicz

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne recenzowane prace)

 

Siwulski M., Rzymski P., Budka A., Kalač P., Budzyńska S., Dawidowicz L., Hajduk E., Kozak L., Budzulak J., Sobieralski K., Niedzielski P. 2018. „The effect of different substrates on the growth of six cultivated mushroom species and composition of macro and trace elements in their fruiting bodies”. W: European Food Research and Technology, 2018, 1-13; IF 1,919; 30 pkt MNiSW

 

Dawidowicz L., Jasińska A., Siwulski M. 2018. „Effect of selected cultivation factors on the growth of mycelium of Pleurotus cystidiosus Miller”. W: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 46 (1), 156-160; IF 0,451; 15 pkt MNiSW

 

Górka K., Dawidowicz L., Sokół S., Siwulski M., Naser G. 2018. „Dwa nowe stanowiska twardziaka pucharowatego Neolentinus cyathiformis w Polsce”. W: Przegląd Przyrodniczy, XXIX, 1 (2018), ISSN 1230-509X, 13-20; lista B, 6 pkt MNiSW

 

Jasińska A., Dawidowicz L., Siwulski M., Kilinowski P. 2017. „Growth of mycelium of different edible and medicinal mushrooms on medium supplemented with digestate from AD biogas plant”. W: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45 (2), 498-506; IF 0,451; 15 pkt MNiSW

 

Dawidowicz L., Siwulski M. 2017. „Comparsion of growth of mycelium of Pleurotus cystidiosus (Miller) on various agar media”. W: Journal Agriculture and Forestry, Vol. 63, Issue 1, DOI: 10.17707/AgricultForest.63.1.07, ISSN 1800-9492, Czarnogóra (Montenegro), 61-68 

 

Dawidowicz L. 2017. “Selected aspects of biotechnology in horticulture – protection of genetically modified plants”. W: World Scientific News, 89 (2017), EISSN 2392-2192, 294-298; lista B, 6 pkt MNiSW 

 

Sobieralska K., Dawidowicz L., Golak-Siwulska I., Wdowienko S. 2017. „Himičn spoluki áki mistát'sa v istivnih i ih vpliv na organiem ludini (Chemicals present in edible mushrooms and their effect on the human body)”. W: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО (Agriculture and Forestry), nr 6/2017, tom 2, ISSN 2476626, Ukraina, 67-78

 

Wdowienko S., Sobieralska K., Dawidowicz L. 2017. „ГЛИВА ЛЕГЕНЕВА PLEUROTUS PULMONARIUS (FR.) QUEL ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЇСТІВНИЙ ГРИБ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ (The Lung Oyster Mushroom Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. promising edible mushroom for functional food)”. W: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО (Agriculture and Forestry), nr 7/2017, tom 1, ISSN 2476626, Ukraina, 141-149

 

Wdowienko S., Dawidowicz L. 2017. „ЦІННИЙ І МАЛОВІДОМИЙ ВИД ГЛИВИ PLEUROTUS NEBRODENSIS (INZENGAE) QUEL. (Valuable and little known species of oyster Pleurotus nebrodensis (Inzengae) Quel.)”. W: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО (Agriculture and Forestry), nr 7/2017, tom 2, ISSN 2476626, Ukraina, 95-102

 

Jasińska A., Wdowienko S., Siwulski M., Dawidowicz L. 2016. „Porivnânnâ rostu miŝeliû open'ka teplolûbnogo Agrocybe cylindracea na riznih agar-agarovih seredovišah (Comparison of mycelium growth of Black Poplar Mushroom Agrocybe cylindracea (DC.) Maire. on various agar media)”. W: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО (Agriculture and Forestry), nr 4/2016, ISSN 2476626, Ukraina, 153-161

 

Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Goliński P., Gąsecka M., Sobieralski K., Dawidowicz L., Szymańczyk M. 2015. „Bioaccumulation of elements in three selected mushroom species from southwest Poland”. W: Journal of Environmental Science and Health, part B, 50, 207-216; IF 1,202; 20 pkt MNiSW

 

 

2. Monografie naukowe

 

redaktor naukowy monografii „Nauka dla środowiska. Tom III.” T. Cłapa, L. Dawidowicz, E. Szymański (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2018, ISBN 978-83-944317-8-5

 

redaktor techniczny monografii „Nauka dla środowiska. Tom I.” E.M. Szymański, T. Cłapa (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2016, ISBN 978-83-938446-9-2

 

redaktor techniczny monografii „Nauka dla środowiska. Tom II.” E.M. Szymański, T. Cłapa (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2016, ISBN 978-83-944317-0-9

 

redaktor techniczny monografii „Nauka dla środowiska. Tom III.” T. Cłapa, L. Dawidowicz, E. Szymański (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2018, ISBN 978-83-944317-8-5

 

 

3. Rozdziały w monografiach naukowych

 

Dawidowicz L. 2018. „Boczniak florydzki (Pleurotus florida (Mont.) Singer) – mało znany gatunek boczniaka”. W: T. Cłapa, L. Dawidowicz, E. Szymański (red.). Nauka dla środowiska. Tom III. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 40-47, ISBN 978-83-944317-8-5

Raghavendra Prasad, Dawidowicz L. 2018. „Agnihotra – a key to organic farming”. W: T. Cłapa, L. Dawidowicz, E. Szymański (red.). Nauka dla środowiska. Tom III. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 20-25, ISBN 978-83-944317-8-5

Raghavendra Prasad, Dawidowicz L. 2018. „Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) – fruit with health-promoting properties and high nutritional value”. W: T. Cłapa, L. Dawidowicz, E. Szymański (red.). Nauka dla środowiska. Tom III. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 26-31, ISBN 978-83-944317-8-5

Dawidowicz L. 2018. „Wykorzystanie odpadów organicznych w uprawie wybranych gatunków grzybów z rodzaju boczniak (Pleurotus ssp.)”. W: K. Pikoń, M. Bogacka (red.). Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2017. Wydawca:  Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, Gliwice, 135-144, ISBN 978-83-950087-0-2

Dawidowicz L., Siwulski M. 2017. „Grzyby wielkoowocnikowe w hortiterapii”. W: A. Krzymińska (red). Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne, Wyd. Rhytmos, Poznań, 87-102

Dawidowicz L. 2017. „Barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego – groźne inwazyjne gatunki obce w Polsce”. W: J. Nowakowska-Grunt, J. Kabus (red.). Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice, 223-236

Dawidowicz L., Lorenc M. 2017. „Projekt i realizacja ogrodu dla mieszkańców dzielnicy Łazarz w Poznaniu”. W: A. Baranowska, E. Niźnikowska (red.). Koła naukowe – szkołą twórczego działania. Edycja piąta. Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 27-37

Dawidowicz L. 2017. „Mniej znane w Polsce gatunki grzybów uprawnych z rodzaju boczniak (Pleurotus ssp.)”. W: K. Mikołajczak (red.). Postępy Nauk Przyrodniczych. Wydawca: Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP,  Poznań, 107-118

Dawidowicz L. 2017. „Uprawa grzybów z rodzaju boczniak na przykładzie boczniaka łyżkowatego (Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.)”. W: K. Mikołajczak (red.). Postępy Nauk Przyrodniczych. Wydawca: Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP,  Poznań, 119-129

Dawidowicz L. 2017. „Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.) – niezastąpiony dziki zapylacz w uprawach ogrodniczych”. W: M. Przybysz, E. M. Szymański (red.). Wybrane aspekty ochrony owadów zapylających i pszczelarstwa. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 62-72

Dawidowicz L., Markiewicz B. 2017. „Wybrane metale ciężkie jako zanieczyszczenia”. W: I. Skoczko, J. Wiater, K. Dąbrowska, I. Barszczewska (red.).  Inżynieria środowiska – młodym okiem. Tom 32. Ochrona środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 24-32 

Dawidowicz L., Siwulski M. 2017. „Amatorska uprawa zimówki aksamitnotrzonowej, polówki południowej i łuskwiaka nameko w ogrodzie”. W: W. Janik, J. Kabus, M. Zamojka-Król (red.). Badania naukowe we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice, 71-77 

Dawidowicz L., Wdowienko S., Siwulski M. 2017. „Wpływ rodzaju słomy i suplementacji podłoża na plon boczniaka różowego Pleurotus djamor (Fr.) Boedjin”. W: J. Nowakowska-Grunt, J. Kabus (red.). Czynniki produkcji a uwarunkowania gospodarcze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice, 51-58

Dawidowicz L. 2017 „Pleurotus tuber-regium (Fr.) Sing. – nieznany w Polsce gatunek boczniaka”. W: J. Nowakowska-Grunt, J. Kabus (red.). Czynniki produkcji a uwarunkowania gospodarcze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice, 59-65

Dawidowicz L., Wdowienko S. 2017. „Wpływ rodzaju dodatku do podłoża z trocin na wzrost grzybni i plon boczniaka mikołajkowego Pleurotus eryngii (DC.) Quél.”. W: M. Panfil (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Agronomia i ochrona roślin. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, 48-53

Dawidowicz L., Wdowienko S. 2017. „Porównanie plonowania soplówki jeżowatej Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. na podłożach z dodatkiem trocin drzew iglastych”. W: M. Panfil (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Agronomia i ochrona roślin. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, 54-59

Dawidowicz L., Markiewicz B. 2017. „Wybrane metale ciężkie jako niezbędne mikroelementy dla roślin”. W: M. Czop, M. Kajda-Szcześniak (red.). Współczesne problemy ochrony środowiska IV. Wyd. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, Gliwice, 33-40

Dawidowicz L., Sas Paszt L., Kruk J. 2016. „Effect of BioPuls application on growth and yeld of tomato, cucumber and strawberry”. W: D. Kovacevic (red).  Book of Proceedings VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bośnia i Hercegowina, 1689-1696

Dawidowicz L., Siwulski M., Wdowienko S. 2016. „Porivnanna urožainosti deakih vidiv gribiv na substrati z tirsi zbagačenoi riznimi organičnimi dobavkami (Comparison of the yield of selected mushrooms species on sawdust substrate supplemented with different  additives)”. W: O. Ulianycz (red). Ovočivnitro Ukraini: istoria tradicii perspektivi : prisvačena 95-ričnici smvorenna kaferu ovočivnicmva (Warzywnictwo Ukrainy: historia, zwyczaje, perspektywy – 95 lat Katedry Warzywnictwa). Wyd. Narodowego Uniwersytetu Ogrodniczego w Umaniu, Umań, Ukraina, 27-33

Dawidowicz L. 2016. „Właściwości prozdrowotne i odżywcze wybranych gatunków grzybów uprawnych”. W: E. Barnaś (red.). Człowiek w zdrowiu i chorobie. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, 71-82

Dawidowicz L. 2016. „Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na środowisko i sposoby jego ochrony”. W: M. Klich, J. Kozłowski (red.). Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, 69-76

Dawidowicz L. 2016. „Pleurotus nebrodensis (Inzengae) Quel. – mało znany w Polsce gatunek boczniaka”. W: K. Perużyńska (red.). Tom 5. Nauki o żywności. Medycyna. Biologia i biotechnologia. Wyd. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 189-194

Dawidowicz L. 2016. „Pospolite rośliny ogrodów przydomowych cenne dla pszczół”. W: E. M. Szymański, Dyrda D. (red.). Ochrona pszczół i pszczelarstwo w badaniach młodych naukowców. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 111-120

Dawidowicz L. 2016. „Ekologistyka jako ważny element zrównoważonego rozwoju”. W: O. Uchański (red.). V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych – Puzzel 2016. Wyd. Oskar Uchański, Wrocław, 60-66

Dawidowicz L. 2016. „Grzyby – żywność dla świadomego konsumenta na przykładzie boczniaka łyżkowatego (Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.)”. W: K. Melski, D. Walkowiak-Tomczak (red.). Żywność dla świadomego konsumenta. Wyd. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 104-111

Dawidowicz L., Lorenc M. 2016. „Projekty i wykonanie ogrodów społecznych w sześciu dzielnicach miasta Poznania. Część I. Ogród Łazarz i Ogród „Republika Śródka”. W: E.M. Szymański, T. Cłapa (red.). Nauka dla środowiska. Tom I. Wyd. GSP, Zgorzelec, 56-67

Dawidowicz L., Lorenc M. 2016. „Projekty i wykonanie ogrodów społecznych w sześciu dzielnicach miasta Poznania. Część II. Ogród Jeżyce i Ogród Chwaliszewo”. W: E.M. Szymański, T. Cłapa (red.). Nauka dla środowiska. Tom I. Wyd. GSP, Zgorzelec, 46-55

Dawidowicz L., Lorenc M. 2016. „Projekty i wykonanie ogrodów społecznych w sześciu dzielnicach miasta Poznania. Część III. Ogród Wilda i Ogród na Placu Wolności”. W: E.M. Szymański, T. Cłapa (red.). Nauka dla środowiska. Tom I. Wyd. GSP, Zgorzelec, 36-45

Dawidowicz L. 2016. „Dynamika populacyjna ramienicy pospolitej (Chara vulgaris L.) – gatunku o dużym znaczeniu w funkcjonowaniu płytkich ekosystemów wodnych”. W: I. Skoczko, J. Piekutin, E. Szatyłowicz (red.). Inżynieria środowiska – młodym okiem. Tom 20. Wody powierzchniowe i podziemne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 63-99

Dawidowicz L., Lorenc M. 2015. „Projekt ogrodu na Placu Wolności w Poznaniu”. W: M. Śliwa (red.). 3Z Miasta: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 21-33

Dawidowicz L., Markiewicz B. 2015. „Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i roślinach drzewiastych rosnących na terenach zurbanizowanych miasta Poznania”. W: K. Pikoń, M. Bogacka (red.). Współczesne problemy ochrony środowiska III. Wyd. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice, 65-95

Dawidowicz L. 2015. „Rola Chara vulgaris L. w przywracaniu i stabilizacji stanu z czystą wodą w płytkich zbiornikach wodnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu”. W: K. Pikoń, M. Czop (red.). Współczesne problemy ochrony środowiska II. Wyd. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice, 205-228 

Dawidowicz L., Markiewicz B. 2015. „Zawartość kadmu, niklu i ołowiu w wybranych gatunkach roślin drzewiastych w terenach miejskich oraz wykorzystanie technik fitoremediacji do ich usuwania”. W: I. Skoczko, J. Piekutin, E. Olszańska, E. Markiewicz (red.). Inżynieria środowiska – młodym okiem. Tom 13. Ekoinżynieria. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 116-142

Dawidowicz L. 2015. „Wybrane gatunki rodzimych roślin przyjaznych pszczołom”. W: E. M. Szymański (red.). Pszczelarstwo a ochrona pszczół. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 63-73

Dawidowicz L. 2015. „Miód manuka”. W: E. M. Szymański (red.). Pszczelarstwo a ochrona pszczół. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 112-119

Dawidowicz L., Lorenc M. 2015. „Republika Śródka w Poznaniu – projekt i realizacja ogrodu dla mieszkańców dzielnicy Śródka”. W: J. A. Pawłowicz, E. Szafranko (red.). XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania. Wyd. KNMAiU KRESKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, Olsztyn 248-254

Dawidowicz L., Lorenc M. 2015. „Jeżyce – projekt i wykonanie ogrodu dla mieszkańców w Poznaniu”. W: O. Uchański (red.). IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych – Puzzel 2015. Wyd. Oskar Uchański, Wrocław, 166-172

Dawidowicz L. 2014. „Inwazyjne gatunki obce wykorzystywane w pszczelarstwie”. W: E. M. Szymański (red.). Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 93-110

Dawidowicz L., Lorenc M. 2014. „Ogród przyjazny pszczołom”. W: E. M. Szymański (red.). Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec, 59-70

Dawidowicz L., Lorenc M., Kowalska A. 2014. „Wilda – projekt ogrodu dla mieszkańców”. W: K. Walińska (red.). Od biotechnologii do ochrony środowiska. Tom II. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 403-410

Dawidowicz L., Lorenc M. 2014. „Chwaliszewo – projekt ogrodu nad Wartą”. W: Ochrona środowiska w XXI wieku – wyzwania i perspektywy. Wyd. Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Alta2, Wrocław, 30-35

Kowalska A., Dawidowicz L. 2014. „Projekt i wykonanie ogrodu pięciu zmysłów dla Szkoły Specjalnej nr 105 w Poznaniu”. W: Ochrona środowiska w XXI wieku – wyzwania i perspektywy. Wyd. Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Alta2, Wrocław, 5-8

Dawidowicz L., Lorenc M. 2013. „Republika Śródka – projekt ogrodu dla mieszkańców”. W: A. Prusińska, J. Sosnowski (red.). Nauka młodych w drodze do zrównoważonego rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, 125-127

Kowalska A., Dawidowicz L. 2012. „Projekt ogrodu dla Szkoły Specjalnej nr 105 w Poznaniu”. W: XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania. Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;, Olsztyn, 46-48

Dawidowicz L. 2012. „Zielone ściany i ogrody na dachach – przyszłość czy fanaberia?”. W: A. Prusińska, J. Sosnowski (red.). Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych.  Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, 13-19

Woźniak A., Zielińska K., Dawidowicz L. 2011. „Scilla bifolia na staromiejskim cmentarzu ewangelickim we Wschowie”. W: K. Latowski (red.). Problemy biologiczne współczesnego świata. Wyd. Kontekst, Poznań, 81-84

 

4. Patenty

-

 

5. Książki i publikacje popularno-naukowe

 

Dawidowicz L. 2017. „Miód manuka”. W: Pasieka, lipiec-sierpień, nr 4/2017 (84), ISSN 1730-7619, 48-49

Dawidowicz L. 2017. „Miód manuka, cz. 2”. W: Pasieka, wrzesień-październik, nr 5/2017 (85), ISSN 1730-7619, 48-50

Dawidowicz L. 2016. „Murarka ogrodowa”. W: pszczelinka.pl Dostępny on line na stronie: [http://www.pszczelinka.pl/content/murarka-ogrodowa]

Dawidowicz L. 2015. „Inwazyjne gatunki obce wykorzystywane w pszczelarstwie, cz. 1”. W: Pasieka, lipiec-sierpień, nr 4/2015 (72), 50-52

Dawidowicz L. 2015. „Inwazyjne gatunki obce wykorzystywane w pszczelarstwie, cz. 2”. W: Pasieka, wrzesień-październik, nr 5/2015 (73), 38-41

Dawidowicz L. 2014. „Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 1.” W: Portal Pszczelarski. Z miłości do pszczół. Dostępny on line na stronie: www.portalpszczelarski.pl [http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/519/murarka_ogrodowa_-osmia_rufa_l---_cz-_1-.html]

Dawidowicz L. 2014. „Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 2.” W: Portal Pszczelarski. Z miłości do pszczół. Dostępny on line na stronie: www.portalpszczelarski.pl [http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/520/murarka_ogrodowa_-osmia_rufa_l---_cz-_2-.html]

Dawidowicz L. 2014. „Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Cz. 3.” W: Portal Pszczelarski. Z miłości do pszczół. Dostępny on line na stronie: www.portalpszczelarski.pl [http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/521/murarka_ogrodowa_-osmia_rufa_l---_cz-_3-.html]

 

 

6. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym (podać tytuł projektu, lata realizacji)

-

 

7. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego (podać tytuł projektu, lata realizacji)

 

Wykonawca: Dawidowicz L. 2017-2018. Projekt ININ+ – projekt pn. „EkoBioFood – PULS Plantinova PPNT” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pn. „Inkubator Innowacyjności+” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Tytuł projektu: „Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych”.

 

przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2018. Temat badawczy „Określenie optymalnej temperatury uprawy, w której plon boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.jest najwyższy a owocniki są najlepszej jakości”

 

przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2017. Temat badawczy „Wpływ wilgotności i sposobu termicznego traktowania podłoża na wzrost grzybni i plon boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.”

 

przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2016. Temat badawczy „Wpływ rodzaju podłoża oraz dodatków do podłoża na wzrost grzybni i plonowanie boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.”

 

przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2015. Temat badawczy „Wpływ rodzaju pożywki agarowej i temperatury inkubacji na wzrost grzybni Pleurotus cystidiosus Miller”

 

funkcja głównego projektanta i koordynatora zespołu projektowego w grancie zdobytym przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu na realizację projektu na rzecz ochrony owadów pszczołowatych pt. „Pszczeli Ogród Zmysłów” – grant przyznany w ramach konkursu grantowego organizowanego w ramach IV edycji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom 2014” Fundacji Nasza Ziemia ufundowanym przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. Czas trwania: styczeń – październik 2014

 

 

 8. Staże, praktyki

 

01.08.2017-30.09.2017 – praktyka w ramach programu Erasmus+ w Palermo we Włoszech. Instytucja przyjmująca: Department of Agricultural and Forestry Sciences, University of Palermo. Opiekun naukowy: prof. Giuseppe Venturella. Temat praktyki: „The genus Pleurotus in the Mediterranean area: biodiversity, cultivation and potential application as medicinal on human and animals”. 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1