Spis publikacji - Dr inż. Agnieszka Jasińska

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne recenzowane prace)

1. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Górski R., 2009. Wpływ temperatury pasteryzacji podłoża w uprawie boczniaka na wzrost grzybni kilku szczepów z rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 49 (2) 

2. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Sas-Golak I., 2009 Porównanie zawartości suchej substancji owocników wybranych odmian i kultur tkankowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  Z. 539: 671-677 

3. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I., Szymański J.. 2010. Impact of infections with Trichoderma agressivum f. europaeum isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc. from different regions of Poland. Phytopatologia 58: 5-11 

4. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Błaszczyk L., Jasińska A., 2010. Impact of infections with two Trichoderma  aggressivum f. europaeum  isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Journal of Plant Protection Research 50 (4): 501-504.

5. Siwulski M., Jasińska A., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2011. Comparison of chemical composition of fruiting bodies of some edible mushroom cultivated on sawdust. Porównanie składu chemicznego owocników wybranych grzybów uprawnych na podłożu z trocin. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol.18, (1): 89-96. 

6. Sobieralski K, Siwulski M., Sas-Golak I., Jasińska A., 2011 Capability of primordia formation as a trait differentiating wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach and A. arvensis Schaff derived from the area of western Poland. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 10 (3): 123-131 

7. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Szymański J., Jasińska A., 2011 Carpophore dry matter content of several Agaricus bisporus (Lange) Imbach. and Agaricus bitorquis (Quel). Sacc. strains found in natural habitats. Vegetable Crops Research Bulletin. vol. 75: 145-151

8. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2012. Mycelium growth and yielding of Black Poplar mushroom – Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates. Journal of Agricultural Science and Technology A 2: 1040-1047. 

9. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., Rogalski J., Ohga S., 2014. Morphological and Quantitative features of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. Carpophores cultivated on agruciltural and textile industry wastes.  Journal of Faculty of Agriculture Kyushu Univ., 59 (1), 5-11; 

10. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., Majtkowski W., Rogalski J., Ohga S., 2014. Comparative study of mycelial growth and carpophore Field of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on selected agricultural and textile industry wastes as a cultivation substrate. Journal of Faculty of Agriculture Kyushu Univ., 59 (1), 5-11

11. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T. 2014. Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyroda Technologie 8 (2), #18

12. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T., Sas-Golak I. 2014. Porównanie plonowania i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki należących do typu U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyroda Technologie 8 (2), #23.

 

PRACE PRZEGLĄDOWE

1. Sobieralski K., Jasińska A., 2008. Pieczarka brazylijska Agaricus brasiliensis (Wesser) – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy., PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Postępy Nauk Rolniczych nr 6/2008: 73-83

2. Sobieralski K., Jasińska A., 2009. Polówka wiązkowa Agrocybe aegerita – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy. PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Postępy Nauk Rolniczych nr 2/2009: 31-38

3. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Jasińska A., Sas-Golak  I., 2011. Łuskwiak nameko – Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai - charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych. 4/2011: 63-69. 

4. Siwulski M., Lisiecka J., Sobieralski K., Sas-Golak I., Jasińska A., 2011. Biologia, właściwości lecznicze oraz uprawa twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Sing. Postępy Nauk Rolniczych. 4/2011: 71-82. 

5. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A., Nowak-Sowińska M. 2012. Pleurotus eryngii – mało znany, wartościowy gatunek boczniaka. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. 61(4): 647-656. 

6. Lisiecka J., Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A. 2013 Almond mushroom Agaricus brasiliensis (Wesser et. al.) – properties and culture conditions. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus Vol. 12/1; 27-40 

 

2. Monografie naukowe

1. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum- biologia, uprawa i właściwości lecznicze. Sobieralski K., Siwulski M., Sokół S., Jędryczka M., Kwieciński A., Binkowska I., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A., 2012. ss 199. ISBN 987-83-7160-664-9 

2. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Polówka południowa Agrocybe cylindracea – biologia, uprawa i właściwości prozdrowotne. Siwulski M., Sobieralski K., Sokół S., Jasińska A., Golak-Siwulska I, Jędryczka M., Błaszczyk L., Łuszczyński J., Górka K., A. Kwieciński,. 2015. ss.86, ISBN 978-83-7160-813-1. 86 s

 

3. Rozdziały w monografiach naukowych

1. Jasińska A., Część I: Wpływ rodzaju podłoża oraz dodatku do podłoży siarczanu amonu na wzrost grzybni Pleurotus eryngii [DC] Quel. 2016, Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu (w druku)

2. Jasińska A., Część II: Wpływ długości okresu pasteryzacji podłoży na wzrost grzybni Pleurotus eryngii [DC] Quel. 2016, Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu (w druku)

3. Jasińska A., Część III: Wpływ odczynu pożywki agarowej na wzrost grzybni Pleurotus eryngii (DC) Quel. 2016, wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu (w druku)

 

4. Patenty

BRAK

 

5. Prace w materiałach konferencyjnych

1. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., 2011. Mycelium growth and yielding of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates. Proceedings of the 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products (ICMBMP7) Arcachon 4-7.10.2011, s. 168-175.

2. Jasińska A., Wojciechowska E, Krzesiński W, Spiżewski T., Stoknes K., Krajewska K., Mushroom Cultivation on Substrates with Addition of Anaerobically Digested Food Waste. Acta Horticulturae Proceedings International Horticultural Congress, Brisbane2014 (w druku)

 

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

1. Jasińska A., Sobieralski K., Influence of different agar media on mycelium growth of black poplar mushroom Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. Youth and progress of biology, Abstract book Vol. 1, V International Scientific Conference for students and PhD students May 12-15, 2009 Lwów, Ukraina

2. Sobieralski K., Jasińska A., Siwulski M., Nowak M., Miron D., 2009. Wpływ metod przechowywania na wzrost grzybni boczniaka mikołajkowego Pleurotus eryngii (Fr.) Quel. Konferencja Naukowa „Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września 2009

3. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Sas –Golak I., 2009. Wpływ temperatury na wzrost grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma Konferencja Naukowa „Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września 2009

4. Sobieralski K., Siwulski M, Jasińska A., Sas –Golak I., 2009. Porównanie zawartości suchej substancji owocników kilkunastu szczepów i kultur tkankowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange.) Imbach. Konferencja Naukowa „Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września 2009

5. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., 2010 Comparison of mycelium growth of varieties and strains of Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex Fr) Kummer on different substrates. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 137-138

6. Jasińska A., Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., 2010 The use of cultivation methods to increase the dry matter content of carpophores of button mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 140-141

7. Jasińska A., Sobieralski K., Siwulski M., 2010 Suitability of fruit trees sawdust for the cultivation of Reishi mushroom Ganoderma lucidum (Fr). Karst.. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 138-139

8. Siwulski M, Jasińska A., Sobieralski K., Sas-Golak I., 2010 Comparison of mycelium growth and yielding of origin crossbred Lentinula edodes (Berk.) Pegler cultures. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lviv, Ukraine Abstract Book s.142

9. Sobieralski K., Jasińska A., Siwulski M., 2010. Comparison of yielding of natural origin Coprinus comatus (Muller:Fries) S.F. Gray strains. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lviv, Ukraine s Abstract Book s. 141-142

10. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., 2010 Impact of incubation temperature on mycelium growth of black poplar mushroom Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 140

11. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., 2010 Straw of energy grasses – Influence on the mycelium growth of black poplar mushroom Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 139-140

12. Jasińska A, Chen WJ., 2011. Comparison of mycelium growth of strains of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates., VII International Scientific Conference for Students and PhD Students 4-8.04.2011 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 95

13. Jasińska A. Siwulski M., 2011. Yielding of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different sawdust substrate. VII International Scientific Conference for Students and PhD Students 4-8.04.2011 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 96

14. Siwulski M., Jasińska A., Sobieralski K., Miran D., 2011. Comparison of growth and enzymatic activity of Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murril mycelium on the sawdust substrate VII International Scientific Conference for Students and PhD Students 4-8.04.2011 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 96

15. Wojciechowska E., Jóźwiak A., Trelka T., Jasińska A., 2011. Changes in chloroplast pigments content in the cultivation of chrysanthemum nursery on different substrates. VII International Scientific Conference for Students and PhD Students 4-8.04.2011 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 105

16. Wojciechowska E., Trelka T, Jasińska A., Jóźwiak A., 2011. Influence of mycelium of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on rhysogenesis process of Pelargonium zonale cv. ‘Samba’ and Pelargonium hederifolium cv. ‘Ville De Paris Rot’. VII International Scientific Conference for Students and PhD Students 4-8.04.2011 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 106

17. Wojciechowska E., Jasińska A., Jóźwiak A., Trelka T., 2011. Effect of post-production substrate of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on chloroplast pigment content in the cultivation of Pelargonium zonale cv. ‘Samba’ and Pelargonium hederifolium cv. ‘Ville De Paris Rot’. VII International Scientific Conference for Students and PhD Students 4-8.04.2011 Lviv, Ukraine Abstract Book s. 107

18. Wojciechowska E., Jasińska A., Jóźwiak A., Trelka T., 2011. Effect of post-production wastes of mushroom cultivation on chloroplast pigments content in Lettuce (Lactuca sativa L.); Materials of V International Conference of Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution” dedicated to 160th anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy; 13-17.06.2011, Odessa, 2011, s. 190

19. Jasińska A., Wojciechowska E., Jóźwiak A., Trelka T., 2011 Changes in chloroplast pigments content as the effect of different potting media in French marigold (Tagetes patula L.) cultivation., Materials of V International Conference of Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution” dedicated to 160th anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy; 13-17.06.2011, Odessa, 2011, s. 143

20. Siwulski M., Stachowiak B., Sobieralski K., Jasińska A., 2011, Wpływ bakterii z rodzaju Bacillus na rozwój grzybni Pleurotus ostreatus i jego patogenów rodzaju Trichoderma. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce. Dom Pracy Twórczej, Radziejowice 29-30.09.2011

21. Krzesiński W., Jasińska A., Wojciechowska E., Spiżewski T., Stoknes K., 2013 Przetwarzanie odpadów organicznych na warzywa i grzyby. Konferencja Naukowa „Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania”. Warszawa, 20-21.06.2013

22. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., Majtkowski W., 2013 Porównanie wzrostu grzybni i plonowania polówki wiązkowej Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. na podłożach z wybranych odpadów rolniczych i przemysłu włókienniczego. „Ziemia. Roślina. Człowiek”, Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa; Kraków 11-12 września 2013

23. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., 2013 REFERAT Aktualny stan badań nad grzybami z rodzaju Trichoderma występującymi w uprawach pieczarki, boczniaka oraz grzybów leczniczych. Komitet Ochrony Roślin PAN; Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w ochronie grzybów uprawnych przed chorobami i szkodnikami”; Siedlce 17-18.10.2013

24. Jasińska A., Wojciechowska E., Stoknes K., Krzesiński W., 2013 REFERAT Alternatywne metody uprawy grzybów z wykorzystaniem masy pofermentacyjnej z biogazownii. . Komitet Ochrony Roślin PAN; Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w ochronie grzybów uprawnych przed chorobami i szkodnikami”; Siedlce 17-18.10.2013

25. Jasińska A,, Stoknes K., Krzesiński W., Wojciechowska E., Spiżewski T., Krajewska K. 2014. PROCESSING OF ORGANIC WASTE FOR VEGETABLE AND MUSHROOM GROWING 29th International Horticultural Congress 2014 (IHC2014) 17-22.08.2014 Brisbane, Australia

26. Jasińska A., Wojciechowska E., Stoknes K., Krzesiński W., Krajewska K., Spiżewski T., 2014 MUSHROOM CULTIVATION ON SUBSTRATES WITH ADDITION OF ANAEROBICALLY DIGESTED FOOD WASTE 29th International Horticultural Congress 2014 (IHC2014) 17-22.08.2014 Brisbane, Australia

27. Wojciechowska E., Jasińska A., Spiżewski T., Krajewska K., Stoknes K., Krzesiński W., Przygocka-Cyna K. 2014 ANAEROBICALLY DIGESTED FOOD WASTE AS A COMPONENT FOR LETTUCE GROWING. 29th International Horticultural Congress 2014 (IHC2014) 17-22.08.2014 Brisbane, Australia

28. Wojciechowska E., Jasińska A., Krzesiński, W., Stoknes K., Spiżewski T., Krajewska K., 2014 . LIQUID FRACTION FROM ANAEROBIC DIGESTION OF FOODWASTE AS A FERTILIZER IN HERB CULTIVATION. 29th International Horticultural Congress 2014 (IHC2014) 17-22.08.2014 Brisbane, Australia

29. Jasińska, A, Wojciechowska, E, Stoknes, K, Krzesiński, W, Siwulski M, Przygocka-Cyna K, 2014, Cultivation of edible mushroom Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers on substrates with addition of anaerobically digested food waste. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products, 19-22.11.2014 New Delhi

30. Wojciechowska, E, Jasińska, A, Stoknes, K, Krzesiński W, Siwulski M, 2014 Effect of spent mushroom substrate and vermicompost on cultivation and fungal infections in lettuce. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products, 19-22.11.2014 New Delhi

31. Dawidowicz L., Jasińska A. Biologically active compounds in macrofungi. VII International Conference of Biological Students. XVII National Academic Seminar of Biotechnology Students. 20-22.11.2015, Poznań

32. Dawidowicz L., Jasińska A. VII International Conference of Biological Students. XVII National Academic Seminar of Biotechnology Students. 20-22.11.2015, Poznań

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

1. Sobieralski K., Jasińska A., Agaricus brasiliensis, właściwości lecznicze i możliwości uprawy, Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarka 1/2009 

2. Sobieralski K., Jasińska A., 2009. Polówka wiązkowa Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. – nowy grzyb uprawny, Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarka 1/2009 

3. Jasińska A., 2011. Charakterystyka i uprawa grzybów z rodzaju Auricularia - Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarka 3/2011 

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym (podać tytuł projektu, lata realizacji).

BRAK

 

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego (podać tytuł projektu, lata realizacji).

1. Grant Promotorski: “Wpływ rodzaju podłoża i czynników uprawowych na wzrost grzybni i plonowanie polówki wiązkowej Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.” Umowa nr 0357/B/p01/2010/39 do wniosku nr N N310 035739 data rozpoczęcia: 2010-12-07, data zakończenia: 2012-08-06

2. Food to waste to food.5/2012/UE, umowa nr ECO/11/304388, data rozpoczęcia: 2012-08-01, data zakończenia: 2015-07-31

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1