Spis publikacji - Prof. dr hab. Mirosława Ziombra

1. Oryginalne prace twórcze

1. Ziombra M., Frąszczak B., Łaszkowska M. 2000: Wpływ sposobu uprawy i terminu zbioru na plon ziela bazylii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2000, VIII, supl.: 453-458

2. Ziombra M., Gembiak R. 2000: Cechy morfologiczne owocników  grzybów z rodzaju   Pleurotus sp. Rocz. AR Poznań. 2000, 1: 573-577

3. Ziombra M., Sas-Golak I. 2000: Wpływ sposobu i terminu uprawy na plon i zawartość olejków eterycznych w zielu bazylii. Rocz. AR Poznań. 2000, 31: 579-583

4. Ziombra M. 2001. Influence of preparation method of substrate on the yielding of Pleurotus eryngii (Fr.) Quel. Vegetable Crops Research Bulletin. 54, 1: 223-226

5. Ziombra M. 2001: Wpływ metody uprawy na plonowanie trzech odmian bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.). Annales Universitalis Mariae Curie Skłodowska IX, supl.: 135-141

6. Ziombra M. 2002. Wpływ różnych podłoży na wzrost grzybni i plonowanie kilku gatunków boczniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 481 

7. Ziombra M., Sas-Golak I. 2002. The influence of the data of planting on the yield and the content of essential oil in the herb of three cultivars the aromatic basil. Herba Polonica, 4:134 – 138.

8. Ziombra M. 2003. Wpływ dwutlenku węgla na tworzenie owocników boczniaka. Folia Horticulturae. Suplement 2003/1: 514-516.

9. Ziombra M., Woźniak W. 2004.  Ocena przydatności nadziemnych części roślin topinamburu dla wzrostu grzybni boczniaka w zależności od sposobu pasteryzacji. Folia Univ. Agric. Stetin, Agricultura 239 (95): 443-447.

10. Ziombra M., Woźniak W. 2004. Suitability of above-ground parts of Japanese knotweed (Reynoutria japonica) for growth of Pleurotus mycelium, depending on compost pasteurization method. Vegetable Crops Research Bulletin, Skierniewice, 61:  151-157.

11. Ziombra M. Ławicka K., Pawlak P. 2005. Wpływ liczby i średnicy otworów w folii okrywającej podłoże na plonowanie boczniaka (Pleurotus sp.). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 515, Rolnictwo LXXXVI: 591-596.

12. Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M. 2006. Wpływ światła i temperatury na długość okresu wegetacji kilku gatunków roślin przyprawowych w uprawie pojemnikowej. Folia Horticulturae Suplement 2: 113-117.

13. Siwulski M., Ziombra M., Czerwińska A. 2006 . Porównanie wzrostu grzybni kultur wielozarodnikowych i krzyżówkowych boczniaka Pleurotus prococe (Fr.)Qel. i Pleurotus ostreatus (Fr.)Kumm. Folia Horticulturae Suplement 2: 139-143.

14. Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M., 2006. The content of nitrate in herbage of some spice plants depending on light conditions and temperature. Rocz. AR Pozn., Ogrod. 40: 9-14.

15. Frąszczak B., Ziombra M., Knaflewski M., 2006. The content of vitamin C and essential oils in herbage of some spice plants depending on light conditions and temperature. Rocz. AR Pozn.. Ogrod. 40: 15-21. 

16. Ziombra M., Czerwińska A., Ławicka K. 2007. Plonowanie boczniaka Pleurotus precoce (Fr.) Quel w zależności od masy podłoża. Roczn. Akad. Roln. Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodnictwo 41: 673-677.

17. Gapiński M., Woźniak W., Ziombra M., Murawska J. 2007. Oyster mycelium on the liquid medium. Acta Mycologica, 42 (1): 125-128. 

18. Frąszczak B., Ziombra M., 2007. Effect of sowing and harvest date on essential oils content in summer savory (Satureja hortensis L.). Herba Pol. 53, No. 3: 224-228.

19. Frąszczak B., Ziombra M., 2007. Effect of sowing and harvest date on yielding in summer savory (Satureja hortensis L.) herbage. Nauka Przyr. Technol. 2(1) #1.

20. Ziombra M. Czerwińska-Nowak A., Ławicka K. 2008. Wpływ natężenia światła i czasu oświetlenia na plonowanie i cechy morfologiczne owocników kilku odmian boczniaka.  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 527: 335-341.

21. Ziombra M., Czerwińska-Nowak A., Siwulski M. 2009. Comparison of mycelium growth and yielding of crossbred cultures of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 539: 815-821.

22. Gapiński M., Woźniak W., Murawska J., Ziombra M. 2010. Dependence of the yield of mushrooms Agaricus bisporus (Lange) Sing. on the applied substrate. Acta Scientiarum Polonorum – Hortorum Cultus 9(4): 111-120.

 

2. Monografie

1. Gapiński M., Ziombra M., Woźniak W. 2001. Boczniak. Technologia uprawy i przetwarzania. PWRiL Poznań. Wyd. I.

2. Ziombra M. 2002. Boczniak, Hortpress, Warszawa: 1- 45

 

3. Artykuły naukowe

1. Ziombra M. 2004. Wpływ stopnia perforacji folii na plonowanie boczniaka (Pleurotus sp.). Biuletyn ”Pieczarki”  3: 60-63.

2. Ziombra M. 2006. Wpływ światła na wzrost i rozwój owocników boczniaka.  Biuletyn ”Pieczarki” 2: 57-59.

3. Ziombra M. 2010. Warunki klimatyczne w czasie plonowania boczniaka. Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarki 3: 41-45.

 

4. Artykuły popularno-naukowe

1. Ziombra M. 2000. Objawy i przyczyny złej jakości podłoża do uprawy boczniaka. Biul. Producenta Pieczarek. 1: 20-23

2. Ziombra M. 2000. Metody przygotowania podłoża do uprawy boczniaka. Biul. Producenta Pieczarek. 2: 37-41

3. Ziombra M. 2000. Wpływ światła na plonowanie boczniaka. Biul. Producenta Pieczarek. 4: 34-36

4. Ziombra M. 2001. Szkodniki cebuli. Top Agrar Polska. Magazyn nowoczesnego rolnictwa. 3: 58-59.

5. Ziombra M. 2001. Grzyby pleśniowe w uprawach boczniaka. Biuletyn Producenta Pieczarek. 1: 45-47.

6. Ziombra M. 2001. Uprawa boczniaka (cz.I). Biuletyn Producenta Pieczarek 2: 37-44.

7. Ziombra M. 2001. Uprawa boczniaka (cz.II). Biuletyn Producenta Pieczarek 3: 53-60.

8. Ziombra M. 2001. Boczniak w uprawie towarowej. WODR w Poznaniu, Sielinko: 3-20.

9. Ziombra M. 2001. Warunki wzrostu grzybni i plonowania boczniaka. Biul. Producenta Pieczarek 4: 56-60.

10. Ziombra M. 2002. Zbiór owocników boczniaka. Biul. Producentów Pieczarek, 1:56-60

11. Ziombra M. 2002. Wilgotność powietrza a jakość owocników. Biul. Producenta Pieczarek, 2:31-34

12. Ziombra M. 2002. Uprawa boczniaka Pleurotus cornucopiae. Biul. Producenta Pieczarek, 3:39-42

13. Ziombra M. 2002. Niektóre aspekty przygotowania podłoża dla boczniaka. Biul. Producenta Pieczarek, 4:46-50.

14. Ziombra M. 2003. Przyczyny deformacji owocników boczniaka. Biuletyn Producenta Pieczarek. Hortpress, Warszawa 1: 56-58.

15. Ziombra M. 2003. Wpływ temperatury na plonowanie odmian boczniaka. Biuletyn Producenta Pieczarek. Hortpress, Warszawa 2: 62-66.

16. Ziombra M. 2003. Cechy morfologiczne owocników grzybów z rodzaju Pleurotus sp.  Biuletyn Producenta Pieczarek. Hortpress, Warszawa 3: 65-70.

17. Ziombra M. 2003. Prowadzenie uprawy boczniaka w okrasie zimowym. Biuletyn Producenta Pieczarek. Hortpress, Warszawa 4: 34-38.

18. Ziombra M. 2004. Uwagi dotyczące boczniaka (Pleurotus eryngii). Biuletyn ”Pieczarki” 1: 60-62.

19. Ziombra M. 2004. Prowadzenie uprawy boczniaka w okresie wiosenno-letnim.  Biuletyn ”Pieczarki” 2: 58-61.

20. Ziombra M. 2004. Zabiegi pielęgnacyjne w okresie rozrostu grzybni boczniaka.  Biuletyn ”Pieczarki” 4: 52-54.

21. Czerwińska-Nowak A., Ziombra M. 2007. Amatorska uprawa boczniaka. Działkowiec, 9: 44-45. 

22. Ziombra M. 2008. Niektóre aspekty uprawy boczniaka. Biuletyn ”Pieczarki” 1: 81-83.

23. Ziombra M., Czerwińska-Nowak A. 2008. Prowadzenie uprawy boczniaka w okresie plonowania.  Biuletyn ”Pieczarki” 2: 70-75.

24. Ziombra M., Czerwińska-Nowak A. 2008. Porównanie plonowania odmian boczniaka. Biuletyn ”Pieczarki” 4: 73-76.

25. Ziombra M., Czerwińska-Nowak A. 2009. Pielęgnacja uprawy boczniaka w czasie inkubacji. Biuletyn Producenta Pieczarek  Pieczarki, 1: 74-76.

26. Ziombra M. 2009. Przygotowanie podłoża a efekty uprawy boczniaka. Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarki, 3: 71-73.

27. Ziombra M. 2009.  Zbiór owocników boczniaka. Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarki, 4: 74-77.

28. Ziombra M. 2010. Wietrzenie w uprawie boczniaka. Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarki, 1: 39-41.

29. Ziombra M. 2010. Ochrona boczniaka przed chorobami i szkodnikami. Biuletyn Producenta Pieczarek Pieczarki 2: 24-26.

 

5. Abstrakty konferencyje

1. Szymański J., Gapiński M., Ziombra M. 2003. Znaczenie chorób boczniaków. Ogólnopolska Konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”. Instytut Warzywnictwa,  Skierniewice: 141.

2. Woźniak W., Godlewska B., Podyma W., Góral S., Gapiński M., Ziombra M. 2007. Rdestowiec jako składnik podłoża w uprawie boczniaka. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września: 149. 

3. Ziombra M., Czerwińska Nowak A., Siwulski M. 2009. Porównanie wzrostu grzybni i plonowania kultur krzyżówkowych boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. Konferencja naukowa ”Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września: 207.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1