Międzynarodowe XI Forum Architektury Krajobrazu 11-13 września 2008

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Organizatorzy

Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
tel. +48 61 848-79-59
fax. +48 61 848-79-59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Piotr Urbański, prof. UP
Dr hab. Barbara Szpakowska
Dr inż. Maria Chojnacka
Dr inż. Bożena Łukasik
Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
Dr inż. arch. Gabriela Klause
Dr inż. arch. Paweł Szumigała
Dr inż. Agnieszka Wilkaniec
Dr inż. Agnieszka Targońska
Dr inż. Agnieszka Rydzewska
Mgr inż. Michał Krzyżaniak

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, prof. PG – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz
Prof. zw. dr hab. Jerzy Hetman – Akademia Rolnicza w Lublinie
Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK - Politechnika Krakowska
Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Jan Rylke – SGGW w Warszawie
Dr hab. Barbara Szpakowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Piotr Urbański, prof. AR – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Czesław Wysocki – SGGW w Warszawie

 Patronat

• Minister Środowiska - Maciej Nowicki

 

 Patronat honorowy:

• JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz
• Dziekan Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Zbigniew Weber
• Minister Sportu i Turystyki – Mirosław Drzewiecki
• Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków - Tomasz Merta.
• Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak
• Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny
• Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Poznania – Leszek Kurek
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – Zdzisław W. Krajewski
• Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu – Tomasz Lisiecki

 

Patronat medialny:


• Telewizja Polska S.A. - TV3 - Oddział w Poznaniu
• Radio Merkury S. A. – Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu
• Ogólnopolski miesięcznik "Zieleń Miejska"

 

Sponsorzy:

• Centrum Kongresowe - Hotel IOR
• Międzynarodowe Targi Poznańskie
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
• Stanisław Zymon Szkółka Krzewów Ozdobnych „Zymon” w Tłokinii Wielkiej
• Restauracja Nalewka

 

I. REFERATY

 

Grupa tematyczna A - Rekreacja w mieście - projektowanie i urządzanie terenów

11 września 2008 r. - czwartek

Sala A – przewodniczący – Prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

16.00-16.10
Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz - Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Instytut Architektury Krajobrazu
16.10-16.20
Dr Janusz Skalski - Planty Praskie. Koncepcja zaprojektowania nowych terenów parkowo-rekreacyjnych w warszawskiej dzielnicy Praga-Północ. SGGW w Warszawie, Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu
16.20-16.30
Dr inż. arch. Katarzyna Pluta - Rekreacja miejska w przestrzeniach publicznych miast europejskich. Politechnika Warszawska, Zakład Projektowania Urbanistycznego
16.30-16.40
Dr inż. arch. Gabriela Klause - Rzeki w Poznaniu – rekreacyjny i turystyczny atut czy kłopot?. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
16..40-16.50
Dr inż. arch. Marta Skiba - Rzeka – przestrzeń wypoczynkowa z widokiem na miasto. Aspekt kompozycyjny lubuskich miast nadodrzańskich. Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa
16.50-17.00
Dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. AWF, Dr hab. Beata Raszka, prof. AWF – Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zakład Zagospodarowania Turystycznego
17.00-17.10
Dr inż. arch. Katarzyna Łakomy – Tereny XIX–wiecznej miejskiej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Katowic. Politechnika Krakowska, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych

Sala A – przewodniczący - Prof. zw. dr hab. Jan Rylke

17.30–17.40
Dr inż. Ewa Kozłowska - Rekreacja z Odrą w tle na przykładzie Wrocławia. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
17.40-17.50
Dr inż. Maria Chojnacka, Dr inż. Agnieszka Wilkaniec - Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego Poznaniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
17.50-18.00
Dr inż. arch. Agnieszka Ozimek, Dr inż. arch. Paweł Ozimek - Algorytmy przetwarzania obrazu w wyróżnianiu tworzywa kulturowego i przyrodniczego na fotografiach krajobrazowych. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Instytut Modelowania Komputerowego
18.00-18.10
Mgr inż. Małgorzata Kosewska, Prof. dr hab. Czesław Wysocki – Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy. SGGW w Warszawie, Katedra Ochrony Środowiska
18.10-18.20
Dr inż. arch. Paweł Szumigała - Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
18.20-18.30
Mgr inż. Iwona Monika Puchała - Stan zagospodarowania rekreacyjnego w lasach Szczecina. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Projektowania Krajobrazu

12 września 2008 r. – piątek

Sala A – przewodniczący - Dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK

10.00-10.10
Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka prof. A.R., Mgr inż. arch. Małgorzata Sosnowska - Dostosowanie miast o charakterze turystycznym do współczesnych form rekreacji i wypoczynku na przykładzie Kazimierza Dolnego. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
10.10-10.20
Mgr inż. Magdalena Błaszczyk, Dr hab. Marek Kosmala, prof. SGGW - Społeczne znaczenie zieleni ulicznej i jej wpływ na ocenę możliwości użytkowania przestrzeni. SGGW w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu
10.20-10.30
Dr inż. Agnieszka Wilkaniec, Dr inż. Maria Chojnacka - Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
10.30-10.40
Mgr inż. Katarzyna Pałubska - Park kulturowy systemu fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Politechnika Warszawska, Zakład Konserwacji Zabytków
10.40-10.50
Dr inż. Magdalena Szczepańska, Dr hab. Barbara Szpakowska - Rekreacyjne znaczenie Zbiornika Maltańskiego i problemy związane z jego użytkowaniem. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
10.50-11.00
Dr inż. arch. Magdalena Swaryczewska – Czy święte miasto jest na sprzedaż? Krajobraz sakralny wobec rozwoju infrastruktury turystycznej – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

Sala A – przewodniczący – dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek

11.30-11.40
Dr inż. arch. Izabela Sykta - „CITYSCAPE SCRAPERS” – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako element ogniskujący rozwój rekreacji i turystyki. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Instytut Architektury Krajobrazu
11.40-11.50
Mgr Aleksandra Pilarczyk - Rekreacja w parkach i zieleńcach na terenach pocmentarnych w Szczecinie. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Projektowania Krajobrazu
11.50-12.00
Dr inż. Marta Weber-Siwirska, Daniel Skarżyński - Pionowe ogrody jako potencjalna atrakcja turystyczna dużych miast. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
12.00-12.10
Dr hab. inż. Barbara Sierecka-Nowakowska, prof. UTP w Bydgoszczy - Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych jako podstawa rozwoju rekreacji i wypoczynku w mieście. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Architektury i Urbanistyki
12.10.12.20
Mgr inż. arch. Jarosław Piesik – Małe zbiorniki wodne w krajobrazie miasta Szczecina. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Projektowania Krajobrazu
12.20-12.30
Dr inż. Magdalena Nowak-Rząsa – Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

 

Grupa tematyczna B - Rekreacja w krajobrazie otwartym – ochrona i kształtowanie krajobrazu

11 września 2008 r. - czwartek

Sala C – przewodniczący - Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

16.00-16.10
Prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz, Dr inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak - Zabytkowe układy urbanistyczne walorem turystycznym małych miast i wsi dolnośląskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
16.10-16.20
Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Dr inż. Emilia Marks, Dr inż. Agnieszka Jaszczak - Społeczne uwarunkowania kreacji wiejskich przestrzeni rekreacyjnej na wybranych przykładach z krajów nadbałtyckich. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
16.20-16.30
Dr hab. inż. Janusz Janecki, prof. KUL - Możliwości kształtowania układów naturalnych i półnaturalnych (seminaturalnych) w krajobrazie otwartym. KUL Jana Pawła II, Katedra Kształtowania Krajobrazu
16.30-16.40
Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja - Krajobraz wiejski – wartość czy towar? Problemy promocji, komodyfikacji i autentyczności krajobrazu w projektowaniu zagospodarowania rekreacyjnego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
16.40-16.50
Dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek - Kształtowanie i ochrona krajobrazu miejscowości z uwzględnieniem specyfiki regionalnej dla potrzeb turystyki. SGGW w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu
16.50-17.00
Dr inż. arch. Agnieszka Ozimek, Dr inż. arch. Paweł Ozimek - Badanie chłonności krajobrazowej przy użyciu przestrzennego modelu cyfrowego. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Instytut Modelowania Komputerowego

Sala C – przewodniczący - Prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz

17.30–17.40
Mgr inż. arch. Anna Skrzyńska - Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej. Politechnika Krakowska im. T Kościuszki, Instytut Architektury Krajobrazu
17.40-17.50
Dr inż. arch. Anna Górka - Doświadczenie turysty. Krajobraz wiejski w warunkach zmiany. Politechnika Gdańska, Zakład Projektowania Środowiskowego
17.50-18.00
Dr inż. Agnieszka Kępkowicz – Sacrum w krajobrazie w aspekcie rekreacji kontemplacyjnej. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
18.00-18.10
Tibor Benčat, Juraj Modranský, Janka Lafférsová, Blažena Benčaťová- Line corridors as potential source of allergens in Zvolen basin. Department of Landscape Planning and Design, Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University, Zvolen, Slovakia, Regional Institute of Public Health, Banská Bystrica, Slovakia, Department of Phytology, Forestry Faculty, Technical University, Zvolen, Slovakia
18.10-18.20
Dr inż. Tatiana Tokarczuk – Krajobraz krawędzi – specyfika przestrzeni transgranicznej a rozwój turystyki. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Roślin Ozdobnych

12 września 2008 r. – piątek

Sala C – przewodniczący - Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja

10.00-10.10
Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK - Rekreacja i poznanie turystyczne w krajobrazie chronionym. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Instytut Architektury Krajobrazu
10.10-10.20
Dr inż. Agnieszka Aleksandra Jaszczak - Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
10.20-10.30
Dr inż. Maria Chojnacka, Dr inż. Agnieszka Wilkaniec - Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego; szanse i zagrożenia. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
10.30-10.40
Dr inż. Agnieszka Targońska, Dr inż. Bożena Łukasik - Potencjał turystyczny krajobrazu Owińsk. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
10.40-10.50
Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja, Mgr inż. arch. Natalia Wolska – Rozwój rekreacji z wykorzystaniem istniejących zasobów kulturowych w małych jednostkach osadniczych Wielkopolski. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
10.50-11.00
Mgr inż. Iwona Orzechowska-Szajda - Pola golfowe – kształtowanie i ochrona krajobrazu. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
11.00-11.10
Dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus – Szlaki turystyki kulturowej jako sposoby ochrony i udostępniania krajobrazu. Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu

Sala C – przewodniczący - Dr hab. inż. arch., prof. PK Zbigniew Myczkowski

11.30-11.40
Dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Mgr inż. Joanna Baran, Mgr inż. Magdalena Cyganowska - Pałac i park w Rościnie koło Myśliborza. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
11.40-11.50
Mgr inż. Anna Dudzińska, Dr hab. Barbara Szpakowska - Ocena walorów krajobrazowych okolicy Spyczynej Góry. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
11.50-12.00
Mgr inż. arch. Marcin Iwanek – Kolej wąskotorowa w turystyce i rekreacji. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
12.00-12.10
Dr inż. arch. Wanda Łaguna, Dr inż. Agnieszka Jaszczak - Wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych do zagospodarowania terenu na cele rekreacji na przykładzie Osady Naryjski Młyn w gminie Miłakowo. Wydział Architektury Krajobrazu Wszechnicy Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
12.10-12.20
Dr inż. Małgorzata Milecka, Dr inż. Anna Różańska - Krajobraz cysterski a rozwój turystyki. Wybrane problemy na przykładzie Opactw Małopolski. KUL Jana Pawła II, Instytut Architektury Krajobrazu. SGGW w Warszawie, Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu
12.20-12.30
Dr inż. arch. Wiesława Gadomska - Rzeka Łyna i tereny nad rzeczne miejscem rekreacji, turystyki i sportu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

 

Grupa tematyczna C - Rekultywacja i ochrona krajobrazu dla potrzeb rekreacji i edukacji ekologicznej

11 września 2008 r. - czwartek

Sala 10 – przewodniczący - Prof. zw. dr hab. Czesław Wysocki

16.00-16.10
Dr inż. arch. Alina Pancewicz - Hałdy – kłopot czy szansa? Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
16.10-16.20
Mgr inż. Bartłomiej Rachwał, Dr hab. Barbara Szpakowska - Próby rekultywacji krajobrazu dla potrzeb turystyki na przykładzie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
16.20-16.30
Dr inż. Anna Zaręba - Rewaloryzacja przestrzeni rekreacyjnej w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku Żelazno-Radochów. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
16.30-16.40
Prof. dr hab. Czesława Trąba, Dr inż. Paweł Wolański - Walory estetyczne i rekreacyjne łąk i pastwisk Pogórza Dynowskiego.

 

II. SESJA TERENOWA

Wyjazd na Lednicę w dniu 13 września 2008 r. godz. 08.00 (Lednicki Park Krajobrazowy) – sprzed Centrum Kongresowego IOR, ul. Węgorka 20 około godz. 15.00
Przyjazd do Poznania - Dworzec Główny

 

III. POSTERY

 • Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, Mgr inż. arch. Anna Skrzyńska, Waldemar Brzoskwinia - Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich, Zespół Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Oddział KrakowskiTowarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Breś- Czynniki antropopresji powodujące zamieranie drzew w krajobrazie miejskim. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych Dr hab. Barbara Szpakowska, Mgr inż. Dariusz Świerk, Mgr inż. Anna Dudzińska – Możliwości wykorzystania Jeziora Kierskiego do celów turystyczno-rekreacyjnych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Mgr inż. Sylwia Pyziak, Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja - Koncepcja rewaloryzacji przestrzenno-krajobrazowej wsi Wierzenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Mgr inż Ewa de Mezer, Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja – Szlak kościołów drewnianych wokół Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka – studium i ochrona ekspozycji krajobrazowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr hab. Wanda Staniewska-Zątek, prof. WWSTiZ, Dr inż. Magdalena Szczepańska – Struktura terenów zieleni małych miast Wielkopolski, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz, Mgr inż. Sławomir Kaczmarek – Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu rekreacyjnego w gminie Świdnica, w województwie lubuskim, Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr hab. Piotr Urbański, prof. UP, Mgr inż. Emil Jasiakiewicz – Rekultywacja rekreacyjno-wypoczynkowa zbiornika wodnego, Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr hab. Piotr Urbański, prof. UP, Mgr inż. Katarzyna Sońta – Inwentaryzacja i projekt estetyzacji skweru im. Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach, Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr inż. Maria Chojnacka, Mgr inż. Kornelia Lewandowska – Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny rewaloryzacji Placu Orawskiego w Poznaniu, Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr inż. Maria Chojnacka, Mgr inż. Małgorzata Raszewska – Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny Placu Pomorskiego w Poznaniu, Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Mgr inż. arch. Małgorzata Chybalska – Czy parki rozrywki to tylko współczesne „wesołe miasteczka?”. Biuro Projektowe CM Sp. z o. o. Wrocław
 • Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja, Mgr inż. arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak – Rewaloryzacja krajobrazu wsi Rozmierka, Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja, Mgr inż. Iwona Huminiecka – Studium krajobrazowe i wytyczne projektowe dla południowej części poznańskich glinianek (Kopaniny II), Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr inż. Bożena Łukasik, Mgr inż. Aleksandra Sieroń – Rewaloryzacja parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach, Studium Podyplomowe „Architektura krajobrazu”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni
 • Dr Małgorzata Bożek – Ogrody źródłem pożytku dla entomofauny zapylającej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Botaniki
 • Dr inż. Marta Weber-Siwirska - Koncepcja ścieżki krajobrazowo-edukacyjnej w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
 • Dr inż. Marta Weber-Siwirska - Koncepcja projektowa Kalwarii Niemczańskiej. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
 • Dr inż. Halina Lipińska, Prof. dr hab. Wanda Harkot, Mgr inż. Magdalena Kępka - Współczesne formy wiejskich ogrodów na Lubelszczyźnie. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

Galeria


Wymogi dotyczące przygotowania prac

MASZYNOPIS
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron w formacie A4 (łącznie z tabelami, rysunkami i zdjęciami). Opłata konferencyjna obejmuje druk jednej publikacji. Przygotowanie kolejnej publikacji przez tego samego autora – opłata 400zł.
Tekst należy pisać czcionką 12-punktową Times New Roman, z odstępem między wierszami 1,5 interlinii, z marginesem z lewej strony wynoszącym 4 cm. Ryciny i tabele proszę umieszczać na osobnych kartkach, zaznaczając ołówkiem na marginesie maszynopisu miejsca ich występowania.
Rysunki, fotografie czy schematy należy numerować kolejno. Wielkość rysunku nie może przekraczać formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Podpisy pod rysunkami muszą być napisane w dwóch językach: polskim i angielskim, a teksty na rysunkach tylko w języku polskim.
Tabele. Tytuł nad tabelą musi być podany w dwóch językach: polskim i angielskim. Treść słowna tabeli i przypisy – w języku polskim. Zalecany jest pionowy układ tabel.
Liczby dwu-, trzy- i czterocyfrowe należy pisać łącznie (np. 5234); począwszy od liczb pięciocyfrowych należy stosować odstęp co 3 cyfry, licząc od prawej strony (np. 15 725). W liczbach dziesiętnych należy stosować przecinek, nie kropkę (np. 2,53).
Jednostki. Obowiązuje układ SI. Sposób zapisu opcjonalny: g•dm-3 lub g/dm3.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE
Do wydruku należy dołączyć płytę lub dyskietkę z tekstem zapisanym w ogólnie dostępnych edytorach. Wersja elektroniczna tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku. Na płycie lub dyskietce powinna być zapisana tylko jedna, ostateczna wersja tekstu.
Ilustracje należy zapisać jako odrębne pliki w typowym programie graficznym (tiff). Zwłaszcza ilustracje tworzone w programach Word i Excel powinny być dołączone w osobnych plikach.
Ważne!!! Prosimy dołączać rysunki w formatach programów, w których zostały stworzone, czyli w plikach źródłowych (np. jeżeli rysunek powstał w Corel Draw czy Excel to prosimy go dołączyć w plikach tych właśnie programów).

PRZYWOŁANIA LITERATURY W TEKŚCIE
Przywołując w tekście pracę innego autora, podajemy jego nazwisko w tekście, a rok w nawiasie, np. Kowalski (2005) podaje, że... lub zdaniem Kowalskiego (2005).
Przywołując pracę dwóch autorów, piszemy oba nazwiska, np. Nowak i Kowalski (2005) lub według Nowaka i Kowalskiego (2005).
Przywołując pracę trzech autorów lub większej ich liczby, piszemy nazwisko pierwszego autora oraz skrót „i in.”, np. Kowalski i in. (2005) lub zdaniem Kowalskiego i in. (2005). Nazwiska autorów w tekście należy odmieniać (z wyjątkiem nazwisk umieszczanych w nawiasie – te należy podawać w mianowniku).

SPIS LITERATURY
Literaturę należy uporządkować alfabetycznie według nazwisk autorów bez numeracji. W spisie literatury należy podawać nazwiska wszystkich autorów cytowanej pracy. Wyrazy wchodzące w skład tytułów w języku angielskim piszemy małymi literami (oprócz wyrazu pierwszego i nazw własnych).
• Nowak J., 1999. Fizjologiczne........Folia Hort. 12: 25-39.
• Nurzyński J., Mokrzecka M., 1986. Reakcja szpinaku...
• Nurzyński J., Uziak Z., Mokrzecka E., 1982. Wpływ formy...
O kolejności kilku prac tego samego autora(-ów) decyduje rok wydania.
• Kowalski J., 1990. Skrobie...
• Kowalski J., 1995. Optymalizacja...
Kilka prac tego samego autora z tego samego roku rozróżniamy literami (a, b, c). Układamy je alfabetycznie według tytułów.
• Kowalski J., 2000 a. Badania nad wpływem azotu...
• Kowalski J., 2000 b. Badania nad wpływem nawożenia...
• Kowalski J., 2000 c. Wiązanie azotu...
Porządek zapisu pozycji książkowych: nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia, rok wydania, tytuł, wydawca, miejsce wydania.
• Gajtkowski A., 2000. Technika ochrony roślin. Wyd. AR, Poznań.
Porządek zapisu prac zbiorowych: tytuł, rok wydania, formuła „Red.”, inicjał imienia i nazwisko redaktora(-ów), wydawca, miejsce wydania.
• Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności. 1999. Red. J. Czapski, W. Grajek, E. Pospiech. Wyd. AR, Poznań.
Ważne!!! Opis prac zbiorowych (jak wyżej) rozpoczynamy zawsze od tytułu (nie od wyrażenia „praca zbiorowa” lub „anonim”).
Porządek zapisu artykułu cytowanego z czasopisma: nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia, rok wydania, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, numer rocznika oraz tomu lub zeszytu, zakres stron.
• Giese J., 1995. Developments in beverage additives. Food Technol. 49, 9: 64-72.
• Galiński M., Siwulski M., Sobieralski K., 1990.
Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Sing.). Rocz. AR Pozn. 217, Ogrodn. 18: 3-8. (217 oznacza nr tomu, 18 oznacza nr zeszytu, 3-8 – to strony)
Tytuły czasopism powszechnie znanych należy pisać w skrócie według powszechnie obowiązujących zasad. Prosimy podać pełną nazwę czasopism mniej znanych.
Porządek zapisu rozdziału z książki lub publikacji z wydawnictwa nieperiodycznego (np. materiałów konferencyjnych): nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia, rok wydania, tytuł artykułu, rozdziału itp., formuła „W:”, tytuł książki, pracy zbiorowej, materiałów konferencyjnych itp., formuła „Red.”, inicjał imienia i nazwisko redaktora, wydawca, miejsce wydania.
• Winnicki S., 2005. Pielęgnacja bydła. W: Hodowla bydła. Red. A. Kaczmarek. Wyd. AR, Poznań: 365-413.
• Wójcik R., 2002. Wybrane cechy morfologiczne sosny zwyczajnej jako wskaźnik uszkodzenia drzew. W: IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań-Kórnik, 29.05-1.06.2001. Red. R. Siwecki. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 485-491.
Opisując prace niepublikowane, prosimy podać informacje o ich charakterze (np. praca magisterska, ekspertyza, opracowanie), nazwę instytucji, w której pracę wykonano, siedzibę tej instytucji, technice wykonania (np. maszynopis, rękopis, płyta CD).
• Błaszkiewicz Z., 1981. Badania nad wpływem poślizgu kół ciągnika. Maszyn. Rozpr. dokt. Inst. Mechan. Roln. AR, Poznań.
Powołując się na pozycję złożoną do druku, ale jeszcze niewydaną, należy w nawiasie zamiast roku pisać słowa: w druku.
• Hołubowicz T. (w druku). Sadownictwo. Wyd. AR, Poznań.

UKŁAD ARTYKUŁU
• Imię (imiona; pełne) i nazwisko(-a) autora(-ów). W przypadku autorów z różnych jednostek należy umieścić odnośniki liczbowe z indeksem górnym za nazwiskiem autora i przed nazwą jednostki.
• Nazwa jednostki naukowej (np. w pierwszym wierszu: Katedra ...; w drugim wierszu: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu)
• Tytuł artykułu (duże litery, bold)
• Streszczenie w języku polskim – zwięzłe streszczenie zawierające wyniki i wnioski (objętość: 500-1000 znaków)
• Słowa kluczowe w języku polskim, czyli maksymalnie sześć słów pomocnych w indeksacji i wyszukiwaniu
• Tekst główny: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski (lub Podsumowanie), Literatura
• Tytuł artykułu w języku angielskim
• Streszczenie w języku angielskim (jako tłumaczenie streszczenia polskiego; 500-1000 znaków)
• Słowa kluczowe w języku angielskim
• Adres autora do korespondencji (także e-mailowy)

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1