Nagrodzone i wyróżnione prace zrealizowane w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Prace doktorskie i książki

dr inż. Agnieszka Wilkaniec, 2004, "Zieleń zewnętrznego pierścienia fortów poznańskich", Wyróżnienie Ministra Infrastruktury w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w 2004 r. za pracę doktorską, Promotor: dr hab. Piotr Urbański

dr inż. Agnieszka Wilkaniec, 2005, "Zieleń zewnętrznego pierścienia fortów poznańskich", Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) za pracę doktorską 2005r., Promotor: dr hab. Piotr Urbański

dr inż. Bożena Stępka (obecnie: Łukasik), 2005, "Analiza działalności projektowej architekta krajobrazu Petera Josepha Lenne na ziemiach polskich w XIX wieku", wyróżnienie na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Promotor: dr hab. Piotr Urbański

dr inż. Bożena Stępka (obecnie: Łukasik), 2006, "Analiza działalności projektowej architekta krajobrazu Petera Josepha Lenne na ziemiach polskich w XIX wieku",wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace naukowe, projektowe i muzealnictwa w 2006 r., Generalny Konserwator Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Promotor: dr hab. Piotr Urbański

dr inż. Bożena Łukasik, 2010, "Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennego na ziemiach polskich w XIX wieku", wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką w roku 2010, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Promotor: dr hab. Piotr Urbański

 

Prace magisterskie i inżynierskie

I.              Poziom uczelniany:

 • Konkurs im. Prof. Zwolińskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – 8 prac

II.            Poziom regionalny:

 • Konkurs „Moja Wielkopolska”, Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich – 27 prac
 • Konkurs „Nagroda Miasta Poznania” – 9 prac
 • Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych - 1 praca

III.           Poziom krajowy:

 • Konkurs Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu – 4 prace
 • Konkurs Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich – 2 prace
 • Konkurs Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - 1 praca
 • Konkurs Ministra Infrastruktury – 5 prac

 

Prace magisterskie

 1. Iwona Chmielewska (obecnie: Huminiecka), 1995, "Obserwacje nad wegetatywnym rozmnażaniem wybranych gatunków i odmian wieloletnich traw rabatowych", nagroda w konkursie pn. „Wyróżniająca się praca dyplomowa w dziedzinie techniki” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej  (obecnie: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) za szczególnie przydatną dla praktyki ogrodniczej, Promotor: dr inż. Piotr Urbański
 2. Agnieszka Miller, 1997, "Wybrane obiekty zabytkowe terenów zieleni miasta Poznania", wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pn. „Moja Wielkopolska”, Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Haber
 3. Aleksandra Tyczyńska, 1999, "Ocena i próba wzbogacenia krajobrazu wybranych użytków ekologicznych na obszarze zachodniego klina zieleni miasta Poznania", wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pn. „Moja Wielkopolska”, Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Haber
 4. Anna Kramarczyk, 2001,  "Historia i stan aktualny wybranych parków na terenie Poznania", wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pn. „Moja Wielkopolska”, Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Haber
 5. Agnieszka Konon, 2002, "Analiza układu zieleni i rewaloryzacja cmentarzy poewangelickich na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego", wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pn. „Moja Wielkopolska”, Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański
 6. Anna Okupniak, 2002, „Rekultywacja terenu powyrobiskowego w Pożegowie gmina Mosina, wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska”, Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 7. Agata Rembosz, 2002, "Stan obecny zieleni na Osiedlu tysiąclecia w Poznaniu", wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pn. „Moja Wielkopolska”, Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Haber 
 8. Joanna Nowak, 2003, „Zieleń w panoramie wsi – studium, wytyczne, projekt na przykładzie gminy Mosina”, nagroda Ministra Infrastruktury, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 9. Ewa Gałązka, 2004, „Studium krajobrazu kulturowego na terenach osadnictwa olęderskiego w powiecie nowotomyskim”, I nagroda w konkursie „Moja Wielkopolska”, Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 10. Katarzyna Olszewska, 2004, "Analiza historyczno-kompozycyjna zabytkowego parku w Zatoniu pod Zieloną Górą", wyróżnienie Ministra Infrastruktury, Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański
 11. Teresa Porankiewicz, 2004, "Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Szreniawie", wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pn. „Moja Wielkopolska”, Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański
 12. Anna Koźbiał, 2005, "Jezioro Maltańskie wraz z otoczeniem jako element wschodniego klina terenów zieleni miasta Poznania", wyróżnienie w konkursie im. Prof. Zwolińskiego Akademii Rolniczej w Poznaniu, Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Haber
 13. Urszula Zamiar, 2005, "Projekt zagospodarowania zielenią Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego O.O. Dominikanów nad Lednicą, nagroda Ministra Infrastruktury, Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański
 14. Bartosz Napierała, 2006, „Koncepcja systemu zieleni w krajobrazie rolniczym gminy Ostroróg i zieleni wiejskiej na przykładzie Szczepankowa”, nagroda Ministra Infrastruktury, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 15. Helena Krygier, 2006,„Koncepcja zagospodarowania tras i punktów widokowych w Parku Krajobrazowym Promno”, wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska”, Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 16. Szymon Kubasik, 2006, "Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy kościele bł. Michała Kozala w Słupcy", nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych za najlepszą pracę z zakresu ogrodnictwa, Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański
 17. Barbara Wałecka, 2006, "Park Kasprowicza w poznaniu - historia, inwentaryzacja oraz koncepcja estetyzacji", nagroda w konkursie pn. “Nagroda miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”, Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański
 18. Aleksandra Michalska, 2007, „Waloryzacja i ocena przydatności dla celów rekreacyjnych terenów dawnej Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych w Krzyżownikach”, nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich „Moja Wielkopolska” 2007, Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec
 19. Sylwia Pyziak, 2007, „Koncepcja rewaloryzacji przestrzenno-krajobrazowej wsi Wierzenica”, I nagroda w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 20. Sylwia Pyziak, 2007, „Koncepcja rewaloryzacji przestrzenno-krajobrazowej wsi Wierzenica”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 21. Ewa de Mezer, 2008, „Studium i koncepcja ochrony ekspozycji krajobrazowej oraz osi widokowych związanych z kościołami drewnianymi na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”, nagroda w konkursie im. Prof. Zwolińskiego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 22. Ewa Zalewska, 2008,„Rewitalizacja wsi Dąbrówka Kościelna jako ośrodka pielgrzymkowego i turystycznego – koncepcja architektoniczno-krajobrazowa”, wyróżnienie Ministra Infrastruktury, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 23. Maria Kłosowska, 2009, „Inwentaryzacja i uwarunkowania rewaloryzacji układu zieleni zabytkowego cmentarza przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu”, wyróżnienie w konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską”, Promotor: dr inż. Maria Chojnacka
 24. Anna Gałecka, 2009, „Zachodni klin zieleni w Poznaniu – analiza, ocena i wytyczne do rewaloryzacji przestrzenno-krajobrazowej”, nagroda w konkursie im. Prof. Zwolińskiego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 25. Anna Gałecka, 2009, „Zachodni klin zieleni w Poznaniu – analiza, ocena i wytyczne do rewaloryzacji przestrzenno-krajobrazowej”, wyróżnienie Prezydenta Miasta Poznania, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 26. Natalia Kowalczuk, 2009, „Analiza funkcjonalno-przestrzenna i kompozycyjna systemu zieleni miejskiej na Jeżycach w Poznaniu” nagroda Prezydenta Miasta Poznania, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 27. Natalia Kowalczuk, 2009, „Analiza funkcjonalno-przestrzenna i kompozycyjna systemu zieleni miejskiej na Jeżycach w Poznaniu”, I nagroda w konkursie „Moja Wielkopolska”, Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 28. Marcin Jankowiak, 2010, "Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Dłoni", II nagroda w konkursie pn. „Moja Wielkopolska” Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska
 29. Natalia Olborska, 2010, "Studium projektowe  otoczenia  wybranych wiejskich kościołów zabytkowych powiatów poznańskiego i gnieźnieńskiego", nagroda w konkursie imienia prof. Zwolińskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska
 30. Natalia Pokorska, 2010, „Historia, stan obecny i rewaloryzacja Dziecińca przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu”, wyróżnienie w konkursie „Nagroda Miasta Poznania na najlepszą pracę magisterską i doktorską 2010, Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec
 31. Marta Słomińska, 2010, „System zieleni miejskiej Puszczykowa w aspekcie idei miasta-ogrodu”, II nagroda w konkursie „Moja Wielkopolska”, Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 32. Maja Jaroszewska, 2011, " Rekonstrukcja śladów przeszłości jako wyznacznik rewaloryzacji historycznego założenia rezydencjonalno-folwarcznego wsi Rogalin", nagroda w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause
 33. Piotr Łechtański, 2011, „Zieleń we współczesnych osiedlach podmiejskich na wybranych przykładach na terenie Konina i okolic”, wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 34. Magdalena Bednarczyk, 2012, "Inwentaryzacja i studium porównawcze otoczenia zabytkowych kościołów Wielkopolski", wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska
 35. Daniel Mikulski, 2012, „Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne”, II nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 36. Daniel Mikulski, 2012, „Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne”, I nagroda (równorzędna) w konkursie „Moja Wielkopolska”, Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich: Daniel Mikulski „Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne”, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 37. Daniel Mikulski, 2012, „Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne”, I nagroda Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii „Gospodarka przestrzenna”: Daniel Mikulski „Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne”, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 38. Lidia Barczak, 2012, „Inwentaryzacja i rewaloryzacja parku w Konarzewie”, nominacja wydziałowa do Nagrody im. prof. Jerzego Zwolińskiego, Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec
 39. Katarzyna Kujawska, 2013 „Między Parkami” – koncepcja zagospodarowania fragmentu przestrzeni publicznej na Łazarzu w Poznaniu, nagroda Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie „Moja Wielkopolska”, Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause
 40. Szymon Kurpiewski, 2013, „Projekt rewaloryzacji parku w Gębicach”, nagroda II stopnia w konkursie im. prof. Jerzego Zwolińskiego, III nagroda w konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec
 41. Aneta Jaros, 2014, "Projekt zagospodarowania Starego Rynku w Łodzi i tras prowadzących do Manufaktury i Placu Wolności", wyróżnienie w konkursie SPAK na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu, Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause
 42. Agnieszka Skóra, 2014, „Koncepcja zagospodarowania terenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”, III nagroda w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
 43. Joanna Łuczak, 2014, „Koncepcja zagospodarowania nabrzeża Warty w rejonie dawnego portu i przystani przy ul. Estkowskiego w Poznaniu”, wyróżnienie w konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską” Promotor: dr inż. Maria Chojnacka,
 44. Joanna Przybyła, 2014, Przestrzeń rekreacyjna nad Wartą między mostami Przemysła I i Królowej Jadwigi w Poznaniu-koncepcja zagospodarowania i projekt wybranego fragmentu, nagroda Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie „Moja Wielkopolska”, Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause
 45. Martyna Kaczmarek, 2015, "Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu", nagroda Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie „Moja Wielkopolska”,Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause
 46. Martyna Kaczmarek, 2015, "Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu", nagroda Prezydenta miasta Poznania za najlepszą pracę magisterską, Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause
 47. Joanna Łuczak, 2015, „Koncepcja zagospodarowania nabrzeża Warty w rejonie dawnego portu i przystani przy ul. Estkowskiego w Poznaniu”, uczelniana nagroda im. prof. Jerzego Zwolińskiego, przyznanej przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego, Promotor: dr inż. Maria Chojnacka
 48. Monika Neumann, 2015, „Studium panoram Poznania oraz wytyczne do ochrony ekspozycji widokowej”, I nagroda w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
 49. Katarzyna Roszyk, 2016, „Przestrzeń osiedla modernistycznego – stan istniejący, przekształcenia i problemy na przykładzie osiedla Czecha w Poznaniu”, nagroda II stopnia w konkursie im. prof. Jerzego Zwolińskiego, Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec
 50. Agata Budzyńska, 2016, "Koncepcja zagospodarowania wnętrz międzyblokowych na osiedlu Dębina w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rekreacji osób starszych", wyróżnienie w konkursie "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską", Promotor: dr inż. Bożena Łukasik
 51. Monika Neumann, 2016, „Studium panoram Poznania oraz wytyczne do ochrony ekspozycji widokowej”, II nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
 52. Monika Neumann, 2016, „Studium panoram Poznania oraz wytyczne do ochrony ekspozycji widokowej”, wyróżnienie Prezydenta Miasta Poznania, Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
 53. Miriam Kaźmierczak, 2017, „Koncepcja kształtowania i ochrony krajobrazu jako element projektu odnowy wsi Tomice”, wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Prace inżynierskie

 1. Anna Gałecka, 2011, „Koncepcja zagospodarowania turystycznego wsi Rogalin”, wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska” Oddział Poznański Towarzystwa Urbanistów Polskich, Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
 2. Szymon Kurpiewski, 2011, „Inwentaryzacja i wytyczne do rewaloryzacji parku dworskiego w Gębicach”, wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich „Moja Wielkopolska”, Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec
 3. Daniel Mikulski, 2011, „Inwentaryzacja i rewaloryzacja parku dworskiego w Murzynowie Kościelnym”, pierwsze wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich „Moja Wielkopolska”, Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec
 4. Monika Neumann, 2014, „Projekt ciągu spacerowego: Park Sołacki – T.S. Olimpia – Jez. Rusałka”, III nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1