Prace doktorskie zrealizowane w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Prace doktorskie zrealizowane na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

 1. mgr inż. Piotr Urbański - "Rozmnażanie i uprawa trawy pampasowej (Cortaderia selloana Aschers. et Graebn.)", Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona: 1 lutego 1990 roku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Haber.
 2. mgr inż. Agnieszka Targońska – "Krajobraz kulturowy Owińsk jako część systemu obszarów chronionych", Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona: 6 lipca 2004 roku. Promotor: dr hab. Piotr Urbański.
 3. mgr inż. Maria Chojnacka – "Stan zachowania i uwarunkowania rewaloryzacji wybranych historycznych założeń zieleni w Lednickim Parku Krajobrazowym", Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona – 22 września 2004 roku. Promotor: dr hab. Piotr Urbański.
 4. mgr inż. Agnieszka Wilkaniec – "Zieleń zewnętrznego pierścienia fortów poznańskich", Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona – 22 września 2004 roku. Promotor: dr hab. Piotr Urbański.
 5. mgr inż. Bożena Stępka – "Analiza działalności projektowej architekta krajobrazu Petera Josepha Lenne na ziemiach polskich w XIX wieku", Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona – 6 czerwca 2005 roku. Promotor: dr hab. Piotr Urbański.
 6. mgr Magdalena Szczęsna  - „Ocena wybranych ekosystemów wodnych na  terenach zieleni miasta Poznania”, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona: 10 października 2006 roku. Promotor: prof. dr hab. Barbara Szpakowska.
 7. mgr inż. Agnieszka Rydzewska - Analiza dendroflory na cmentarzach zabytkowych północnej Wielkopolski, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona: 21 listopada 2006 roku. Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Tylkowski
 8. mgr inż. Michał Krzyżaniak – "Ocena stanu i wpływ lokalizacji parków miejskich na rozwój terenów zieleni w Poznaniu", Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy. Publiczna obrona - 6 października 2009 roku. Promotor: dr hab. Piotr Urbański.
 9. mgr inż. Dariusz Świerk  „Opracowanie metody waloryzacji zbiorników wodnych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Publiczna obrona 7 grudnia 2010r. Promotor: prof. dr hab. Barbara Szpakowska.
 10. mgr inż. Anna Dudzińska  - „Waloryzacja i koncepcja ochrony krajobrazu wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Publiczna obrona: 10 grudnia 2010 roku. Promotor: prof. dr hab. Barbara Szpakowska.

 

Prace doktorskie zrealizowane na innych uczelniach:

 1. mgr inż. Anna Gałecka-Drozda  - „Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania”, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. Publiczna obrona: 15 grudnia 2014 roku. Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1