Prace dylomowe zrealizowane w ramach Studiów Podyplomowych Architektury Krajobrazu

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

2007

 1. mgr Małgorzata Roma Błaszyk - Nowe formy aranżacji nagrobków z wykorzystaniem materiału roślinnego jako elementu dominującego. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 14.12.2007
 2. inż. Beata Brzoskowska - Inwentaryzacja zadrzewień i projekt koncepcyjny rewaloryzacji Cmentarza Żydowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Promotor: dr inż. Maria Chojnacka, Obrona: 15.12.2007
 3. mgr Sylwia Chruścicka - Analiza kompozycji układu przestrzennego i projekt rewaloryzacji terenu parku w Kobylnikach koło Kruszwicy. Promotor: dr inż. arch. Bogna Lipińska. Obrona: 15.12.2007
 4. mgr inż. Kornelia Lewandowska - Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny rewaloryzacji Placu Orawskiego w Poznaniu. Promotor: dr inż. Maria. Chojnacka, Obrona: 15.12.2007
 5. mgr  inż. Małgorzata Raszewska - Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny rewaloryzacji Placu Pomorskiego w Poznaniu. Promotor: dr inż. Maria Chojnacka. Obrona: 15.12.2007
 6. mgr inż. arch. Anna Siminiak - Koncepcja zagospodarowania Sołacza w Poznaniu jako próba dokończenia założenia Josepha Stübbena. Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 14.12.2007
 7. lic. Katarzyna Sońta - Inwentaryzacja i projekt estetyzacji skweru im. Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 14.12.2007

 

2008

 1. mgr inż. arch. Natalia Chodorowska - Inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazowa dla wybranych kościołów Wielkopolski. Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska. Obrona: 1.03.08
 2. mgr Katarzyna Furmaniuk - Toruń i jego wewnętrzny pierścień zieleni. Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 22.04.2008
 3. mgr inż. Ewa Hawrylak - Projekt koncepcyjny ogrodu japońskiego w Pruszczu Gdańskim. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 23.02.08
 4. mgr inż. Iwona Huminiecka - Studium krajobrazowe i wytyczne projektowe dla południowej części poznańskich Glinianek (Kopaniny II). Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 1.03.08
 5. mgr inż. Magdalena Jachym - Gospodarstwo turystyczne we wsi Pustelnik. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz. Obrona: 27.02.08
 6. mgr inż. Emil Jasiakiewicz - Rekultywacja rekreacyjno-wypoczynkowa zbiornika Przykona. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 23.02.08
 7. mgr inż. Sławomir Kaczmarek - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu rekreacyjnego w gminie Świdnica w woj. Lubuskim. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz. Obrona: 27.02.08
 8. mgr inż. Małgorzata Lekki - Koncepcja zagospodarowania terenu Cukrowni w Wieluniu. Promotor dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 23.02.2008
 9. mgr Anna Matuszewska - Konfrontacja przeszłości ze stanem obecnym i propozycje kierunków przekształceń na podstawie zespołu pałacowego w Rydzynie ze szczególnym uwzględnieniem zieleni parkowej. Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause. Obrona: 23.02.2008
 10. mgr Beata Rydlewska - Studium krajobrazu wsi Szadłowice. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 23.02.2008
 11. mgr inż. Aleksandra Sieroń - Rewaloryzacja parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach. Promotor: dr inż. Bożena Łukasik. Obrona: 1.03.08
 12. mgr inż. arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak - Rewaloryzacja krajobrazu wsi Rozmierka. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 1.03.08
 13. mgr inż. Ewa Wasilewska - Projekt koncepcyjny zagospodarowania Dydaktycznego Ogrodu Dendrologicznego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Promotor: dr inż. Bożena Łukasik. Obrona: 1.03.08

 

2009

 1. mgr inż. arch. Magdalena Baranowska - Linia jako element w komponowaniu form land art’u w krajobrazie miejskim. Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu. Propozycja projektowa. Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause. Obrona: 18.12.2009
 2. mgr inż. Iwona  Bednarek - Dynamika przekształceń krajobrazu na terenie zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Promotor: dr inż. arch. Bogna Lipińska. Obrona: 18.04.2009
 3. mgr Gabriela Kijewicz - Plac Wolności w Drzewicy – projekt zagospodarowania. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 8.04.2009
 4. mgr inż. Łukasz Mazur - Studium i wytyczne do ochrony krajobrazu kulturowego Chęcin. Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause. Obrona: 6.03.2009
 5. mgr inż. Anna Przymusiak - Koncepcja zagospodarowania rynku w Kaźmierzu. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 18.12.2009
 6. mgr inż. Izabella  Rygielska - Miasto a krajobraz na przykładzie miasta Szczytno w województwie warmińsko-mazurskim. Promotor: dr inż. arch. Bogna Lipińska. Obrona: 18.04.2009
 7. mgr inż. arch. Magdalena Schnitter - Studium krajobrazowe wsi Pępowo. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 6.03.2009
 8. mgr inż. Dawid Smoliński - Projekt rewitalizacji Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wielkopolskim. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 3.04.2009
 9. mgr inż. Izabela Sołtysik - Walory krajobrazowo-kulturowe obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Obry” (gm. Zbąszyń, pow. Nowotomyski, woj. wlkp.). Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 18.04.2009
 10. mgr inż. Karolina Sapieszczak Inwentaryzacja i projekty rewaloryzacji Placu Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 18.12.2009
 11. mgr inż. Joanna  Sylwestrzak - Układ przestrzenny i uwarunkowania rewaloryzacji Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Promotor: dr inż. Maria Chojnacka. Obrona: 18.04.2009
 12. mgr Olga Wejchert-Barańczyk - Koncepcja rewaloryzacji parku im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 6.03.2009
 13. mgr Katarzyna Wroczyńska-Kaczmarek - Projekt koncepcyjny modernizacji Placu Kazimierza Nowakowskiego w Poznaniu i sąsiedniego dziedzińca – 3 warianty. Promotor: dr inż. Maria Chojnacka. Obrona: 18.04.2009
 14. mgr Izabela  Zawierucha - Projekt zagospodarowania zielenią wybranych fragmentów osiedla podmiejskiego „Osada Leśna” w Dąbrówce. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 3.04.2009

 

2010

 1. mgr Malina Stolarska - Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleńca przy ul. Grochowskiej w Poznaniu. Promotor: dr inż. Maria Chojnacka. Obrona: 14.04.2010
 2. mgr Monika Warecka-Jakubiak - Wnętrze historyczne kwartału miasta hanzeatyckiego (na przykładzie Gdańska). Przywrócenie tożsamości. Promotor: dr inż. arch. Bogna Lipińska. Obrona: 14.04.2010

 

2011

 1. mgr inż. Małgorzata Bigus - Inwentaryzacja i projekt terenu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 20.09.2011
 2. mgr Beata Bożemska - Koncepcja zagospodarowania terenu ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 20.09.2011
 3. mgr Anna Jabłońska - Rekompozycja i adaptacja konserwatorska romantycznego parku w Radojewie. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 28.01.2011
 4. mgr inż. arch. Beata Krzyżanowska - Dziedziniec pod słońcem – koncepcja rekompozycji. Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska. Obrona: 28.01.2011

 

2012

 1. mgr inż. Joanna Baran - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie w kontekście otoczenia krajobrazowego. Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska. Obrona: 27.10.2012m
 2. mgr Maciej Korek - Projekt gminnego parku w Wirach jako głównego elementu nowej ścieżki rowerowej w północnej części Wielkopolskiego Parku Narodowego. Promotor: dr inż. Agnieszka Rydzewska. Obrona: 26.10.2012
 3. mgr inż. Dorota Polska-Olszewska - Projekt rewaloryzacji zieleni wokół budynku technikum w Poznaniu w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Promotor dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 1.03.2012
 4. lic. Eugeniusz Albański - Wieża Bismarcka na Wzgórzu Przemysła w Szczecinku. Promotor: dr inż. Michał Krzyżaniak. Obrona: 11.02.2012
 5. mgr Elżbieta Bilińska - Adaptacja konserwatorska terenu podworskiego w Plewiskach w Gminie Komorniki. Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska. Obrona: 10.02.2012
 6. mgr inż. Joanna Deska - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół przedszkola artystyczno-teatralnego ZOO w Środzie Wielkopolskiej. Promotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak. Obrona: 27.12.2012
 7. mgr Marcin Furman - Studium i wytyczne do kształtowania krajobrazu kulturowego wsi Lubiń. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 26.10.2012
 8. mgr inż. arch. Marta Furmanek - Projekt zagospodarowania terenu na osiedlu mieszkaniowym na Chwaliszewie w Poznaniu. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 10.02.2012
 9. mgr inż. Barbara Hardt - Kompozycja otoczenia zespołu kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzóstkowie; stan zachowania i uwarunkowania rewaloryzacji. Promotor: dr inż. Maria Chojnacka. Obrona: 26.10.2012
 10. mgr inż. Małgorzata Hatłas - Studium i wytyczne kształtowania krajobrazu miasta Golina. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 26.10.2012
 11. mgr Magdalena Horowska - Studium analityczno-historyczne ogrodu barokowego w Posadowie. Promotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak. Obrona: 27.10.2012
 12. mgr inż. Marta Maj- Szymańska - Analiza wpływu szlaku bursztynowego na rozwój miast w oparciu o historię Pruszcza Gdańskiego. Promotor: dr inż. arch. Bogna Lipińska. Obrona: 11.02.2012
 13. mgr inż. Jacek Sikorra - Analiza cech architektoniczno-krajobrazowych plant nad starym Kanałem Bydgoskim. Promotor: dr inż. arch. Bogna Lipińska. Obrona: 11.02.2012
 14. mgr Magdalena Zienko - Studium wpływu projektowanych farm elektrowni wiatrowych w obrębach Sitno i Troszyn na krajobraz kulturowy części gminy Mieszkowice. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 11.02.2012

 

2013

 1. mgr inż. arch. Karolina Bak - Rewaloryzacja zabytkowego założenia parku dworskiego w Ocieszynie. Promotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak. Obrona: 26.10.2013
 2. mgr inż. arch. Małgorzata Kasprzak - Projekt koncepcyjny zagospodarowania Wzgórza Jana Pawła II w Luboniu Promotor: dr inż. Agnieszka Rydzewska. Obrona: 25.10.2013
 3. mgr Katarzyna Kubinek-Waliszka - Studium krajobrazowe jako wytyczne do zagospodarowania przestrzennego wsi Szreniawa. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 25.10.2013
 4. mgr inż. arch. Magdalena Mazurkiewicz-Sobczyk - Rewaloryzacja parku należącego do założenia pałacowo-parkowego w Górze. Promotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak. Obrona: 26.10.2013
 5. mgr Ewa Mendel - Studium oceny krajobrazu otoczenia Jeziora Tomickiego gm. Stęszew i gm. Dopiewo woj. Wielkopolskiego. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 25.10.2013
 6. mgr Celina Pielach - Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie. Promotor: dr inż. Agnieszka Rydzewska. Obrona: 25.10.2013
 7. mgr inż. Elżbieta Sawczak - Koncepcja rewaloryzacji parku w fosie miejskiej w Głogowie. Promotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak. Obrona: 26.10.2013
 8. mgr Katarzyna Szymańska - Analiza historyczna i kompozycyjna oraz wytyczne do rewaloryzacji parku w Tubądzinie. Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska. Obrona: 26.10.2013

 

2014

 1. mgr Katarzyna Abel - Analiza placów zabaw osiedla Czwartaków w Swarzędzu. Projekt koncepcji zagospodarowania wybranego terenu. Promotor: dr inż. Agnieszka Rydzewska. Obrona: 1.02.2014
 2. mgr Małgorzata Kiedrzyńska - Pasaż Abramowskiego w Łodzi. Koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause. Obrona: 31.01.2014
 3. mgr inż. arch. Karolina Papierz - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Prochach, gmina Wielichowo Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska. Obrona: 31.01.2014
 4. inż. Sylwia Raj - Koncepcja rewaloryzacji założenia parkowego w miejscowości Niemica Promotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak. Obrona: 1.02.2014
 5. mgr Joanna Siebert - Ocena możliwości rewitalizacji obiektów kolejowych nieczynnej linii Jarocin-Czempiń. Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 1.02.2014
 6. inż. Małgorzata Szambelan - Analiza historyczna i kompozycyjna oraz wytyczne do rewaloryzacji parku pałacowego w Klęku, gmina Stryków. Promotor: dr inż. Agnieszka Targońska. Obrona: 31.01.2014
 7. mgr Katarzyna Urbańska - Duczyńska - Ocena możliwości potencjału rekreacyjnego Górki Retkińskiej zlokalizowanej w sąsiedztwie Os. Mieszkaniowego Retkinia w Łodzi. Promotor dr: hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 1.02.2014
 8. mgr inż. Barbara Wojdan - Park dworski w Chrząstkowie jako element systemu zieleni w Wałczu, woj. Zachodniopomorskie. Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 1.02.2014
 9. mgr inż. Monika Wolniakowska - Rewaloryzacja założenia parkowego przy XIX wiecznym dworze w Chociczy Wielkiej w gminie Września. Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause. Obrona: 31.01.2014

 

2016

 1. mgr inż. Joanna Bojarczyk - Koncepcja zagospodarowania zieleńca przy Placu Inwalidów w Pile. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 15.07.2016
 2. mgr Magdalena Bugajska - Odkrywanie i analiza „śladów pamięci” identyfikacja i propozycje projektowe w Jamnie. Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause. Obrona: 15.07.2016
 3. mgr Ewa Bujas - Ocena jakości przestrzeni nowych osiedli podmiejskich i ich wpływ na otaczający krajobraz. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 13.05.2016
 4. mgr Aleksandra Bykowicz - Odkrywanie i analiza „śladów pamięci” w przestrzeni miejskiej Swarzędza. Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause. Obrona: 15.07.2016
 5. mgr Arleta Ciemnicka - Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego przy Zamku Krzyżackim w Świeciu. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 13.05.2016
 6. mgr Agnieszka Gertner - Współczesny kształt i znaczenie terenów zieleni miasta Torunia, jako żywej tkanki w strukturze miasta. Promotor: dr hab. inż. Piotr Urbański. Obrona: 13.05.2016
 7. mgr inż. Adam Gębala - Koncepcja adaptacji parku szkolnego na potrzeby procesu dydaktycznego w Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich. Promotor: dr inż. Joanna Bykowska. Obrona: 13.05.2016
 8. mgr inż. Zofia Gontarz-Ugodzińska - Zagospodarowanie terenu przy punkcie widokowym w formie polany wielofunkcyjnej w Malborku. Promotor: dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska. Obrona: 13.05.2016
 9. mgr Anna Koronowska- Skrzypczak - Mini Park Rekreacji nad Zalewem Śremskim – projekt koncepcyjny. Promotor: dr inż. Bożena Łukasik. Obrona: 15.07.2016
 10. mgr inż. Joanna Kościelniak - Analiza i wytyczne do kształtowania systemu zieleni wybranego fragmentu Osiedla Przyjaźni w Poznaniu. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 22.07.2016
 11. inż. Małgorzata Linden - Koncepcja zagospodarowania campingu Freibad w Echternacherbrück (Niemcy). Promotor: dr inż. Bożena Łukasik. Obrona: 22.07.2016
 12. mgr inż. Izabela Redman - Zalewska Studium krajobrazu Welskiego Parku Krajobrazowego. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona:  16.07.2016
 13. inż. Aleksandra Sołtysiak - Analiza porównawcza Rodzinnych Ogrodów Działkowych w centrach miast i na obrzeżach na przykładzie miasta Poznania. Promotor: dr inż. Michał Krzyżaniak. Obrona: 15.07.2016
 14. mgr sztuki Daniel Straszewski - Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi jako wytyczne do planowania i projektowania na terenie Kociewia nad rzeką Wdą. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 30.07.2016
 15. mgr Katarzyna Suszczyńska - Studium krajobrazu oraz wytyczne do kształtowania polityki przestrzennej w zakresie ochrony krajobrazu wsi Wiry. Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja. Obrona: 16.07.2016
 16. mgr inż. Justyna Szerechan- Orchowska - Koncepcja zagospodarowania ogrodu pokazowego przy detalicznym punkcie sprzedaży roślin ozdobnych w Lądzie. Promotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak. Obrona: 22.07.2016
 17. mgr Anna Wrzos - Problem odnowy śródmiejskich rynków w Poznaniu na przykładzie Rynku Jeżyckiego, Łazarskiego i Wildeckiego. Promotor: dr inż. Agnieszka Wilkaniec. Obrona: 13.05.2016

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1