Prace inżynierskie zrealizowane w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

 

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

2002

 1. Elżbieta Baranowicz - Szot - Ciągłość historii zieleni miejskiej - parki Poznania powstałe z cmentarzy: Lubuski, Marcinkowskiego, Dąbrowskiego
 2. Dominika Gostyńska - Kwietniki jako ozdoba reprezentacyjnych miejsc miasta na przykładzie Ciechocinka
 3. Paulina Kołodczak - Zastosowanie pnączy w osiedlach mieszkaniowych
 4. Rafał Kotala - Znaki graficzne w przedstawieniu projektów ogrodów
 5. Filip Nasiłowski - Ogrody na dachach. Stan obecny; możliwości stosowania i utrzymania
 6. Barbara Pacyńska - Donice, skrzynie, pojemniki w mieście; różne możliwości obsadzenia i zastosowania na przykładzie Gniezna
 7. Beata Pigla - Park Chopina - najstarszy park Poznania: historia, przekształcenia, stan obecny
 8. Bogna Przybylska - Zieleń na skarpach przy drogach szybkiego ruchu w Gdańsku
 9. Marta Rogala - Formowanie roślin we współczesnych terenach zieleni (z rysem historycznym)
 10. Dorota Siemion - Maskująca funkcja zieleni w mieście Gdańsku
 11. Magdalena Szulc-Lis - Maskująca funkcja zieleni w mieście
 12. Daniel Synoradzki - Kwietniki jako barwna ozdoba reprezentacyjnych punktów miasta
 13. Piotr Zieliński - Śmietnik w ogrodzie

2003

 1. Agnieszka Krajewska - Rośliny okrywowe w terenach zieleni miejskiej
 2. Katarzyna Kubiszewska - Zabytkowe założenia ogrodowe w świetle najnowszych przepisów prawnych
 3. Manuela Kucharczyk - Zasady tworzenia pasów wiatrochronnych
 4. Dorota Mikulska - Formowanie roślin we współczesnych terenach zieleni (z rysem historycznym)
 5. Joanna Walentynowicz - Roślinność żywopłotowa w mieście (zastosowanie, gatunki, pielęgnacja)

2004

 1. Joanna Bendowska - Ogrody wrzosowiskowe
 2. Marcin Czerwiński - Donice, skrzynie, pojemniki w mieście. Różne możliwości obsadzania i zastosowanie
 3. Bogumiła Hendrysiak - Zastosowanie kasztanowców w mieście
 4. Julia Kaczmarczyk - Donice, skrzynie, pojemniki w mieście. Różne możliwości obsadzania i zastosowanie
 5. Monika Kasperska - Roślinność żywopłotowa w mieście (zastosowanie, gatunki, pielęgnacja)
 6. Malwina Kiszycka - Miejsca nieatrakcyjne w Pile - propozycja zagospodarowania zielenią
 7. Ewa Lewandowska - Zieleń przy drogach szybkiego ruchu w mieście
 8. Jarosław Lipowiec - Funkcja użytkowa architektury ogrodowej
 9. Magdalena Matyjasik - Funkcja użytkowa architektury ogrodowej
 10. Bartosz Melzer - Zastosowanie pnączy w warunkach miejskich
 11. Łukasz Skrzydlewski - Planty w mieście
 12. Małgorzata Sroczyńska - Ogrody skalne (rodzaje, sposób zakładania, sposób obsadzania i dobór roślinności)
 13. Anna Teuschner - Kolor w ogrodzie
 14. Monika Tomaszewska - Kasztanowce w mieście - historia, gatunki i odmiany, pielęgnacja, szkodniki, ochrona
 15. Hanna Urbaniak - Funkcja ozdobna architektury ogrodowej

2005

 1. Mateusz Aleksandrzak - Iglaste w mieście
 2. Dorota Bilska - Klony w mieście
 3. Anna Biskup - Ciągłość historii zieleni miejskiej - parki Poznania powstałe z cmentarzy
 4. Anna Brzęczak - Formowanie roślin dawniej i dziś
 5. Adam Dorszyński - Donice, skrzynie, pojemniki w mieście różne możliwości obsadzania i zastosowania
 6. Elwira Gomuła - Kwietniki jako barwna ozdoba reprezentacyjnych punktów miasta
 7. Tomasz Gościniak - Urządzenia do pielęgnacji trawników
 8. Małgorzata Grygorczuk - Możliwości stosowania pnączy w obsadzeniach śródmiejskich
 9. Arkadiusz Grzelczak - Usuwanie i przesadzanie drzew i krzewów oraz likwidacja trawników i rabat w świetle najnowszych przepisów prawnych
 10. Karolina Jaskuła - Sprzęt do pielęgnacji trawników
 11. Katarzyna Kiełpińska - Kasztanowce
 12. Agnieszka Klemczak - Maskująca funkcja zieleni w mieście
 13. Joanna Kwasowiec - Poznańskie cmentarze
 14. Sławomira Maćkowska - Żywopłoty w mieście
 15. Krzysztof Misztal - Parki Poznania
 16. Iwona Nyka - Ogrody działkowe – historia powstania, miejsce w układzie przestrzennym Poznania
 17. Justyna Rosić - Nowe zoo na Malcie. Historia i stan obecny
 18. Anna Seiffert - Topole w mieście
 19. Rafał Siwiński - Możliwość zagospodarowania zielenią skarp przy śródmiejskich trasach szybkiego ruchu
 20. Piotr Waszak - Ogrody krajobrazowe

2006

 1. Krzysztof Adamczak - Zastosowanie roślin okrywowych w miejskich terenach zieleni
 2. Anna Cabaj  - Urządzenia do pielęgnacji trawnika
 3. Bartosz Czechowski - Zagospodarowanie zielenią tras szybkiego ruchu w mieście
 4. Joanna Dera - Ogrody w Japonii
 5. Zofia Dymek - Platany w mieście
 6. Joanna Gałązka - Podwórka i dziedzińce w mieście - możliwości zagospodarowania zielenią
 7. Katarzyna Gruszka - Usuwanie drzew i krzewów w świetle najnowszych przepisów prawnych
 8. Marek Grzelczak - Formy i funkcje wybranych zieleńców w Poznaniu
 9. Izabela Imbierowicz - Roślinność ciągów spacerowych w mieście.
 10. Edyta Jędroszkowiak - Ścieżki rowerowe w mieście – możliwości stosowania i realizacji, koszty utrzymania
 11. Dariusz Kaczmarek - Żywopłoty w mieście
 12. Magdalena Łapińska - Pnącza a architektura
 13. Anna Maria Budych - Jezioro Maltańskie. Wiadomości ogólne; historia, budowa i przeznaczenie
 14. Olga Mikołajczyk - Platany w mieście
 15. Katarzyna Naparło - Uwarunkowania stosowania wybranych gatunków drzew egzotycznych w mieście
 16. Elżbieta Nekanda - Trepka - Ogród Zoologiczny w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej. Historia i stan obecny
 17. Wioletta Nogaj - Zieleń wokół przedszkoli jako element, terenów zieleni miejskiej. Dwadzieścia gatunków drzew i krzewów przydatnych dla obsadzeń tych terenów
 18. Kamila Nowaczewska - Sprzęt do zakładania trawnika
 19. Magdalena Pawłowska - Typy terenów zieleni i ich funkcje z uwzględnieniem elementów nieroślinnych
 20. Renata Piątek - Ogród Zoologiczny na Malcie w Poznaniu historia i stan obecny
 21. Anna Rogalska - Zieleń przy szpitalach na przykładzie wybranych obiektów Poznania
 22. Iwona Sieluk - Ogrody działkowe. Historia powstania, miejsce w układzie przestrzennym Poznania
 23. Edyta Sosnowska  - Cmentarz miejski na Miłostowie w Poznaniu; zieleń, układ dróg, parkingi

2007

 1. Tomasz Banasiewicz - Ogrody japońskie w stylizacji ogrodów współczesnych
 2. Agnieszka Bręcz - Nawierzchnie utwardzone w ogrodach – zasady zakładania projektowania, przegląd rozwiązań
 3. Ewelina Deptura- Hirsch - Zasady kształtowania i znaczenie pasów wiatrochłonnych
 4. Patrycja Dera - Roślinność żywopłotowa w mieście (zastosowanie, gatunki, pielęgnacja)
 5. Michał Dera - Sprzęt do pielęgnacji trawników
 6. Edyta Drewicz - Park Tysiąclecia – architektura, zieleń i przeznaczenie
 7. Agnieszka Dymna - Zastosowanie roślin okrywowych w miejskich terenach zieleni
 8. Jadwiga Garczyk - Funkcje i formy trejaży i pergoli w mieście
 9. Agnieszka Hubeny -Żukowska - Formy chronionej przyrody na terenie Gdańska
 10. Alina Jakubowska - Uwarunkowania stosowania wybranych gatunków drzew egzotycznych w mieście
 11. Ewa Kaczmarek - Zadrzewienia w krajobrazie otwartym i krajobrazie miejskim
 12. Dorota Krawiec - Zieleń nagrobna
 13. Monika Ligęza - Wykorzystanie grafiki komputerowej w projektowaniu terenów zieleni
 14. Anna Lubiejewska - Rola i zastosowanie roślin pnących w mieście
 15. Małgorzata Łukaszewska - Historia, kompozycja przestrzenna i roślinność. Cmentarz przy ul. Samotnej i Leśnej w Poznaniu
 16. Łukasz Łukaszewski - Niszczenie nawierzchni drogowych przez systemy korzeniowe drzew
 17. Karolina Papińska - Kliny zieleni miasta Poznania – układ przestrzenny, idea powstania historia i stan obecny
 18. Katarzyna Przybylska - Zieleń parkowa we florystyce współczesnej
 19. Dariusz Sobucki - Ścieżki rowerowe w mieście- możliwości stosowania i realizacja powiązane z zielenią przydrożną
 20. Natalia Szarama - Formy i znaczenie murków, płotków i barierek w założeniu zieleni miejskiej
 21. Magdalena Świdłowska - Uwarunkowania stosowania różnych gatunków i odmian klonu w mieście
 22. Julia Świokła - Roślinność ciągów komunikacyjnych w krajobrazie otwartym

2008

 1. Krzysztof Balcerowiak - Rewitalizacja zieleni w wybranym ciągu komunikacyjnym miasta Szamotuły
 2. Agnieszka Derebecka - Ogrody japońskie w stylizacji ogrodów współczesnych
 3. Katarzyna Duda - Zieleń gospodarstw wiejskich gminy Kleszczewo
 4. Oriana Fabiańska - Sacrum w krajobrazie otwartym gminy Czerwonak
 5. Katarzyna Fabiszewska - Uwarunkowania rewaloryzacji układu zieleni cmentarza w Kiekrzu
 6. Marcin Florczak - Uwarunkowania stosowania pnączy w miejskich terenach zieleni
 7. Marcin Jankowiak - Podwórka i dziedzińce w mieście – możliwości zagospodarowania zielenią
 8. Sylwia Kordecka - Historia, kompozycja przestrzenna i roślinność cmentarza na Morasku
 9. Weronika Mikuła - Regusz - Zieleń miejska
 10. Agnieszka Nowakowska - Rewaloryzacja najbliższego otoczenia dawnego zakładu dla głuchoniemych na Śródce w Poznaniu
 11. Wiesława Orzłowska - Krajobraz gospodarstw kaszubskich
 12. Ewa Sowisło - Wzornik tradycyjnych form zieleni we wsi i małym mieście
 13. Joanna Szewczyk - Zieleń gospodarstw wiejskich w gminie Chodzież
 14. Magdalena Szymczak Aspekty stosowania tworzyw sztucznych w ogrodnictwie
 15. Edyta Tryniecka - Zagospodarowanie terenów zieleni wokół budynków mieszkalnych typu galeriowego w Poznaniu na Zawadach
 16. Katarzyna Wagner - Podwórka i dziedzińce miasta Wolsztyna – możliwość zagospodarowania zielenią
 17. Mariusz Zagawa - Sacrum w krajobrazie otwartym w gminie Książ Wielkopolski

2009

 1. Tobiasz Banachowicz - Elementy zagospodarowania zagród turystycznych
 2. Błażej Buda - Sprzęt do pielęgnacji drzew z uwzględnieniem ich przesadzania i pielęgnacji
 3. Marta Cholewa - Dziedzińce i podwórka miasta Leszna
 4. Joanna Figlarz – Krasin - Uwarunkowania rewaloryzacji układu zieleni cmentarza przy ul. Lubawskiej w Krzyżownikach
 5. Joanna Filipiak - Charakterystyka zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych miasta Środa Wielkopolska
 6. Zyta Gładczak - Zieleń towarzysząca obiektom sakralnym w gminie Jarocin
 7. Mateusz Grzelczak - Park krajobrazowy Dolina Baryczy, walory kulturowo-krajobrazowe
 8. Julita Jarocka - Historia Parku Wilsona w Poznaniu
 9. Maja Jaroszewska - Projekt integracji przestrzennej Śródki i Komandorii w Poznaniu, za pomocą układów zieleni
 10. Jakub Jażdżyk - Zastosowanie kamienia w architekturze krajobrazu
 11. Mikołaj Kaczmarski - Historia i stan obecny Starego Zoo w Poznaniu
 12. Maria Kołodziejczak - Historia parku w Pietronkach
 13. Justyna Książkiewicz - Wzornik tradycyjnych form zieleni we wsi Gruszczyn i Wierzenica
 14. Karolina Kukla - Koncepcja zagospodarowania wybranych terenów sportu i rekreacji za autostradą w mieście Luboń
 15. Karolina Masternak - Wzornik tradycyjnych form zieleni we wsi Zalasewo i Kruszewnia
 16. Paulina Minge - Uwarunkowania rekompozycji zieleni wokół wybranych poznańskich pomników
 17. Justyna Nowacka - Stan zagospodarowania zieleni towarzyszącej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gniezna
 18. Bartłomiej Nowicki - Wykorzystanie grafiki komputerowej w projektowaniu ogrodów
 19. Krzysztof Paweł Walczykiewicz - Krajobraz gospodarstw rybackich
 20. Anna Przymusiak - Koncepcja zagospodarowania rynku w Kaźmierzu
 21. Dagmara Pszczółka - Historia Parku „Ks. Pomorskich” w Koszalinie
 22. Joanna Ruchniewicz - Zastosowanie pnączy w małych ogrodach
 23. Natalia Rzetelna - Zieleń towarzysząca kościołowi św. Trójcy w Strzelnie
 24. Agata Szwajorek - Projekt zagospodarowania rzeki Cybiny między Ostrowem Tumskim a Śródką w Poznaniu
 25. Natalia Slosorz - Uwarunkowania rewaloryzacji układu zieleni cmentarza przy ulicy Gospodarskiej w Spławiu
 26. Marta Świder - Zieleń miejska w Koninie
 27. Paulina Urbaniak - Stan zagospodarowania terenów zieleni towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej miasta Gniezna
 28. Katarzyna Wiśniewska - Uwarunkowanie rekompozycji zieleni w otoczeniu wybranych poznańskich pomników
 29. Natalia Wódkiewicz - Sacrum w krajobrazie otwartym gminy Międzychód
 30. Joanna Ziaja - Stan zagospodarowania terenów zieleni towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej miasta Poznania

2010

 1. Karolina Baranek - Zieleń w pasach drogowych miasta Poznania
 2. Piotr Biadasz - Zieleń dawna i współczesna w Słupcy
 3. Marta Cholewa - Dziedzińce i podwórka miasta Leszna
 4. Joanna Czerwińska - Uwarunkowania stosowania drzew egzotycznych w mieście
 5. Joanna Grudzińska - Koncepcja zbiornika maltańskiego dla miasta Poznania
 6. Małgorzata Hofman - Projekt estetyzacji wybranych terenów zieleni miasta Puszczykowa
 7. Zofia Jakubaszek - Zagospodarowanie niską zielenią pasów drogowych w mieście
 8. Agnieszka Kornecka - Aktualizacja i inwentaryzacja działek przykościelnych
 9. Barbara Miernicka - Zieleń osiedlowa na Osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu
 10. Marta Niecałek - Aleje przydrożne powiaty jeleniogórskiego
 11. Maciej Pańkowicz - Stan obecny roślinności Parku Oliwskiego
 12. Magdalena Plota - Wzornik tradycyjnych form zakładania zieleni na wsi lub małym mieście
 13. Daria Piwnicka - Wpływ stali konstruktywistycznej na współczesne koncepcje kreowania przestrzeni otwartej
 14. Magdalena Plota - Wzornik tradycyjnych form zakładania zieleni na wsi lub małym mieście
 15. Eliza Rybicka - Wzornik tradycyjnych form zakładania zieleni na wsi lub małym mieście
 16. Dominik Siekierski - Możliwości wykorzystania robinii w miejskich terenach zieleni
 17. Joanna Skoczylas - Historia i stan Parku w Brzegu Głogowskim
 18. Natalia Skrzydlewska - Motyw roślinny w polskiej sztuce secesyjnej
 19. Anita Śmierzchalska  - Projekt koncepcyjny oczka wodnego w ogrodzie
 20. Aleksandra Waligóra - Projekt zagospodarowania zielenią otoczenia Domu Dziecka w Kórniku - Bninie
 21. Olga Węclewska - Projekt zieleńca na Osiedlu Winiary

2011

 1. Izabela Andrzejewska - Obiekty sakralne i zieleń im towarzysząca gminy Gniezno
 2. Konrad Bałacki - Zagospodarowania zielenią ogrodu na tarasie Kolegium Zembala Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 3. Lidia Barczak - Studium przekształceń wsi Naramowice i wytyczne do zagospodarowania przestrzennego
 4. Ewelina Chlebowska - Fontanny, studzienki i inne elementy wodne w krajobrazie miasta na przykładzie Poznania
 5. Marek Ciążkowski - Projekt rewaloryzacji zieleni wokół kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Czaczu
 6. Dominik Dymek - Projekt rewaloryzacji zieleni wokół Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 w Poznaniu
 7. Daria Fiebig - Malarstwo Giuseppe Arcimboldo i jego wpływ na postawy twórcze współczesnych surrealistów
 8. Anna Gałecka - Koncepcja zagospodarowania turystycznego wsi Rogalin
 9. Katarzyna Gan - Projekt rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Jeziorach (woj. lubuskie), jako element krajobrazu kulturowego
 10. Łukasz Gąsiorowski - Stan zagospodarowania terenów zieleni towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej miasta Kościana
 11. Anna Maria Hampel - Projekt rewaloryzacji zieleńca przy Os. Wł. Łokietka w Poznaniu
 12. Barbara Jankowska - Projekt rewaloryzacji zieleńca wokół King Cross Marcelin przy ul. Bukowskiej w Poznaniu
 13. Magdalena Kańduła - Projekt zagospodarowania zielenią terenu wokół Przedszkola Nr 14 „Polne Kwiaty” w Poznaniu
 14. Ewa Karalus - Wpływ konstruktywizmu na współczesne koncepcje projektowania przestrzeni – analiza formalna
 15. Marianna Konieczna - Martwa natura holenderska a ograniczoność i symbolika
 16. Martyna Kowalik - Place zabaw Piątkowa – analiza założeń oraz projekt wybranego obiektu
 17. Anna Kowalska - Projekt zieleńca na terenie Duszpasterstwa Akademickiego Oo. Dominikanów na Lednicy
 18. Natalia Krupa - Projekt zieleńca przy ul. Ogrodowej w Swarzędzu
 19. Szymon Kurpiewski - Inwentaryzacja i wytyczne do rewaloryzacji parku dworskiego w Gębicach
 20. Karolina Lewandowska - Poznańskie krzyże i kapliczki – ślady przeszłości we współczesnym mieście
 21. Monika Łakota - Projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleńca przy ulicy  Kościelnej w Poznaniu
 22. Aleksandra Maciaszek - Inwentaryzacja zieleni wokół zabytkowych kościołów powiatu średzkiego i wrzesińskiego
 23. Julianna Maciejewska - Projekt  estetyzacji zieleńca u zbiegu ulic: Garbary i Stawna
 24. Marta Michalak - Funkcje oraz formy murków i niskich ogrodzeń w terenach zieleni
 25. Daniel Mikulski - Inwentaryzacja i rewaloryzacja parku dworskiego w Murzynowie Kościelnym
 26. Natalia Myślińska - Uwarunkowania stosowania klonów w miejskich terenach zieleni
 27. Robert Piosik - Projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranego terenu zieleni w Poznaniu
 28. Anna Polańska - Studium porównawcze zagospodarowania terenów przykościelnych wielkopolski
 29. Monika Marta Polaszewska - Projekt rewaloryzacji zieleni wokół pawilonu ogrodowego przy ul. Dąbrowskiego 159
 30. Klaudyna Przybysz - Zieleń towarzysząca wybranym obiektom hotelowym w Poznaniu
 31. Agnieszka Przyczyna - Projekt zagospodarowania podwórzy w zespole dziewiętnastowiecznych kamienic w Poznaniu
 32. Agata Pszeniczna - Rewaloryzacja zieleńca w Borui Kościelnej w gminie Nowy Tomyśl
 33. Maria Pulikowska - Projekt wybranych fragmentów zieleni na terenach ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Oo. Dominikanów na Lednicy
 34. Sandra Maria Rusinek - Wielkopolskie ogrody dworskie w pierwszej połowie XX wieku
 35. Magdalena Rybarczyk - Studium krajobrazowo-przestrzenne wsi Binino
 36. Aleksandra Sołtysiak - Inwentaryzacja i wytyczne rewaloryzacji parku dworskiego na terenie Poznania
 37. Luiza Lucyna Szykowna - Walory krajobrazowe i zagospodarowanie przestrzenne wsi Lubinicko
 38. Michał Szała - Inwentaryzacja zieleni wokół zabytkowych kościołów wielkopolski
 39. Agata Szwed - Koncepcja rewaloryzacji ogrodu w wirydarzu w Zespole Pocysterskim w Owińskich
 40. Amelia Tomczak - Zieleniec przy ulicy Szylinga - historia i stan obecny, możliwość rewaloryzacji
 41. Aleksandra Tomczyk - Inwentaryzacja zieleni na terenie grodziska w Gieczu
 42. Cezary Tyliński - Między naturalnym a sztucznym, czyli nauki przyrodnicze a sztuka współczesna
 43. Aleksandra Ubych - Projekt estetyzacji zieleńca przy ulicy Towarowej w Poznaniu
 44. Maria Wasielewska - Zagospodarowanie zielenią terenu wokół gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Drwęsa
 45. Celina Wleczyk - Analiza i wytyczne do zagospodarowania wschodniej części terenów Olimpii
 46. Elżbieta Wydymus - Zagospodarowanie niską zielenią  wybranych rond i pasów rozdziału jezdni w Poznaniu
 47. Katarzyna Zajczyk - Inwentaryzacja i wytyczne rewaloryzacji parku dworskiego na terenie Poznania

2012

 1. Łukasz Antonowicz - Zagospodarowanie fragmentu cieku wodnego Stobrawy (miasto Olesno) pod kątem jego funkcji ekologicznej
 2. Martyna Baran - Koncepcja zagospodarowania zespołu wnętrz architektoniczno – krajobrazowych we wsi Sapowice
 3. Tobiasz Baran - Projekt rewaloryzacji placu miejskiego im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego w Szczecinie
 4. Karolina Bednarowicz - Projekt rewaloryzacji zieleńca przy ulicy Andrzejewskiego w Strzałkowie
 5. Natalia Borkowska - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Dąbroszynie
 6. Paulina Budzowska - Funkcjonowanie zadrzewień w terenach zurbanizowanych
 7. Dorota Danuta Kupczak - Projekt ogrodu przydomowego w Żelimusze koło Białogardu
 8. Sylwia Dembińska - Zieleń towarzysząca wybranym kościołom w Poznaniu
 9. Joanna Dróżdż - Koncepcja zagospodarowania zespołu wnętrz architektoniczno-krajobrazowych wsi Skrzypnia
 10. Karolina Firlej - Place zabaw wybranych osiedli Rataj w Poznaniu
 11. Teresa Grebieniew - Projekt zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego przy ul. Na Szańcach 15 w Poznaniu
 12. Natalia Gruba - Projekt zagospodarowania zielenią wokół otoczenia budynku Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko- Pomorskich w Luzinie, woj. Pomorskie
 13. Sandra Gruszczyńska - Zieleń towarzysząca wybranym kościołom Poznania
 14. Sławomir Kaczmarek - Projekt przekształcenia ogrodu przydomowego na terenie podmiejskim
 15. Agnieszka Kanikowska - Projekt estetyzacji Ronda Rataje w Poznaniu
 16. Marta Kluczyńska - Projekt zagospodarowania zielenią rynku we Wrześni
 17. Emilia Konopacka - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicach Złotowskiej i Templińskiej w Poznaniu
 18. Małgorzata Kotecka - Zieleń skrzyżowań o ruchu okrężnym
 19. Elżbieta Kopałka - Inwentaryzacja zieleni na terenie grodziska w Grzybowie
 20. Agata Kozielska - Zagospodarowanie zielenią terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
 21. Urszula Kufel - Projekt estetyzacji zieleńca przy ulicy Grobla w Poznaniu
 22. Marta Łukomska - Projekt zagospodarowania zieleńca w Strzałkowie
 23. Magdalena Majchrzycka - Projekt ogrodu przydomowego w Koszutach (powiat średzki)
 24. Miłosława Elżbieta Matkowska - Inwentaryzacja cmentarzy przykościelnych w zachodniej Wielkopolsce
 25. Maciej Mikołajczak - Projekt zagospodarowania zielenią Ronda im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
 26. Marta Olejniczak - Uwarunkowania zastosowania silnie rosnących pnączy w terenach zieleni
 27. Kamila Owczarek - Rewaloryzacja założenia pałacowo – ogrodowego w Kociałkowej Górce
 28. Agnieszka Panek - Zieleń towarzysząca wybranym kościołom Krotoszyna
 29. Anna Peters - Projekt zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Witkowie
 30. Dorota Izabela Poprawska - Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni – Las Al. Parkowa w Darłówku
 31. Patrycja Przygońska - Zieleń ciągów komunikacyjnych w Poznaniu na przykładzie ulic Władysława Reymonta, Stanisława Przybyszewskiego i Stefana Żeromskiego
 32. Aneta Przykłocka - Projekt estetyzacji zieleńca przy Moście Królowej Jadwigi w Poznaniu
 33. Barbara Pytlak - Inwentaryzacja ciągów nasadzeń przyulicznych towarzyszących  dawnym drogom fortecznym w Poznaniu
 34. Dagmara Ratajczak -  Projekt zagospodarowania terenu Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy Tryton przy ul. Piastowskiej 38 w Poznaniu
 35. Monika Rękoś - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego parku w Rybowie do celów agroturystycznych
 36. Beata Rychlik - Projekt ogrodu modernistycznego
 37. Ewa Siwy - Projekt ścieżki relaksacyjnej we wsi Steklno
 38. Agnieszka Skóra - Projekt rewaloryzacji wybranego fragmentu plantów w przestrzeni zabytkowej Leszna
 39. Sandra Soczek - Projekt Małego Ogrodu Botanicznego Enigmy w Poznaniu
 40. Małgorzata Spychała - Projekt zagospodarowania fragmentu Parku im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
 41. Klaudia Stróżyńska - Projekt współczesnego ogrodu przydomowego na terenie wiejskim
 42. Katarzyna Szatybełko - Koncepcja zagospodarowania podwórek na Jeżycach w Poznaniu
 43. Marta Szymańska - Projekt koncepcyjny rewaloryzacji zieleńca przy ul. A. Fechnera w Śmiglu
 44. Justyna Teler - Estetyzacja zieleńca przy ul. Królowej Jadwigi
 45. Cezary Tyliński - Nowy Ogród. Koncepcje wybranych artystów współczesnych
 46. Joanna Wilczyńska - Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni przy ulicy Sowińskiego i Słonecznej w Poznaniu
 47. Justyna Wypych - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Edwardowie
 48. Paulina Zielińska - Kompozycje zieleni towarzyszące wybranym, reprezentacyjnym miejscom Poznania

2013

 1. Justyna Barszczewska - Planty jako element krystalizujący plan miasta - analiza i projekt koncepcyjny ich zagospodarowania
 2. Joanna Bor - Analiza ekspozycji krajobrazowej z koncepcją trasy widokowej i punktu widokowego nad Jeziorem Tomickim
 3. Sylwia Dworczak - Projekt placu przyszkolnego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
 4. Marta Fryga - Koncepcja zagospodarowania otoczenia stawu Odrzygoskiego w Krotoszynie
 5. Monika Gacioch - Projekt koncepcyjny zagospodarowania Alei Niepodległości w Poznaniu
 6. Bartosz Gorockiewicz - Projekt zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Rybojedzko
 7. Bartosz Hałas - Projekt zagospodarowania balkonu na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu
 8. Mateusz Jacek Wardach - Projekt zagospodarowania przestrzeni sąsiedzkiej w zespole zabudowy mieszkaniowej Św. Łazarza w Poznaniu
 9. Paweł Jeschke - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Grzebienisku
 10. Justyna Kłak - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Strzegowie, w woj. Lubuskim
 11. Damian Kustoń - Projekt zagospodarowania ogrodu przydomowego w Baranowie
 12. Agnieszka Malinowska - Układ przestrzenny, zabudowa i zieleń Górczyn – dawnej wsi na terenie Poznania
 13. Ewa Maria Urbanowicz - Projekt małej przestrzeni sąsiedzkiej w zwartej zabudowie mieszkalnej
 14. Anna Maria Pudelska - Projekt zagospodarowania terenu dziedzińca między budynkiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a budynkiem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu
 15. Rafał Mataczyński - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicą Zabrską a Mickiewicza w Katowicach
 16. Paweł Milicki - Obecność rzeźby w pejzażu polskim (dokumentacja indywidulanie wybranych przykładów, próba określenia własnych przemyśleń i wniosków)
 17. Natalia Musialska - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Karolewicach
 18. Monika Nowak - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Białczu
 19. Anna Nyka - Projekt ogrodu przydomowego w Skarbienicach
 20. Mateusz Ołdytowski - Projekt aranżacji zespołu wnętrz urbanistycznych w zabytkowej przestrzeni Supraśla
 21. Agnieszka Palicka  - Uwarunkowania rewaloryzacji dwóch zieleńców w Poznaniu: przy ul. Głogowskiej i na Pl. Wiosny Ludów
 22. Jakub Smykowski - Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni przy ulicy Macieja Palacza i Jana Heweliusza w Poznaniu
 23. Alicja Sokołowska - Projekt koncepcyjny rewaloryzacji Placu Orawskiego w Poznaniu
 24. Anna Szafran - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Komornikach
 25. Agnieszka Szil - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo – ogrodowego w Jankowicach gm. Tarnowo Podgórne
 26. Dobromiła Warchołek - Koncepcja zagospodarowania zielenią skweru im. Bogdana Jańskiego w Poznaniu
 27. Dominika Anna Winiecka - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Chludowie (woj. Wielkopolskie)
 28. Małgorzata Wiśniewska - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Grodzisku Wielkopolskim
 29. Agnieszka Wziętek - Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego fragmentu rzeki Cybiny

2014

 1. Joanna Bartosik - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu wokół domu jednorodzinnego w miejscowości Sucha Górna (woj. Łódzkie)
 2. Monika Bednarek - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu przed szkołą podstawową w Witoni
 3. Katarzyna Beym - Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w skali zabudowy wiejskiej na przykładzie wsi Żabno
 4. Tomasz Dominik Bogalecki - Projekt koncepcyjny przebudowy terenu zieleni przy budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 5. Agnieszka Budnik - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Zakrzewie koło Poznania
 6. Agata Budzyńska - Ocena zdrowotności wybranych ciągów zieleni przy dawnych drogach fortecznych w Poznaniu oraz projekt nasadzeń przy ulicy Lechickiej
 7. Magdalena Chodynicka - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo- parkowego w Kuźnicy Czarnkowskiej woj. wielkopolskie
 8. Paula Dobrychłop - Inwentaryzacja wybranych ciągów zieleni Wrześni
 9. Joanna Ariadna Duchant - Inwentaryzacja zieleni na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
 10. Bartosz Duszyński - Koncepcja rewaloryzacji Placu Kilińskiego w Trzemesznie powiat gnieźnieński
 11. Agnieszka Dziuba - Zagospodarowanie zielenią otoczenia placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim
 12. Paulina Florysiak - Waloryzacja obsadzeń trasy Niestachowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Al. Solidarności
 13. Arkadiusz Frąckowiak - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Zdziechowicach koło Środy Wielkopolskiej
 14. Monika Gębiak - Projekt zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w trzech różnych stylach architektonicznych
 15. Kamila Gładkowska - Koncepcja zagospodarowania Placu Wiosny Ludów w Poznaniu
 16. Joanna Grzanka - Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Wieruszowska, Bełchatowska i Krośnieńska
 17. Honorata Gurzyńska - Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Fryderyka Chopina w Nowym Tomyślu
 18. Paula Guszczak - Koncepcja zagospodarowania otoczenia przedszkola „Baśniowy Zamek” na Os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu
 19. Paulina Hoderna - Koncepcja estetyzacji terenu przyległego do Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie Wielkopolskim
 20. Natalia Ignaczak - Koncepcja rewaloryzacji i zagospodarowania zielenią wnętrz międzyblokowych w obrębie wybranego osiedla z terenu Poznania
 21. Martyna Kaczmarek - Inwentaryzacja zieleni przy wybranych ciągach komunikacyjnych w Poznaniu
 22. Marcin Kaczmarek - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Mechlinie
 23. Joanna Karolewska - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Kruszawni koło Swarzędza
 24. Barbara Kęsicka - Ocena zdrowotności wybranych ciągów zieleni przy dawnych drogach fortecznych w Poznaniu
 25. Piotr Kociński - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów po dawnych stawach we wsi Witaszyce k. Jarocina
 26. Weronika Kozajda - Koncepcja rewaloryzacji terenów zieleni fragmentu Osiedla Raszyn jako element rewitalizacji przestrzeni publicznej Poznania
 27. Anna Kulińska - Koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni sąsiedzkiej w modernistycznej zabudowie osiedlowej na Dębcu w Poznaniu
 28. Dominika Lange - Projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego w Orchowie
 29. Małgorzata Anna Libera - Projekt rewaloryzacji parku miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie – część studialna i inwentaryzacja fragmentu parku
 30. Marek Lorenc - Inwentaryzacja zieleni przy ulicach Mazowiecka, Małopolska, Urbanowska w Poznaniu
 31. Maria Martin - Uwarunkowania zagospodarowania zielenią wybranych podwórek w poznańskiej dzielnicy Łazarz
 32. Anna Orłowska - Koncepcja rewaloryzacji obsadzeń ulicy Niestachowskiej w Poznaniu na odcinku Żeromskiego - Wojska Polskiego
 33. Dagmara Owczarek - Inwentaryzacja i ocena wybranych ciągów fortecznych w Poznaniu
 34. Jolanta Patalas Założenia alejowe Pobiedzisk
 35. Patrycja Pawłowska - Ocena stanu zdrowotnego drzewostanu w Parku im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
 36. Marta Tomiak - Koncepcja zagospodarowania terenu działki przy ul. Parkowej w Wolsztynie
 37. Patryk Tworek - Inwentaryzacja zieleni wybranych ciągów komunikacyjnych w Poznaniu
 38. Tomasz Urbaniak - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przy Parafii Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana w Poznaniu
 39. Romana Żółtowska - Inwentaryzacja alei lipowej na odcinku ul. Ugory, ul. Aleksandra Hercena oraz rewaloryzacja odcinka alei lipowej na Osiedlu pod Lipami

2015

 1. Michał Bernacki - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Chomęcicach, gmina Komorniki
 2. Agnieszka Błońska - Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Wierzenica
 3. Radosław Czerwonka - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Jeziorze Ostrowskim w Przyjezierzu
 4. Justyna Fornalik - Projekt zagospodarowania zieleni przyulicznej na obszarze ulic Stefana Stoińskiego i Łużyckiej w Poznaniu
 5. Sylwia Gałecka - Koncepcja zagospodarowania zielenią wybranych podwórek w poznańskiej dzielnicy Grunwald
 6. Paulina Głuchy - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Sękowie
 7. Marta Gramza - Projekt koncepcyjny zagospodarowania zielenią wybranych podwórek w poznańskiej dzielnicy łazarz
 8. Joanna Elżbieta Januszewska - Projekt koncepcyjny zagospodarowania zielenią powierzchni dachowych budynku prokuratur poznańskich przy ul. Solnej w Poznaniu
 9. Anna Karolak - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół restauracji i hotelu „Arka” w miejscowości Błaszki
 10. Miriam Kaźmierczak - Projekt koncepcyjny zespołów podwórzy w XIX – wiecznej zabudowie mieszkalnej przy ul. Taczaka w Poznaniu
 11. Karolina Klockowska - Koncepcja zagospodarowania zielenią otoczenia kościoła w parafii rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Siedlisku, w województwie lubuskim
 12. Paulina Kowalska - Projekt koncepcyjny terenu przykościelnego, cmentarza i parkingu przy Kościele p.w. Biskupa Męczennika w Kramsku
 13. Martyna Krajewska - Projekt koncepcyjny wybranej przestrzeni publicznej we wsi Mieszków w powiecie jarocińskim
 14. Sylwia Łęt - Koncepcja zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego w Kolebkach (Województwo Wielkopolskie)
 15. Malwina Młodzikowska - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Kościele Św. Bogumiła w Gnieźnie
 16. Anita Mokra - Koncepcja rewaloryzacji terenu wirydarza w zabytkowym Zespole Klasztornym Ojców Bernardynów w Kole
 17. Piotr Nowak - Koncepcja zagospodarowania ogrodu terapeutycznego przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
 18. Kinga Nowak - Projekt koncepcyjny wybranej przestrzeni publicznej – skwer przed budynkiem Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 19. Paulina Peplińska - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Lubochni, gmina Gniezno
 20. Katarzyna Roszyk - Ocena stanu istniejącego oraz propozycja zagospodarowania zielenią wnętrza miejskiego przy ulicy Wenecjańskiej w Poznaniu
 21. Natalia Siewruk - Analiza i ocena możliwości adaptacji zespołu folwarcznego na cele rekreacyjne
 22. Hanna Smulczyńska - Koncepcja zagospodarowania tras i punktów widokowych w Dolinie Samicy
 23. Dawid Surosz - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Kamionnie, gmina Międzychód
 24. Kamila Szyc - Projekt koncepcyjny zagospodarowania małej przestrzeni półprywatnej – zespół podwórzy między ulicami Szamarzewskiego, Kraszewskiego i Jackowskiego w Poznaniu
 25. Wiktor Ślusarek - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zakola Warty w Puszczykowie
 26. Karolina Urban - Koncepcja zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Pleszew
 27. Małgorzata Maria Wawrzyniak - Koncepcja zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego w Brzeziu (Województwo Wielkopolskie)
 28. Iwona Wesołowska - Koncepcja zagospodarowania szkolnego ogrodu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie
 29. Agnieszka Wesołowska - Projekt koncepcyjny zagospodarowania pętli tramwajowej i parkingu na przystanku końcowym Miłostowo w Poznaniu
 30. Agnieszka Wojciechowska - Koncepcja zagospodarowania parku osiedlowego w dzielnicy Chorzeń w Koninie
 31. Joanna Woś - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Kargowej, w województwie lubuskim
 32. Adam Zdunek - Koncepcja zagospodarowania wybranego obiektu zieleni publicznej w Nowym Mieście nad Wartą

2016

 1. Joanna Bartkowiak - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu przed budynkiem Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przy ulicy Smoluchowskiego 17
 2. Julita Bogumilska - Koncepcja zagospodarowania z elementami rewitalizacji terenów postindustrialnych na przykładzie Wytwórni Prefabrykatów Wielkowymiarowych w Poznaniu wraz z terenami przyległymi
 3. Michał Dominiczak - Koncepcja zagospodarowania z elementami rewitalizacji terenów postindustrialnych na przykładzie Zakładu Tonsil we Wrześni wraz z wybranymi terenami przyległymi
 4. Paulina Gauza - Koncepcja zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego w Kostrzynie (Województwo Wielkopolskie)
 5. Maria Gawrońska - Koncepcja zagospodarowania z elementami rewitalizacji terenów postindustrialnych na przykładzie Cukrowni Szamotuły wraz z wybranymi ternami przyległymi
 6. Małgorzata Halik - Koncepcja rewaloryzacji przestrzeni publicznej w obrębie dzielnicy Grunwald w Poznaniu
 7. Anna Hamrol - Analiza zieleni krzyżowań o ruchu okrężnym Grodziska Wielkopolskiego. Projekt koncepcyjny wybranego obiektu
 8. Adrianna Hechmann - Analiza i ocena możliwości adaptacji zespołu pałacowo-folwarcznego w Szelejewie na cele rekreacyjne
 9. Małgorzata Jamroży - Koncepcja zagospodarowania ogrodu terapeutycznego przy Domu Zdrowia i Spokoju w Szelejewie
 10. Daria Janiak - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Brodnicy Śremskiej
 11. Katarzyna Janowska - Koncepcja zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego w Mnichowie (województwo wielkopolskie)
 12. Małgorzata Kluga-Zdunek - Koncepcja zagospodarowania parku w Szypłowie
 13. Monika Joanna Krystkowiak - Koncepcja zagospodarowania terenu przy budynku na osiedlu Winiary w Poznaniu
 14. Nadia Kołda - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Lusówku
 15. Agata Nowak - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej numer 60 przy ulicy Boranta w Poznaniu
 16. Agnieszka Katarzyna Nowak - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Sanatorium Uzdrowiskowym Limba w Piwnicznej-Zdrój
 17. Katarzyna Ptaszkowska - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu przy ul. Skórzewskiej 1a w Poznaniu
 18. Magdalena Różak - Koncepcja rewaloryzacji rynku w Kiszkowie
 19. Joanna Sotek - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenów wokół Zakładów Elektrochemicznych Alco-Mot w Czarnkowie
 20. Ewa Tomczak - Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Długa Goślina
 21. Anna Trochelepsza - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w Perzynach (województwo wielkopolskie)
 22. Anna Weigel - Koncepcja zagospodarowania zielenią ogrodu przydomowego w Tulcach, koło Poznania
 23. Liwia Witucka - Koncepcja rewaloryzacji i zagospodarowania zielenią wnętrz międzyblokowych w obrębie Osiedla Słowiańskiego w Poznaniu
 24. Justyna Zetlerowicz - Koncepcja zagospodarowania tras i punktów widokowych w Wierzenicy
 25. Natalia Ziółkowska - Projekt wzornika elementów architektury ogrodowej z propozycją zastosowania na Osiedlu Ks. Jerzego Popiełuszki w Poznaniu

2017

 1. Paula Fogt - Analiza i koncepcja zagospodarowania terenu przemysłowego firmy Volkswagen i terenów sąsiadujących
 2. Paweł Gedowski - Analiza przestrzenna terenów zieleni na terenie miejscowości uzdrowiskowej Inowrocław od XIX w.
 3. Carmen Głowacka - Projekt rekultywacji i koncepcja zagospodarowania przestrzennego kamieniołomów Nasiłów koło Kazimierza Dolnego nad Wisłą
 4. Tomasz Gorączkowski - Koncepcja zagospodarowania terenu przystani rzecznej w Nakle nad Notecią
 5. Magdalena Janoś - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum nr 2 im Mikołaja Kopernika w Krotoszynie
 6. Jakub Kaźmierczak - Projekt koncepcyjny małej przestrzeni sąsiedzkiej w XIX-wiecznej zabudowie mieszkalnej położonej w Poznaniu między ulicami Kraszewskiego i Asnyka
 7. Karolina Kowalska - Historia i stan aktualny wybranych terenów zieleni miejskiej Miasta Gniezno z dominantą Pomnika Historii
 8. Paulina Koza - Koncepcja zagospodarowania otoczenia budynków w ramach programu Przyjazne podwórko w Poznaniu
 9. Daria Kuszyńska - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Drogi Krzyżowej przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, w gminie Golina
 10. Justyna Manuszak - Koncepcja zagospodarowania otoczenia budynków w ramach programu Przyjazne podwórko w Poznaniu
 11. Marta Jagoda Miazga - Inwentaryzacja i wytyczne rewaloryzacji parku dworskiego w Skórzewie
 12. Karolina Mikuła - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Słomowie
 13. Martyna Niemczyk - Projekt koncepcyjny rewaloryzacji wybranej przestrzeni publicznej na terenie Poznania
 14. Zuzanna Nowicka - Przedogródki jako element zieleni miejskiej na przykładzie zespołu mieszkaniowego Johow-Gelande w Poznaniu
 15. Agnieszka Pawelec - Inwentaryzacja i wytyczne rewaloryzacji parku dworskiego w Skórzewie
 16. Mateusz Plich - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Poznań-Kiekrz
 17. Martyna Radom - Koncepcja zagospodarowania otoczenia Kościoła w Złotnikach
 18. Paweł Starzyński - Koncepcja zagospodarowania wybranych wnętrz międzyblokowych na terenie Poznania jako przestrzeni przyjaznych mieszkańcom
 19. Agata Szukalska - Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Szafirkowej w Koninie
 20. Karolina Świeczkowska - Analiza przestrzenna terenów zieleni w miejscowości uzdrowiskowej Sopot od XIX wieku
 21. Lidia Tomczak - Koncepcja zagospodarowania fragmentu skarpy na Winogradach w Poznaniu
 22. Barbara Warszewska - Koncepcja zagospodarowania Placu Wyspiańskiego w Poznaniu
 23. Joanna Zahorska - Koncepcja zagospodarowania Placu Pocztowego w Zielonej Górze
 24. Julita Załęska - Koncepcja zagospodarowania terenów wokół dworca PKP w Książkach (województwo Kujawsko-Pomorskie)
 25. Adrian Zapłata - Projekt koncepcyjny dydaktycznej ścieżki przyrodniczej w Lusowie (gmina Tarnowo Podgórne)

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1