Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu - historia

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

1979 r. – 2001 r. - Kierownik jednostki - prof. dr hab. Zbigniew Haber

1979 r. – Zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej nr 19/1979 z dnia 17 grudnia 1979r. powstaje Pracownia Kształtowania i Konserwacji Terenów Zieleni w Instytucie Produkcji Ogrodniczej. Na Kierownika Pracowni powołano dr hab. Zbigniewa Habera, który był inicjatorem powstania jednostki. Zadaniem Pracowni było rozwijanie badań i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kształtowania i konserwacji terenów zieleni. Pracownia współpracowała z jednostką naukowo-dydaktyczną „Arboretum im. 35-lecia PRL” w Zielonce oraz PWSSP w Poznaniu na odcinku dydaktycznym i naukowym. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1980 r. (J.M.Rektor: prof. dr hab. Tadeusz Czwojdrak).

1982 r. – Zarządzeniem nr 12 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 marca 1982 r., w ramach Wydziału Ogrodniczego, znosi się Instytut Produkcji Ogrodniczej i tworzy Zakład Kształtowania i Konserwacji Terenów Zieleni. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. (Minister: prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, J.M.Rektor: prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer)

1983 r. – Nagroda Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego za opracowanie technologii produkcji krajowych doniczek torfowych.

1988 r. – Minister Edukacji Narodowej przyznaje zespołowi pracowników nagrodę za zorganizowanie nowej jednostki z dużymi osiągnięciami dydaktycznymi i organizacyjnymi.

1990 r. – Srebrny medal Ministra Kultury i Sztuki za całokształt rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu

1991 r. – Uchwałą nr 33/91 z XIV posiedzenia Senatu Akademii Rolniczej w Poznaniu w dniu 13 listopada 1991 r. Zakład Kształtowania i Konserwacji Terenów Zieleni zostaje podniesiony do rangi Katedry i zmienia nazwę na Katedrę Terenów Zieleni. Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1991 r.

 

2001 r. – obecnie – Kierownikiem jednostki - dr hab. inż. Piotr Urbański

2005 r. -  Zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nr 65/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. (J.M. Rektor: prof. dr hab. Erwin Wąsowicz) w Katedrze Terenów Zieleni zostają powołane Zakład Architektury Krajobrazu oraz Zakład Kształtowania Terenów Zieleni. Kierownikiem Zakładu Kształtowania Terenów Zieleni zostaje dr hab. inż. Piotr Urbański, który jest jednocześnie Kierownikiem  Katedry oraz Zakładu Architektury Krajobrazu, Kierownikiem zostaje dr inż. arch. Elżbieta Raszeja.

Jednocześnie Zarządzeniem nr 73/2005 Rektora, jak wyżej, powołuje się na Wydziale Ogrodniczym - Studium Podyplomowe „Architektura Krajobrazu”, którego Kierownikiem zostaje dr inż. arch. Elżbieta Raszeja i kieruje nim do 30 września 2016 r.

2006 r. – Przy Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu powstaje Sekcja Architektury Krajobrazu Koła Naukowego Ogrodników w dniu 15 marca 2006 r., którego opiekę objęły: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja oraz dr inż. Agnieszka Wilkaniec.

15 marca 2006 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku „Nowej Plomby” a tym samym nowej  siedziby Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu.

2008 r. - Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu zmienia nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

2011 r. – Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 103/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. (J.M. Rektor: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak) Katedra Terenów Zieleni zmienia nazwę na Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu od dnia 1.09.2011r.

2012 r. – Zostaje powołane Koło Naukowe Architektów Krajobrazu powstałe z Sekcji Architektury Krajobrazu Koła Naukowego Ogrodników na mocy decyzji Prorektora ds. Studiów numer DSSS-581-3/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., którego opiekę do września 2016r. sprawowała dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja a obecnie sprawuje dr inż. Agnieszka Wilkaniec.

2017 r. - Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 38/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (J.M. Rektor: prof. dr hab. Jan Pikul) zostają zlikwidowane zakłady wchodzące w skład Katedry: Zakład Kształtowania Terenów Zieleni i Zakład Architektury Krajobrazu.

W przeszłości w Katedrze pracowali następujący nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Zbigniew Haber+
prof. dr hab. Piotr Ilnicki
prof. sztuki Krzysztof Markowski
prof. dr hab. Waldemar Masztalerz+
dr hab. Tadeusz Tylkowski, prof. nadzw.
dr hab. Wanda Staniewska-Zątek, prof. nadzw.
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
dr inż. Maria Chojnacka
dr inż. arch. Gabriela Klause
dr inż. Piotr Lewandowski
dr inż. Agnieszka Rydzewska
mgr inż. Iwona Huminiecka
mgr inż. Halina Oleksyn
mgr inż. Barbara Śpikowska-Michalik
mgr inż. Jacek Zatorski

oraz pracownicy nie będący nauczycielami

dr inż. Robert Wójcik
mgr inż. Alicja Adamczewska-Wójcik
mgr inż. Roman Andrzejak
mgr inż. Mirosława Ciara
mgr inż. Beata Dwojak
mgr inż. Anna Kałwińska
mgr inż. Irena Kazanecka
mgr inż. Renata Rostocka
mgr inż. Magdalena Szymankiewicz
mgr inż. Lidia Szymczak
mgr inż. Iwona Wylegała-Fatalska
inż. Kazimiera Nowacka
Irena Matysiak

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu w sposób szczególny zwracała zawsze uwagę na łączenie wiedzy z praktyką, stąd zatrudniano osoby z ogromnym doświadczeniem zawodowym w tym pracowników Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, Biura Konserwatora Zabytków, czynnie działających projektantów zieleni, architektów, architektów krajobrazu, historyków sztuki itp.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1