Spis publikacji - dr hab. inż. Dariusz Świerk

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe:

 1. Szpakowska, B., Karlik, B., Goliński, P., Kaczmarek, Z., Świerk, D. (2009). Variation in Heavy Metal Content in Recreational Reservoirs in a Conurbation. Pol. J. Environ. Studies., 18(3A): 436-444.

 2. Świerk D., Szpakowska B. (2009). Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. Nauka Przyr. Technol. 3, 1, #51.

 3. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, D. (2010). Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu. 27, 495-503.

 4. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu. 27 141-146.

 5. Świerk, D., Szpakowska, B. (2011). Occurrence of heavy metals in aquatic macrophytes colonizing small aquatic ecosystems. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 18(3): 369-384.

 6. Świerk, D., Szpakowska B. (2011). The effect of environmental factors on micropollutants in small water bodies. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 18(4): 545-569.

 7. Walerzak, M.T., Urbański, P., Krzyżaniak, M., Świerk D. (2012). Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Naramowicach. Czasopismo techniczne – Architektura 6-A, 19/109, 119-126.

 8. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Szczepańska, M. (2012). Koncepcja utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej: „Oczka wodne w krajobrazie rolniczym”. Studia Periegetica. Nr 8/2012, s. 91-110.

 9. Krzyżaniak, M., Szczepańska, M., Świerk, D., Napierała, D. (2012). Wartość rekreacyjna i przyrodnicza Ogrodu Jordanowskiego w Międzyrzeczu. Studia Periegetica. Nr 8/2012, s. 67-77.

 10. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Przybył, A. (2013). Turystyka ornitologiczna jako forma turystyki poznawczej. Studia Periegetica. Nr 9/2013, s. 9-29.

 11. Świerk, D., Szpakowska, B. (2013). An ecosystem valuation method for small water bodies. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 20(2): 397-418.

 12. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, M.T. (2013). Evaluation of the effect of environmental variables on health condition of Quercus robur L. in parks. Ecol. Chem. Eng. ser. S, 20(4): 689-700.

 13. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Urbański, P., Świerk, D. (2014). Aspekty kompozycji parku w Smolicach i jego powiązań widokowych ze współczesnym krajobrazem. Architektura Krajobrazu – Studia i Prezentacje, 1(42): 42-45.

 14. Dudzińska, A., Świerk, D., Jeleniewska, M., Urbański, P. (2014). Perception-Based Valuation of Landscape In the Area around Lake Rusałka In Poznań, Poland Using Wejchert’s Impression Curve Method. Barometr Regionalny 12(1): 79-88.

 15. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2014). Birdwatching as a Potential Factor in the Development of Tourism and Recreation In the Region. Barometr Regionalny 12(4): 27-38.

 16. Szpakowska, B., Świerk, D., Gołdyn, R., Barałkiewicz, D. (2014). Contents of Cu, Zn, Cd, Pb and Fe In Rainwater Effluents Discharged to Surface Waters In the City of Poznań. J. Elem. 19(3): 779-794. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.522.

 17. Barałkiewicz, D., Chudzińska, M., Szpakowska, B., Świerk, D., Gołdyn, R., Dondajewska, R. (2014). Storm water contamination and its effect on the quality of Urban surface waters. Environ Monit Assess 186(10): 6789-6803. DOI 10.1007/s10661-014-3889-0.

 18. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Wpływ zmiennych środowiskowych na stan zdrowotny klonu pospolitego (Acer platanoides L.) w wybranych parkach i lasach komunalnych Poznania. Sylwan 159(3): 236-245.

 19. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-pałacowego w Niegowici. Nauka Przyroda Technologie 9(1) #8: 1-12. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8.

 20. Walerzak, M.T., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2015). Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Nauka Przyroda Technologie 9(2) #23: 1-12. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.23.

 21. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Kosiada, T., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The influence of selected chemical properties of soil on health status of trees. Fresenius Environmental Bulletin 24(10): 3171-3175.

 22. Krzyżaniak, M., Świerk, D., Walerzak, M., Urbański, P. (2015). The impact of urban conditions on different tree species in public green areas in the city of Poznan. Folia Hort. 27/2 (2015): 89-97 DOI: 10.1515/fhort-2015-0018

 23. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach). Nauka Przyroda Technologie 9(3) #35: 1-9. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35.

 24. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). The Morasko Estate – an ex ample of historic value degradation caused by ownership changes and plot dismemberment. Czasopismo Techniczne 5-A, 112: 305-315.

 25. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). The development of buildings as a threat to the integrity of the Edwardowo Estate in the city of Poznan. Czasopismo Techniczne 5-A, 112: 317-328.

 26. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Walerzak, M.T., Urbański, P. (2015). Assessment of the effect of environmental variables on health status of Tilia cordata Mill. in parks. Ecol Chem Eng A. 22(3):351-361. DOI: 10.2428/ecea.2015.22(3)29.

 27. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Genius loci miejsc zapomnianych na przykładzie zespołu pałacowo-ogrodowego w Gładyszach. Przestrzeń i Forma, 26, 305-318. DOI: 10.21005/pif.2016.26.D-12.

 28. Walerzak, M., Walerzak, A., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol., 10, 1, #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1.

 29. Walerzak, M., Urbański, P., Świerk, D., Skalski, M., Krzyżaniak, M. (2016). Barokowy ogród przy zamku w Słońsku - wybrane aspekty kompozycji przestrzennej. Nauka Przyr. Technol., 10, 2, #16. DOI: 10.17306/J.NPT.2016. 2.16.

 30. Szczepańska, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P. (2016). Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej. Studia Miejskie 22, 129-142.

 31. Gajewski, P., Kaczmarek, Z., Owczarzak, W., Glina, B., Mocek-Płociniak, A., Gaweł, E., Grzelak, M., Świerk, D. (2016). The influence of the EM-A preparation on the properties of structure in arable mineral soils. Fresenius Environmental Bulletin 25(10): 4184-4191.

 32. Krzyżaniak M., Świerk D., Szczepańska M., Urbański P. (2016) Residents’ Opinions about the Influence of Public Green Space on Prices of Residences – the Case of Poznań, Poland. Barometr Regionalny (14)3: 105-117.

 33. Gołdyn R., Szpakowska B., Świerk D., Domek P., Buxakowski J., Dondajewska R., Barałkiewicz D., Sajnóg A. (2018). Influence of stormwater runoff on macroinvertebrates in a small urban river and a reservoir. Science of the Total Environment 625 (2018): 743-751.

 34. Krzyżaniak M., Świerk D., Szczepańska M., Urbański P. (2018). Changes in the area of urban green space in cities of western Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 39(39): 65-77. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0005.

 35. Świerk D., Krzyżaniak M., Kosiada T., Urbański P., Behnke-Borowczyk J. (2018). Does the genetic variability of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud determine the spatial distribution of the species? Oceanological and Hydrobiological Studies 47(4)2018: 405-414. DOI: 10.1515/ohs-2018-0038

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Szpakowska, B., Świerk, D., Dudzińska, A. (2008). Wpływ jakości wody jeziora Kierskiego na wartość rekreacyjną zbiornika. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, Staniewska – Zątek W., Sankowski T., Muszkieta (red.), seria: Monografie WWSTIZ. Poznań: 53-61.

 2. Świerk, D., Szpakowska, B., Dudzińska, A. (2010). Wartości rekreacyjne wybranych jezior Wielkopolski i ich wpływ na użytkowanie przez lokalną społeczność. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. A. Kaiser, M. Sokołowski (red). Seria; Monografie nr 3/10. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu: 285- 292.

 3. Dudzińska, A., Szpakowska, B., Świerk, D. (2010). Turystyka i rekreacja szansą rozwoju wybranych miejscowości gminy Czaplinek. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka. A. Kaiser, M. Sokołowski (red). Seria; Monografie nr 3/10. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu: 293-299.

 4. Walerzak, M.T., Świerk, D., Krzyżaniak, M., Urbański, P. (2015). A Method of Analysis and Valorisation of Historic Green Space Arrangements in Rural Areas in Poland. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(3): 507-516.

 5. Walerzak M. T., Urbański P., Świerk D., Krzyżaniak M. 2016. Tożsamość krajobrazu kulturowego Wielkopolski w kontekście różnorodności historycznych układów zieleni na wybranych przykładach. [W:] Kłopotowski M., Gawryluk D. (red.) Tożsamość krajobrazu. O krajobrazie zachowanym i przekształcanym. Politechnika Białostocka. Białystok

 6. Jaroniec M., Krzyżaniak M., Świerk D., Urbański P., Walerzak M. 2016. Problemy rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych, na przykładzie koncepcji zagospodarowania zabytkowego parku w Gorzyniu. [W:] Patoczka P., Gajdek A., Sołtysik A., Wójcik A. (red.) Krajobraz Polski. Cudze chwalicie - ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu. Topiarius - Studia Krajobrazowe, tom 1. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów: 273-288

 

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Dudzińska, A., Świerk, D. (2007). Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”The functioning of Water Ecosystems and their Protection” (Poznań, 27-28 X 2006r.), Wieści Akademickie, 112(1): 20.

 2. Dudzińska, A., Świerk, D. (2007). Międzynarodowa konferencja naukowa „Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona” (Poznań, 27-28 X 2006r.), Wiadomości ekologiczne LIII(1): 45-48.

 3. Dudzińska, A., Świerk, D. (2008). Ławki i inne siedziska. Działkowiec, 8(696):26-27.

 4. Mrugalska, L., Świerk, D. (2009). Zadrzewienia śródpolne i ich rola w krajobrazie rolniczym. Poradnik gospodarski, 9/2009: 38-39.

 5. Świerk, D. (2009). Dobrze wykonana inwentaryzacja zieleni może przysporzyć Ci dużo oszczędności! Ochrona środowiska w praktyce, Nr 36, 9.2009: 4.

 6. Świerk, D. (2009). Jak korzystnie i zgodnie z zasadami ochrony środowiska planować inwestycje związane z rekreacją wodną? Ochrona środowiska w praktyce Nr 39, 11.2009: 9.

 7. Świerk, D. (2010). Biotkaniny. Działkowiec, 5(717): 30.

 8. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Efektywne mikroorganizmy – rewolucyjna technologia? Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 5/2012: 33-35.

 9. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Efektywne mikroorganizmy w gospodarce wodno-ściekowej. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 6/2012: 25-27.

 10. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Zielone miasto – czyli jak mądrze zagospodarować tereny miejskie? Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 7-8/2012: 47-50.

 11. Świerk, D., Mrugalska, L. (2012). Ekologiczne grupy roślin. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 9/2012: 32-34.

 12. Świerk, D., Świerk, L. (2012). Jak powstaje gleba? Najważniejsze czynniki i procesy glebotwórcze. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 12/2012: 36-37.

 13. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” – perła Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Dział: Turystyka. Poradnik gospodarski, 1/2013: 34-35.

 14. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Możliwości ulepszania właściwości gleb. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 1/2013: 38-40.

 15. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Ginąca i chroniona flora i fauna Polski. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 3/2013: 32-35.

 16. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Parki krajobrazowe w Wielkopolsce. Poradnik gospodarski, 5/2013: 32-35.

 17. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Ogród Botaniczny we Wrocławiu – zielona wizytówka miasta. Poradnik gospodarski, 6/2013: 32-35.

 18. Świerk, D., Świerk, L. (2013).Ogród Dendrologiczny i Botaniczny w Poznaniu – walory rekreacyjne i naukowo-edukacyjne. Poradnik gospodarski, 7-8/2013: 40-42.

 19. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Osady ściekowe – wartościowy odpad? Poradnik gospodarski, 9/2013: 31-32.

 20. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Historia ochrony przyrody w Polsce. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 11/2013: 25-27.

 21. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Metale ciężkie w środowisku glebowym. Dział: Nauka. Poradnik gospodarski, 11/2013: 28-29.

 22. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Pomysł na ogród przydomowy. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 11/2013: 29-30.

 23. Świerk, D., Świerk, L. (2013). Obszary Natura 2000 okolic Poznania. Dział: Ekologia. Poradnik gospodarski, 12/2013: 30-32.

 24. Dudzińska, A., Świerk, D. (2013). Drzwi Otwarte w Kolegium Zembala. Wieści Akademickie, 5-6/2013: 8.

 25. Świerk, D., Świerk, L. (2014). Ogród skalny od A do Z. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 05/2014: 40-41.

 26. Świerk, D., Urbański, P., Świerk, L. (2014). Woda w ogrodzie. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 06/2014: 36-38.

 27. Świerk, D., Krzyżaniak, M., Świerk, L. (2014). Zakładanie trawnika. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 7,8/2014: 48-49.

 28. Walerzak, M., Świerk, D., Świerk, L. (2014). Rzeźby i inne elementy w naszych ogrodach. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 11/2014: 35-37.

 29. Walerzak, M., Świerk, D., Świerk, L. (2015). Ozdabianie przestrzeni wyobraźnią – land art. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 5/2015: 36-38.

 30. Urbański, P., Świerk, D., Świerk, L. (2015). Mała architektura ogrodowa. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 6/2015: 33-35.

 31. Krzyżaniak M., Świerk D., Świerk L. (2016) Formy ochrony przyrody w Wielkopolsce. Dział: Rozmaitości. Poradnik gospodarski, 7-8/2016: 40-43.

Pozostałe:

Prace konferencyjne:

Świerk, D., Urbański, P. (2013). Funkcje barier roślinnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Zielone Miasto – Osobowość Miejsca, 14. Ogólnopolska Konferencja, 29-30 sierpień 2013, Warszawa s. 65-77.

Prace projektowe:

Walerzak, M., Krzyżaniak, M., Świerk, D., Urbański, P., Walerzak, A. (2014). Koncepcja rewaloryzacji fragmentu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Zlecenie: Rada Sołecka Gorzyń i sołtys – Jarosław Grzelachowski przez Kierownika Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu – dr. hab. Piotra Urbańskiego (WOAK-KTZAK-1230/11/2014)

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1