Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Studia z przyszłością – jak osiągnąć sukces

Jeżeli interesujesz się biologią, chemią czy fizyką, zastanów się nad podjęciem studiów na uczelni przyrodniczej. Możesz wybrać między innymi Ogrodnictwo, Medycynę Roślin, czy Architekturę Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 Studia na kierunku Ogrodnictwo pozwalają na wybór specjalizacji na drugim roku studiów dzięki czemu nie ma potrzeby precyzowania swoich zainteresowań przed rozpoczęciem studiów. Na ogrodnictwie do wyboru jest miedzy innymi Kształtowanie Terenów Zieleni, gdzie można nauczyć się projektowania ternów zieleni (parki leśne, parki, zieleńce, stadiony i place sportowe, ogrody dziecięce, ogrody działkowe, ogrody przydomowe, cmentarze, zadrzewienia uliczne) oraz ich praktycznego zakładania i pielęgnacji. Specjalizacja ta jest alternatywą do studiów na zazwyczaj obleganym kierunku Architektura Krajobrazu. Warto jednak podkreślić różnice miedzy Architekturą Krajobrazu a Kształtowaniem Terenów Zieleni na kierunku Ogrodnictwo. We współczesnym rozumieniu Architektura Krajobrazu jest powiązaniem trzech fundamentalnych dziedzin: architektury, urbanistyki oraz planowania przestrzennego. W celu kształtowania estetycznego i funkcjonalnego krajobrazu dla potrzeb człowieka, posługuje się przede wszystkim szeroko pojmowaną sztuką. Natomiast Kształtowanie Terenów Zieleni skupia się tylko na terenach zieleni, a nie całego krajobrazu. Jeżeli w przyszłości ktoś planuje założyć firmę projektującą i wykonującą tereny zieleni lub w takiej pracować, powinien rozważyć kierunek Ogrodnictwo i specjalizację Kształtowanie Terenów Zieleni. Studenci na tej specjalizacji mogą zdobyć szerszą wiedzę z zakresu ogrodnictwa przez co mogą poznać więcej roślin ozdobnych oraz nauczyć się motod ich rozmnażania i produkcji.

Na Medycynie Roślin kształci się specjalistów wdrażających dyrektywy unijne związane m.in. z wprowadzeniem obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Również na kierunku Ogrodnictwo można wybrać specjalizację Ochrona Roślin Ogrodniczych, jednak kierunek Medycyna Roślin obejmuje również rośliny rolnicze i lasy.

Na kierunku Ogrodnictwo kształci się również specjalistów w zakresie Hodowli Roślin i Nasiennictwa poszukiwanych przez firmy nasienne zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Pasjonaci ogrodnictwa powinni rozważyć specjalizację Ogrodnictwo Ogólne na kierunku Ogrodnictwo. Na specjalizacji tej można zdobyć najszerszą wiedze na temat roślin ogrodniczym w tym zielarstwa, rozmnażania i produkcji roślin ozdobnych i owocowych takich jak drzewa, krzewy i kwiaty, poznać uprawę grzybów jadalnych i leczniczych. Nauczyć się najnowszych metod uprawy warzyw i owoców zarówno w polu jak i szklarniach i tunelach foliowych.

konkurs fotograficzny 1 2019

Najbliższe terminy - kandydat

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1