Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Medycyna roślin - nowatorski kierunek studiów

Dlaczego warto zostać lekarzem roślin?

 • zawód przyszłości w służbie społeczeństwu
 • otwarcie 1 stycznia 2014 roku nowego rynku pracy w Unii Europejskiej dla absolwentów Medycyny roślin
  • priorytety:
   • zdrowie człowieka i ochrona środowiska
   • produkcja żywności wysokiej jakości pozbawionej toksyn, metali ciężkich, pozostałości szkodliwych chemikaliów
  • dynamiczny rozwój ekologicznej produkcji żywności
  • wprowadzenie we wszystkich państwach Unii Europejskiej obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin (Dyrektywa UE)

Perspektywy rozwoju zawodowego

Rośliny chorują w parkach, ogrodach, na polach, obiektach sportowych, na terenach zurbanizowanych. Po studiach na kierunku Medycyna roślin absolwent uzyskuje więc olbrzymie możliwości rozwoju zawodowego we wszystkich państwach Unii Europejskiej:

 • w firmach i korporacjach prowadzących działalność w branżach: produkcji żywności, leśnictwie, kształtowania terenów zieleni, zakładania i pielęgnacji parków i ogrodów; arboretach i ogrodach botanicznych
 • w doradztwie oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu integrowanej ochrony roślin
  w rolnictwie, ogrodnictwie, terenach zieleni;
 • w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin;
 • w administracji państwowej, samorządowej i wspólnotowej różnego szczebla nadzorującej system integrowanej ochrony roślin;
 • jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz
  w szkolnictwie.

Czego uczymy?

Interdyscyplinarne studia realizowane są na 2 Wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Rolnictwa i Bioinżynierii. Program studiów obejmuje w szczególności:

 • diagnozowanie chorób, chwastów i szkodników roślin uprawnych i ozdobnych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki
  • stosowanie najnowocześniejszych metod leczenia roślin - bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego
  • prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin uprawnych, parkowych, w ekosystemach rolniczych i terenach zurbanizowanych.

Uprawnienia absolwenta

W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania wymaganych prawem uprawnień z zakresu m.in. integrowanej produkcji roślin, stosowania środków ochrony roślin, doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.

Co nas wyróżnia?

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje I miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju (Ranking Perspektyw, 2018)
 2. Zapewniamy unikalne możliwości odbywania praktyk studenckich w:

- najlepszych i wielokrotnie nagradzanych firmach związanych z produkcją żywności

- Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu – jedynym specjalistycznym instytutem w tej branży w Polsce!

- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

 1. Możliwość studiowania za granicą – program Erasmus+
 2. Zaplecze naukowe i socjalne – stypendia, biblioteka, sale komputerowe, akademiki, stołówka, Centrum Kultury Fizycznej
 3. Organizacje studenckie i koła naukowe, m.in. Ogrodników, Medycyny roślin, Botaników

Uprawnienia po medycynie roślin

Osoby kończące studia pierwszego stopnia na kierunku Medycyna roślin otrzymują oświadczenia (wydane zgodnie z art.64 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zmianami) równoważne z ukończeniem szkoleń w zakresie:

-doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,

-integrowanej produkcji roślin,

-stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Studenci kończący studia pierwszego jak i drugiego stopnia na tym kierunku, otrzymują ponadto oświadczenia:

-dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz.554).

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO STUDIOWANIA!!!

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1