Studiuj na jednej z NAJLEPSZYCH UCZELNI Rolniczych w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ogrodnictwo 2022, 2023

Architektura Krajobrazu 2022, 2023

Kierunki rolnicze i leśne 2022, 2023

Architektura Krajobrazu – studia z przyszłością

Jeśli jesteś kreatywny, masz otwarty umysł i talent plastyczny to są studia dla ciebie!!

 


 W ostatnich latach wzrasta zapotrzebowanie na fachowców zajmujących się zielenią miejską, a zwłaszcza architektów krajobrazu. Mieszkańcy miast i miasteczek nie wyobrażają sobie życia bez uporządkowanej przestrzeni miejskiej, która zapewnia im harmonię i daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Zieleń jako nieodłączny element życia, zajmuje szczególne miejsce w krajobrazie miast, to ona pozwala odpocząć i oderwać się od trudów codzienności. Staranne planowanie parków, skwerów i placów, harmonijnie współgrających z otaczającymi je budynkami i innymi obiektami, to zadanie dla architektów krajobrazu. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prowadzi studia na kierunku Architektura Krajobrazu, studia te od początku były wysoko oceniane w prestiżowym rankingu PERSPEKTYWY. Studenci kierunku Architektura Krajobrazu podczas studiów poznają zasady rysunku technicznego, malarstwa, fotografii, graficznych technik cyfrowych i innych technik plastycznych, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Na zajęciach prezentowane są rośliny wykorzystywane w kształtowaniu obiektów architektury, studenci poznają także nowo wprowadzane do przestrzeni miejskiej gatunki roślin o ciekawych walorach dekoracyjnych. W trakcie studiów studenci uczą się w jaki sposób planować przestrzeń, chronić zabytkowe ogrody, sporządzać dokumentację projektową i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu.

Absolwenci naszych studiów są przygotowani do:

  • wykonywania prac inwentaryzacyjnych oraz ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, w tym obiektów zabytkowych,
  • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi.

Absolwenci naszych studiów pracują w:

  • pracowniach projektowych,
  • firmach zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni,
  • urzędach miast i gmin przy opracowywaniu planów zagospodarowania terenów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • jednostkach związanych z: ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych,
  • ogrodach botanicznych i dendrologicznych

lub prowadzą własną działalność zawodową w zakresie projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich otoczeniem.

 ZAPRASZAMY!!!   

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1