Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Ogrodnictwo - informacje o studiach II stopnia

Absolwent kierunku Ogrodnictwo jest przygotowany do organizacji i kierowania produkcją ogrodniczą, podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa  owocowo-warzywnego i firmach hodowlano-nasiennych, prowadzenia działalności marketingowej produktów ogrodniczych oraz projektowania, zakładania nowych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ogrodnictwa oraz kierowania działalnością związaną z ogrodnictwem na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

 

czas trwania: 3 semestry (studia stacjonarne), 4 semestry (studia niestacjonarne)

Specjalizacje:

- studia stacjonarne

  • Rośliny ozdobne i dendrologia
  • Sadownictwo i szkółkarstwo
  • Warzywnictwo i nasiennictwo

specjalizacje w ramach specjalności Kształtowanie terenów zieleni:

  • Architektura ogrodów
  • Kształtowanie i ochrona krajobrazu

- studia niestacjonarne

  • Ogrodnictwo ozdobne
  • Produkcja owoców i warzyw

 

Sylwetka kandydata

Na kierunek Ogrodnictwo mogą być przyjęci absolwenci studiów ogrodniczych lub absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.
zasady postępowania kwalifikacyjnego

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Ogrodnictwo jest przygotowany do organizacji i kierowania produkcją ogrodniczą, podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa  owocowo-warzywnego i firmach hodowlano-nasiennych, prowadzenia działalności marketingowej produktów ogrodniczych oraz projektowania, zakładania nowych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ogrodnictwa oraz kierowania działalnością związaną z ogrodnictwem na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

 

Dodatkowe korzyści:

  • możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+
  • rozwijanie zainteresowań w studenckich kołach naukowych
  • możliwość kontynuacji nauki na Studium Doktoranckim

 

Dokumenty do pobrania:

Efekty kształcenia - Ogrodnictwo stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017)

 

Zobacz także:

Architektura krajobrazu
Medycyna roślin

 

baner na strone

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1