Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku architektura krajobrazu - Uchwała nr 2/2022 RPKSAK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2022 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu z dnia 20 stycznia 2022 r.

Absolwenci kierunku architektura krajobrazu wykazują się wiedzą na europejskim poziomie, dzięki temu, iż w trakcie studiów zdobywają specjalistyczne kwalifikacje, pozwalające sprostać współczesnym wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego.

 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku architektura krajobrazu

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Posiada poszerzoną niezbędną wiedzę i umiejętności dające podstawę do wykonywania opracowań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych i miejscowych, układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowania parków i ogrodów oraz komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent kierunku potrafi opracowywać projekty, świadczyć usługi doradcze oraz podejmować racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach gospodarczych i przedsiębiorstwach, jak również w administracji lokalnej i centralnej. Może pełnić zarówno funkcje kierownicze, jak i wykonawcze w wymienionych jednostkach, w zakresie problematyki dotyczącej ochrony i kształtowania krajobrazu, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Profil kształcenia umożliwia absolwentom podjęcie pracy także w innych sektorach gospodarki państwowej, jak również prowadzenie własnej działalności gospodarczej

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1