Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Architektura krajobrazu - informacje o studiach II stopnia

czas trwania: 3 semestry (studia stacjonarne), 4 semestry (studia niestacjonarne) 
tytuł po zakończeniu studiów: magister inżynier

Specjalizacje:

  • Planowanie i projektowanie krajobrazu,
  • Sztuka kształtowania krajobraz,
  • Zarządzanie i ochrona krajobrazu,
  • Inżynieria kształtowania krajobrazu.

 

Sylwetka kandydata

Na kierunek architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt krajobrazu” lub „inżynier architekt”.
zasady postępowania kwalifikacyjnego

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, waloryzacji szaty roślinnej i projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi oraz zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

 

Dodatkowe korzyści:

  • możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+,
  • rozwijanie zainteresowań w studenckich kołach naukowych,
  • możliwość kontynuacji nauki na Studium Doktoranckim.

 

Dokumenty do pobrania:

Efekty kształcenia - architektura krajobrazu stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

Plan studiów - architektura Krajobrazu (S)

 

Zobacz także:

ogrodnictwo

aktualnosci

Najbliższe terminy - kandydat

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1