Spis publikacji dr hab. Agnieszka Krzymińska

 

Oryginalne prace twórcze:

 

 

1.           Krzymińska A., 1997. Rozmnażanie różaneczników zawsze zielonych przez sadzonki różnego rodzaju. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 449: 117-124.

2.           Krzymińska A., 1998. Przydatność kilku odmian narcyzów do pędzenia w doniczkach. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 187, Agricultura (70): 49-56.

3.           Krzymińska A., Czekalski M., 1998. Dwukrotne wykorzystanie podłoża do ukorzeniania sadzonek różaneczników. Rocz. AR w Poznaniu 304, Ogrodnictwo 27: 171-176 (udział własny 50% - wykonanie doświadczenia, obliczeń statystycznych, redagowanie pracy).

4.           Krzymińska A., 2000. Plonowanie Helipterum roseum Hook. ‘Biały’ i Lonas annua L. w zależności od terminu siewu i uszczykiwania pędów. Rocz. AR w Poznaniu 318, Ogrodnictwo 29: 73-78.

5.           Krzymińska A., Czekalski M., 2000. Porównanie wzrostu różaneczników rozmnożonych za pomocą sadzonek pędowych, liściowych i in vitro. Rocz. AR w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31, cz. 1: 101-105 (udział własny 60% - wykonanie doświadczenia, obliczeń statystycznych, redagowanie pracy).

6.           Krzymińska A., Czekalski M., 2000. Rozmnażanie różaneczników za pomocą krótkich sadzonek pędowych i liściowych. Rocz. AR w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31, cz. 1: 107-110 (udział własny 60% - wykonanie doświadczenia, obliczeń statystycznych, redagowanie pracy).

7.           Krzymińska A., 2001. Wpływ retardantów wzrostu na kwitnienie narcyzów pędzonych w doniczkach. Rocz. AR w Poznaniu 332, Ogrodnictwo 33: 81-84.

8.           Krzymińska A., Zenkteler E., Czekalski M., 2001. Budowa anatomiczna sadzonek pędowych różaneczników i powstawanie w nich korzeni przybyszowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 333, Botanika 4: 137-140.

9.          Krzymińska A., 2001. Florystyka polska na tle florystyki europejskiej u schyłku XX wieku. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 379: 223-226.

10.       Krzymińska A., 2002. Wzrost młodych krzewów różaneczników rozmnożonych in vivo za pomocą sadzonek różnego typu oraz in vitro z eksplantatów merystematycznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 483: 125-131.

11.       Krzymińska A., Czekalski M., 2002. Kwitnienie młodych krzewów różaneczników rozmnożonych za pomocą sześciu typów sadzonek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 483: 133-139.

12.       Krzymińska A., 2003. Fenologia i morfologia wybranych gatunków ozdobnych czosnku (Allium L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 161-168.

13.       Krzymińska A., 2004. Charakterystyka morfologiczna botanicznych gatunków i odmian tulipanów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 497: 361-367.

14.       Krzymińska A., Sochacki D., Lamcha L., 2004. Fenologia botanicznych gatunków i odmian tulipanów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 497: 369-374.

15.       Krzymińska A., Lisiecka A., 2004. Wpływ ściółkowania gleby na wzrost i kwitnienie wybranych gatunków bylin. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 236 (94): 93-96.

16.       Krzymińska A., 2006. Trwałość ciętych kwiatów hiacyntów uzyskanych z cebul pędzonych w wodzie. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo 40: 23-26.

17.       Krzymińska A., Czuchaj P., 2006. Przedłużanie trwałości ciętych liści żurawek (Heuchera L.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo 40: 27-32.

18.       Krzymińska A., de Mezer E., 2007. Usefulness of Iris x hollandica Hoog. ‘Blue Magic’ for forcing in water. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 383, Ogrodnictwo 41:81-86.

19.       Krzymińska A. 2008. Delay of ornamental alliums’ flowering. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 211-217.

20.       Krzymińska A., Gawłowska M., Wolko B., Bocianowski J. 2008. Genetic diversity of ornamental Allium species and cultivars assessed with isozymes. Journal of Applied Genetics 49 (3): 213-220.

21.       Krzymińska A. 2008. Usefulness of some hyacinths cultivars for forcing in water. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 7 (3): 87-92.

22.       Krzymińska A. 2009. Influence of 5-aminolevulinic acid (Pentakeep V) on yield of tulip bulbs. Acta Horticulturae et Regiotecturae 12: 27-28.

23.       Krzymińska A. 2009. Flower longevity of ornamental alliums depending on cutting stage and postharvest treatment. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 30: 11-16.

24.       Bednorz L., Krzymińska A., Czarna A. 2011. Seed morphology and testa sculptures of some Allium L. species (Alliaceae). Acta Agrobotanica 64 (2): 33-38.

25.       Ulczycka M.P., Krzymińska A. 2013. Trwałość ciętych pędów kwiatostanowych kamasji jadalnej (Camassia quamash (Pursh) Greene) w zależności od pozbiorczego traktowania. Nauka Przyroda Technologie 7, 3, #38.

26.       Śmigielska M., Jerzy M., Krzymińska A. 2014. The growth and flowering of Hyacinthus orientalis L. forced in pots under fluorescent light of different colours. Acta Agrobotanica 67 (3): 75-82.

27.       Ulczycka-Walorska M. P., Krzymińska A. 2014. Influence of various chemical compounds on postharvest longevity of cut leaves of Waldsteinia geoides Willd. Acta Agrobotanica 67 (3): 83-90.

28.       Krzymińska A., Ulczycka-Walorska M., Bocianowski J. 2014. Effect of hydroxyquinoline sulfate and gibberellic acid on vase life of the cut inflorescence stems of Sedum aizoon L. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20: 1098-1101.

29.       Ulczycka-Walorska M. P., Krzymińska A. 2015. Longevity of Sedum spectabile Boreau cut flowering shoots depending on postharvest treatment. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21: 851-854.

30.       Krzymińska A., Ulczycka-Walorska M. P. 2015. The effect of sodium chloride on growth and quality of Plectranthus forsteri Brnth. ‘Nico’. Journal of Horticultural Research 23 (1): 17-20. DOI: 10.2478/johr-2015-0003.

31.       Ulczycka-Walorska M. P., Krzymińska A. 2016. Influence of sodium chloride onto growth and flowering of Isotoma axillaris Lindl. Bulg. J. Agric. Sci. 22 (1): 79-83.

32.       Wrońska-Pilarek D., Halbritter H., Krzymińska A., Bednorz L., Bocianowski J. 2016. Pollen morphology of selected european species of the genus Allium L. (Alliaceae). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 15 (4): 65-84.

33. Krzymińska A., Karasiewicz M. 2017. Postharvest longevity of cut hyacinths depending on light colour and types of lamps. Nauka Przyroda Technologie 11, 1: 55-64, dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00175

 

 

 

Książki:

1.     Jerzy M., Krzymińska A., 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Poznań, 1-108.

2.     Chojnowska E., Krzymińska A., Mika A., Sikora E., 2006. Ogród w pojemnikach. Wyd. Działkowiec, 1-132.

3.     Siwulski M., Krzymińska A., 2006. Czosnek dla zdrowia, urody i ozdoby. Wyd. Kurpisz, Poznań, 1-112.

4.     Krzymińska A., 2006. rozdziały: Czosnek, Kosaciec, Liatra, Lilia, Mieczyk w „Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami pod red. Jerzy M. PWRiL, Poznań: 79-84, 167-172,179-183,185-193, 195-201.

5.     Krzymińska A., Siwulski M., 2007. Piękno suchych roślin. Wyd. Kurpisz, Poznań, 1-144.

6.     Krzymińska A. 2008. Ozdobne gatunki i odmiany czosnku (Allium L.). Rozprawy Naukowe 392, ss. 66.

7.     Krzymińska A. 2009. Czosnki. W: Niech żyją kwiaty...w wazonie. Red. A. Łukaszewska. Drukrol, Warszawa: 60-67.

8.     Janowska B., Krause J., Krzymińska A. 2009. Tulipany i inne rośliny cebulowe. W: Niech żyją kwiaty...w wazonie. Red. A. Łukaszewska. Drukrol, Warszawa:129-137.

9.     Krzymińska A. 2013. Pędzenie ozdobnych roślin cebulowych na kwiat cięty. W: Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, red. Rabiza-Świder J, Skutnik E. Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa: 53-58.

10. Krzymińska A. 2013. Pędzenie ozdobnych roślin cebulowych na kwiat cięty. W: Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, red. Rabiza-Świder J, Skutnik E. Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa: 53-58, ISBN 978-83-914548-4-8.

11.  Ulczycka M. P., Krzymińska A. 2013. Potrzeba zieleni w życiu młodzieży w środowisku miejskim. W: Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość?, red. Kosmala M. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń: 151-158, ISBN 978-83-935740-0-1.

12. Ulczycka – Walorska M. Krzymińska A. 2014. Potencjalny wpływ zieleni na rozwój gospodarczy miasta. W: Kierunki zmian terenów zieleni w miastach, red. Kosmala M. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń: 171 – 177, ISBN 978-83-935740-4-9.

13. Krzymińska A., 2014. Barwa w hortiterapii. W: Płoszaj – Witkowska B., Hortiterapia. UWM w Olsztynie: 73-86, ISBN 978-83-7299-912-2.

14. Krzymińska A., 2016. Zapach w hortiterapii. W: Płoszaj – Witkowska B., Hortiterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych. UWM w Olsztynie: ISBN 978-83-7299-989-4.

15. Kozłowska M., Politycka B., Krzymińska A. (red.) 2016. 60 lat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1956-2016. Rhytmos, Poznań, ss. 241. ISBN 978-83-60593-33-2.

16. Krzymińska A., Czuchaj P., Henschke M., Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Szczepaniak S. 2016. Badania nad roślinami ozdobnymi prowadzone w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2006–2015 W: A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka (red.) Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Agronomicznych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków: 51-74.

17. Krzymińska A. 2017. Rośliny ozdobne. W: Kondracki E. (red.) Poradnik początkującego działkowca. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa: 81-106.

18. Krzymińska A. 2017. Dotyk w hortiterapii. W: Krzymińska A. (red.) Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań, Rhytmos: 103-115.

 

Redakcja monografii

1.     Krzymińska A. (red.) 2017. Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań, Rhytmos, ISBN 978-83-60593-34-9, arkuszy wydawniczych 17

 

Prace konferencyjne:

1.     Krzymińska A., 1995. Pędzenie narcyzów doniczkowych. Materiały z konferencji „Pędzenie ozdobnych roślin cebulowych”, Poznań, 16 luty 1995: 51-53.

2.     Krzymińska A., Czekalski M., 1995. Produkcja różaneczników wcześnie wchodzących w okres kwitnienia. Materiały z X Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 21-22 września 1995: 25.

3.     Krzymińska A., 1996. Wpływ retardantu Bonzi na wzrost czterech taksonów różaneczników. Materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 16-17 maja 1996: 45-46.

4.     Krzymińska A., 1997. Rośliny cebulowe i bulwiaste w terenach zieleni. Materiały z konferencji „Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta”, Wrocław, 20-22 czerwca 1997: 231-232.

5.     Krzymińska A., 1998. Rośliny cebulowe i bulwiaste w krajobrazie miasta. Materiały z konferencji „Budowa i modernizacja otwartych terenów rekreacyjnych w przestrzeni zurbanizowanej”, Bystra, 30-31 marca: 72-73.

6.     Krause J., Krzymińska A., 1998. Zastosowanie bylin w urządzaniu terenów zieleni. Materiały z konferencji „Miasto-ogród, sto lat rozwoju idei”, Wrocław, 18-20 czerwca 1998: 91-95.

7.     Krzymińska A., 1999. Kwitnienie różaneczników rozmnożonych za pomocą sadzonek różnego typu w pierwszych trzech latach uprawy. Materiały z konferencji „Postęp w rozmnażaniu roślin ozdobnych”, Kraków, 16-17 września 1999: 125-128.

8.     Krause J., Krzymińska A., 2000. Pędzenie ozdobnych roślin drobnocebulowych w doniczkach. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy „Techniki szklarniowe i rośliny cebulowe”, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 19-20 października 2000: 23-31.

9.     Krzymińska A., Sztuka A. 2002. Przydatność kosaćca holenderskiego (Iris hollandica Hoog) do pędzenia w wodzie. Materiały z XIV Ogólnopolskiego Naukowego Zjazdu Kwiaciarzy, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 23.10.2002: 41.

10. Krzymińska A., 2004. Możliwości zastosowania ozdobnych czosnków. Materiały z konferencji Ozdobne rośliny cebulowe. Skierniewice, 21-22 września: 23-26.

 

 

 

Publikacje popularno - naukowe

1.     Krzymińska A., Czekalski M., 1992. Rozmnażanie kalmii wielkolistnej in vitro. Ogrodnictwo 5: 24-25.

2.     Krzymińska A., 1994. Rozmnażanie roślin doniczkowych w warunkach domowych. Poradnik Gospodarski 3: 24.

3.     Krzymińska A., 1994. Mieczyki w ogrodzie. Poradnik Gospodarski 9: 35.

4.     Krzymińska A., 1994. Pelargonie w mieszkaniu. Poradnik Gospodarski 11: 26.

5.     Krzymińska A., 1995. Wzrost roślin różaneczników rozmnożonych przez sadzonki różnego typu. Erica – Rocznik Roślin Wrzosowatych 6: 63-67.

6.     Krzymińska A., 1995. Sadzimy kosaćce cebulowe. Działkowiec 9: 18.

7.     Krzymińska A., 1996. Narcyzy minaturowe. Kwiaty 1: 23.

8.     Krzymińska A., O zasadach uprawy narcyzów. Kwiaty 3: 5.

9.     Krzymińska A., 1996. Wzrost różaneczników traktowanych retardantem Bonzi. Erica – Rocznik Roślin Wrzosowatych 7: 61-65.

10. Krzymińska A., 1997. Kwitnienie roślin cebulowych. Działkowiec 2: 10.

11. Krzymińska A., 1997. Cebulowe rośliny ozdobne kwitnące wiosną. Poradnik Gospodarski 3: 55.

12. Krzymińska A., 1997. Sadzimy tulipany. Poradnik Gospodarski 9: 46.

13. Krzymińska A., 1997. Wiosna w doniczce. Działkowiec 12: 9.

14. Krzymińska A., 1997. Czas suchych kompozycji. Działkowiec 12: 14.

15. Krzymińska A., 1997. Wpływ wzrastających dawek azotu na różaneczniki, Nawożenie dwutlenkiem węgla azalii w czasie ukorzeniania (przegląd literatury). Erica Polonica – Rocznik Roślin Wrzosowatych 8: 54-55.

16. Krzymińska A., 1997. Dalie – kwiaty lata. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 8.07.1997: 22.

17. Krzymińska A., 1997. Siejemy dwuletnie. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 15.07.1997: 22.

18. Krzymińska A., 1997. Pachnący ogród. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 26.08.1997: 22.

19. Krzymińska A., 1997. Wykopujemy mieczyki. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 16.09.1997: 22.

20. Krzymińska A., 1997. Aby zakwitły zimą. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 28.10.1997: 22.

21. Krzymińska A., 1998. Pędzenie narcyzów w doniczkach. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 7: 22-24.

22. Krzymińska A., 1998. Uprawa pelargonii wielkokwiatowej. Owoce Warzywa Kwiaty 17/18: 43.

23. Krzymińska A., 1998. Cebulowe na grządki. Działkowiec 5: 6.

24. Krzymińska A., 1998. Zimowity i krokusy. Działkowiec 8: 6.

25. Krzymińska A., 1998. Czar szarłatów. Działkowiec 9: 8.

26. Krzymińska A., 1998. Piękno suchych bukietów. Działkowiec 11: 12-13.

27. Krzymińska A., 1998. Rośliny do suchych bukietów. Poradnik Gospodarski 6: 50.

28. Krzymińska A., 1998. Rośliny cebulowe w doniczce. Poradnik Gospodarski 12: 40.

29. Krzymińska A., 1998. Dłużej w wazonie. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 27.01.1998: 14.

30. Krzymińska A., 1998. Kwiaty przedwiośnia. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 3.03.1998: 22.

31. Krzymińska A., 1998. Cebulowe i bulwiaste na trawniku. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 7.04.1998: 22.

32. Krzymińska A., 1998. Narcyzy czy żonkile. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 19.05.1998: 5.

33. Krzymińska A., 1998. Urokliwe pustynniki. Głos Wielkopolski – Głos Domowy 23.06.1998: 4.

34. Krzymińska A., 1998. Adwentowe dekoracje. Przewodnik Katolicki 48: 38.

35. Krzymińska A., 1999. Wielkanocne dekoracje. Poradnik Gospodarski 3: 53.

36. Krzymińska A., 1999. Dekoracje stołów. Poradnik Gospodarski 5: 59.

37. Krzymińska A., 1999. Świąteczne dekoracje. Poradnik Gospodarski 12: 34.

38. Krzymińska A., 1999. Z czym do ślubu. Przewodnik Katolicki 7: 42.

39. Krzymińska A., 1999. Kwiaty doniczkowe inaczej. Przewodnik Katolicki 9: 42.

40. Krzymińska A., 1999. Przedwiośnie w ogródku. Przewodnik Katolicki 13: 39.

41. Krzymińska A., 1999. Zdobi i leczy. Przewodnik Katolicki 38: 38.

42. Krzymińska A., 1999. Nie tylko jadalne. Przewodnik Katolicki 48: 38.

43. Krzymińska A., 1999. Świąteczne powitanie. Przewodnik Katolicki 51/52: 88.

44. Krzymińska A., 2000. Zatrwian na suche bukiety. Top Agrar 10: 38.

45. Krzymińska A., 2000. Zadbaj o styl prezentów. Top Agrar 12:70.

46. Krzymińska A., 2000. Oleander pospolity. Przewodnik Katolicki 31: 49.

47. Krzymińska A., 2000. Rącznik. Przewodnik Katolicki 34: 49.

48. Krzymińska A., 2000. Goździki w kompozycjach. Przewodnik Katolicki 34: 55.

49. Krzymińska A., 2000. Cebulowe kwitnące w doniczkach. Przewodnik Katolicki 44: 51.

50. Krzymińska A., 2000. Dekoracje oczekiwania. Przewodnik Katolicki 50: 44.

51. Krzymińska A., 2000. Świąteczne kompozycje. Przewodnik Katolicki 51: 51.

52. Hapka H., Krzymińska A., Pawłowska B., 2000. Uprawa i wykorzystanie roślin na suche bukiety. ODR Minikowo, 1-28.

53. Krzymińska A., 2001. Konwalie wiosną i zimą. Poradnik Gospodarski 1: 25.

54. Krzymińska A., 2001. Byliny kobiercowe. Poradnik Gospodarski 3: 38.

55. Krzymińska A. 2001. Paciorecznik w ogrodzie. Poradnik Gospodarski 6: 30.

56. Krzymińska A., 2001. Pędzenie narcyzów w doniczkach. Owoce Warzywa Kwiaty 5: 47-48.

57. Krzymińska A., 2001. Pędzenie narcyzów Paperwhite. Owoce Warzywa Kwiaty 6: 41.

58. Krzymińska A., 2001. Miniaturowe narcyzy podbijają rynek. Hasło Ogrodnicze 10: 57-59.

59. Krzymińska A., 2001. Wiosennie zimą. Działkowiec 11: 9.

60. Krzymińska A., 2001. Przechować cebulowe przez zimę. Działkowiec 12: 11.

61. Krzymińska A., 2001. W świątecznym nastroju. Działkowiec 12: 34-35.

62. Krzymińska A., 2001. Niezastąpiona dwójka. Kwiaty 1: 21.

63. Krzymińska A., 2001. Nie lubią mrozu. Kwiaty 3: 15.

64. Krzymińska A., 2001. Trwały zatrwian. Kwietnik 10: 50-53.

65. Krzymińska A., 2001. Wiosenne bukiety. Top Agrar Polska 4: 160.

66. Krzymińska A., 2001. Żywe kwiaty na suche bukiety. Top Agrar Polska 6: 106.

67. Krzymińska A., 2001.Cztery sposoby na suche kwiaty. Top Agrar Polska 7-8: 134.

68. Krzymińska A., 2001. Zrób ozdoby na choinkę. Top Agrar Polska 12: 76-78.

69. Krzymińska A., 2001. Doniczkowe – wróg czy przyjaciel. Przewodnik Katolicki 4: 39.

70. Krzymińska A., 2001. Wiosna na świątecznym stole. Przewodnik Katolicki 14: 47.

71. Krzymińska A., 2001. Ślubny samochód. Przewodnik Katolicki 38: 40.

72. Krzymińska A., 2001. Czas pomyśleć o wiośnie. Przewodnik Katolicki 39: 46.

73. Krzymińska A., 2001. Kompozycje na Wszystkich Świętych. Przewodnik Katolicki 43: 46.

74. Krzymińska A., 2001. Świąteczne drzewko. Przewodnik Katolicki 50: 48.

75. Krzymińska A., 2002. Len nie len. Kwietnik 2: 16-17.

76. Krzymińska A., 2002. Angielskie pelargonie. Kwietnik 6: 36-37.

77. Krzymińska A., 2002. Ślubne bukiety bidermeierowskie. Przewodnik Katolicki 4: 45.

78. Krzymińska A., 2002. Zapach w ogrodzie. Poradnik Gospodarski 5:41.

79. Krzymińska A., 2002. Krwawniki w ogrodzie. Poradnik Gospodarski 7/8: 41. 45.

80. Krzymińska A., 2002. Powrót pelargonii. Działkowiec 5: 10-11.

81. Krzymińska A., 2002. Sadzimy cebulki. Działkowiec 9: 10-11.

82. Krzymińska A., 2002. Zakwitną zimą. Działkowiec 10: 16-17.

83. Krzymińska A., 2002. Jak chronić cebule? Top Agrar 9: 60.

84. Krzymińska A., 2002. Wianki świąteczne. Top Agrar 12: 80.

85. Krzymińska A., 2002. Florystyczne rozwiązania techniczne. Fiolki do kwiatów. Kwiaty 4: 7.

86. Krzymińska A., 2003. Szachownice – cebulowe piękności. Działkowiec 4: 20-21.

87. Krzymińska A., 2003. Waleczne kwiaty. Działkowiec 7: 4-6.

88. Krzymińska A., 2003. Wykopujemy tulipany. Działkowiec 7: 7.

89. Krzymińska A., 2003. Sezon na kwiaty cebulowe. Działkowiec 9: 12-14.

90. Krzymińska A., 2003.Zdążyć przed chłodem. Działkowiec 10: 8-9.

91. Krzymińska A., 2003. Jak utrwalić piękno roślin. Działkowiec 10: 22-23.

92. Krzymińska A., 2003. Hydroponika – sposób na rośliny doniczkowe. Działkowiec 12: 52-53.

93. Krzymińska A., 2003. Sztuka uprawy. Działkowiec – Dom w kwiatach – numer specjalny 4: 34-38.

94. Krzymińska A., 2003. Szklane drobiazgi. Kwiaty 1: 11.

95. Krzymińska A., 2003. Jajeczne pomysły. Kwiaty 2: 24.

96. Krzymińska A., 2003. Niezwykłe pomoce florystyczne. Kwiaty 4: 25.

97. Krzymińska A., 2003. Woskowanie i watowanie łodyg. Kwiaty 5/6: 34-35.

98. Krzymińska A., 2003. Od tulipanów po cantedeskie. Hasło Ogrodnicze 4: 140-142.

99. Krzymińska A., 2003. Z ogrodu do bukietu. Hasło Ogrodnicze 9: 122-125.

100.        Krzymińska A., 2003. Bukieciarskie dodatki z ciepłolubnych roślin I. Hasło Ogrodnicze 11: 112-114.

101.        Krzymińska A., 2003. Bukieciarskie dodatki z ciepłolubnych roślin II. Hasło Ogrodnicze 12: 135-137.

102.        Krzymińska A., 2003. Narcyzy na kwiat cięty. Rośliny Ozdobne 6: 6-7.

103.        Krzymińska A., 2003. Pachnące woreczki. Top Agrar Polska 7/8: 156.

104.        Krzymińska A., 2003. Urok suchych bukietów. Top Agrar Polska 11: 85.

105.        Krzymińska A., 2003. Sizalowe ozdoby. Top Agrar Polska 12: 93.

106.        Krause J., Krzymińska A., 2003. Rośliny cebulowe dla terenów zieleni. Rośliny Ozdobne 2:10-12.

107.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne I. Działkowiec 1: 68.

108.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne II. Działkowiec 2: 68.

109.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne III. Działkowiec 3: 68.

110.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne IV. Działkowiec 4: 68.

111.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne V. Działkowiec 5: 68.

112.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne VI. Działkowiec 6: 67.

113.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne VII. Działkowiec 7: 67.

114.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne VIII. Działkowiec 8: 67.

115.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne IX. Działkowiec 9: 67.

116.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne X. Działkowiec 10: 65.

117.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne XI. Działkowiec 11: 65.

118.        Krzymińska A., 2004. Rośliny ozdobne XII. Działkowiec 12: 63.

119.        Krzymińska A., 2004. Wiosna w doniczkach. Działkowiec 1: 10-11.

120.        Krzymińska A., 2004. Doceńmy kwiaty jednoroczne. Działkowiec 2: 10-12.

121.        Krzymińska A., 2004. Jednoroczne z rozsady. Działkowiec 2: 12-13.

122.        Krzymińska A., 2004. Narcyzy i żonkile. Działkowiec 4: 4-6.

123.        Krzymińska A., 2004. Sadzimy dalie. Działkowiec 5: 14-15.

124.        Krzymińska A., 2004. Wykopujemy i przesadzamy cebulowe. Działkowiec 7: 62-63.

125.        Krzymińska A., 2004. Porządki po sezonie. Działkowiec 11: 28-29.

126.        Krzymińska A., 2004. Kolorowe morze kwiatów. Działkowiec – Kwitnąca wiosna – numer specjalny 1: 8-19.

127.        Krzymińska A., 2004. Dalie – zmienne piękności. Działkowiec – Najpiękniejsze kwiaty lata – numer specjalny 3: 12-15.

128.        Krzymińska A., 2004. Piwonia – chińska faworyta. Działkowiec – Najpiękniejsze kwiaty lata – numer specjalny 3: 30-33.

129.        Krzymińska A., 2004. Możliwości zastosowania ozdobnych czosnków. Materiały z konferencji Ozdobne rośliny cebulowe. Skierniewice, 21-22 września: 23-26.

130.        Krzymińska A., 2004. Narcyzy w doniczkach. Rośliny Ozdobne 1: 7-8.

131.        Krzymińska A., 2004. Ozdobne czosnki. Rośliny Ozdobne 3: 12-14.

132.        Krzymińska A., 2004. U niemieckich ogrodników. Hasło Ogrodnicze 5: 170-172.

133.        Krzymińska A., 2004. Doniczkowe drobnocebulowe – gatunki mniej znane. Hasło Ogrodnicze 9: 104-106.

134.        Krzymińska A., 2004. Pomysł na kartkę. Top Agrar 2:

135.        Krzymińska A., 2004. Przytulanka i zabawka w jednym. Top Agrar 10:116.

136.        Krzymińska A., 2005. Kosaćce holenderskie. Rośliny Ozdobne 6: 12-13.

137.        Krzymińska A., 2005. Zwróćmy uwagę na ozdobne czosnki. Owoce Warzywa Kwiaty 9: 44-45.

138.        Krzymińska A., 2005. Berła kwiatowe. Hasło Ogrodnicze 9: 157-158.

139.        Krzymińska A., 2005. Uprawa ozdobnych czosnków i pustynników na kwiaty cięte. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 17: 12-16.

140.        Krzymińska A., 2005. Czosnek w roli głównej. Działkowiec 1: 11-14.

141.        Krzymińska A., 2005. Arystokratki cienia. Działkowiec 2: 14-17.

142.        Krzymińska A., 2005. Pamiętajmy o balkonach. Działkowiec 3: 13.

143.        Krzymińska A., 2005. Ogród na balkonie. Działkowiec 4: 25.

144.        Krzymińska A., 2005. Obsadzamy balkony. Działkowiec 5: 16.

145.        Krzymińska A., 2005. Co po cebulowych? Działkowiec 6: 25.

146.        Krzymińska A., 2005. Liliowce – polskie odmiany. Działkowiec 7: 4-6.

147.        Krzymińska A., 2005. Narcyzy. Florum 2: 12.

148.        Krzymińska A., 2005. Eucharis amazonica. Florum 3:38.

149.        Krzymińska A., 2005. Storczyki. Florum 5: 5.

150.        Krzymińska A., 2005. Wrzosy – pozdrowienie jesieni. Florum 6: 5.

151.        Krzymińska A., 2005. Stroiki w barwach wiosny. Top Agrar 3: 220-221.

152.        Krzymińska A., 2005. Moda na piwonie. Top Agrar 7-8: 186-187.

153.        Krzymińska A. 2005. Zamiast świerku. Top Agrar 12: 98-99.

154.        Krzymińska A., 2006. Moda na czosnki. Rośliny Ozdobne 1: 22-23.

155.        Krzymińska A., 2006. Igła Kleopatry robi karierę. Owoce Warzywa Kwiaty 4: 54-55.

156.        Krzymińska A., 2006. Hipeastrum. Florum 1: 48-49.

157.        Krzymińska A., 2006. Szafirki. Florum 2: 4-5.

158.        Krzymińska A., 2006. Hiacynty. Florum 3: 3.

159.        Krzymińska A., 2006. Cyklameny. Florum 10: 1.

160.        Krzymińska A., 2006. Aby długo zachowały trwałość. ABC Florum 1: 38-39.

161.        Krzymińska A. 2006. Warsztat florysty. ABC Florum 2: 4-7.

162.        Krzymińska A. 2006. W jakiej fazie kupować kwiaty. ABC Florum 2: 48-49.

163.        Krzymińska A., 2006. Uprawa czosnku Krzysztofa. Hasło Ogrodnicze 5:170-172.

164.        Krzymińska A., 2006. Doniczkowe rośliny cebulowe w liczbach. Hasło Ogrodnicze 10: 19.

165.        Krzymińska A., 2006. W cebulowym ogródku. Działkowiec 4: 16.

166.        Krzymińska A., 2006. Hiacyntowe szaleństwo. Działkowiec 5: 9-10.

167.        Krzymińska A., 2006.Mak niejedno ma imię. Działkowiec 7: 5-7.

168.        Krzymińska A., 2006. Kwiaty jak u malwy. Działkowiec 12: 4-8.

169.        Krzymińska A., 2007. Pędzenie hiacyntów. Owoce Warzywa Kwiaty 8: 41-43.

170.        Krzymińska A., 2007. Trytoma na start. Owoce Warzywa Kwiaty 23: 40-41.

171.        Krzymińska A., 2007. Krokosmia w uprawie na kwiaty cięte. Hasło Ogrodnicze 6: 166-168.

172.        Krzymińska A., 2007. Czekając na wiosnę. Działkowiec 1: 17.

173.        Krzymińska A., 2007. Lilie. Działkowiec 7: 4-7.

174.        Krzymińska A., 2007. Rozchodniki i rojniki. Działkowiec 8: 8-10.

175.        Krzymińska A., 2007. Zadbajmy o rośliny niezimujące w gruncie. Działkowiec 10: 22-23.

176.        Krzymińska A., 2007. Wiosenne kompozycje. Zieleń Miejska 2: 10-11.

177.        Krzymińska A., 2007. Eukomis jako uprawa uzupełniająca. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 20: 39-40.

178.        Krzymińska A., 2007. Zawilec. Florum

179.        Krzymińska A., 2007. Konwalia. Florum 5

180.        Krzymińska A., 2007. Mahonia. Florum 10: 5.

181.        Krzymińska A. Gest pamięci. Top Agrar Polska 10: 128-129.

182.        Krzymińska A., Szczepaniak S., 2007. Bratkowe szaleństwo. Działkowiec 3: 11-13.

183.        Cieciora M., Krzymińska A., 2007. Pędzenie hiacyntów przy sztucznym świetle o różnej barwie. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 20: 18-22.

184.        Krzymińska A. 2008. Tulipanowe bogactwo. Działkowiec 4: 4-7.

185.        Krzymińska A. 2008. Po przekwitnięciu roślin cebulowych. Działkowiec 5:11.

186.        Krzymińska A. 2008. Rośliny dla florysty. Działkowiec 5: 32-35.

187.        Krzymińska A. 2008. Lilia biała. Działkowiec 8: 15.

188.        Krzymińska A. 2008. Sadzimy cebulowe. Działkowiec 9:10.

189.        Krzymińska A. 2008. W domu i na tarasie. Działkowiec – numer specjalny „W domu i na tarasie” 2: 4-5.

190.        Krzymińska A. 2008. Kalendarium prac na balkonie i tarasie. Działkowiec – numer specjalny „W domu i na tarasie” 2: 46.

191.        Krzymińska A. 2008. Ogród skalny w miniaturze. Działkowiec - numer specjalny „Ogród skalny” 3:40-41.

192.        Krzymińska A. 2008. Niezapominajka. Florum 5: 5.

193.        Krzymińska A. 2008. Konwalie zimową porą. Działkowiec 11: 19.

194.        Krzymińska A. 2008. Wyczarowane z liści. Działkowiec 11: 22.

195.        Krzymińska A. Palot K. 2008. Eleganckie georginie. Zieleń Miejska 11/12: 30-32.

196.        Krzymińska A. 2008. Ozdobne czosnki. Hasło Ogrodnicze 11: 122-126.

197.        Krzymińska A. 2008. Opóźnianie kwitnienia ozdobnych czosnków. Hasło Ogrodnicze 12: 127-128.

198.        Krzymińska A. 2008. Kwiaty cięte i rośliny doniczkowe zimą. Florum 12: 7.

199.        Krzymińska A. 2009. Eukomis. Hasło Ogrodnicze 8: 200-201.

200.        Krzymińska A. 2009. Pędzenie hiacyntów na kwiaty cięte. Hasło Ogrodnicze 9: 122-126.

201.        Krzymińska A. 2009. Narcyzy. Działkowiec 2: 12-14.

202.        Krzymińska A. 2009. Rącznik. Działkowiec 2: 19.

203.        Krzymińska A. 2009. Wiosenne porządki. Działkowiec 3:8.

204.        Krzymińska A. 2009. Nie tylko szafirowe. Działkowiec 4: 12-14.

205.        Krzymińska A. 2009. Szachownice. Działkowiec 5:4-7.

206.        Krzymińska A. 2009. Efektowne kule. Działkowiec 6: 8-11.

207.        Krzymińska A. 2009. Eukomis – egzotyczna piękność. Działkowiec 7: 11.

208.        Krzymińska A. 2009. Piękne, pachnące i własne. Działkowiec – numer specjalny „Rośliny cebulowe” 1: 4-5.

209.        Krzymińska A. 2009. Dla kolekcjonerów. Działkowiec – numer specjalny „Rośliny cebulowe” 1: 15-16.

210.        Krzymińska A. 2009. Kwiaty w trawniku. Działkowiec – numer specjalny „Rośliny cebulowe” 1: 33.

211.        Krzymińska A. 2009. Wykopywanie i przechowywanie. Działkowiec – numer specjalny „Rośliny cebulowe” 1: 40-41.

212.        Krzymińska A. 2009. Rozmnażanie. Działkowiec – numer specjalny „Rośliny cebulowe” 1: 42-43.

213.        Krzymińska A. 2009. Kalendarium prac. Działkowiec – numer specjalny „Rośliny cebulowe” 1: 46.

214.        Krzymińska A. 2009. Byliny o ozdobnych kwiatach. Działkowiec – numer specjalny „Byliny” 3: 9-13.

215.        Krzymińska A. 2009. Byliny o ozdobnych liściach. Działkowiec – numer specjalny „Byliny” 3: 14-15.

216.        Krzymińska A. 2009. Rabata przy altanie. Działkowiec – numer specjalny „Iglaki” 4: 24.

217.        Krzymińska A. 2009. Jesienne skarby. Działkowiec 11:4-7.

218.        Krzymińska A. 2010. Poprawią ci samopoczucie. Tygodnik Rolniczy 5: 48-49.

219.        Krzymińska A. 2010. Domowe rozmnażanie. Tygodnik Rolniczy 10:52-53.

220.        Krzymińska A. 2010. Szafir wśród zwiastunów. Tygodnik Rolniczy 15: 50-51.

221.        Krzymińska A. 2010. Ozdobne na kolejny sezon. Tygodnik Rolniczy 40:50-51.

222.        Krzymińska A. 2010. Nie lubią mroźnej zimy. Tygodnik Rolniczy41: 49-50.

223.        Krzymińska A. 2010. Ochronić na czas mrozów. Tygodnik Rolniczy 43: 50-51.

224.        Krzymińska A. 2010. Jaskry. Florum 2: 6.

225.        Krzymińska A. 2010. Glorioza. Florum 3: 33.

226.        Krzymińska A. 2010. Florystyka na IPM. OWK 6: 52-53.

227.        Krzymińska A. 2010. Tulipanowa Wielkopolska. Hasło Ogrodnicze7:137-138.

228.        Krzymińska A. 2010. Krwawniki i krwawnice. Działkowiec 2: 14-15.

229.        Krzymińska A. 2010. Symbole Wielkanocy. Działkowiec 4: 13-15.

230.        Krzymińska A. 2010. Zgubne piękno. Działkowiec 5: 8-9.

231.        Krzymińska A. 2010. Gdy przekwitną... Działkowiec 6: 20.

232.        Krzymińska A. 2010. Tniemy mieczyki. Działkowiec 8: 13.

233.        Krzymińska A. 2010. Zaplanuj, posadź, podziwiaj. Działkowiec 9: 10-11.

234.        Krzymińska A. 2010. W świątecznym nastroju. Działkowiec 12: 12-13.

235.        Krzymińska A. 2010. Kwitnące skarby. Działkowiec - numer specjalny „Kwiaty do ogrodów” 2: 4-5.

236.        Krzymińska A. 2010. Rabata fioletowa. Działkowiec - numer specjalny „Kwiaty do ogrodów” 2: 34-35.

237.        Krzymińska A. 2010. Kompozycja efektowna jesienią. Działkowiec – numer specjalny „Pnącza” 3: 36-37.

238.        Krzymińska A. 2011. Sławne tulipany. Działkowiec 2: 7.

239.        Krzymińska A. 2011. Eucharis. Działkowiec 2: 11.

240.        Krzymińska A. 2011. Czosnek niedźwiedzi. Działkowiec 5:11.

241.        Krzymińska A. 2011. Balkon na wiosnę. Działkowiec 10:57-58.

242.        Krzymińska A. 2011. Sekrety hipeastrum. Działkowiec 11: 21.

243.        Krzymińska A., 2011. Cebulowe na wiosnę. Tygodnik Rolniczy 9: 50-51.

244.        Krzymińska A. 2011. Sadzimy cebule i bulwy 16-17: 76-77.

245.        Ulczycka M., Krzymińska A. 2011. Rzeźby z kwiatów. Zieleń Miejska 6: 45-47.

246.        Ulczycka M., Krzymińska  A. 2011. Wieże kwiatowe. Zieleń Miejska 9: 48-49.

247.        Krzymińska A. 2012. Elegancja bieli. Działkowiec 1: 24-26.

248.        Krzymińska A. 2012. Hortiterapia. Działkowiec 6: 28-31.

249.        Krzymińska. A. 2012. Kwietnik czy rabata. Działkowiec 7: 12-13.

250.        Krzymińska A. 1012. Cebulowe czas sadzenia 1. Działkowiec 9: 9-11.

251.        Krzymińska A. 2012. Cebulowe czas sadzenia 2. Działkowiec 10: 9-11.

252.        Krzymińska A. 2012. ‘Jolanta Kwaśniewska’ w kolorze różu. Hasło Ogrodnicze 7: 102.

253.        Krzymińska A. 2012. Rośliny cebulowe i bulwiaste w liczbach. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 25: 13-21.

254.        Krzymińska A. 2012. Odmiany tulipanów do pędzenia. Pod Osłonami 2:19-22.

255.          Krzymińska A., Frąszczak B. 2012. Warzywne piękności. Działkowiec 3: 54-55.

256.        Krzymińska A. 2013. Siać czy nie siać. Działkowiec 1: 55.

257.        Krzymińska A. 2013. Cebulowe celebrytki. Działkowiec 4: 4-8.

258.        Krzymińska. A. 2013. Do wazonu. Działkowiec 5:60.

259.        Krzymińska A. 2013. Zatrzymać czas. Działkowiec 8: 14-15.

260.        Krzymińska A. 2013. Krokus czy zimowit? Działkowiec 9: 9.

261.        Krzymińska A. 1013. Strzępiasto. Działkowiec 10: 8.

262.        Krzymińska A. 2013. Zatrzymać zapach. Działkowiec 10: 55.

263.        Krzymińska A. 2014. Zielony Poznań. Działkowiec 1: 60-61.

264.        Krzymińska. A. 2014. Najpiękniejsze narcyzy. Działkowiec 4: 14-15.

265.        Krzymińska A. 2014. W świątecznym nastroju. Działkowiec 4: 56.

266.        Krzymińska A. 2014. Tulipany papuzie. Działkowiec 5: 10-11.

267.        Krzymińska A. 2014. Ogrodowe trendy. Działkowiec 5: 30-31.

268.        Krzymińska A. 2014. Jak ciąć lawendę. Działkowiec 7: 61.

269.        Krzymińska A. 2014. Cebulowe rarytasy. Działkowiec 10: 22-23.

270.        Krzymińska A., Wilgocki J. 2014. Wręczamy kwiaty. Działkowiec 10: 60-61.

271.        Krzymińska A. 2014. Kwiaty na święta. Działkowiec 12: 4-7.

272.        Krzymińska A. 2014. Wykopujemy tulipany. Mój Ogródek 4: 15.

273.        Krzymińska A. 2014. Cebulowy szał. Mój Ogródek 5: 4-7.

274.        Krzymińska A. 2014. Na suche bukiety. Mój Ogródek 5: 18-19.

275.        Krzymińska A. 2015. Pachnotka. Działkowiec 2: 9.

276.        Krzymińska A. 2015. Promyki wiosny. Działkowiec 2: 14-15.

277.        Krzymińska A. 2015. Cebulowe na lato. Działkowiec 3: 4-8.

278.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, narcyz. Działkowiec 3: 22.

279.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, bukszpan. Działkowiec 4: 17.

280.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, zioła. Działkowiec 5: 22.

281.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, róża. Działkowiec 6: 9.

282.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, lilia. Działkowiec 7: 22.

283.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, dąb i lipa. Działkowiec 8: 20.

284.        Krzymińska A. 2015. Sadzimy cebulowe cz. 1. Działkowiec 8: 18-19.

285.        Krzymińska A. 2015. Kamasja. Działkowiec 9: 13.

286.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, jabłoń i grusza. Działkowiec 9: 26.

287.        Krzymińska A. 2015. Sadzimy cebulowe cz. 2. Działkowiec 9: 18-19.

288.        Krzymińska A. 2015. Sadzimy cebulowe cz. 3. Działkowiec 10: 18-19.

289.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, len. Działkowiec 10: 20.

290.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, brzoza i wierzba. Działkowiec 11: 10.

291.        Krzymińska A. 2015. Symbolika roślin, jodła i świerk. Działkowiec 12: 12.

292.        Krzymińska A. 2015. Przyspieszyć wiosnę. Mój Ogródek 2: 12.

293.        Krzymińska A. 2015. Kwiaty cięte jak najdłużej. Mój Ogródek 5: 22.

294.        Krzymińska A. 2015. Narcyzowe metamorfozy. Działkowiec 4: 68-6.

295.        Krzymińska A. 2015. Piwonie do wazonu. Działkowiec 6: 51.

296.        Krzymińska A. 2015. Jednoroczne do cięcia. Działkowiec 7: 16-17.

297.        Krzymińska A. 2015. Świąteczne akcenty. Działkowiec 12: 8-11.

298.        Krzymińska A. 2015. Egzotyczna glorioza. Mój Ogródek 4: 7.

299.      Krzymińska A. 2015. Hortiterapia i możliwości jej wykorzystania w gospodarstwach produkujących rośliny cebulowe. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 28: 5-6.

300.     Krzymińska A., Nowak P. 2015. Uprawa mieczyków sadzonych w różnych terminach w gruncie. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 28: 35-37.

301.      Krzymińska A. 2016. Symbolika roślin – zboża. Działkowiec 1: 18.

302.      Krzymińska A. 2016. Symbolika roślin – miłosne kwiaty. Działkowiec 2: 18.

303.      Krzymińska A. 2016. Fenomen cebulowych. Działkowiec 2: 14-15.

304.      Krzymińska A. 2016. Sadzimy lilie. Działkowiec 4: 49.

305.      Krzymińska A. 2016. Kwiat paproci. Działkowiec 6: 14-15.

306.      Krzymińska A. 2016. Pełne lilie. Działkowiec 7: 13.

307.      Krzymińska A. 2016.Do suchych kompozycji. Działkowiec 8: 50.

308.      Krzymińska A. 2016. Wyjątkowe narcyzy. Działkowiec 9: 10-11.

309.      Krzymińska A. 2016. Moda na jadalne kwiaty. Działkowiec 11: 11-12.

310.      Krzymińska A. 2016. Przyspieszanie kwitnienia. Mój Ogródek 3: 27.

311.      Krzymińska A. 2016. Zimowe ogródki z cebulowych. Mój Ogródek 10: 18-19.

312.      Krzymińska A. 2016. Poznańskie tulipany. Pod Osłonami 4: 31-32.

313.      Krzymińska A. 2016. Sześćdziesiąt lat. Pod Osłonami 4: 38.

314. Krzymińska A. 2016. Kwiaty letnie i jesienne w Chrzypsku Wielkim. Rośliny Ozdobne 11: 30-31.

315.     Krzymińska A. 2016. Tulipany, mieczyki i inne kwiaty na talerzu. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 29: 33-34.

316.     Krzymińska A. 2017.Kwiaty mówią… Mój Ogródek 2: 16-17.

317.     Krzymińska A. 2017. Cebulowe cacka. Mój Ogródek 4: 4-7.

318.     Krzymińska A. 2017. Balkonowi giganci. Działkowiec 2: 38-41.

319.     Krzymińska A. 2017. Miejsce dla pokrzywy. Działkowiec 3: 72.

320.     Krzymińska A. 2017. Pomoce florystyczne. Działkowiec 5: 22-23.

321.     Krzymińska A. 2017. Cebule, bulwy i kłącza. Działkowiec 5: 53.

322.     Krzymińska A. 2017. Pojedyncze i pełne. Działkowiec 6:20.

323.     Krzymińska A. 2017. Skrzyp w ogrodzie. Działkowiec 6: 58.

324.     Krzymińska A. 2017. Suszenie roślin na płasko. Działkowiec 8: 50.

325.     Krzymińska A. 2017. Obce, ale polskie. Działkowiec 9: 7.

326.     Krzymińska A. 2017. Dziwne tulipany. Działkowiec 10: 6.

327.     Krzymińska A. 2017. Krzewy inaczej. Działkowiec 11: 8-9.

328.     Krzymińska A. 2017. Ogrodnicze nowinki – woskowane cebule. Działkowiec 11: 15.

329.     Krzymińska A. 2017. Własne mieszanki herbat. Mój Ogródek 10:54-55.

330.     Krzymińska A. 2017. Poznań w tulipanach. Pod Osłonami 4: 13.

331.   Krzymińska A., Szczepaniak S., Sochacki D., Treder J. 2017. ‘Joanna Krause’ i inne odmiany tulipanów promujące Polskę. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 30: 26-30.

332.    Krzymińska A., Królik P. 2017. Porównanie kwitnienia i trwałości pozbiorczej tulipanów uprawianych pod osłonami i w gruncie. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 30: 31-33.

 

Streszczenia:

Krzymińska A., 2005. Przedłużanie trwałości ciętych kwiatów hiacyntów uzyskanych z cebul pędzonych w wodzie. Mat. z konferencji „Postęp w produkcji roślin ozdobnych”, Skierniewice 31.01 – 1.02.2005: 157.

 

 

 

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1